28 C
Willemstad
• donderdag 22 april 2021 10:12

ParadiseFM | Luigi Faneyte verlaat Kumun

Luigi Faneyte heeft vandaag laten weten dat hij is opgestapt als voorman van de partij Kumun. Hij bedankt alle 1595 mensen die op 19 maart op Kumun hebben...

ParadiseFM | ‘Vaxications’ nieuwe trend

Niet alleen Curaçao, maar ook veel andere eilanden zijn aan het nadenken over een manier om het toerisme weer op gang te krijgen zodra het vaccinatiedoel bereikt...

NTR | Koninklijke Landmacht brengt Sint-Maarten in kaart voor orkaanseizoen

Tim van Dijk  PHILIPSBURG – 43 Militairen van Koninklijke Landmacht zijn op Sint-Maarten om het land, de infrastructuur, gebouwen, bruggen, water- en elektriciteitsvoorzieningen volledig in kaart brengen. Met...

DH | Court rules against Alegria, denies long-lease and water rights

PHILIPSBURG--The Administrative Court on Monday came to a different conclusion than the Court of First Instance in September 2020, ruling in favour of Country St. Maarten in...

Ingezonden | Hartverscheurend

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Verlenging avondklok op Bonaire

Den Haag - De naleving van de avondklok is op Bonaire goed. Bovendien blijkt de maatregel een effectief middel tegen verspreiding van het coronavirus. Daarom krijgt gezaghebber...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAD | Weer noodklok over Pointe Blanche-gevangenis

AD | Weer noodklok over Pointe Blanche-gevangenis

Uit de reviewinspecties en de monitoring van de aanbevelingen van het CPT (sinds 2016) blijkt ook dat de situatie steeds verder verslechtert  | Daily Herald

Willemstad/Philipsburg – De situatie in de Pointe Blanche-gevangenis en huis van bewaring op Sint Maarten verslechtert steeds verder en de opvolging van de meeste aanbevelingen van zowel de Raad voor de Rechtshandhaving als die van het CPT blijft achterwege.

Dat concludeert de raad na reviewinspecties en monitoring bij de beruchte Sint Maartense gevangenis. Daarom luidt de raad nu wederom de noodklok en dringt er gezien de reeds verstreken termijnen en de mate van urgentie bij de minister van Justitie van Sint Maarten op aan de aanbevelingen uiterlijk vóór medio 2020 uit te voeren.

In april en mei 2019 verrichtte de raad inspecties in de Pointe Blanche-gevangenis en huis van bewaring, het jeugdrehabillitatiecentrum ‘Miss Lalie Center’, het grenshospitium in Simpson Bay en de politiecellen in Philipsburg.

De raad onderzocht de mate van opvolging van de eerdere aanbevelingen van zowel de raad als die van het Europees Comité voor voorkoming van foltering en onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (CPT) en andere relevante ontwikkelingen. Uit het onderhavige rapport van de raad volgt dat het merendeel van de aanbevelingen niet is opgevolgd.

Sinds 2013 heeft de raad acht rapporten gepubliceerd over het detentiewezen op Sint Maarten. Het laatste rapport, dat deze maand is gepubliceerd, is het negende rapport in de reeks. De raad deed verschillende aanbevelingen voor verbetering van de ernstige situatie.

Uit de reviewinspecties en de monitoring van de aanbevelingen van het CPT (sinds 2016) blijkt echter dat de situatie steeds verder verslechtert en dat opvolging van de meeste aanbevelingen achterwege blijft.

De inhoud van de eerdere rapporten is nog (grotendeels) actueel en relevant, zo stelt de raad, die in zijn rapporten zowel afzonderlijk als in onderling verband bezien bij herhaling een duidelijk signaal afgeeft over de slechte staat van de gevangenis.

De raad benadrukt telkens weer de urgentie en noodzaak om snel adequate maatregelen te treffen om gedetineerden niet langer te laten verkeren in omstandigheden die door verschillende organisaties, waaronder de Raad en het CPT, zijn gekarakteriseerd als ‘beneden de minimum standaard’.

Daarnaast behoeven personeelsaangelegenheden volgens de raad ook de nodige aandacht.
Wat betreft de politiecellen zijn vijf van de in totaal acht door het CPT gedane aanbevelingen geheel (2) of gedeeltelijk (3) opgevolgd. Een drietal aanbevelingen dient nog algehele opvolging te krijgen. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de leefruimte per gedetineerde, het bewerkstelligen van een intercomsysteem in de cellen en de (te lange) verblijfsduur in de politiecel.

Tijdens de inspectie werd het grenshospitium niet voor detentiedoeleinden gebruikt en werd daar niemand gehuisvest. De raad achtte het daarom niet opportuun om de aanbevelingen te toetsen. Wel is er begonnen met de benodigde reparaties. De raad zal bij voltooiing daarvan of bij ingebruikname van het gebouw een inspectie uitvoeren.

De raad wees vorig jaar al op het Miss Lalie Center (MLC) als een belangrijk sluitstuk binnen de aanpak van jeugdcriminaliteit en de negatieve impact van de sluiting van het jeugdrehabilitatiecentrum. Ten tijde van de inspectie van de raad was het Miss Lalie Center nog gesloten. Aangezien de werkzaamheden nog in volle gang waren, besloot de raad zijn inspectie uit te stellen. De raad zag uit naar de heropening van de instelling, wat in augustus 2019 heeft plaatsgevonden. ,,Nu de instelling weer enkele maanden in bedrijf is, zal de raad een inspectie opnemen in zijn planning.”
Het laatste rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving is ruim zes weken geleden aangeboden aan de minister van Justitie van Sint Maarten om hem overeenkomstig de wettelijke procedure in de gelegenheid te stellen het rapport, vergezeld van zijn reactie, aan te bieden aan de Staten van Sint Maarten. Het reviewrapport is ook gepubliceerd op de website van de raad.

Bron: Antilliaans Dagblad

1 reactie

  1. Heb als aannemer mee gebouwd aan deze zeer luxe gevangenis voor zuid afrikaanse begrippen. ze moeten niet zeuren ze zitten daar niet omdat ze broodje bij de bakker hebben gepikt omdat ze honger hadden. Wie ze kontje brand moet op de blaren zitten.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties