32 C
Willemstad
• vrijdag 19 augustus 2022

Laatste reacties

Ingezonden | Gênant duo-interview Kamerleden

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Siebe A. Sonnema aan het woord.

Geachte heer Bosman,

Met stijgende verbazing heb ik naar uw duo-interview met de heer Van Raak geluisterd over de Antillen, waarin onder meer de corruptie en de greep van de maffia aan de orde werd gesteld. Ik hoop dat u mijn onderstaande pleidooi op waarde weet te schatten. Nederland is wereldwijd al tientallen jaren het grootste land in de illegale productie van MDMA, recent werd door de Mexicaanse drugsbaronnen de productie van crystal meth in Nederland geconcentreerd.

Nederland is het Europese doorvoerland van ‘soft’ drugs, inclusief de cocaïne. De Nederlandse politietop erkent openlijk dat zij geen greep meer heeft op deze ondergrondse miljardenconcerns, groter dan Philips.

Over de politie gesproken, recent werd de OR-voorzitter van de nationale politie veroordeeld voor corruptie. En over corruptie gesproken, meermalen binnen uw partij maar ook Kamerbreed moesten de afgelopen jaren met regelmaat rotte appels worden verwijderd.

Of neem staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties, die sjoemelde met de gemeente Weert en meent zijn eigen toepaste wanpraktijk van nepotisme te moeten afkeuren op de Antillen? En zo zouden wij nog even kunnen doorgaan, maar dat is contraproductief en zinloos, het adstrueert echter wel mijn punt: zodra het om de Antillen gaat, is het standaardpraktijk daar laatdunkend, schofferend en neerbuigend over te spreken. Verbeteringen die in de afgelopen jaren zijn bereikt, worden niet genoemd. Hoe zou u het vinden als Antilliaanse politici u aanspraken op de gang van zaken binnen de Nederlandse Belastingdienst waar aangifte door de regering over is gedaan, of de aaneenschakeling van affaires op het ministerie van Justitie, of de IND-misstanden aangeklaagd door Amnesty?

U neemt de Antillen de maat, maar enige zelfreflectie over de tekortkomingen op veel grotere schaal in Nederland hoort daar niet bij? Wat Nederlanders zich kennelijk niet realiseren hoe dit hypocriete verwijten maken, voorbijgaat aan de verschrikkelijke situatie op de eilanden. Toerisme is een van de belangrijkste pijlers van de economie die door de noodzakelijke quarantaine, gevolgd door het uitblijven van vliegverbindingen, desastreus is ingestort.

Op Curaçao stijgt de armoede van 25 procent naar 50 procent op een bevolking van 160.000 zielen, een gemiddelde stad in Nederland, waar dit volstrekt ontoelaatbaar wordt geacht. Kinderen die hongerlijden, hebt u dat niet gezien of gehoord toen u op werkbezoek was?

Het ‘nieuwe normaal’ van Nederlandse politici lijkt te zijn gebaseerd op a) neerbuigend grove beschuldigingen uiten, gevolgd door b) eenzijdige verwijten, vervolgens afgerond met c) zuinige toezeggingen dat men eventueel bereid is na te denken over een financiële tegemoetkoming, maar dan onder aangescherpte strikte voorwaarden.

Ik verwijs naar de gedragingen van de ministers Hoekstra en Rutte inzake de hulp aan Italië en Spanje, waar zij het aanzien van Nederland in Europa aanzienlijk hebben beschadigd. Dit was in mijn belevenis ook de teneur van uw interview waarbij uw ‘collega’(?) Van Raak van de SP deze ‘techniek’ al jarenlang toepast en zichzelf dan vooral positioneert als de grote Shon die in goedertierenheid de gelden heeft verschaft.

In mijn boek ‘Overbruggen’ kunt u daar meer over lezen. Als u echt iets wilt doen aan de enorme uitdagingen aldaar, dan zou u misschien een constructieve aanpak willen overwegen door een ander geluid – van mededogen – te laten horen, door te werken aan onderling vertrouwen en begrip. Premier Rhuggenaath en zijn goedwillende politici ondervinden iedere keer electoraal grote populistische druk als Nederlandse politici zich zo ongenuanceerd uitlaten. Er zijn cultuurverschillen daar waar het bijvoorbeeld gaat om respect, hoffelijkheid en trots in het omgaan met de ‘wederkerigheidsclausule aangaande bijstand’ uit het Statuut. Met die wetenschap is een afhoudende reactie van de Antillianen toch te verwachten?

Ik weet niet of het zin heeft op u een appèl te doen een andere insteek te kiezen in het vinden van oplossingen, in plaats van beschuldigingen: mocht u daarover van gedachte willen wisselen, dan ben ik daartoe graag bereid. Ondanks dat mijn naam anders zou vermoeden, ben ik op Curaçao opgegroeid en voel mij nog altijd Antilliaan.

Mr. Drs. Siebe A. Sonnema, Amstelveen

PS Ik heb nog geen antwoord gekregen van de heer Bosman van de VVD. De heer Van Raak van de SP reageert zondermeer nooit, zoals ik weet uit eerdere pogingen met hem in contact te komen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Het betreffende interview kan onder en hier gevonden worden

HILVERSUM – De NieuwsBV ging in gesprek met Tweede Kamerleden voor Koninkrijksrelaties Andre Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) over honger, politieke corruptie en gokmaffia problemen op Curacao, Aruba en Sint Maarten en coronavirusmaatregelen vanuit Nederland.

Bron: De NieuwsBV en BNN/VARA

Artikel delen

25 reacties

 1. Siebe Sonnema (64) is vlak na zijn geboorte in 1951 opgegroeid op Curaçao, de Nederlandse Antillen.

  Als witte jongen opgegroeid in het koloniale Curacao. Dus in een groot huis met dienstmeisjes en dergelijke..

  Mijn jeugd was toch wat anders. Een volkswijk waar we niet eens riolering hadden en moesten wassen met een bucket water.

 2. Wie gaat die boeken hier kopen dan ?
  Nu kan je zelf nalezen waar de zandbak ridder vandaan komt en dat het ervaring van de jaren 50-70 is.
  Van 50 jaar geleden.
  Wat Rudy ook vemeld totaal niet gerelateerd aan nu.
  Laat die guy lekker Berenburg gaan drinken.

 3. @ tico martina: de juiste spelling, om in stijl te blijven, is natuurlijk “Bhillenaath”. Een beetje respect graag!

 4. @Ambulant zegt: “…Wil z.n bol boeken promoten…”

  Goed zeg. En anders doejij het wel. Met link en al. Slimpie.

 5. https://www.bol.com/nl/f/overbruggen/9200000053099965/

  Siebe Sonnema (64) is vlak na zijn geboorte in 1951 opgegroeid op Curaçao, de Nederlandse Antillen. Na voltooiing van zijn middelbare school is hij in Groningen rechten gaan studeren, zijn eerste echte kennismaking met de Nederlandse samenleving. Daarna heeft hij in Delft bedrijfskunde gestudeerd en zich vervolgens aangesloten bij het net opgerichte Westerhoud & Partners, een bureau voor interim managers dat later opging in Custom Management. Na een periode van 5 jaar in de Verenigde Staten – waar hij werkte in de toeleveringsindustrie van auto-onderdelen in de omgeving van Detroit – is hij na terugkeer bij PwC verantwoordelijk geweest voor de interim managementpraktijk, in het bijzonder de herstructurering van onderpresterende ondernemingen. Hij is nog steeds actief en vervult commissariaten bij middelgrote bedrijven.

  Zijn regelmatige bezoeken aan zijn zandbakvrienden op Curaçao brachten hem op het idee de verschillen tussen de Nederlandse en Antilliaanse samenleving inzichtelijk te maken.

  Zandbak…

  Wil z.n bol boeken promoten.

 6. Kan mij uiteraard vergissen maar krijg sterk de indruk dat doctorandus Zonneschijn lijdt aan bizarre waanidieeën.

  Zouden deze mogelijk het gevolg kunnen zijn van overmatige consumptie van perfetine/chrystal meth?

  Neemt uiteraard allemaal niet weg dat ik mij vanmorgen vroeg dusdanig ongenuanceerd heb uitgelaten over meester Zonneschijn dat de commentpolis diende in te grijpen.

  Waren onze ambtsdragers maar net zo kordaat in hun handelen als onze hoeders van de KKC!

 7. “Ik hoop dat u mijn onderstaande pleidooi op waarde weet te schatten”.
  Kennelijk niet, het feit dat beiden niet op u reageren zegt m.i. genoeg.

  “En zo zouden wij nog even kunnen doorgaan, maar dat is contraproductief en zinloos (…)”
  Klopt, maar waarom besteed u dan een derde van uw brief aan de opsomming hiervan? Het is vergelijkbaar met de zinnen: ik ben niet……, maar…. of met alles respect….. Van Raak en Bosman weten echt wel wat er aan de hand is in Nederland. Uw betoog verliest met deze intro direct alle waarde voor mij en als ik de commentaren lees sta ik daar niet alleen in.

  “Op Curaçao stijgt de armoede van 25 procent naar 50 procent op een bevolking van 160.000 zielen (….)”
  Lees deze zin nogmaals en sta dan even stil bij het stijgen van de armoede. De 25% armoede er al. Vraagt u zich dan niet af waardoor dat komt alvorens u deze zin opschrijft?

  Genoeg gezeurd over uw brief. Ik heb de handdoek opgepakt en heb uw aangeprezen boek ‘Overbruggen’ eens opgezocht. Met enige verbazing los ik deze zin in de beschrijving van uw boek: “Herinneringen aan Curaçao in de periode 1950 – 1970. Episodes opgehaald tijdens een nostalgische rondgang een halve eeuw later”. Een beetje flauw van mij, maar reken even mee: u bent geboren in 1951 en kennelijk bent u in 1970 naar Nederland vertrokken om te gaan studeren. Kennelijk bent u in 2020 (1970 + 50) weer op Curaçao geweest. Uw boek komt uit in november 2015. Ergens klopt er iets niet. Natuurlijk begrijp ik dat een ‘halve eeuw’ leuker klinkt dan 45 jaar.

  Toch nog even terug naar uw brief: “Ik weet niet of het zin heeft op u een appèl te doen een andere insteek te kiezen in het vinden van oplossingen, in plaats van beschuldigingen: mocht u daarover van gedachte willen wisselen, dan ben ik daartoe graag bereid”. Ik hoop van niet, en dat is niet omdat ik u geen interessante opdracht gun. Als interim manager (uw andere boek) moet u tenslotte ook geld verdienen. Niets mis mee.

  Ik schrijf “ik hoop van niet”, omdat wij hier al erg veel ervaring hebben met consultants en andere (interim) managers die mooie adviezen hebben opgeschreven en eerlijk is eerlijk niet zoveel hebben opgeleverd. Het is hier 5 over 12, wij hebben geen tijd meer voor beleefdheden en de juiste omgangsvormen. Wij moeten de schouders er onder zetten en er voor zorgen dat er voor ruim 25% van onze samenleving een voedsel pakket is en dat de bestaande bedrijven kunnen blijven bestaan.

  Tot slot meneer Sonnema, mijn reactie is ook min of meer tot stand gekomen uit frustratie. Onze toekomst is erg onzeker en dat doet rare dingen met mensen. Uw brief was een mooie gelegenheid om eens lekker ‘los’ te gaan. Op deze pagina staat een advertentie van de Voedselbank Curaçao, wellicht kunt u overwegen om een deel van de royalty’s van uw boeken naar hen over te maken.

 8. Haha, ik lach me dood om de domme, kortzichtige en vooral selfish reacties op de uitstekende post van Bosman en van Raak. Hij slaat de spijker precies waar hij thuishoort. Veel reacties zeggen vooral veel over het bedenkelijke nivo van de schrijvers die duidelijk ergens 30 jaar geleden in de tijd zijn blijven steken. Nederland heeft wel wat beters te doen dan zich bezig te houden met deze slangenkuil vol met struikrovers en fossielen. En zeker als daar opnieuw geld van nederlandse belastingbetalers voor nodig is. Ze zoeken het hier maar lekker zelf uit.

 9. Wow we hebben nu zowaar een Meester Doctorandus die onze geopereerde premier Billenaad (MBA/MBI en heeft voor een bank gewerkt dus weet hoe een lening werkt) en zijn mini-sterren zoals Sushi Graaimelia, Groothoofd Martina, domkop Grijpbertha, verwarde struisvogel Zita, met vrijstelling van dienst zijnde Walle, etc. goedwillig noemt. Als erudiet persoon is het natuurlijk een schande dat de heer Bosman en van Raak hem niet terstond op audiëntie laten komen, de beste man heeft zowaar een boek geschreven. Meester Doctorandus weet dat de precaire situatie op Curaçao niets te maken heeft met corruptie, nepotisme en gegraai, maar alles met COVID-19. Aan de goedwillige overheid van Curaçao ligt het in ieder geval niet want die werken hard en onbezoldigd voor het volk. Had hij al verteld dat hij zich een Yu di Korsou voelde? Ik stel voor om onmiddellijk gelden ter beschikking te stellen om Meester Doctorandus Siebe A. Sonnema over te vliegen naar Curaçao. Dan kan hij het goedwillig kabinet ondersteunen en adviseren. Oh ja meneer Bosman en van Raak bel hem even op, willen jullie? Bedankt alvast

 10. Beste Siebe, “ik voel mij nog altijd antilliaan”
  Helaas merk ik dat ook in dat stukje van je.
  Hullie doen het, dus wullie mogen het ook…
  Fijn stukje voor alle deugmensjes, maar geheel bezijden de waarheid.
  Een regering die zijn eigen bevolking leegroofd en aan de bedelstaf helpt.
  Vervolgens handje ophouden en nog eisen stellen ook, voel je dat Siebe, voelt Siebe dat hier iets niet klopt.
  Of voel je je nog altijd zo antililiaans, dat je dat niet wilt horen.
  Siebe, misschen een nieuw boekje schrijven….over struisvogels enzo.

 11. …..”Waarom respect hebben voor corrupte politici die dan ook nog om geld bedelen”….

  Ja waarom eigenlijk @Brian S.?

  Waarom respect hebben Walle, die ongegeneerd het hele onderwijsbudget leegvliegt.

  En nu weer een consultantsbaantje heeft? Ik ga er van uit dat ze daar geen cent voor wordt betaald.
  Dat zou laag zijn ..van haar en Rhuggenaath..

  En Suzy? Die haar schoonzus in 1991 als eerste daad aanstelde als hoofd bij de voogdijraad toen ze Minjus was?

  En de spliksplinternieuwe ( overbodige?) keuken van de gevangenis liet wegrotten?

  Wie heeft daar aan verdient. Ja Suzy, we zijn niet gek hoor.

  En de meditatie lessen die je regelde voor je sabelotodo echtgenoot in de Gevangenis,.

  Je reis naar India en China? met je man voor ayurvedische geneeswijzes, heeft nog een pika stuk over in de krant gestaan, van bezorgde medici, die zich afvroegen hoe medisch begiftigd mr Carl Camelia wel niet is.

  Mr Carl Camelia die zich zeer onprofessionel gedroeg op de UNA als “lector”.

  Ook bent u wel eens opgebeld door iemand, die issues had met mr Camelias zedelijke handel & wandel.

  U heeft deze persoon afgeblaft aan de telefoon, en gevraagd ( gedreigd) of deze persoon wel weet met wie die te maken heeft…..
  Niet zo netjes….beetje machtsoverwicht inzetten?

  En dan het politie opleiding debacle, alweer was Carl Camelia een Goeroe…zogenaamd trok u zich even terug, in de ministerraad, bij de stemming/ gunning, nadat u hem eerst pontificaal naar voren had geschoven, via de achterkamertjes.

  Was er een destaho públiko georganiseerd voor deze politie opleiding opdracht?
  Net als voor de dochter van Gijsbertha, en de nicht van Tromp, en de vrouw van Asjes, en de dochter van Mc William.?

  Riekt naar vriendjes politiek..

  En het HNO, met sabelotodo Betrian…die het project in de gaten zou houden. Waar 1 miljard voor is betaald, en het is nog steeds een bouwput aan de voorkant. En ging van alles m8s met de opening. Ja Baba Doc II Gilber Martina, doet t net als bij de Fishfarm, niet zo lekker.
  Fishfarm, waar hij met Eric R. De Vries en nog iemand Giroleningen oninbaar maakte, en subsidiegelden verslond.
  Waar is de fishfarm nu?

  Ja en de 200 miljoen, dat heeft de gouverneur wél goed gedaan, daar een stokje voor steken….want die 200 miljoen extra zou duur voor betaald worden, door de kinderen van de kinderen die nu rondlopen..

  En wat about de kening van PSB, 5,7 miljoen
  Ach…wat een estafadora van een minister bent u eigenlijk, een estafadora astuto, geslepen…
  U bent intellectueel wel ontwikkeld.

  Maar moreel nooit tot wasdom gekomen.
  U gebruikt uw intellect om de staatskas leeg te roven..
  En van zulke pomitici als u, gaat Curaçao kapot…

 12. “PS Ik heb nog geen antwoord gekregen van de heer Bosman van de VVD. De heer Van Raak van de SP reageert zondermeer nooit, zoals ik weet uit eerdere pogingen met hem in contact te komen.””

  Wat een misplaatste arrogantie van deze junior jurist…. Denkt dat de lijntjes in NL net zo kort zijn als in Curacao. Wie denkt deze persoon wel niet te zijn zeg. Is ook duidelijk de feeling met het huidige Curacao kwijt. Siebe, liever niet meer dergelijke ondoordachte briefjes schrijven. Het maakt ons nu nl. niets uit hoe in de rest van de wereld, meer specifiek in NL, in drugs gehandeld wordt, or whatever. Wij hebben in Curacao reeds lange tijd te maken met corrupte politici, nepotisme, en de financiele situtatie is mede daardoor kritiek. Dat moet opgelost, op welke wijze dan ook. Dus dergelijke bijdragen zit niemand op te wachten. Waarom niet nog een goed boek schrijven? Onder bruggen?

 13. “Premier Rhuggenaath en zijn goedwillende politici ”
  zou de briefschrijver hier wat explicieter kunnen zijn? ik heb geen enkele politicus gezien die vrijwillig een deel van zijn salaris opgeeft, heb ook geen politici gezien bij de voedselbank en geen visie, beleid of ideeen om dit in het vervolg te voorkomen

 14. ….”Wat de regering wel verstrekt zijn extreem hoge beloningen voor de directies van de overheids NV’s.”…..

  @Dislect, in een notedop is dat idd wat de regering verschaft. Het zijn poortwachters van de staatskas.
  Al sinds 69 wordt deze staatskasdoor onze Papac Doc, nu inmiddels baby Doc, leeggetrokken, maar ook door onze Robert en Grace Mugabes, zoals Tromp, Rosalia, Zus, Maria, Marveliene Wielsen die als dictators tekeer gingen naar hun personeel…

 15. Een brief Begina waardig.
  Bedoeld u met: “Er zijn cultuurverschillen daar waar het bijvoorbeeld gaat om respect, hoffelijkheid en trots in het omgaan met de ‘wederkerigheidsclausule aangaande bijstand’ uit het Statuut. Met die wetenschap is een afhoudende reactie van de Antillianen toch te verwachten?”
  Dat er respect waardering en/of met hoffelijkheid gereageerd moet worden op een regering van een land waar 25% van de burgers afhankelijk zijn van voedsel hulp? En dat is het ergste nog is de voedsel hulp wordt niet geboden verstrekt of gedistribueerd door de eigen regering. Wat de regering wel verstrekt zijn extreem hoge beloningen voor de directies van de overheids NV’s. Wat de regering in stand houdt zijn een inefficiënt ambtenaren apparaat. Wat de regering instant houdt is een “advies” systeem dat het bestuur excuses geeft voor inefficiënt beleid zonder dat de individuele ministers verantwoording nemen.
  Al met al verkwist de regering geld en komt het niet zijn zorg plicht na. Vergelijk dat eens met Nederland of de VVD. Als daar misstanden zijn worden ze uit de politieke partij verwijderd. Als er hier een politicus naar de gevangenis moet wordt hij door de partij naar de gevangenis begeleid. Is dat cultuur verschil? Moeten deze politici reken op wederkerige respect. Een bestuurder die niet zijn verplichtingen aan de bevolking nakomt en zijn bevolking afhankelijk maakt van buitenlandse hulp verdient geen respect, ongeacht cultuur verschillen.

 16. Andre Bosman, ik ben blij dat hij de Knipselkrant leest, heeft volledig gelijk.

  Ik wil bij deze de heer Bosman dan ook vragen in te grijpen bij de Ontvanger der Belastingen op het eiland.

  Directeur daar is de 150 kilo wegende Alfonso Trona.

  Een zwaatgewicht op de weegschaal, maar een lichtgewicht qua CV met daarop niet veel meer dan kleuterschool en een zwemdiploma (waarschijnlijk met vrachtwagenbanden om zijn armen om te kunnen blijven drijven).

  Trona kon het zich veroorloven een hoerentent (Vichy’s) te runnen aan de Karel Doormanweg. Een Hoofd Ontvanger die een hoerentent runt?!

  Trona, van wie binnen de belastingdienst maar ook daarbuiten bekend is dat hij belastingschulden van vriendjes buiten invordering stelt. Gisteren nog zagen we weer een faillissement in de bedrijfstak waarin Trona ook actief is waarbij een bedrijf een belastingschuld kon laten oplopen tot 7 miljoen zonder enige actie van Trona.

  Heer Bosman, laat u eens onafhankelijk onderzoek doen bij onze Ontvanger, en kijk dan vooral eens naar hetgeen er met de belastingschulden van de MFK mafiosi is gebeurd.

  Van onze MinFin, Kenneth Gijsbertha, hoeven we in deze geen actie te verwachten. Sluit niet uit dat hij ook tot de vriendenkring van Trona behoort die Trona aanbidden zoals een kind Sinterklaas.

 17. Argumenten in de trant van: Hullie zijn ook corrupt dus wij mogen ook corrupt zijn.
  Apekool.

  (ja maar meneer de rechter, mijn buurman heeft ook gestolen dan mag ik toch zeker ook stelen?).

 18. ….. “U neemt de Antillen de maat, maar enige zelfreflectie over de tekortkomingen op veel grotere schaal in Nederland hoort daar niet bij?”….

  Ja, hij neemt de Antillen de maat, en terecht.
  En nee de zelfreflectie is totaal niet relevant of terzake.

  Nederland kamt niet met uit de klauwen gelopen begrotingstekorten en kan voor haar armen zorgen….

  Bovendien, uit wie zijn zakken moeten de centjes komen…

 19. Wijzelf dienen onze dóór en dóór verrotte politieke elite het vuur aan de schenen te leggen.

  Wonderbaarlijk genoeg krijg ik de laatste pakweg 6 weken inderdaad de indruk dat er hier terplaatse consensus bestaat over dit gegeven.
  Indien “buitenstaanders” niet relevante wijsheden verkondigen kan dit slechts distractie van de essentie tot gevolg hebben.

  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  Genoeg slap gelul dus van de zogenaamde experts.

  Nederland is klaarblijkelijk bang om rigoreus in te grijpen vooralsnog.

  Dat is héél slecht nieuws voor onze volksvertegenwoordigers aangezien de lokale sentimenten ten opzichte van onze volksverlakkers alles behalve lovenswaardig zijn.

  Aan de schandpaal op het Brionplein met onze vieze, vuile verkwanselaars van de autonomie

 20. …….”Het ‘nieuwe normaal’ van Nederlandse politici lijkt te zijn gebaseerd op a) neerbuigend grove beschuldigingen uiten,”…….

  @Mr. Drs. etc etc etc ….ma
  Vraagt u zich niet af of de beschuldiging Neerbuigend, grof of beledigend is.

  Vraagt u zich af of de beschuldiging terecht , op haar plaats en waarheidsgetrouw is.

  Het is hier een grote, corrupte, amateuristische, verantwoordingschuwende nepotistische oplichtersbende…Suzy, Gijsbertha, Martina, Zita, Mc William, Konket, Girigori, Rhuggenaath, allemaal Corrupt en/ of grote prutsers…

  En het is zeer onoprecht van u, om anders te beweren….

  Het feit dat er in nederlandse politiek corruptie plaatsvindt, maakt de corruptie van onze politici geen moment minder waar…..

  Dit eiland wordt stelselmatig wanbestuurd en leeggeroofd door onze “eigen” landskinderen….

 21. Geachte heer Sonnema,

  Zoals u heeft kunnen horen ligt mijn zorg bij de inwoners van Aruba, Curacao en Sint Maarten. Ik voer nu al 10 jaar op verschillende manieren overleg mijn collega’s van de Caribische landen. De armoede is daar altijd al een probleem, maar dat wist u vast ook. De rapporten door de jaren heen wijzen op een structurele samenwerking en beïnvloeding van de bovenwereld door de onderwereld. En de bestuurders doen er niks aan. En als ik mij dan druk maak over corruptie een zaken aankaart, zoals nu het Serlimar schandaal op Aruba , dan komt zoals gebruikelijk de Caribische jij-bak: “ want Nederland en de VVD is ook heel corrupt” en “waar bemoei ik mij mee”. Zolang de Nederlandse belastingbetaler degene is die voor de kosten opdraait op de Cariben, dan heb ik ook wat te zeggen over de besteding van dat geld. En als we moeten constateren dat het geld nog steeds stelselmatig in de verkeerde zakken terecht komt, dan heb ik daar moeite mee en dan zeg ik daar wat van. En als dat tegen het zere been is van de Antilliaanse trots, dan is dat maar zo. Het zou een ieder sieren, en zeker de bestuurders in de Cariben om de corruptie en het nepotisme veel harder aan te pakken. Er is geld genoeg op de eilanden om voor iedereen een goed inkomen te genereren, maar zolang een aantal families het grote deel van het geld in eigen zak steekt gaat de armoede niet weg.

  Hartelijke groet,

  André Bosman

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...