FOL: Verhoog het minimumloon

234 views

folWILLEMSTAD — Het minimumloon op Curaçao moet omhoog. Dit stelt FOL-voorzitter Anthony Godett in een reactie op de publieke discussie of het minimumloon op het eiland nu wel of niet aangepast moet worden.
Godett stelt dat zijn partij zeer teleurgesteld is over de manier waarop lokale instanties, maar ook de overheid in deze zaak gehandeld hebben.

Advertentie

Volgens Godett had de overheid, maar ook de Sociaal Economische Raad (SER) al vanaf augustus vorig jaar de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie van 2013, verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), moeten hebben vergeleken met die van 2012.

De verhoging van het minimumloon is geregeld via de Landsverordening minimumlonen. Conform een cao heeft iedere werknemer van 21 jaar of ouder het recht om een minimumloon uitbetaald te krijgen.
Voor werknemers onder de 21 jaar is er een minimumloon dat via een landsbesluit is geregeld.
Voor dit te ondertekenen moet de gouverneur de mening van de SER hierover hebben gehoord”

, aldus Godett in het eerste partijbulletin van de FOL van dit jaar.
De FOL-voorzitter wijst erop dat er op 17 december 2008 in het kader van nieuw beleid voor de arbeidsmarkt een voorstel werd ingediend om de manier waarom het minimumloon moet worden geïndexeerd, aan te passen.
Maar met dit voorstel werd volgens Godett nooit iets gedaan.
In december 2010 besloot de toenmalige Arbeidsminister Hensley Koeiman (MAN) het besluit om het minimumloon om de drie jaar te indexeren, terug te draaien.
Voortaan zou het minimumloon ieder jaar geïndexeerd worden.
Het laatste geldende besluit voor de indexering van het minimumloon dateert volgens Godett van 23 december 2010, toen het minimumloon op 7,53 gulden per uur werd vastgesteld.
Godett constateert dat op dit moment meer dan 19.271 personen in aanmerking komen voor het minimumloon op Curaçao.
Het gaat om 8554 mannen en 10.471 vrouwen.

De regering is nalatig geweest en heeft een gebrek aan respect getoond voor werknemers op het eiland. Telkens wanneer de werkende klasse iets moet krijgen, worden er tal van omwegen bewandeld zodat zij het niet krijgen. Maar wanneer er maatregelen genomen moeten worden tegen de werknemers op het eiland, dan gaat de regering wel direct over tot besluitname om zo de koopkracht van huisvrouwen en werknemers aan te tasten.”

De FOL verzoekt de regering om de groep werknemers die in aanmerking komt voor het minimumloon niet te benadelen.
Godett roept de regering op om het minimumloon voor dit jaar te indexeren.

Volgens ons is er geen reden om niet tot verhoging van het minimumloon over te gaan. In 2009 heeft de Directie Financiën, de huidige minister van Financiën (José Jardim, namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulavaran, red.), gesteld er geen enkel probleem mee te hebben om het beleid voort te zetten om het minimumloon ieder jaar te indexeren.”

De FOL wil nu dat de regering haar verplichtingen jegens de werknemers op het eiland die het minimumloon uitbetaald krijgen, nakomt, aldus Godett.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in