Ingezonden | Habitat III: EOP versus ‘New Urban Agenda’ (2)

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Sharnon Isenia aan het woord.

Oktober 2016 vond Habitat III plaats in Quito Ecuador, waar ook een delegatie van de Curaçaose overheid heeft deelgenomen. Maar, wat houden deze resoluties, die zo bepalend kunnen zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Curaçao, in? Niemand weet dat.

Naar aanleiding hiervan werd vervolgens op 25 november jl. een motie aangenomen. Dit besluit markeert vervolgens de directe aanleiding voor de val van kabinet-Koeiman. Naar aanleiding van politieke taferelen die zich afspeelden, stond de ruimtelijke planning en de discussie over de aanpassing van het bestaande zoneringssysteem van Curaçao als nooit tevoren in de publieke belangstelling.

Twee coalitiegenoten besloten samen met negen oppositieleden voor de motie te stemmen. Tevens was een van de motieopstellers een coalitiegenoot. Eén van de overwegingen van de motie zegt: een commissie van ‘Smart Zoning’ in te stellen met als taakstelling de ontwikkelingen en afspraken te monitoren in relatie met de realisatie van ‘The New Urban Agenda’.

In de motie wordt voorgestaan om het bestaande aan te passen voor een nieuw zoneringssysteem, welke voldoet aan de resoluties van Habitat III. Habitat III leidde tot een concreet, gericht, vooruitziend en actiegericht resultaatdocument genaamd: ‘The New Urban Agenda’. De agenda bestaat uit 175 resoluties. Ze zijn algemeen en abstract. Voor diverse aspecten zijn gedetailleerde doelstellingen geformuleerd.

De resoluties vormen een lange doelstellingenlijst. Maar er zijn geen sanctiemaatregelen. Wat heeft de individuele burger aan de resoluties? Kunnen deze resoluties de individuele burger helpen, als zij merken dat er (fundamentele) gebrekkigheden in hun eigen urbane infrastructuur, leef- en woonomgeving voorkomen? In de executie is de individuele burger sterk afhankelijk van het goed functioneren en optreden van het eigen landsbestuur (good governance). En ook van andere nationale en democratische instellingen en instituties. De ontwikkeling, implementatie en actualisatie van de eigen nationale ruimtelijke ontwikkelingsbeleid, handhaving van eigen wetten en naleving van de genomen resoluties zijn van imperatief belang.

Maar andere actoren dan de overheid spelen hierin ook een belangrijke rol. Het goed functioneren van een onafhankelijke rechtelijke macht, ngo’s versus het optreden van een objectieve media, pressie-, actiegroepen binnen de eigen samenleving. Zelforganisatie en optreden van bewonersgroepen in belang van hun eigen wijk kunnen een zeer voorname rol spelen.

De resoluties geven steun aan alle relevante ‘stakeholders’ die meehelpen aan de opbouw van een duurzame ontwikkeling. Deze zijn door alle lidstaten geaccepteerd en tevens zijn deze verbonden aan internationale rechten. De individuele burger zal op eigen initiatief actie moeten ondernemen, in geval het eigen landsbestuur, andere nationale en democratische instellingen en instituties falen in de uitoefening van hun rollen, taken en verantwoordelijkheden, teneinde ommekeer te kunnen bewerkstelligen in de eigen situatie.

Ondanks dat er geen specifieke sanctiemaatregelen zijn opgenomen, is het proces ‘habitat’ (I + II + III) in afgelopen 40 jaar toch wel het platform waar onvolkomenheden op wereldniveau aan de kaak kunnen worden gesteld. De vraag is: wie waren en wie mochten participeren aan deze conferenties? Er was een variëteit aan deelnemers.

De conferentie verwelkomt de deelname en bijdragen van alle lidstaten en relevante stakeholders, waaronder parlementariërs, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden en gemeenten, professionals en onderzoekers, academie, stichtingen, vrouwen en jeugdgroepen, vakbonden en de particuliere sector. Evenals organisaties afkomstig van de Verenigde Naties en intergouvernementele organisaties.

Dus een breed scala aan aandeelnemers en dus niet alleen participanten van de Curaçaose overheid. Maar behalve de vraag, wie allemaal hebben de kans gekregen om deel te nemen aan Habitat III, blijft ook de vraag over: wat zijn de inhoudelijke resultaten en de vertaalslag van deze conferentie voor de Curaçaose gemeenschap? Komt er nog een verslag?

Sharnon Isenia,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *