29 C
Willemstad
• zaterdag 9 december 2023

ParadiseFM | Zorgen om conflict tussen Venezuela en Guyana

De spanningen lopen op in Zuid-Amerika. De president van Venezuela, Nicolás Maduro, geeft signalen af dat hij een regio van buurland Guyana wil gaan inlijven. Engeland en...

Democracy now! | Friday, December 8, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 8 december 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Drie minderjarigen op St. Maarten veroordeeld voor mishandeling en steekpartij

Die minderjarige jongens zijn door de rechtbank veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een gevecht op school dat in januari 2022 plaatsvond. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM)...

Nu.cw | Politie waarschuwt voor meer alcoholcontroles tijdens feestmaand

De politie gaat tijdens de feestmaand meer alcoholcontroles in het verkeer houden. Dat maakt het Korps Politie Curaçao via een persbericht bekend. Volgens het KPC neemt het alcoholgebruik...

Nu.cw | Jong koraal op Curaçao niet verbleekt

Britt van Garderen Jong koraal, afkomstig van in het wild gevangen gameten (geslachtelijke voortplantingscellen), blijkt geen tekenen van verbleking te vertonen op Curaçao, zelfs niet tijdens de voortdurende...
- Advertisement -spot_img

Geen duidelijke richting aanpak consensus-Rijkswetten

HomeNieuwsGeen duidelijke richting aanpak consensus-Rijkswetten

Regeerakkoord 2012 – 2016 ondertekend

WILLEMSTAD — De consensus- Rijkswetten dienen op een ‘zorgvuldige manier’ te worden aangepakt. Dit staat vermeld in het regeerakkoord: Akuerdo pa un gobernashon enfoká riba pas, trankilidat i prosperidat (Het akkoord voor een regering, gefocust op vrede, rust en voorspoed), dat de partijen PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran met elkaar zijn overeengekomen.

Witte vredesduiven worden losgelaten nadat de politiek leiders van de nieuwe coalitie het regeerakkoord hebben ondertekend.

Deze aanpak moet er volgens de partijen toe leiden dat er sprake is van daadwerkelijke gelijkheid in het Koninkrijk en dat ieder land een reële invulling kan geven aan haar eigen autonomie conform de wensen van haar volk.
In het regeerakkoord wordt niet aangegeven dat de consensus- Rijkswetten van tafel moeten.
Binnen de partijen die gisteren het regeerakkoord hebben ondertekend bestaan er verschillende ideeën over hoe er met de consensus-Rijkswetten moet worden omgesprongen.
Deze variëren van het zo snel mogelijk opzeggen tot de voorschriften, vermeld in deze Rijkswetten, zo goed mogelijk proberen na te leven opdat zij op termijn overbodig worden.
In de formule waarvoor in het regeerakkoord is gekozen is afgesproken dat de consensus-Rijkswetten een ‘zorgvuldige aanpak’ krijgen, maar hierbij is de nadruk gelegd op het feit dat iedere Koninkrijkspartner haar eigen invulling aan haar autonome status zal kunnen geven.

Behoefte aan vrede
Curaçao heeft behoefte aan vrede.
Dit kwam gisteren naar voren tijdens de ondertekening van het regeerakkoord van de partijen PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran op het Brionplein.
Sulvaran verwoordde zijn pleidooi voor vrede door te stellen dat er een ‘eind moet komen aan de oorlog op Curaçao van Oos tnaar Westpunt en van boven naar beneden’.
De hele ceremonie op het Brionplein stond gisteren in het teken van vrede.
De hoofdpersonen waren allemaal in het wit gekleed, er werden religieuze liederen gezonden, terwijl er ook witte vredesdruiven werden losgelaten.
In hun toespraken stonden de verschillende politiek leiders, die het regeerakkoord ‘Akuerdo pa un gobernashon enfoká riba pas, trankilidat i prosperidat’ (Het akkoord voor een regering, gefocust op vrede, rust en voorspoed) ondertekenden, ook stil bij de centrale thema’s vrede, eenheid en samenwerken.

Sulvaran gaf in zijn toespraak aan dat je in je leven ooit een fundamentele keuze zal moeten maken.
Op 16 november dit jaar werd hij met deze keuze geconfronteerd.
Op die dag scheidde hij zich af van de PAR-fractie en ondertekende hij als elfde en laatste Statenlid de intentieverklaring om tot een nieuwe regering voor Curaçao te komen.

“Ik heb op die dag voor het volk en voor het land gekozen”

, aldus Sulvaran.
Hij omschreef de dag van gisteren ook als het einde van het begin, maar ook het begin van het einde en wees op het aparte gegeven dat hij, als voorzitter van de Ja-campagne voor het referendum van 2009, nu met PS-leider Helmin Wiels, een van de voormannen van de Nee-campagne indertijd, nu een akkoord heeft bereikt.

Het is volgens Sulvaran tijd voor eenheid en verzoening in het belang van Curaçao.
Ook PNP-leider Humphrey Davelaar nam gisteren het woord ‘vrede’ in de mond.
Hij verwees naar het Bijbelse ‘Vrede zij met u’, zoals dit in de Katholieke kerk wordt gehanteerd.

“Wij moeten elkaar vergeven, liefhebben, dingen met elkaar delen en elkaar uit de brand helpen.”

Verder stelde Davelaar dat de nieuwe regering zich sterk zal gaan maken voor geluk voor Curaçaoënaars van ‘Oostpunt naar Westpunt, voor vrouwen en mannen, voor ouderen, jongeren en gehandicapten’.
Davelaar benadrukte dat 12-12-‘12 gezien moet worden als dag van verandering in de manier waarop politiek op Curaçao wordt bedreven’.
Alex Rosaria hield zijn toehoorders op het Brionplein voor dat deze nieuwe regering niet mag, maar ook niet zal falen.
Hij omschreef de nieuwe regering als een ‘regering voor alle Curaçaoënaars, maar gaf ook aan dat de coalitie met veel uitdagingen geconfronteerd wordt, zoals personen die geen toegang hebben tot onderwijs, gezondheid en economische mogelijkheden.
Maar volgens Rosaria is het in de geschiedenis van Curaçao vaker voorgekomen dat onoverbrugbare hindernissen werden overwonnen.
Hij verwijst hierbij naar de Curaçaose helden Luis Brion en Moises Frumencio ‘Doktoor’ da Costa Gomez en benadrukte dat ‘niet kunnen’ geen optie is.

De slotspreker van de avond was PS-leider Helmin Wiels, die in zijn toespraak veel tijd uittrok om God Jehova te bedanken.
In de afgelopen periode sinds de verkiezingen heeft Wiels veel kritiek gekregen vanwege de beslissing van de PS om met Pais, PNP en Sulvaran in zee te gaan.
In zijn toespraak wees hij op het feit dat ‘gewijzigde omstandigheden eisen dat je je manier van denken moet aanpassen.
Je denkt toch ook niet hetzelfde als toen je een klein kind was.
Je bent opgegroeid.
Dat gebeurt ook in het bedrijfsleven en in de maatschappij’.
Wiels herhaalde zijn punt dat hij een regering voor Curaçao wilde bestaande uit ‘schone’ en capabele mensen, die bereid zijn om het volk te dienen.

“Het moet niet andersom zijn, je bent er niet om door het volk gediend te worden.
Maar jij als minister, als gezagsdrager moet juist de samenleving dienen.”

Regeerakkoord
Het regeerakkoord heeft betrekking op de huidige regeerperiode, die duurt tot eind 2016.
In het document is aangegeven wat de prioriteiten voor de transitieregering zullen zijn die binnenkort zal aantreden, zodra de screening van de kandidaat-ministers is afgerond.
De verwachting is dat dit voor het einde van het jaar zal gebeuren.
In het regeerakkoord gaan de vier partijen de compromis aan om zich ondanks ‘bestaande politieke, ideologische, programmatische en persoonlijke verschillen, op basis van wederzijds respect, respect voor de gemeenschap en aan de hand van de democratische principes’ de handen ineen te slaan om een regering voor Curaçao te vormen voor de jaren 2012 tot en met 2016.

In het akkoord wordt gesteld dat de transitieregering voor een periode van drie tot zes maanden aan zal blijven.
De prioriteiten in het regeerakkoord zijn de passages die betrekking hebben op de transitieregering en zijn vet afgedrukt.

Betrokkenheid
Hoog in het vaandel van de formerende partijen staat dat het volk zoveel mogelijk betrokken moet worden bij het bestuur van het land.
Met dat doel voor ogen zal er in overleg met alle sectoren uit de samenleving een analyse worden gemaakt van wat het beste platform of de beste structuur is voor dialoog en participatie om te komen tot een ‘gezond, bewust, kritisch Curaçao, dat trots is op haar erfenis en vastberaden is om haar potentie te realiseren en het maximum te halen uit deze wereld’. Hierbij is een belangrijk rol weggelegd voor het herstel van vertrouwen in het bestuur van het eiland, maar ook van communicatie met en naar het volk toe.
Voor wat betreft de relaties binnen het Koninkrijk, is afgesproken dat zij geoptimaliseerd dienen te worden, maar ook dat er meer aandacht moet komen voor het Caribisch gebied en Zuid-Amerika.

De partijen maken zich verder sterk voor een masterplan voor de ontwikkeling van Curaçao. Dit plan zal uiteindelijk door het parlement goedgekeurd moeten worden en aan moeten geven waar Curaçao over vijftien jaar moet staan.
In het regeerakkoord wordt per hoofdstuk aangegeven wat per miniserie in de komende regeerperiode de prioriteit moet krijgen.
Zo spreken de partijen af dat er zo snel mogelijk een evaluatie moet komen van het businessplan dat de organisatie en het functioneren van de overheid moet regelen;

  • dat jeugdcriminaliteit moet worden aangepakt door jongeren niet meer naar de gevangenis te sturen, maar door ze in een Veiligheidshuis onder te brengen en door meer gebruik te maken van enkelbandjes;
  • dat er een vergaande analyse van de financiën van het land Curaçao moet komen
  • en dat er maatregelen moeten komen, maar dat de meest zwakken in de samenleving zoveel mogelijk gespaard zullen blijven;
  • het instellen van nationale instituten voor sport, cultuur en volksgezondheid;
  • intensivering van de controle op de naleving van de leerplicht;
  •  aanpak van de wachtlijsten in de zorg, het zo snel mogelijke opstarten van de bouw van een nieuw ziekenhuis, implementatie van de basisverzekering ziektekosten, herstructurering van het pensioenstelsel
  • en de invoering van een herstelbank voor het economisch herstel op het eiland.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties