27 C
Willemstad
• vrijdag 19 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Geheime’ documenten FDRS fout

HomeMediaGeheime’ documenten FDRS fout
De ‘geheime’ documenten worden ook naar Soab gestuurd met een begeleidend schrijven ondertekend door de Statenleden Gerrit Schotte, Amerigó Thodé en Monique Koeyers-Felida, allen van MFK. Op de foto de MFK-fractie in conclaaf tijdens de Statenvergadering over FDRS, vlnr. Gilmar Pisas, Jacinta Scoop-Constancia, Schotte en Koeyers-Felida. FOTO KIKO TA PASANDO NOTISIA
De ‘geheime’ documenten worden ook naar Soab gestuurd met een begeleidend schrijven ondertekend door de Statenleden Gerrit Schotte, Amerigó Thodé en Monique Koeyers-Felida, allen van MFK. Op de foto de MFK-fractie in conclaaf tijdens de Statenvergadering over FDRS, vlnr. Gilmar Pisas, Jacinta Scoop-Constancia, Schotte en Koeyers-Felida. FOTO KIKO TA PASANDO NOTISIA

 

Willemstad – De ‘geheime’ documenten die circuleerden bij Statenleden, maar ook in de pers, over de Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (FDRS) – Fonds voor Sport en Sociale Verantwoordelijkheid – zijn niet betrouwbaar en verschillen van de officiële versies die de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) heeft ontvangen van het ministerie van Financiën en de FDRS.

Advertentie

Dat staat in het nu vrijgekomen rapport van Soab dat op verzoek van de minister van Financiën, José Jardim, is opgesteld.
Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op een aantal gestelde vragen over de subsidieverstrekking en de uitvoering van de subsidie binnen FDRS.
Soab stelt over de circulerende stukken dat die ook niet van Soab afkomstig kunnen zijn, zoals publiekelijk geïnsinueerd.

,,Dit kan nimmer het geval zijn geweest, vanwege het feit dat er vele documenten van FDRS bij derden bekend zijn die nimmer door Soab zijn opgevraagd dan wel ontvangen”, zo staat in de rapportage die vervolgt: ,,Daarnaast bestaan er verschillen tussen een aantal kopieën van Soab en de kopieën die bij derden bekend zijn.”

Soab doelt hierbij voornamelijk op de ‘verzamelstaat ten behoeve van de inspectie der belastingen 2013’ en de oprichtingsakte van de FDRS.

Aanvraag subsidie niet ontvankelijk
Soab concludeert dat de subsidieaanvraag van 13 mei 2013 ‘niet tijdig conform de subsidieverordening is ingediend, waardoor de subsidieaanvraag niet ontvankelijk is voor begrotingsjaar 2013 en 2014’.
In het onderzoeksrapport worden 16 deelvragen beantwoord, waaronder de vraag of de subsidieaanvraag en -verstrekking correct zijn verlopen in relatie tot de subsidieverordening.
Bij de subsidieaanvraag constateert de Soab enkele onregelmatigheden.
Zo ligt aan de subsidieaanvraag een niet-getekende brief ten grondslag, opgesteld door beleidsadviseur Cecilia.
Er is geen formeel voorschot aangevraagd, dan wel verleend, zo stelt Soab, die wel concludeert dat er uiteindelijk sprake is van een feitelijk voorschot omdat er ook betalingen zijn verricht over de maanden januari tot en met juli 2013.
Ten aanzien van de subsidieverlening, vastgelegd in een Ministeriële Beschikking (MB) constateert Soab dat de diverse genoemde bedragen niet kloppen.
Zo wordt er een totaal subsidiebedrag vermeld van 1.200.000 gulden, opgesplitst in twee tijdvakken van 500.000 en 800.000 gulden die bij elkaar opgeteld niet 1.200.000 gulden bedragen maar 1.300.000 gulden.
Verder wordt genoemd dat de betalingen in 12 maandelijkse termijnen plaatsvinden voor een bedrag van 83.333.33 gulden per maand wat bij elkaar opgeteld uitkomt op een bedrag van ongeveer 1 miljoen gulden per jaar.

Ook het subsidieverzoek is niet conform de subsidieverordening gelopen.
Ten eerste is bij in de brief van Cecilia die aan de subsidieaanvraag ten grondslag ligt, geen nadere onderbouwing gegeven van het verzochte bedrag.
Dat kon ook niet omdat op die datum (mei 2013) de stichting nog niet officieel was opgericht.
Het machtigingsverzoek voor de subsidieaanvraag wordt op de dag van oprichting op 18 september ondertekend.
Door het ministerie van Financiën wordt uitgelegd dat dit is gebeurd omdat gewacht werd op het aanleveren van meerdere documenten.
In het basisdocument van IndigoBlue is geen productenbegroting opgenomen waardoor niet duidelijk is welke overige inkomsten de stichting beoogt te ontvangen. Ook is niet duidelijk voor welke activiteiten welk bedrag per jaar benodigd is.
De activiteiten genoemd in de MB zijn beschouwd als activiteitenplan.

Naschrift

Geen ‘Code’ voor FDRS

De FDRS valt niet onder de werking van de Code corporate governance, zo blijkt uit de Soab-rapportage. Deze conclusie volgt volgens Soab uit het feit dat de betrokken minister volgens de statuten niet belast is met de benoeming of het ontslag van een of meer bestuursleden. Ook hoeven wijzigingen in de statuten niet door de betrokken minister te worden geaccordeerd. FDRS is conform een uittreksel uit het Handelsregister op 18 september 2013 opgericht door Malvina Cecilia, beleidsmedewerker van het ministerie van Financiën. Aan de stichting ligt een basisdocument ten grondslag opgesteld door Indigo- Blue Consult in augustus 2013, in opdracht van het ministerie van Financiën. Daaruit blijkt dat de samenwerkingspartners van de FDRS niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zijn. ,,Dit basisdocument is vooralsnog niet formeel geaccordeerd door het bestuur”, zo stelt Soab. Over de samenstelling van het bestuur constateert het onderzoeksbureau dat op 18 september het bestuur bestond uit voorzitter Ralph Palm, penningmeester Alberto Romero en secretaris Ludmila Vicento. Op 19 december staan bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven Ludmila Vicento nog steeds als secretaris en als penningmeester John Tjoen. Op 13 januari is alleen Tjoen nog in functie.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties