33 C
Willemstad
• vrijdag 12 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Klap OM & Pep(pie)talk

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Klap OM & Pep(pie)talk
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jose Eustatia aan het woord.

Het in de editie van zaterdag 21 december van het Antilliaans Dagblad gepubliceerd redactioneel commentaar onder de titel ‘Klap OM & Pep(pie)talk’ vraagt om een reactie. Ik vraag me af waarom de media haar lezers tegen beter weten in willen doen geloven dat álle rechters altijd en onder alle omstandigheden integer zouden zijn.

Zou elke recent afgestudeerde jurist of een geflopte advocaat die de vierjarige Raio-opleiding met succes heeft doorlopen, vanaf zijn of haar benoeming tot rechter absoluut integer zijn? En waarom zouden we moeten aannemen dat hun uitspraken vanaf dat moment niet ontvankelijk zijn voor enig tegenspraak? Het volgen van een aan de Raio vergelijkbare opleiding zou dan naar het lijkt als panacee kunnen dienen voor alle aan een ambtseed gebonden functionarissen.

Niet echt geloofwaardig; één en ander lijkt eerder meer weg te hebben van een dogma in de religiesfeer zoals onder andere een na een maagdelijke conceptie geboorte van een godheid en de pauselijke onfeilbaarheid in geloofszaken; geloofsartikelen waarin je als katholiek geacht wordt te geloven, maar waarin bijna niemand gelooft.

Rechters komen niet van Venus en ook niet van Mars. Rechters zijn mensen net zoals u en ik, van wie men mag aannemen dat geen enkel menselijk tekort hun vreemd is. Het zou dan ook bepaald opmerkelijk zijn als rechters, als enige van de aan een ambtseed gebonden functionarissen, nóóit uit de pas zouden lopen.

In een in het gezaghebbende Nederlands Juristenblad van 29 november 2019 gepubliceerd artikel van de bekende juridisch publicist mr. Paul Ruijs (www.njb.nl/blog/ partijdige-rechtspraak.34271. lynkx) wordt in tegenstelling tot hetgeen het bovenvermeld redactioneel commentaar lijkt te willen suggereren, aangetoond dat beslist niet alle rechters steeds integer handelen.

Topadvocaat mr. Hugo Smit had met zijn boek De liegende rechter eerder al aangetoond dat een liegende rechter geen onbekend fenomeen is in de Nederlandse justitiële wereld.

De Leidse advocaat Sébas Diekstra heeft onlangs aangifte gedaan tegen een kinderrechter en een griffier van de rechtbank in Almelo (Tubantia 5 november 2019). Volgens Diekstra heeft de rechter zich aantoonbaar schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Er komt in het door Tubantia gepubliceerd bericht een bepaald opmerkelijke passage voor:

,,…zonder de audio-opnames die tijdens de zitting zijn gemaakt, had de valsheid in geschrifte waarschijnlijk nooit aangetoond kunnen worden”.

Lees: zonder deze opnames zou het door de rechter gepleegde valsheid in geschrifte inderdaad niet te bewijzen zijn geweest; want ons wordt immers voorgehouden dat rechters nooit liegen. Om dichter bij huis te blijven: ik durf zonder enige terughoudendheid te beweren dat grote vraagtekens geplaatst mogen worden bij de integriteit van de rechters die in mijn zaak een collega-rechter uit de wind hebben gehouden die zich bewijsbaar schuldig had gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Het feit alleen dat alle aanvankelijk door mij benaderde advocaten uit angst voor repercussies hebben geweigerd mij in mijn procedure tegen deze bewijsbaar foute rechter bij te staan, geeft aan dat vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de ervaren absolute onafhankelijkheid van de rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Meer dan een van deze door mij benaderde advocaten heeft openlijk toegegeven te weigeren vanwege het voor hun advocatenpraktijk te vrezen nadeel. Men mag zich de retorische vraag stellen waarom de betrokken rechters van het Gemeenschappelijk Hof ostentatief geweigerd hebben een akte waarvan alleen maar een kopie beschikbaar was aan forensisch onderzoek op echtheid te onderwerpen. Die conceptakte, waarvan – zoals reeds vermeld – alleen een kopie beschikbaar was, was opzichtig door de eerder vanwege fraude veroordeelde advocaat mr. R.D. manipulatief bewerkt.

En waarom hebben diezelfde rechters even ostentatief geweigerd gehoor te geven aan mijn verzoek een getuige te horen die met zijn getuigenis onweerlegbaar bewijs had kunnen leveren voor mijn stelling dat de gedaagde rechter en de met hem samenspannende foute advocaat mr. R.D, zich schuldig hadden gemaakt aan valsheid in geschrifte?

Ik geef nog een voorbeeld van uit mijn uit eigen ervaring opgedane dubieuze rechtspraak. Rechter mr. P.S. die gedurende de volle negentien maanden als ‘toehoorder’ het aan de juridische procedures voorafgaand mediatieproces heeft bijgewoond (op zich al opmerkelijk!), heeft gedurende dat gehele mediatieproces er alles aan gedaan om mij te bewegen begrip op te brengen voor de tegenpartij die zich bewijsbaar schuldig had gemaakt aan het vervalsen van de statuten van de maatschap en andere concrete voorbeelden van oplichting en bedrog.

Diezelfde rechter zit daarna zonder blikken of blozen de zitting voor waarin de overheid het ontslag eist en terugbetaling vordert van gedurende jaren door betrokkenen onrechtmatig genoten wachtgeld.

Rechter mr. P.S. die zich per se had moeten verschonen, maar zonder blikken of blozen de zitting voorzat, ontkwam er niet aan om de betrokkenen het door de overheid gevraagde ontslag aan te zeggen. Maar in plaats van deze lieden te verplichten tot teruggave van het onrechtmatig genoten wachtgeld, kregen ze op voorspraak van hun foute advocaat mr. R.D., van rechter mr. P.S. een extra zak geld mee in de vorm van een nog een jaar uit te keren salaris.

De totaal verbijsterde gemachtigde van de overheid heeft ondanks ten prooi aan opperste verwarring, maar indachtig het verzekeren van haar ook in de toekomst te behouden broodwinning, het hoofd koel gehouden en zich wijselijk in alle stilte neergelegd bij dit rammelend rechterlijk vonnis. Het aantal publicaties over foute rechtsspraak neemt toe.

Dit soort publicaties hebben alle met elkaar gemeen dat zij door de reguliere media worden doodgezwegen en alleen op sociale media, private websites en Google te lezen zijn. In dit verband mag zeker ook vermeld worden het recent in Civis Mundi gepubliceerd artikel van ir. A.P.H Peters waarin ook deze auteur melding maakt van het onbegrepen zwijgen van de media: www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid= 4136.

Deskundigen beweren dat het geen afbreuk willen doen aan de mythe van de rechter als symbool van de dienaar van de waarheid, aan deze mediastruikvogelpolitiek ten grondslag ligt. Zo’n policy dreigt op den duur echter te falen. Men hoeft slechts te denken aan het gedurende lange tijd, maar uiteindelijk vruchteloos, verzwegen misbruik in de katholieke kerk.

Ik ben het volledig eens met mr. Paul Ruijs dat het overgrote deel van de rechters integere functionarissen zijn, die metterdaad als dienaren van de waarheid beschouwd mogen worden. Maar om te suggereren dat álle 2.500 Nederlandse rechters altijd en onder alle omstandigheden volstrekt integer handelen, Iijkt mij bepaald ongeloofwaardig.

Niet alleen vanwege het toenemend aantal op sociale media en websites zeer geloofwaardig overkomende artikelen waarin sprake is van het tegendeel, maar ook op basis van de eigen bepaald pijnlijke ervaring met vooringenomen rechters.

Jose Eustatia,
Curaçao

12 reacties

 1. Dislect, Rechters hebben het makkelijk. Er zijn wetten en er is jurisprudentie. En als er bewijs is is het 1 op 1 en toch besluiten ze wat anders.

 2. Het zijn mensen, mensen en hun producten zijn nooit 100% en veel van de menselijke producten zijn gecreëerd voor eigen belang. Tot dusver nog geen GROOT bezwaar. Het probleem en zeker hier wordt pas groot als de rechterlijke macht haar onafhankelijkheid verliest van wet gevende en uitvoerende macht. De mensen hebben, terecht, geen vertouwen in het bestuur en het parlement als nu ook nog de, vaak kromme wetten niet voor iedereen meer gelden kan je niet meer spreken van een rechtstaat en is curaçao niets beter dan N-Korea of Cuba in hun slechtste periodes. Viva la revolution

 3. Als we op het eiland corrupte Bankpresidenten, meeheulende directeur-secretarissen, a-effectieve “mijn zak eerst” financieel- economische directeuren, en nog bakken vol oplichters van “ik teken graag” Register Accountants hebben, waarom zouden we dan maar één seconde moeten geloven dat we géén tot op het bot corrupte rechters hebben.

 4. JOSE EUSTATIA. Je denkt toch niet dat rechters trouw zijn aan juiste principes?? Dit vergt morele kracht, vooral onder moeilijke omstandigheden. En vele rechters bezitten die kracht niet; alhoewel dit wél een vereiste is dat zij kunnen opbrengen ondanks hun onvolmaaktheid die iedereen bezit. Van rechters wordt verwacht dat zij onberispelijk zijn. Doordat vele rechters hun integriteit opschuiven en verwaarlozen, verliezen zij ook hun waardigheid, terwijl anderen hun waardigheid blijven behouden door ook integer te zijn en te blijven. Integriteit vereist rechtvaardigheid die goede vruchten en goede werken voortbrengt. Veel rechters schieten eerlijkheid te kort. Het is iets moois als een rechter een oprecht leven leidt dat aan zijn dienst gewijd is, maar ja…….velen zijn zwak hierin. Veel rechters maken onderscheid tussen het burgerlijk recht en strafrecht, terwijl beiden verweven moeten zijn met morele wetten. Traditionele rechtspraken moeten verschillen, niet alleen in haar definitie van overtredingen en straffen maar ook in de hele geest van de wetten. Jose, rechters moeten in álle, maar ook in álle opzichten ONpartijdig zijn, maar zie je het niet zelfs in Nederland gebeuren, die partijdigheid dus???? Daarom Jose, is er ook geen énkele rechterlijke uitspraak in Nederland die hand in hand gaat met ware gerechtigheid. En integere rechters, dat moet je OVERDAG zoeken, en met een LAMP aan……….en dán nog zijn ze niet te vinden, zo zeldzaam zijn ze.

 5. Mensen (zwart,wit,oreo of chocoprins) zien julie nu echt niet dat julie, an masse bespeeld worden? Zien julie niet dat uiterlijk en verleden er iedere keer weer bij betrokken word om verdeeldheid te zaaien en om zo een onzalige status quo te houden? Er is zwart er is wit er is geel en er is rood, so what? Volgens mij zijn ze allemaal de dupe.

 6. We constateren dat de makamba rechters hier ook met een bepaalde opdracht zitten. Dat is jammer gezien het feit dat ze objectief dienen te zijn

 7. Dus het is zo; als iemand niet deugt, ongeacht zijn huidskleur is hij zwart en als iemand wel deugt, ongeacht zijn huidskleur is hij wit. Toch? Oke maar hoe kijken we dan tegen een “neutrale” aan zijn die grijs? Ongeacht of ze blank of zwart zijn? Ik vind dat je het wel compex maakt. Een witte kan zwart worden, kan een zwarte ook wit worden? Of heeft het te maken met hoeveel generaties je al hier bent? Persoonlijk ik 3 (maar niet hier geboren) maar welke kleur heeft willy maal?

 8. Dislect, gerrit werd gezien als zwart. Deze vent g schotte heeft eiland naar de afgrond gebracht, p pis evenzo. 500 mljn rdk, onterecte ontslagen tonnen gekost. Met ‘n fotograaf de wereld rondreizen. Verkeersmoord gepleegd, waarbij de inhoud van z’n achterbak het allerbelangrijkste was. Min-pres ahum.

 9. Normaal bestaat een democratie uit drie gescheiden machten, wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Als er 2 openlijk corrupt zijn hoe groot is dan de kans dat de 3de schoon blijft? Ook dit heeft niets met kleur te doen. Gerrit werd duidelijk gezien als zwart (door bijde kampen) ik denk dat bijde kampen naar de oogarts moeten.

 10. Tja…. Tja……
  Ik ken niet veel rechters die ******* heten. Of ******. Jullie wel?

  Sorry Drechi, liever geen namen
  KKC redactie

 11. Jose, kan niet anders zeggen dat je lef toont met wat je hier neerzet.
  Ik hoop stiekem misschien dat jij het bij het verkeerde einde hebt, maar heb zelfs mijn twijfels.
  Hoop dat er meer volgen en lef tonen om zaken aan de kaak te stellen die echt verkeerd zijn.
  Chapeau.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties