Gezamenlijk Hof voor 3 eilanden

PAIS-Side-LogoWillemstad- Coalitiepartij PAIS is van mening dat het tijd is voor één gezamenlijk constitutioneel Hof voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, zo staat in de laatste editie van Paisahe, het informatiebulletin van de partij.

Advertentie

PAIS wil zich de komende tijd richten om op politiek en justitieel gebied een draagvlak voor dit Hof te creëren.
Ook wil PAIS dit onderwerp op de agenda plaatsen tijdens de ontmoetingen met de lokale Staten en de parlementen van Aruba en Sint Maarten die binnenkort georganiseerd worden.

,,Sint Maarten heeft sinds 10-10-‘10 verschillende interessante stappen genomen om een constitutioneel Hof te vestigen dat tegenwoordig in functie is”, zo schrijft de partij.

,,De partij gelooft dat in plaats van na te denken over een constitutioneel Hof voor één eiland het veel efficiënter zou zijn als er overwogen wordt om één gezamenlijk constitutioneel Hof voor de drie landen in het Caribisch gebied te vormen.”

De regeringspartij pleit naar eigen zeggen al meer dan drie jaar voor het zo snel mogelijk invoeren van een constitutioneel Hof.

,,Bij verschillende gelegenheden heeft PAIS naar voren gebracht dat wij in een ongewenste situatie verkeren waarin de regering bijvoorbeeld of de Staten een wet kan aannemen zonder dat het deugdelijk is getoetst aan onze grondwet.”

Volgens PAIS is het voordeel van een constitutioneel Hof dat situaties voorkomen worden waarin er onduidelijkheid heerst over de grondwet.

,,Als Curaçao een constitutioneel Hof had gehad, zou de crisis van de twee parlementen waar wij in het recente verleden mee geconfronteerd zijn, door deze onafhankelijke rechtbank zijn bezworen en had vele ongewenste situaties in ons land voorkomen.”

Afgezien van de duidelijkheid die het Hof schept, draagt deze rechtbank er ook toe bij dat er voorkomen wordt dat de regering of het parlement te veel macht heeft zoals nu het geval is, zo oordeelt de partij.

,,Een constitutioneel Hof zorgt voor de nodige checks and balances, de rechtbank kan oordelen of de handelingen van de regering of het parlement tegen de grondwet indruisen of niet. Het constitutionele Hof draagt dus bij aan de verbreding van onze democratie.”

Het is niet de bedoeling dat het constitutionele Hof op de stoel van de regering of het parlement gaat zitten, het Hof is er om te bepalen of de beslissingen in ons land grondwettelijk zijn, aldus de coalitiepartij.

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *