Geen medicijnen zonder receptstempel

medicijnenWILLEMSTAD — Patiënten met een Seguro Básiko-kaart kunnen vanaf morgen niet meer direct hun geneesmiddelen bij de botika’s afhalen. Verzekerden met de nieuwe zorgpas moeten eerst een stempel bij de SVB halen. Dat kondigt de Vereniging van Apothekers en Apotheekeigenaren (VAE) in een persbericht aan.

Reden is het ‘conflict’ tussen de VAE en de overheid over de implementatie van de basisverzekering ziektekosten.
Volgens de VAE is het ondanks diverse pogingen niet gelukt dit soepel te laten verlopen.
De apothekers wilden een financieel en organisatorisch verantwoorde overgang van het oude systeem, met meerdere publieke ziektekostenfondsen, naar het nieuwe systeem van één basisverzekering.

Zolang de partijen niet uit deze impasse zijn, wordt de Seguro Básiko-kaart niet meer zomaar geaccepteerd.
Slechts de passen van de oude zorgverzekeraars, te weten de SVB, de BZV (PP en GTZ) en de FZOG worden vanaf morgen zonder problemen aangenomen.
Dat betekent dat patiënten die zich bij de apotheek melden met een recept en een Seguro Básiko-kaart, eerst bij de SVB het recept moeten laten goedkeuren met het, tot 1 februari 2013, bekende en gebruikelijke ‘voor akkoord’-stempel.
Met dit voor akkoord gestempelde recept zal de apotheek overgaan tot aflevering van de voorgeschreven geneesmiddelen.
Volgens SVB-onderdirecteur Francois Simon treft deze actie zo’n 25.000 patiënten.
Hij vindt het jammer dat de VAE over de rug van de verzekerden actie voert.
Hij vindt dan ook dat iedereen redelijkheid moet betrachten, zoals de minister heeft voorgesteld.
De afgifteprocedure zoals de apothekers nu voorstellen, is geen reguliere procedure, vertelt Simon.

“Dat doen we alleen bij uitzonderingen.”

De VAE ziet op dit moment echter geen andere weg om aan de minister van Gezondheid en de SVB duidelijk te maken dat het water haar leden tot aan de lippen staat.

Tripartiet commissie
Wel zijn de partijen overeengekomen dat er een commissie zal worden ingesteld die zich over de zogenoemde receptregelvergoeding gaat buigen.
De commissie die uit drie accountants bestaat, zal worden belast met het vaststellen van een voor alle partijen redelijke en acceptabele receptregelvergoeding.
Dit is de vergoeding die de apothekers naast de geneesmiddelenkostprijs per medicijn ontvangen.
Deze vergoeding is bedoeld om de vaste lasten en dergelijke van botika’s te dekken.

Zolang de commissie het vergoedingsysteem onderzoekt zal zorgverzekeraar SVB de vergoedingen hanteren die onlangs zijn ingegaan.
Dit tot onvrede van de VAE, die de receptregelvergoeding van 7 gulden per medicijn te laag vindt.
Daarnaast beklaagt de VAE zich over het ontbreken van een vernieuwde zorgcontract.
De overheid is bij wet verplicht om met apothekers zorgcontracten af te sluiten.

“De apotheken verkeren dan ook in grote onzekerheid aangaande welke zorgverzekeraar aangesproken dient te worden voor de door hen verleende farmaceutische zorg”

, aldus de VAE in een persbericht.
Vooralsnog gaan de apothekers ervan uit dat de verplichtingen voortvloeiende uit de zorgcontracten en andere afspraken met de oude zorgverzekeraars nog immer van kracht zijn.

De basisverzekering is per 1 februari jl. in werking getreden.
Doel is te komen tot uniformiteit in de gezondheidszorg en voor iedereen de zorg toegankelijk te maken.
Hiertoe zijn de afzonderlijke ziektekostenfondsen opgegaan in de SVB die belast is met de uitvoering van de basisverzekering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *