25 C
Willemstad
• woensdag 21 april 2021 07:09

PBC | Centraal Dialoog Bonaire: wettelijk minimumloon omhoog naar 1400 dollar

Persbureau Curacao Het wettelijk minimumloon op Bonaire moet in stappen omhoog naar 1400 dollar per maand. Dat staat in een brief van de Centraal Dialoog aan minister Wouter...

PBC | Slechts handjevol Venezolanen krijgt hulp op Aruba en Curaçao

Persbureau Curacao Curaçao gaf eind 2020 onderdak aan 17.000 Venezolanen. Een zelfde aantal is op dit moment naar schatting op Aruba. De cijfers worden gepresenteerd door de United...

Taxlive | Vijlbrief: ‘Belastingconcurrentie gaat verdwijnen’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft in een interview met het financiële persbureau Bloomberg gezegd dat Nederland bereid is een Amerikaans voorstel te steunen dat een einde...

ParadiseFM | Saba versoepelt quarantaine beleid voor gevaccineerden

Vanaf 1 mei versoepelt Saba het inreisbeleid van het eiland. De verplichte quarantaine van 10 dagen komt te vervallen voor reizigers die volledig gevaccineerd zijn, voor ongevaccineerde...

ParadiseFM | Rode Kruis Aruba stopt met voedselprogramma

Het Rode Kruis op Aruba stopt met het verstrekken van voedselhulp aan de zwakkeren in de samenleving. Toen de corona pandemie zich aandiende, was al snel duidelijk...

ParadiseFM | Pornoverspreider gepakt, binnenkort voor de rechter

De jongen die pornografische beelden verspreidde in een Zoomles op een Havo / VWO school is op het matje geroepen door de politie. Het is niet duidelijk of...
- Advertisement -spot_img
HomeAuteursIngezondenIngezonden | Doorbreek het 'kastensysteem'

Ingezonden | Doorbreek het ‘kastensysteem’

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Wat mij in de KKC opvalt is een continu herhalen van zetten en commentaren. Dat loopt als volgt; door wanbestuur en of corruptie verdwijnt geld, het mondige gedeelte schreeuwt schande, er komt onderzoek (vaak verricht door dezelfde bestuurlijke kaste) het mondige gedeelte levert weer commentaar. Er komt een vernietigende conclusie (die nog meer geld laat verdwijnen). En mogelijk een herschikking in de positie van de bestuurlijke kaste. Maar de kaste blijft en alle betrokkenen, grotendeels ook.

Op naar het volgende schandaal, dan kan alles op nieuw beginnen. Het lijkt een cirkel maar het is een neerwaartse spiraal een race naar de bodem.

Hier op dit forum wordt de bestuurlijke kaste vaak omschreven al incompetent en dom. Ik kan me niet hierin vinden. Ik denk dat de kaste uitermate slim is de zelfde kaste is al vanaf 1969 hier mee bezig en ze kunnen dit blijven herhalen. Dit verdient respect. Niemand is er nog in geslaagd een antwoord te vinden op het gedrag van deze kaste en ze gaan maar door. Als iemand zich afvraagt hoelang is het antwoord kort, oneindig (in het rijtje rijkste mensen ter wereld staan bestuurders van de armste landen)

Alle “onderzoeken” en “studies” komen met de zelfde oorzaken voor corruptie:

– Inkomens verschillen (de bestuurlijke kaste zit in de top)

– Opleidingen verschil (de bestuurlijke kaste is in de regel hoog opgeleid) en de overwegend laag geschoolde meerderheid stemt met aangewakkerde onderbuik gevoelens.

– Verwevenheid (niet gek als je op een eilandje geboren bent en woont)

– En verstoorde voorbeeld functies waardoor de “norm” steeds vaker in geding komt.

Maar er verandert niets. Die die het zouden kunnen veranderen zijn die die het meeste baat bij deze situatie hebben.

Ik pleit voor een aanpak van de problemen die mogelijk wel werkt:

De kaste blijft democratisch aan de macht door een meerderheid van de bevolking. Maar een meerderheid van die bevolking is laag opgeleid. Zolang dit zo blijft, blijft de kaste bij meerderheid besturen. Door Papiamento op school verplicht te stellen wordt de kans op een gedegen opleiding voor de laag opgeleide bevolking beperkt en behoud de kaste haar basis. Zelf sturen zij hun kinderen niet naar een “lokale” school maar naar Nederlandstalig of privé onderwijs. Dus zij weten dat het “lokaal onderwijs” een dood lopende weg is waar je bij voorkeur niet op moet zitten.

Een herziening van het onderwijs stelsel is dus gewenst. De taal is, bijna, om het even als het maar aansluit op het off island vervolg. Nederlands ligt i.v.m. de kosten voor de hand.

Een van de beste vormen van ontwikkelingshulp zou dan ook zijn het school systeem naar buitenlands voorbeeld in te richten en als ontwikkelingshulp van Nederland (met Nederlandse leiding en toezicht te “geven”).

Iets dat hier altijd faalt is parlementaire controle. Het idee is vaak dat die ook incapabel zijn, en misschien is dat wel zo. Ik denk dat het parlement niet als parlement functioneert omdat ze deel uitmaken van de zelfde kaste en ze primair eigen belang dienen. De bewindvoerders krijgen geen “zinnige” kritische vragen. Er worden geen alternatieven geboden. Zij hopen hierna aan de beurt te zijn. Of dat een goede baan bij een overheids nv gegund gaat worden.

Het andere wat mogelijk gedaan zou kunnen worden om de macht van de kaste te breken en een parlement te krijgen die dichter bij de bevolking staat is een districten stelsel (met het verenigd koninkrijk als voorbeeld) in te stellen. Het eiland word verdeeld in kies districten. Waarbij elk district een parlementslid levert. De bewoners van die districten kunnen voor vragen of klachten bij hun districts parlementariër terecht. Het niet behartigen van de belangen van zijn district eindigt in een niet her verkiezing.

Parlementariërs worden directer aangesproken op regeringsvraagstukken en zullen dus een betere controle op de regering vormen en zo zou het democratisch proces beter kunnen werken.

Natuurlijk zullen er wel districten zijn die gewonnen kunnen worden door een barbeque met gratis kip, doch niet voor alle districten. Ook zou dit een stimulans kunnen zijn voor de bevolking om een eind te maken aan de macht van de kaste, een regering die regeert een parlement dat controleert en een bevolking dat de parlementariërs controleert. Zoals een democratie behoort te werken.

De mogelijkheid dat ministers en parlementariërs na veroordeling in functie kunnen blijven dient geschrapt te worden. Dit zelfde geld voor alle ambtenaren en bestuurders van overheidsrechtspersonen.

Parlementariërs en overige bestuurders zouden een goede beloning voor hun werk moeten ontvangen en dit moet openbaar zijn, het gaat immers over belasting gelden. Commerciële neven activiteiten zouden openbaar gemaakt moeten worden en zoveel mogelijk vermeden moeten worden.

Het mag niet meer voorkomen dat een bestuurder zich zelf (of zijn bedrijf) moet controleren.

Als er een “zweem” van belangenverstrengeling dreigt te ontstaan dient de bestuurder dit zelf aan het parlement te melden. Ongeacht de oorzaak, zowel voor direct als indirecte belangen.

Alleen op deze manier kunnen onze bestuurders de rol modellen worden waar behoefte aan is.

Naam bekend bij de redactie,
Curacao

23 reacties

 1. @kk: vergeet apc niet waar het ook een tering zooi is.

  Andere vraag: welke van deze YDK aangestuurde bedrijven is zo succesvol dat ze ook buiten de Ex-na actief zijn?!

 2. @kk
  Dus geen directeuren als @E. Tromp meer die jarenlang zijn eigen salarisopslag en bonus kon vaststellen? Alle salarissen van overheids directeuren zouden openbaar zijn dus de controlerende partij kan ingrijpen.

  Geen Ministers als @Gijsbertha die partijgenoten als de Geus eigenhandig een miljoenencontract aanbiedt en goedkeurt? Openbaarheid en meldingsplicht van de zweem van belangen verstrengeling zal het meeste voorkomen, het niet of onvoldoende melden leverd in een werkende democratie meestal een motie van wantrouwen en vertrek op. Het ding is, we hebben een niet goed werkende democratie.
  Geen Parlementaries meer die zelf hun salaris en emolumenten vaststellen en goedkeuren?
  Dat zal nog wel gebeuren, maar door dat de achterban van elke parlementariër kleiner is (door het districten stelsel) is de hoop dat dit een directere link naar de bevolking geeft.
  Ook denk ik dat er een betere afspiegeling van de bevolingssamenstelling in het parlement en daardoor in de overheidsorganen komt door een kies districten stelsel.

 3. ……”Ook op Curaçao zie je dat de leiding vaak niet uit yu di corsou bestaan”…….

  Welke leiding (RvB RvC) bestaat niet uit “Yu di Korsow” @Lilian Rosalia? De waterleiding?

  SEHOS?
  AQUALECTRA?
  HNO?
  CUROIL?
  CBCS?
  GIRO?
  BdC?
  PSB Bank?
  ENNIA?
  KAS di Kultura?
  SVB?
  KORPODEKO?
  Fundashon pa konsumido?
  BPT?
  UTS (inmiddels verkocht)
  BZV (inmiddels in SVB)
  CHB?
  Ministeries?
  Hoofden van Diensten?
  Schoolbesturen?

  Help even en verfris onze memorie @Lilian Rosalia m.b.t. leidingen die niet uit Yu di korsow bestaan?

 4. …….”Hierdoor wil ik een gezonde scheiding van de machten krijgen en de democratie versterken”……

  Dus geen directeuren als @E. Tromp meer die jarenlang zijn eigen salarisopslag en bonus kon vaststellen?

  Geen Ministers als @Gijsbertha die partijgenoten als de Geus eigenhandig een miljoenencontract aanbiedt en goedkeurt?

  Geen directeur secretarissen als @ J. Hasselmeyer die zijn procuratie misbruikt om controversiele (lees: wederkerende bonussen) te accorderen?

  Geen Minister presidenten als @ E. de Jongh El Hage die de autozaak van haar familie lucratieve autolease contracten gunt?

  Geen Ministers ald @Z. Litu die haar zus en echtgenoot lucratieve baantjes gunt?

  Geen Parlementaries meer die zelf hun salaris en emolumenten vaststellen en goedkeuren?

 5. ……”Om die controle gemakkelijker te maken denk ik aan vergaande openbaarheid van bestuur, waarbij de bestuurder en parlementariërs hun belangen functies en beloningen openbaar moeten melden.”…..

  Kortom, een hele ferme code of conduct/ethics @Dislect,.
  Via social media alle nevenactiviteiten en belangen in “toko”s zichtbaar maken.

  Geen een directeur of Minister mag meer winst maken over de ruggen van de belastingbetaler met dure toko’s den toko.
  Zoals nu de geruchten gonzen bij Curoil dat er olie wordt aangekocht/verkocht via een “toko den toko” achtige constructie van een naast familielid van directeur Lasten.

 6. ……”Top functies hebben in de regel ook een top beloning en zijn dus geen deeltijd banen”……

  Dus geen directeuren meer die om 4 uur PM voor de Heeren staan te wachten op de happy hour ‘gong’?

  Top functies hebben in de regel ook een topbeloning: Ja!, maar dan wel met een top persoon graag!!!

 7. @LR,
  Iedereen is trots op zijn taal , ik ook. Maar je moet realistisch blijven in de wereld . Waar wil jij je vervolg opleiding doen?
  Hoe is nu de “gangbare” situatie? Ik denk basis en middelbaar op het eiland hoger onderwijs voor 20% op het eiland (waarbij er twijfel is over de vraag of het diploma internationaal erkent wordt ) 70% in nederland 10% elders? Dit is een gok van mijn kant. Nu weet ik wel dat er scholen in nederland zijn die liever geen curaçao bewoners in hun opleiding willen hebben, hun Nederlands is te slecht en het afval percentage te hoog. Nederland is wel de “goedkoopste” mogelijkheid voor een erkend diploma. Dus waarvoor het basis en middelbaar onderwijs niet, bij wijzen van ontwikkelingshulp over laten nemen door nederland? Ik denk dat het de kwaliteit en aansluiting bevorderd. De kosten voor de burgers omlaag brengt en geld vrij mask bij onze overheid. Dus ik zie geen echt bezwaar. Dat wil niet zeggen dat de bestuurders hier dit willen. Ik denk dat er geroepen gaat worden dat dit een verregaande aantasting is van de autonomie en een her kolonisatie (wat ze bedoelen is dat die een directe aanval is op hun bestaansbasis) en Nederland zou ook wel een paar keer achter de oren krabbelen (kosten baten enzo) persoonlijk ….

 8. @kk. Ja eutopisch wel maar realistisch zitten er wat beperkingen op. Ik ga er van uit dat iedereen goede en slechte kanten heeft en dat in de regel de slechte kanten door controle in check worden gehouden. Om die controle gemakkelijker te maken denk ik aan vergaande openbaarheid van bestuur, waarbij de bestuurder en parlementariërs hun belangen functies en beloningen openbaar moeten melden. Het parlement heeft een contolerende functie op de bestuurders, de burgers (de bewoners van het kiesdistrict van de parlementariër) controleren, deels, de acties van de parlementariër. Hierdoor wil ik een gezonde scheiding van de machten krijgen en de democratie versterken. Het gevolg, hoop ik is dat de, ziekelijke verwevenheid, die bij een kleine gemeenschap hoort, in goede banen komt. In gevallen dat een familielid benoemd wordt heeft het parlement daar hun goedkeuring voor gegeven en kunnende burgers hun parlementariër om rekenschap vragen
  Top functies hebben in de regel ook een top beloning en zijn dus geen deeltijd banen. Het werken voor je land is een (goed betaalde) eer, en vertouwen geschonken door de kiezers van je district (jou buurman) en daar voor moet je staan.
  . Om het systeem, op langere termijn te waarborgen is een goed onderwijs noodzakelijk. Dat kan alleen als dit van basis af internationale aansluiting heeft. En puur praktisch, ivm kosten ligt Nederlands voor de hand.

 9. “Waar zijn de rolmodellen van deze kinderen”
  Die vraag heb ik vaak aan drechi gesteld zonder succes. Afgezien aan beflapas (de enige YDK met zelfspot) ken ik zelf geen YDK rolmodellen

 10. Kinderen geboren en getogen in Nederland, worden alleen maar vanwege hun afkomst in een bepaalde hoek gedrukt.( vooral gekleurde jongens). Kijk op de universiteiten, zeg me niet dat onze kinderen minder kunnen? Geestelijk worden ze afgemaakt.

  Ken genoeg gekleurde jongeren die het goed doen in Nederland. Opvallend is dat zij geen mentaal slaaf zijn. En ze werken hard!

 11. Iedereen is trots op zijn taal , ik ook. Maar je moet realistisch blijven in de wereld . Waar wil jij je vervolg opleiding doen? Het onderwijs totaal uit handen geven is geen optie. Kinderen geboren en getogen in Nederland, worden alleen maar vanwege hun afkomst in een bepaalde hoek gedrukt.( vooral gekleurde jongens). Kijk op de universiteiten, zeg me niet dat onze kinderen minder kunnen? Geestelijk worden ze afgemaakt.
  Waar zijn de rolmodellen van deze kinderen?
  Ook op Curaçao zie je dat de leiding vaak niet uit yu di corsou bestaan. Hoe wil je dat kinderen gaan geloven in zichzelf. Er worden liever docenten in dienst genomen die geen affiniteit hebben met de kinderen. Boeken staan in het Nederlands maar als je les verzorgd in het Papiaments, en van deze kinderen verwacht dat ze de toets moeten maken in het Nederlands, dan ben je niet eerlijk. De kinderen moeten de taal ergens horen om het te kunnen gebruiken. Ik ben voorstander van dat kinderen hun taal moeten kennen en kunnen spreken. In Nederland vertelde ik de Antilliaanse, en andere buitenlandse kinderen altijd: jouw taal is jou bezit niemand kan je dat afnemen, maar de Nederlandse taal staat in de boeken, en die heb je nodig om jou diploma te behalen en een baan vinden praat daarom meer nederlands.
  Het onderwijs is mijn hobby, en de studenten zie ik als de mijne. Wat ik voor de mijne wil, wil ik ook voor hun.

 12. @kk: en geen dubbele petten meer. Het kan niet zo zijn dat Martis zowel in de rvb van apc zit als bij de rvc van giro.
  + volledige commitment voor een topfunctie. Kruithof Bor maakt er een potje van bij apc (investering giro bank, volatiele beleggingen) maar ipv de focus op apc te leggen gaat haar aandacht naar het isla project. Als je ergens directeur bent, moet je daar ook 100% van je tijd en aandacht aan besteden

 13. Goed stuk met steekhoudende argumenten @ Dislect.
  Kortom:
  ● Geen crooks meer in de regering of parlement ( zo’n beetje iedereen die er nu zit)
  ●Parlementariers die juridisch/ staatskundig geformateerde gersenen hebben.
  ●Een onderwijsmodel naar Internationale standaarden.
  ●Totale Transparantie mbt salaris, nevenwerkzaamheden .
  ● Benoemingen van directe familieleden bysides etc is uit den boze.
  ●Toko den toko activiteiten aanpakken

 14. De reden waarom onze “toppers?“ alleen op Curacao actief zijn, is dat zij in het buitenland niet eens door de screening zouden komen.

  In andere landen moet je ook hard werk werken en presteren voor de salarissen die zij vangen.

 15. “De kaste is slim”
  Veel geld verdienen is niet voor iedereen het belangrijkste in hun leven. Bob traa heeft vergeleken met andere cbcs directeuren weinig gecashed maar heeft zijn reputatie gered en kan overal ter wereld aan de slag. De reden waarom onze “toppers?“ alleen op Curacao actief zijn, is dat zij in het buitenland niet eens door de screening zouden komen. Voor de meeste buitenlandse bedrijven zijn een paar negatieve berichten via google search al genoeg reden om iemand niet in dienst te nemen.

  Verder verandert de samenleving daar we nu via social media veel meer juicy details te weten komen zodat politici niet alles meer onder het tapijt kunnen schuiven

 16. Het is ideaal als ieder kind in zijn eigen taal onderwezen kan worden.
  Maar dan moet je wel een goed doordacht en geproeftest schoolcuriculum / leerplan ontwikkeld hebben.
  En daar gaat het mis: Goed doordacht en geplanned (Zie HNO transitie en elk ander door de overheid gestuurd project)

  Bovendien moet je vakdocenten hebben. Veel leraren moesten zelf eerst op papiamentse les want die wisten niet eens hoe ze breuken (3/8 + 2/7) of het woord staardeling in het papiaments moetsen verwoorden.

  Maar papiamentu moest naar school! Onvoorbereid, ondoordacht ongeplanned want dat scoorde politiek en electoraal zo goed.

  Cova’s kinderen die hebben in ieder geval allemaal les gevolgd in een of andere koloniale taal en spraken thuis geen sranan, spaans of papiaments, nee nederlands!

 17. In de jaren 90 is volledig Papiamentstalig onderwijs ingevoerd. Deze kinderen zullen nu dan ook 30-35 zijn? Hoeveel van deze kinderen zijn nu toppers geworden?

 18. Een kleine toelichting, ik ben van mening dat er een bestuurlijke “kaste” is wiens handelingen gedreven zijn door eigen belang. Door dat er een verstoord democratisch proces is blijft de kaste en hun hun handelingen door gaan.
  De kaste kan met bijna alles weg komen, desnoods moet er een herschikking plaats vinden, maar de spelers blijven op het toneel.
  In een goed functionerende democratie is dit ondenkbaar.

  Dus zou het democratisch proces versterkt moetten worden,
  Ik pleit voor:
  Een districten stelsel (waardoor het waarschijnlijker wordt dat de parlementariërs beter gaan functioneren)
  Bij wet geregelde openbaarheid van bestuur, met wettelijk gevolgen.
  En onderwijs hervorming. Het huidige stelsel is gemaakt om de meerderheid dom te houden en zo de kaste in stand te houden.
  Uiteraard zal de kaste geen van deze punten willen omarmen. Ik wil niet alleen roepen dat het fout en corrupt is. Ik wil helpen met verbetering.

 19. ……”Natuurlijk sturen de grootste (papiamentu ta bai skol) schreeuwers hun kinderen wel naar scholen met Nederlands of Internationaal onderwijs!….

  Zonder uitzondering! Van de papiamentu ta bai skol presentator tot “ik steek de boel in de fik als jullie niet doen wat ik zeg” instigator Cova en al die andere “nos idioma” roeperts waarvan sommige zelfs Nederlands thuis spraken.

  De dubbele moraal die ze toepassen!

 20. Een van de beste vormen van ontwikkelingshulp zou dan ook zijn het school systeem naar buitenlands voorbeeld in te richten en als ontwikkelingshulp van Nederland (met Nederlandse leiding en toezicht te “geven”).

  Ik voorzie al de schreeuwerd met Onze cultuur! Onze taal! Ons respect! en invoering van slavernij en Kolonialsme!
  Natuurlijk sturen de grootste schreeuwers hun kinderen wel naar scholen met Nederlands of Internationaal onderwijs!

 21. – En verstoorde voorbeeld functies waardoor de “norm” steeds vaker in geding komt”….

  ●Gijsbertha die een miljoenen contract met de Geus ondertekent en later zelf voorzitter van de RvC en zijn dochter aanstelt als dure adviseur.

  ●Tromp die zijn nicht als directrice aanstelt, zijn aqua rekeningen declareert, met dubieuze bankdirecteuren heult en zelf elk jaar zijn opslag en bonus betaalde.

  ●CBCS directeuren die alles goedvinden zolang ze maar delen in de eindejaars “buit”

  ●Van der Veen die dure Good governance trainingen geeft maar die zelf niet toepast.

  ●Dennis Dambroek die rommelt met zijn CPA certificering, de boel voor miljoeneb op stelten zet bij de UNA.

  ● Hasselmeyer die rommelt met creditkaarten en controversiele financiele transacties ondertekent, eist dat hij nog 5 jaar tot president benoemd wordt terwijl hij vol pensioen geniet, alleen maar omdat hij zich onmisbaar waant en een collega directeur dat beloofd had.

  ●F Sluis die voor corruptie veroordeeld is en tot tot directeur benoemd BPT wordt.

  ●Parlementariers die naar een peper dure geldverspillende verkeersbeurs gaan die wel 50.000 kost terwijl er drommen wijken zijn zonder straatnaamborden waar dat nuttiger aan besteed kon worden

  ●royaal gecompenseerde RvC leden die niets opmerken (aka) wegkijken waardoor ze totaal hun doel voorbij schieten.

  ●Register Acvountants die elke vorm van fatsoen aan hun laars lappen. RA’s die “Doodleuk platvloers in kantoortuinen liggen te wippen na een “forse audit” dag. jaarekeningen van o derbroekenzaken met een omzet zo groot als de MCB voor kosher ondertekenen waarvan je met je klompen aanvoelt dat er van alles mis is. Verzekerings Fondsen leegroven met door het bestuur toegespeelde fantoom audits etc.

  ● Bank en verzekeringsdirecteuren en toezichthouders die de boel laten klappen maar het nooit in hun eigen zak voelen.

  ●CBCS directeuren die aan familieleden en vrienden doorseinen om hun geld bij de Giro weg te halen maar de grote massa in het ongewisse laten en pas later informeren dat ze max 10.000 mogen opnemen

  En ga zo maar door….

 22. …..”in het rijtje rijkste mensen ter wereld staan bestuurders van de armste landen”…..

  In het rijtje hoogst betaalde overheids NV directeuren van het koninkrijk staan die van Curaçao vooraan.

 23. Voor “wanbestuur” en “corruptie” hoeft er geen kaste aan te pas te komen. Let op; begin 1999 bijvoorbeeld overleefde de Europese Commissie, het bestuursorgaan van de Europese Unie (EU), ternauwernood een ernstige slag. Wat gebeurt er? De commissie werd beschuldigd van fraude, corruptie en nepotisme. Er werd een comité gevormd om de beschuldigingen te onderzoeken. Na een zes weken durend onderzoek kwam het comité tot de bevinding dat de Europese Commissie zich schuldig had gemaakt aan fraude en wanbestuur. Wel wel. Het onderzoekscomité had echter geen bewijzen gevonden dat commissarissen zich persoonlijk hadden verrijkt. Na het publiceren van het rapport van het comité trad de voltallige Europese Commissie in maart 1999 af, iets wat never eerder was gebeurd. Resultaat??? Het bracht de EU in een diepe crisis. Het was een zogenaamde Euroslachting. Alleen de tijd zal uitwijzen welke uitwerking deze crisis op het proces van de Europese eenwording zal hebben. Daarnaast, denk eens aan het menselijk wanbestuur in de hele wereld, universeel dus, dat zo vaak te wijten is aan hebzucht. Mensen kan ook zelfs het veroorzaken van vervuiling, het scheppen van armoede en het bijdragen tot honger of tot epidemische ziekten ten laste worden gelegd. Zelfs enkele natuur-rampen zijn door de mens veroorzaakt. Wat de mens allemaal niet kan doen, slechte eigenschappen aan de dag leggen. Maar ja, door toedoen van zulke “kaste(s)” gaat het leven niet alleen over rozen, maar ook over distels en doorns……………………..

  [Illustratie op blz. 5]

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties