Ingezonden | Marisol Lopez-Tromp is niet ministeriabel

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Mr. Edwina Henriquez aan het woord.

Aan de Koninkrijksministerraad
Zijne Excellentie de Minister-president van Nederland, tevens Minister van Algemene Zaken en
Voorzitter Koninkrijksministerraad, de heer M. Rutte
D.t.k.v. Zijne Excellentie de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties,
De heer R. Knops
De heer Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Oranjestad, 18 September 2019

Mevr. Mr. M.M.E. Henriquez, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization
Savaneta 109-D
Aruba
Tel: 00-297-5847263
Cell: 00-297-5608935

Betreft: Drs. Marisol Lopez-Tromp is niet Ministeriabel

Zijne Excellentie,

Op 17 September 2019 heeft Minister voor Infrastructuur en Milieu, Otmar Oduber middels een persconferentie bekendgemaakt dat hij zijn functie als Minister per December 2019 zal neerleggen; dat Parlementarier, drs. Marisol Lopez-Tromp hem als Minister voor Infrastructuur en Milieu zal opvolgen en dat alle projecten doorgang zullen vinden zoals thans is gepland. Reeds enige tijd heeft mij de informatie bereikt, dat Minister Otmar Oduber ernstig ziek is en dat hij mogelijkerwijs het eind van het jaar niet zal halen.

Echter, de laatste maanden leek het erop dat Minister Otmar Oduber haast heeft om zijn lugubere plannen door te voeren om zichzelf via zijn stromannen te verrijken met het W2E-project. Minister Otmar Oduber kreeg een grote tegenslag met de massale demonstraties en de felle reacties binnen de Arubaanse gemeenschap ten aanzien van de wijzigingsvoorstellen Serlimar. Ondergetekende heeft hem publiekelijk gemeld dat de Koninkrijksregering per direct op de hoogte zal worden gebracht omtrent zijn corruptie met het W2E-project.

Minister Otmar Oduber legt zijn functie als Minister pas in December 2019 neer en hij kan in de tussenligende periode tussen nu en December ernstige schade toebrengen aan de burgers van Aruba. Volgens ingewijden is dit een algehele opstelling van Minister Otmar Oduber om te zien wie hem zal missen, wanneer hij er niet meer is.

Met deze zet wil Minister Otmar Oduber de regering van mr. Evelyn Wever-Croes en de leden van de MEP in het Parlement dwingen om hem te blijven steunen, anders zal hij de regering ten val brengen. Juist nu kan Minister Otmar Oduber meer schade berokkenen aan Aruba, aangezien hij gewoonweg niets meer te verliezen heeft.

Corruptie van Marisol Lopez-Tromp heeft Aruba op de rand de onafhankelijkheid gebracht.

Echter, nu Minister Otmar Oduber zijn functie per December zal neerleggen, hebben wij wederom een nieuw probleem om op te lossen. Drs. Marisol Lopez-Tromp is niet Ministeriabel. De corruptie van ex-Minister Lopez-Tromp heeft Aruba in 2009 op de rand gebracht van een onafhankelijkheid, toen de voormalige Minister-president, Nelson Oduber weigerde een onderzoek naar de corruptie bij het toekennen van overheidsgronden door Minister Lopez-Tromp in ruil voor miljoenen guldens via Transparancy International, toe te laten. D

e toenmalige leden van de Tweede Kamer hebben toen duidelijk gemaakt, dat Aruba dit corruptie-onderzoek moest toelaten, anders dient Aruba te kiezen voor de onafhankelijkheid. Ondergetekende heeft toen op 30.8.2009 een verzoek bij de Koninkrijksregering ingediend om Aruba onder curatele te plaatsen, aangezien er inderdaad sprake was van corruptie en de regering van de voormalige, Minister-president, Nelson Oduber, boven de hoofden van de Arubaanse bevolking heen, een dispuut met de Koninkrijksregering zodanig hoog liet oplaaien, dat de Tweede Kamer de onafhankelijkheid van Aruba wenstte.

President van Venezuela, wijlen de heer Hugo Chavez, die lucht kreeg van de interne problemen tussen de Koninkrijksregering en Aruba, mengde zich in deze discussie en beweerde dat de ABC- eilanden bij Venezuela toebehoorden. De toenmalige Vice-President van Venezuela, Vicente Rangel stuurde zelfs een video naar het lokale tv-station ATV, waarin hij de toenmalige Gouverneur van Aruba, de heer Fredis Refunjol ervan verdacht reeds toestemming te hebben gegeven aan de denkbeeldige, op Aruba gestationeerde Amerikaanse mariniers, om Venezuela binnen te vallen. E.e.a. is het directe gevolg van de corruptie van ex-Minister Lopez-Tromp.

Drs. Marisol Lopez-Tromp heeft één miljoen hypotheek genomen.

Middels mijn eigen onderzoek naar drs. Marisol Lopez-Tromp is een beeld naar voren gekomen van iemand die niet terugdeinst om haar positie als Minister te gebruiken om zich op illegale wijze te verrijken. Uit de bijgevoegde kopie van de Akte van Hypotheek d.d. 22.8.2007 blijkt dat drs. Marisol Lopez-Tromp samen met haar accountant-echtgenoot één miljoen gulden heeft ontvangen van Abundance Holding NV en hiervoor een hypotheek heeft genomen met als onderpand twee stukken eigendomsgronden te Montagne, groot 1.159 vierkante meter, respectievelijk 719 vierkante meter.

In een gesprek in 2009 met de koper van het aangrenzend stuk eigendomsgrond te Montagne, vertelde hij mij dat hij twee jaar daarvoor 29 vierkante meter eigendomsgrond van hetzelfde perceel eigendomsgrond van Drs. Marisol Lopez-Tromp heeft gekocht en dat hij hiervoor Awg. 100 per vierkante meter aan mevrouw Lopez-Tromp heeft betaald. De waarde van de gepande eigendomsgronden ter dekking van de hypotheek van 1 miljoen komen niet overeen met het verstrekt bedrag aan krediet.

In de periode voorafgaande aan de verkiezingen van 2009 werd bekend, dat de bekende ondernemer, wijlen de heer Maurice Neme, één miljoen gulden aan Minister Lopez-Tromp cadeau zou hebben gegeven in ruil voor de prime overheidsgronden, die de Minister van Infrastructuur aan hem heeft toegekend. De 90-jarige, wijlen de heer Maurice Neme was zodanig in paniek dat hij door Justitie zou worden aangehouden, dat hij tijdens het autorijden, een hartinfarct kreeg.

Geen getuigen. Drs. Marisol Lopez-Tromp kon Justitie ontkomen. Daarnaast heeft ex-Minister Lopez-Tromp haar positie als Minister van Infrastructuur misbruikt om een 600.000 gulden kostende brug te bouwen vlak naast het bouwvallig huis van haar grootmoeder, terwijl deze verbinding absoluut niet nodig was omdat geen mens daar langskwam.

Drs. Marisol Lopez-Tromp is verantwoordelijk voor het WODC-onderzoek.

Nadat de regering van ex-Minister-president, mr. Mike Eman in November 2009 was geïnstalleerd, werd samen met de Nederlandse regering overgegaan tot het WODC-onderzoek. De directe aanleiding hiervoor was de corruptie van ex-Minister voor Infrastructuur, drs. Marisol Lopez-Tromp.

Drs. Marisol Lopez-Tromp is niet Ministeriabel.

Drs. Marisol Lopez-Tromp mag onder géén enkele voorwaarde Minister Otmar Oduber opvolgen, aangezien drs. Marisol Lopez-Tromp en ex-Minister Otmar Oduber vier handen op een buik zijn. Drs. Marisol Lopez-Tromp wordt de Minister-stroman voor Otmar Oduber en zij zal in opdracht van Otmar Oduber het uitgestippeld beleid van Otmar Oduber uitvoeren.

Bovendien heeft drs. Marisol Lopez-Tromp in haar voormalige functie als Minister van Infrastructuur misbruik gemaakt van haar positie om zich op illegale wijze te verrijken.

1 Hypotheekakte drs. Marisol Lopez-Tromp, d.d. 22.8.2007, p. 5
2 https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/onderzoek-naar-de-staat-van-bestuur-van-aruba-en-rechtshandhaving-in-het-bijzonder.aspx

Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,

Mw. Mr. Maria Magdalena Edwina Henriquez, Advocaat voor de Mensenrechten en Democratisering

4 Reacties op “Ingezonden | Marisol Lopez-Tromp is niet ministeriabel

 1. KKC commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met onze spelregels

 2. Misschien niet de meest vaardige schrijfster, maar de moeite waard om hier aandacht aan te schenken.

  Op kleine eilanden als Aruba (en Curaçao) is het openlijk en persoonlijk aankaarten van corruptie best een “issue” aangezien je de hele gevestigde orde tegen je in het harnas jaagt.

 3. Je hebt misschien gelijk Joep, maar als het waar is wat ze schrijft is het een groot schandaal.

  Dit dient tot op de bodem uitgezocht te worden.

  Waar rook is, is meestal ook vuur.

 4. Krijg de ziekte. Dit is geschreven door een advocaat ????
  Waar heeft zij een opleiding gehad ?

  Zelden zo’n warrig verhaal gelezen, met alleen maar beschuldigingen en conclusies, die weer niet logisch volgen uit de beschuldigingen en bewijzen. Ik denk niet dat deze dame ooit maar 1 rechtszaak heeft gewonnen, zeker niet wanneer al haar betogen zo zouden zijn opgebouwd. Hier kan een rechter geen kaas of chinees van maken. Gaat linea recta in de prullenbak.

  Deze advocaat mag wel eens een lesje logisch schrijven gaan volgen, zodat anderen, die niet zo diep in de materie zitten, dit verhaal ook kunnen volgen. Of denkt ze nu echt dat er ook maar iemand in Nederland aan de bel gaat trekken na het lezen van dit stuk ?
  Ze zal het goed bedoelen, maar dit is werkelijk verloren tijd geweest. Ik zou zeggen, probeer het nog een keer, maar nu gewoon beperken tot de feiten, laat de emoties eruit, bouw het logisch op en vat alles aan het eind nog een keer samen in een conclusie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *