mobile

desktop

NOS | Kruisgesprek NOS over vliegveld Sint Maarten

Verslaggever Jurgen van den Berg vanochtend op NPO radio 1 in gesprek met NOS correspondent Dick Drayer over het stopzetten van coronasteun door Knops op Sint-Maarten. Nederland en...

Column Youp | Popster op Urk

Is die Haga nog bij elkaar? Of is zijn kompaan Smolders inmiddels ook al voor zichzelf begonnen? En had Thierry nou wel of geen corona? En was...

Column Kunneman | Bijl

Juridische column mr. Frank Kunneman Een boete van meer dan een half miljard euro is niet meer extreem hoog als een bank zijn compliance onvoldoende op orde heeft....

Column Hessels | Van red tape naar red carpet

Door Armand Hessels Ruim 25 jaar geleden uitte de directeur van een belangrijke overheidsentiteit tegen mij zijn frustratie over de enorme bureaucratie die investeerders moesten ondergaan om nieuwe...

Column Den Cayente | Say his name

Column Arien Rasmijn De openbare bijeenkomst eerder deze week waarin uitleg werd gegeven over het forensisch rapport over Refineria di Aruba was, zoals te verwachten viel, boven alles...

PBC | Kan iemand op het strand Fort Amsterdam even corrigeren?

Redactioneel Commentaar | Dick Drayer De stranden van Curaçao zijn sinds vandaag weer toegankelijk voor het publiek. Dat waren ze eigenlijk al vanaf het begin van de Coronacrisis,...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | De minister VVRP weer in de fout (2)

HomeAuteursIngezondenIngezonden | De minister VVRP weer in de fout (2)

Ingezonden-brief
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedoe aan het woord

De minister van WRP weer in de fout (2) Geen mogelijkheid voor LAR-procedure en illegale uitgave van de beschikking 2016 Normaliter had in de nieuwe beschikking van 20 september 2016 de mogelijkheid ingebouwd moeten worden dat de burger via de LAR-prooedure zijn bezwaren had kunnen indienen. Daarvoor is geen ruimte geschapen door de minister.

Doordat de minister geen tijd heeft aan- gegeven voor het aantekenen van bezwaar, neem ik aan dat de burger niet gebonden is aan tijd om alsnog een LAR-procedure in te stellen. Al ben ik van mening dat de beschikking van 30 januari 2015, zoals zij zelf stellen, tegen de toen geldige regelingen indruiste, dezelfde beschikking duidelijk aangaf dat voordat definitief overgegaan wordt tot het plaatsen van de ‘community mailboxes’ het Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten (BTP) eerst zijn evaluatieverslag diende uit te brengen omtrent dit project. De nieuwe ministeriële regeling is op 20 september 2016 door de minister afgegeven terwijl het evaluatieverslag van de BTP pas op 21 september 2016 is uitgegeven.

Zorgvuldigheidsbeginsel
Ondergetekende heeft van diverse burgers waarmee hij gesproken heeft gedurende twee handtekeningenacties, diverse bezwaren gehoord voor wat betreft onder andere risicovolle situaties om zich naar de ‘community mailboxes’ te begeven. Niet iedereen is in de (financiële) mogelijkheid om een internetaansluiting te hebben.

Dus de gang naar de ‘community mailboxes’ dient zeker tevergeefs of niet, twee tot drie keer per week te geschieden. Er zijn mensen, die van Sucasa (achter Marchena Hardware), helemaal naar Charo (vlak bij Panaderia Isa) moeten lopen om hun post op te halen. Door de risicofactoren en de sociaal-financiële aspecten niet goed in te schatten en overleg te plegen met de diverse vertegenwoordigers van belangengroepen (bejaarden, gehandicapten, minvermogenden et cetera), heeft de minister onzorgvuldig gehandeld. Deze stelling heeft de Ombudsman ook beaamd in zijn rapport van 3 oktober 2016.

Kosten-batenanalyse
Tot nu toe is geen kosten-batenanalyse gepresenteerd voor wat betreft dit project. Hoe zullen de kosten van de boxen voor geheel Curagao zich verhouden ten opzichte van de huidige situatie? Was er toch een andere aanpak mogelijk? Worden de boxen gekocht of ingehuurd en bij wie? Conclusie Ombudsman De Ombudsman heeft na diepgaande analyse van het onderhavige geval geconcludeerd, dat de minister van VVRP ‘niet behoorlijk’ (wat hetzelfde is als onbehoorlijk) heeft gehandeld.

De Ombudsman is een hooggeplaatste functionaris in ons staatsbestel, die het volk moet beschermen tegen bijvoorbeeld onrechtmatig handelen en willekeur van de overheid of overheidgerelateerde organisaties. In gesprekken met burgers tijdens mijn handtekeningenacties, was iedereen tegen de wijze waarop deze aangelegenheid aangepakt werd. Mijn speerpunt is echter dat de minister en Cpost International illegaal bezig zijn geweest. Ons volk wordt gewoon voor de gek gehouden en mijn persoon en de Ombudsman zijn de enigen die vanaf juli 2015 ageren tegen dit soort praktijken. Een gang naar de rechter heb ik inmiddels afgeblazen. Misschien zijn er anderen die dit graag willen doen. Zij mogen dan gebruikmaken van mijn argumenten in de eerder ingestuurde ingezonden stukken.

Het rapport van de 0mbudsman zal zeker van groot belang zijn. Het is goed om na te gaan hoe machtsmisbruik, zoals in het geval van de ‘oommunity mailboxes’ tegengegaan kan worden. Naar mijn mening dient de macht van de minister om door middel van ministeriële beschikkingen, algemeen geldende regelingen in het leven te roepen beperkt te worden. Vooral wanneer het gaat om regelingen die het gehele volk in hun persoonlijke levenssfeer treffen, zoals in het geval van het plaatsen van ‘community mailboxes’.

Het parlement dient dan bijvoorbeeld zijn goedkeuring te geven.

Genoeg huiswerk voor onze parlementariërs, politici, nieuwsmedia en intellectuelen.

FELlX D. PINEDO
Curacao

Mijn t is echter dat de mi- BIPee‘Pun . gister en Cpos_t_ International

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties