Geen bezuinigingen vitale delen rechtsstaat | Antilliaans Dagblad

BZK: In belang van stabiliteit openbare orde en veiligheid | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Tot nader order zullen géén bezuinigingen toegepast worden die de operationele uitvoeringscapaciteit binnen de meest vitale sectoren van de rechtsstaat beperken.

Het gaat dan om de politiekorpsen, douanediensten, de Landsrecherche, het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Kustwacht Caribisch gebied, het gevangeniswezen en de veiligheidsdiensten.

Dat staat in de brief ‘Voorwaarden derde tranche liquiditeitssteun Landen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Rijksministerraad (RMR). Dit is ‘in het belang van stabiliteit van de openbare orde en veiligheid’, aldus het schrijven. Het betreft een generiek beslispunt. Met andere woorden: van toepassing op alle drie de Caribische landen van het Koninkrijk.

Een ander algemeen punt is dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten ‘zorgdragen voor de continuïteit van vitale processen’. ,,Waaronder in ieder geval wordt verstaan elektriciteit, olievoorziening, internet en datadiensten, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling, scheepvaartafhandeling, betalingsverkeer, de hulpdiensten en communicatie daartussen en medische instellingen.”

Dit geldt dus voor de drie CAS-eilanden. De voorwaarden voor de derde tranche liquiditeitssteun zijn opgesplitst in generieke voorwaarden en aanvullende specifieke voorwaarden per land. BZK stelt dat voor Aruba nog een aantal ‘specifieke voorwaarden’ van toepassing dient te zijn, als het gaat om de rechtsstaat.

,,Aruba zorgt ervoor dat – binnen de kaders van het herziene Protocol recherchesamenwerking, en onder lokaal gezag – het Recherche Samenwerkingsteam RST (inclusief beide centrale teams) voor 15 september 2020 de noodzakelijke opsporingsbevoegdheden krijgt.”

Aruba zorgt verder, eveneens uiterlijk 15 september aanstaande, dat het mogelijk wordt gemaakt dat het RST, de kustwacht, de Landsrecherche en de Koninklijke Marechaussee (KMar) ‘zelfstandig criminele inlichtingen kunnen verstrekken’. De Arubaanse regering Wever-Croes Aruba draagt, eveneens voor 15 september, zorg voor inwerkingtreding van de aangepaste Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering zodat gezinsleden van uitgezonden Rijksambtenaren van rechtswege worden toegelaten tot het land Aruba.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “Geen bezuinigingen vitale delen rechtsstaat | Antilliaans Dagblad

 1. Lekker bezig Knops.
  Morgen nog even melden dat de overige ambtenaren ook niet hoeven in te leveren en de korting op de belachelijk hoge salarissen, waar je uitstel voor hebt gegeven tot 1 september, ook maar van de baan en overmorgen het kunnen bepalen van Nederland waar de gelden naar toe gaan laten vervallen en we zijn weer bij af en het graaien kan weer beginnen.
  We zullen je de eerste 2 jaar iedere 3 maanden een rekening sturen van €200.000.000.- ( graag binnen 5 werkdagen voldoen) en na deze periode wordt het bedrag indexeert.
  Wel graag voedselpakketten blijven sturen want daar hebben we zelf geen budget voor.
  Rhuggenaath, van harte gefeliciteerd met het bereikte onderhandelings– resultaat. De bevolking zal het erg waarderen dat er bij het onderlig verdelen van de beschikbare gelden een beetje overblijft voor opwaardering van het onderwijs.
  Beste medebewoners, wat zo mooi begon om ons en ons land daadwerkelijk vooruit te helpen is helaas weer mislukt. Wellicht een nieuwe poging over 10 jaar.

 2. Stuk ongeluk m rojer kdnt, pending.o

 3. Welke rechtsstaat?

  Drievoudig doodrijder Nelson dos Santos voorwaardelijk gestraft.

  Veroordeelde Jacinta Constantia nog steeds in de Staten a raison van 14,000 per maand.

  Cicely van der Dijs nog geen seconde van haar celstraf uitgezeten.

  Stephen Capella (Giro Gate) nooit vervolgd.

  Commissarissen Neetje van der Veen, Philip Martis (Giro Gate) Remigio Booi (Studiefinanciering) en Karel Frielink (Insel Air) nooit vervolgd.

  Brian Mariano nog geen seconde van zijn straf uitgezeten.

  Fraudelyne Wiels nooit vervolgd.

  Wacko Werner Wiels nooit vervolgd.

  Schotte nooit vervolgd voor zijn verkeersmoord.

  Suzy Romer niet vervolgd voor faillissementsfraude Blue Factory.

  Centrale Bank functionarissen en directie nooit vervolgd voor falend toezicht Ennia, Giro en PSB.

  Wellke rechtsstaat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *