Ingezonden | Brief aan de koning

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Siebe Sonnema aan het woord.

Wij hebben in 1954, ten tijde van de ondertekening van het Statuut, uw grootmoeder Juliana toegezongen in Fort Amsterdam te Willemstad. Kindertjes waren wij toen, getooid met een oranje sjerp en heilig gelovend in het Koningshuis van Oranje. Opgetogen zongen wij uw Wilhelmus en ons Antilliaans volkslied. Ook: ‘Wil’mina di Nassau, ku man generoso, Ta goberná nos Kòrsou, Dios spar nos pober pueblo’ (Wilhelmina van Nassau die met genereuze hand ons Curaçao bestuurt, God behoede ons arme volk).

Bemoedigend sprak koningin Juliana ons toe: ,,… je móét hier wel vooruitgaan, naar een unieke toekomst met een sterk eigen leven toe. Jullie wonen in een land van de toekomst. Maakt er van wat je kunt. Zoals van jullie persoonlijk, wordt ook van jullie samen, als land, verstandige, bewuste zelfstandigheid gevraagd.”

Onze generatie en intussen onze opgegroeide kinderen hebben veel meegemaakt en ons best gedaan in dit volwassenwordingsproces binnen het Koninkrijk. Met goede en slechte ervaringen. Onze trouw aan het Koningshuis van Oranje is altijd onvoorwaardelijk gebleven. Zoals onze kinderen op hun beurt uw moeder – voor ons de zo geliefde ‘Reina Beatrix’ – volhartig hebben toegezongen.

Met nog altijd armoede op de eilanden, ondanks alle inspanningen van Nederland en de Antillen. Het is een triest feit, geen beschuldiging. Maar het zou niet mogen voortbestaan. Na uw troonsbestijging hebben onze kleinkinderen u en koningin Maxima ‘geëerd’, in het andermaal uit volle borst gezongen Wilhelmus.

In een staatkundige constellatie die binnen het Koninkrijk intussen is geëvolueerd, maar nog altijd na de Statuutswijziging in 2010 wordt gekenmerkt door het wederkerigheidsprincipe. Volgens het credo van het oorspronkelijke Statuut: ‘Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan’. Door uw grootmoeder werd haar rol destijds beschreven als:

,,Ons werk is een wonderbaarlijke, prachtige levensvervulling. Het mooie van die taak is het algemeen welzijn te mogen dienen. Een rustpunt te zijn, te midden van de werveling van alle stromingen.”

U heeft als moderne vorst hieraan een treffende uitbreiding gegeven: ,,Ik denk dat je het koningschap met drie steekwoorden kan benoemen en dat is: samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend.”

Daarom doen wij als koninkrijksonderdanen een dringend beroep op u, namens de hongerende ouders die hun kinderen niet kunnen voeden, die de ouden van dagen en kwetsbaren van de Antilliaanse samenleving niet afdoende kunnen verzorgen.

Niemand had kunnen voorzien dat onze broze economie in opbouw, waar in de Koninkrijksministerraad en de verschillende kabinetten de afgelopen jaren hard aan is gewerkt, zo getroffen zou worden door het Covid-19- virus. Waarbij het intens verdrietig is om te constateren hoe recent een politieke patstelling is ingetreden, waarin een samenleving met honger wordt gegijzeld.

Als waarlijk monarch heeft u op 5 mei jongstleden de onsterfelijke uitspraak gedaan: ,,Niet normaal maken wat niet normaal is.” In schrijnend contrast met de opvatting van uw regering en leden van de Nederlandse volksvertegenwoordiging in hun interpretatie van het ‘nieuwe normaal’.

Iedere gelegenheid wordt door hen aangegrepen om respectloos te schimpen en te schofferen zodra het over de Antillen gaat. Ieder interview van Nederlandse politici ontaardt in de hardvochtige mededeling dat er niets te bespreken valt, zolang er niet onvoorwaardelijk aan de opgelegde financiële condities wordt voldaan.

In algehele ontkenning van het gestelde bij de behandeling van het Statuut in 1954: ,,Om een koloniale verhouding te beëindigen, is niet altijd een onafhankelijkheidsstatus zonder binding aan anderen vereist, doch dient de eenzijdige oppermacht van het moederland doorbroken te worden”, en: ,,voor wat de gemeenschappelijke belangen betreft, is er in het Statuut geen sprake meer van een eenzijdige oppermacht van Nederland.”

Over de ruggen van ‘s landskinderen heen die een toekomst verdienen, zonder angst voor hun dagelijks overleven. Wij hopen dat na uw abdicatie, onze achterkleinkinderen voor uw kind, koningin Catharina- Amalia zullen zingen: ‘Patria orguyoso salí fo’i laman, pueblo humilde i semper kontentu’ (Trots vaderland verrezen uit de zee, bescheiden volk altijd tevreden, Himno di Boneiru).

Met verschuldigde eerbied en hartelijke groet uit een verafgelegen, maar hopelijk niet vergeten deel van uw Koninkrijk.

Siebe Sonnema,
Curaçao/NL

Bron: Antilliaans Dagblad

10 Reacties op “Ingezonden | Brief aan de koning

 1. Joseph S

  Aardig gek!!!

  Zijn mijn atheïstische gebeden nu werkelijk verhoord?

  Het lijkt er werkelijk op dat de titels waar dhr Sonneschein zo vreselijk op geilde hem ontnomen zijn na zijn vorige onthutsend waardeloos ingezonden stukje.

  De bewuste unniversiteiten zullen wel gevreesd hebben voor hjn accrediatie.

  @Joseph, kun je die emoticons achterwege laten. Ik krijg alleen maar spam meldingen alsje die plaatst.

  Commentpolis.

 2. Tico Martina

  Tja in tijden van honger koopt men geen boeken. Dus meneer Sonnema zit een beetje krap. Als de koning dit al leest dan zal hij denken, tja wat moet ik hiermee. Ik denk niet dat ergens geschreven staat in het statuut dat zingen van lang leve de koningin afdoende is voor een zak met centjes. Meneer Sonnema ik raad u aan om eerder Billenaath eens aan zijn staart te trekken in plaats van als een nederige Woefdram te kruipen voor Willempie.

 3. NB
  Wellicht heeft Siebesma vriendjes binnen de overheid, die ver boven de “Rhuggenaath norm zitten??

 4. Wat moet je met dit gebazel, niks toch.
  Waar waren al die bazelaars die nu volop hun mening verkondigen toen 31% van de bevolking ver onder de armoedegrens misten leven en ook nu nog steeds afhankelijk van de caritas zijn.

 5. KKC commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels

 6. Siebe Sonnema schrijft u ook brieven aan uw lokale overheid/regering met kritiekpunten en verbeteringsvoorstellen of blijft u dan kritiekloos? Wat u nu schrijft is ten eerste: nutteloos want de koning heeft geen zeggingskracht in deze en ten tweede: wel erg om de lokale problemen heen draaiend.

 7. Lionfish

  Tja, als je het geld op deze rots eerlijk zou verdelen zou er hier geen honger bestaan. Maar voor die eerlijke verdeling moet deze meneer toch echt aankloppen bij de bestuurders op deze rots. En tja, die spelen inderdaad struisvogel waardoor bij het deel van de bevolking wat in de steek wordt gelaten de honger ontstaat. Een eerlijker verdeling is nu precies wat nederland met zijn voorwaarden wil bereiken. Deze meneer weet waarschijnlijk het verschil niet tussen een klok en een klepel.

 8. Siebe Sonnema: Philip Martis van de slecht functionerende SVB steekt al 30 jaar (DERTIG JAAR!) een miljoen per jaar in zijn zak.

  En geen enkele regering, van MFK tot PAR, heeft daar ooit een eind aan gemaakt.

  Hulp van NL ok, maar zorg dan eerst dat je zelf een einde maakt aan de geldverslindende porkeria hier die willens en wetens in staand wordt gehouden, in de verwachting dat NL wel weer betaalt.

 9. Nog zo’n gek. Iedereen laat zich voor een karretje spannen. Het beroven wordt door iedereen normaal gevonden. Corruptiezaken komen niet gauw bij het OM terecht,
  Misschien daar wat mensen vervangen? Als eerste Obesitas de Jong.

 10. Curacao revisited

  En geen woord over nepotisme en corruptie. Laat de Nederlandse belasting betaler maar weer opdraaien voor het gegraai op Curacao

  Of zoals Chos Romero zou zeggen
  Masha danki, thank you, dankuwel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *