Huurman haalt uit naar ‘maffia’

Door: Redactie Versgeperst –

jan huurmanCURAÇAO – Jan Huurman, voormalig inspecteur gezondheidszorg, heeft in een opiniestuk in de Volkskrant keihard uitgehaald naar corruptie. Hij vindt dat de georganiseerde misdaad Curaçao overneemt, en dat Nederland niet langer kan ‘wegkijken’.

Huurman kijkt in het artikel terug op zijn periode op het eiland.
Hij vond dat hij aanvankelijk op een goede medewerking kon rekenen.

“Het tij keerde echter op het moment dat ik een fraudenetwerk ontrafelde en grote kwaliteitsproblemen aan het licht bracht bij maagverkleiningsoperaties. Lichte hints werden opgevolgd door scherpere signalen: een al te doortastende aanpak werd niet meer door iedereen op prijs gesteld”

, aldus Huurman.
Minister Whiteman viel hem in het openbaar af.
Zijn verzoek aan de Nederlandse inspectie werd ingetrokken.

Breder probleem
Volgens de voormalig inspecteur wijst die tegenwerking bij het ontdekken van fraude een breder probleem in de samenleving.
Over de moord op Wiels zegt hij:

“Alles wijst erop – en al mijn betrouwbare contacten op Curaçao bevestigen het – dat Wiels is vermoord door de georganiseerde misdaad (maffia) vanwege zijn (aanstaande) onthullingen over corruptie rond illegale loterijen en het overheidstelecombedrijf UTS.
Wat wij ons hier in Nederland niet (kunnen) realiseren, is hoe groot de angst is die nu op het eiland heerst: als de dappere Wiels wordt vermoord, wie durft het dan nog tegen de maffia op te nemen?”.

Verslechterd
Volgens Huurman is de situatie na 10-10-’10 verder verslechterd, omdat onder de oude situatie nog een tegenwicht werd geboden tegen de ‘willekeur van de afzonderlijke eilandselites’.
Als voorbeelden noemt hij de Sint-Maartense minister Duncan die eigenaar bleek van een bordeel en de ‘georganiseerde roofactiviteiten op Curaçao tijdens het kabinet-Schotte’. Huurman vindt dat Nederland in actie moet komen.

“Dat geldt voor de bescherming tegen frauderende en onzorgvuldig opererende dokters, dat geldt in nog sterkere mate voor het bieden van zekerheden tegen de handelingen van de georganiseerde misdaad”

, aldus Huurman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *