28 C
Willemstad
• maandag 20 mei 2024

Extra | Journaal 17 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 15, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Gumbs verliest een zaak tegen Land

HomeMediaGumbs verliest een zaak tegen Land

Gerecht twijfelt niet aan juistheid van advies Commissie van Toezicht

Edsel Gumbs- VDC-3
Na 4 gewonnen vonnissen verliest Gumbs (VDC) een zaak tegen Land

Willemstad – Edsel Gumbs, het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), heeft zijn eerste rechtszaak tegen het Land Curaçao verloren. Dit gebeurde bij vonnis van 28 mei 2014.

Tijdens deze zaak tekende Gumbs onder andere bezwaar aan tegen de ontheffing van zijn taak en werkzaamheden als hoofd VDC, nieuwe werkzaamheden waarbij hij belast werd met reorganisatiewerkzaamheden bij het Penitentiair Correctie Instituut en de benoeming van Franklin Calmero als interimhoofd van de VDC. Gumbs hoopte met de rechtszaak het besluit van de regering nietig te kunnen verklaren. De rechter verklaarde Gumbs in zijn bezwaar tegen het benoemingsbesluit van Calmero niet ontvankelijk en zijn bezwaar voor het overige ongegrond. Gumbs heeft, sinds hem in 2010 de toegang tot het gebouw van de VDC is ontzegd, verschillende rechtszaken aangespannen tegen de minister van Algemene Zaken, oftewel het Land Curaçao.

Op 23 november 2010 was het vonnis van het Gerecht in Ambtenarenzaken in het voordeel van Gumbs. Het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst werd echter bij brief van 24 november 2010 opnieuw de toegang tot de VDC-faciliteiten ontzegd. Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerecht heeft oud-premier Gerrit Schotte (MFK), die Gumbs wegens een vermeende vertrouwensbreuk de toegang tot het VDC had laten ontzeggen, toentertijd de Commissie van Toezicht op de Veiligheidsdienst van Curaçao verzocht in deze zaak advies uit te brengen.

In haar advies van 12 januari 2011 heeft de commissie het volgende aan Schotte bericht: ,,Het advies luidt dan ook om, het vorenstaande vooropgesteld, eerst confraterneel te informeren naar mogelijkheden om de heer Gumbs op minnelijke wijze uit de functie van hoofd VDC te ontheffen en pas indien dat niet mogelijk blijkt, maatregelen te nemen.”

Calmero werd begin maart 2011 op als waarnemend hoofd van de VDC aangesteld. Over deze benoeming schreef de Commissie van Toezicht het volgende:

,,Om de heer Calmero als interim- hoofd VDC de opdracht te geven om de VDC uit de huidige impasse te halen. Om te voorkomen dat de heer Gumbs hier bezwaar tegen kan maken, dient het interim karakter van de benoeming benadrukt te worden, bij voorkeur door de benoeming voor een beperkte tijd vast te stellen.”

Tegen het bezwaar van Gumbs voor de al dan niet tijdelijke benoeming van Calmero, stelt het Gerecht:

,,Voor zover klager zijn bezwaar tegen het benoemingsbesluit van F. Calmero als hoofd van de VDC heeft gehandhaafd, dient hij in dat verzoek niet-ontvankelijk te worden verklaard, aangezien hij verzuimd heeft dat bezwaar in het pro-forma bezwaarschrift aan de orde te stellen, zodat de beroepstermijn was verstreken op het moment dat hij het bezwaar in het aanvullend bezwaarschrift kenbaar maakte.”

Over zijn werkzaamheden bij het Penitentiair Correctie Instituut nadat hem de toegang tot het VDC werd ontzegd, verklaart het Gerecht:

,,Ingevolge artikel 49 lid 1 LMA is de ambtenaar verplicht zo nodig tijdelijk andere ambtelijke werkzaamheden te verrichten dan die welke hij gewoonlijk verricht. De bevoegdheid om een ambtenaar andere werkzaamheden op te dragen is van discretionaire aard. Gelet daarop zal het Gerecht terughoudendheid dienen te betrachten bij de beoordeling of verweerder onder de gegeven omstandigheden bevoegd was klager te belasten met reorganisatiewerkzaamheden bij het Penitentiair Correctie Instituut, dan wel hem tijdelijk te belasten met de leiding van het instituut.”

Verder: ,,Voorop staat dat het bestaan van een goede vertrouwensrelatie tussen de verweerder, de minister van Justitie en klager in zijn functie van hoofd van de VDC een absolute voorwaarde is voor een goed functioneren van de VDC. Het goed functioneren vormt een waarborg voor de openbare orde en veiligheid. Dit is een algemeen belang waarvoor het bestuur dient op te komen en waarbij onder de gegeven omstandigheden soms aan individuele belangen voorbij dient te worden gegaan.”

De Commissie van Toezicht heeft hierover in haar advies van 12 januari 2012 het volgende geschreven:

,,Het is onjuist en het schept verwarring om twee verschillende personen te belasten met de leiding van de Dienst. Met het oog op de vertrouwensbreuk tussen de verantwoordelijke minister van Algemene Zaken en het hoofd van de Veiligheidsdienst van Curaçao, Gumbs, is daarom door de Commissie positief geadviseerd inzake de tijdelijke waarneming van die functie door de heer Calmero, die vervolgens de bevoegdheden van Gumbs heeft overgenomen.

Deze situatie is niet anders geworden doordat het onderhandelingsproces tussen de regering en Gumbs zonder resultaat is geëindigd. Met de minister van Algemene Zaken acht de commissie het daarom uit een oogpunt van dienstbelang geboden dat zo spoedig mogelijk duidelijk wordt gemaakt dat niet Gumbs maar Calmero bevoegd is als tijdelijk hoofd van de VDC, bijvoorbeeld door middel van de in de conceptbrief bedoelde tijdelijke overplaatsing. Het advies is daarom om de in de brief voorgenomen maatregel uit te vaardigen.”

Het Gerecht stelt geen redenen te hebben om te twijfelen aan de juistheid van het advies van de Commissie van Toezicht. Het verzoek van Gumbs tot veroordeling van de verweerder, in deze het Land Curaçao, en de betaling van een materiële en immateriële schadevergoeding werd door de rechter afgewezen. Gumbs was gisteren zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Zijn advocaat, Melrose Bloem, weigerde op het vonnis van 28 mei in te gaan, omdat zij ‘deze nog met cliënt moest bespreken’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties