31 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Fo nog niet gereed

HomeNieuwsFo nog niet gereed

 

Invoering funderend onderwijs na tien jaar nog altijd niet afgerond

Willemstad – Het funderend onderwijs (fo) is na de start in 2002, nog steeds niet volledig ingevoerd. Bepaalde vernieuwingen zijn niet succesvol gebleken, niet ingevoerd of uiteindelijk teruggedraaid.

In veel gevallen ligt geldgebrek hieraan ten grondslag. Dit is naar voren gebracht tijdens een onlangs gevoerd Statendebat door het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS).

,,In de Landsverordening fo van 2008 staat precies aangegeven aan welke kwaliteitseisen het funderend onderwijs zou moeten voldoen. Echter, de randvoorwaarden om de implementatie succesvol te laten plaatsvinden ontbraken in 2002 en ontbreken nu nog”, zo staat in een document dat aan de Statenleden is uitgereikt omschreven.

Het is om die reden dat het RKCS vanaf het schooljaar 2005/ 2006 heeft besloten om alleen in cyclus 1, de leerjaren 1 tot en met 4, Papiaments als instructietaal te handhaven. Dit gebeurt bovendien alleen op acht van de RKCS-scholen.

,,Dit besluit was nodig gezien het gebrek aan voldoende en adequate leermiddelen in de moedertaal. Deze acht scholen hebben bewust deze keuze gemaakt met het keiharde gegeven dat ze zelf hun lesmateriaal moesten ontwikkelen in de moedertaal”, zo voegt het schoolbestuur eraan toe.

Het RKCS wijst erop dat de ontwikkeling en productie van methoden minimaal vijf jaar in beslag neemt. Bovendien is er per methode een bedrag van ruim vijf miljoen gulden nodig. Daarnaast vindt het schoolbestuur dat ook het aanbod van leesboeken in het Papiaments drastisch omhoog moet.

Nog steeds blijven zitten

De ononderbroken leerweg waarbij kinderen in feite niet kunnen blijven zitten is ook niet gerealiseerd.

,,Leerkrachten waren niet toegerust om dezelfde groep leerlingen gedurende vier leerjaren les te geven, zodat zij leerlingen die in een bepaald leerjaar waren achterbleven extra hulp konden bieden. In de praktijk gingen de leerlingen aan het einde van een leerjaar door naar een andere leerkracht, die echter niet in staat was leerlingen die nog niet alle doelen van het voorgaande leerjaar hadden bereikt, apart te begeleiden. Het differentiëren tussen zoveel verschillende niveaus zonder adequate leermiddelen, zonder adequate toetsen, zonder een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem en zonder onderwijsassistenten in de klas, bleek onhaalbaar te zijn. En zeker niet in groepen van 28 of meer leerlingen. Hierdoor is de ononderbroken leefweg losgelaten. Kinderen kunnen nu in het funderend onderwijs blijven zitten. Om een systeem van interne differentiatie toe te passen om het zittenblijven zoveel mogelijk te voorkomen, is verlaging van het aantal leerlingen per groep en de invoering van onderwijsassistenten dringend nodig. Hier hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan”, zo legt RKCS uit.

De fusie tussen het voormalige kleuteronderwijs in het fo is een ander voorbeeld van een vereiste waaraan sommige scholen voornamelijk fysiek niet echt hebben kunnen voldoen. Uitgelegd wordt: ,,Op verschillende scholen moeten nog aanpassingen en nieuwbouw plaatsvinden in verband met onder andere kantoorruimten voor adjunct-directeuren, extra klaslokalen, overdekten en speelruimten, grotere personeelskamer, multifunctionele ruimte en administratieruimten. Een ruwe schatting van deze kosten komt neer op 5,2 miljoen gulden.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties