Ingezonden | Habitat III: EOP versus ‘New Urban Agenda’ (4)

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Sharnon Isenia aan het woord.

Naleving van de resoluties van Habitat III is geen vrijblijvende zaak; noch voor de regering noch voor het parlement. Nr. 175, de laatste resolutie, zegt: “Wij verzoeken de secretaris-generaal zijn vierjaarlijks rapport te presenteren in 2026, zoals beschreven in 166 (rapportageplicht), om de vooruitgang en de uitdagingen die geconfronteerd zijn met de uitvoering van de Nieuwe Stedelijke Agenda sinds zijn goedkeuring en verder te nemen stappen te identificeren voor vervolgaanpak”.

Habitat IV is a1 gepland voor 2036 (zie resolutie nr. 174). Iedere lidstaat heeft zich verbonden aan de tijdsplanning; eveneens aan het houden van inhoudelijke tussentijdse evaluaties (iedere vijf jaar) en het updaten van hun eigen nationaal ruimtelijk plan. Men heeft zich verbonden, ook aan de implementatie van de Nieuwe Stedelijke Agenda, conform uitgangspunten van Habitat III. Dus dat het Eilandelijke Ontwikkelingsplan (EOP) van Curacao aangepast moet worden is geen discussie. Maar via welke weg moeten aanpassingen gebeuren, dat blijkt een onoverkomelijk probleem te zijn.

De aangenomen motie van 25 november 2016 werd de directe aanleiding voor de val van kabinet-Koeiman. De hamvraag is: welke benadering dient de lokale regering te volgen om te voorkomen, dat er weer een valse start wordt gemaakt? De resoluties van Habitat III zijn expliciet. Resolutie nr. 66 zegt: “Wij verbinden ons ertoe een smart city-aanpak aan te gaan die gebruikmaakt van kansen voor digitalisering, schone energie technologieën, evena]s innovaíieve transporttechnologìe- en, waardoor de inwoners opties bieden om milieuvriendelijke keuzes te maken en duurzame economische groei te stimuleren en steden stimuleren hun dienstverlening te verbeteren”.

Wat is het belang van de resoluties? De resoluties zijn de bijbel voor de ontwikkeling van de ruimtelijke planning van iedere lidstaat, ook voor Curacao. Daarom kunnen deze resoluties niet genoeg worden benadrukt. Ze zijn het uitgangspunt waar- aan eenieder zich moet houden, indien men de eigen ruimtelijke ontwikkeling inhoud geeft. Daarom is een juiste interpretatie en vertaalslag hiervan van vitaal belang. De resoluties zijn geen stukje proza of om te lezen. Ze zijn abstract en vaak zeer langdradig om te lezen. Maar ze dienen tegelijkertijd ook als de eerste lakmoesproef voor eenieder die pretendeert zich met de inhoud van ruimtelijke ordening te willen bemoei in de zin van goed bestuur (good governanoe).

Niet iedereen kan en zal de test met goed resultaat ondergaan. Ruimtelijke ordening is een behoorlijk taai onderwerp, dat zich niet leent voor onzin en bedrog. De val van het kabinet op dit specifieke punt is het levende bewijs. De val laat juist zien hoe moeilijk ingewikkeld het kan worden en vooral welke belangenstrijd hier kan gaan spelen en de eventuele gevolgen van een valse start. De directe consequenties zijn duidelijk. De gehele voortgang ligt al twee maanden stil, totdat een nieuw volwaardig kabinet aantreedt. Het afgelopen interim-kabinet, het blok van 12, heeft ondanks dat zij zelf fervente voorstander zijn voor de installatie van een commissie ‘Smart Zoning’, niks gedaan aan de uitvoering van hun eigen motie.

Deze commissie moet ook gauw verdwijnen in de vergetelkast ‘ooit bedacht, maar nooit meer doen’. Het echte werkt begint met een juiste interpretatie en vertaalslag van de resoluties. Eenieder die thuis is in de ruimtelijke planningswereld begrijpt dat dit een top-down benadering inhoudt. Ruimtelijke planning kent, net zoals economie, drie werkniveaus: macro, mezzo en micro.

De resoluties van Habitat III dealen in eerste instantie op het macro-werkniveau. Bijvoorbeeld een discussie over lange files in het verkeer; het ontwerpen van betere rotondes en aanpassing van het wegenstelsel hoort thuis op mezzo- en micro-werkniveau. Volgende keer meer.

Sharnon Isenia,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *