FiscaalUpToDate | Informatieverzoek aan Curaçaos trustkantoor door onevenredigheid van tafel

Informatieverzoek aan Curaçaos trustkantoor door onevenredigheid van tafel | NRC

Trustkantoor X was opgericht volgens het recht van de Nederlandse Antillen en statutair gevestigd op Curaçao. Haar enig aandeelhouder was Y die ook één van de bestuurders was van X.

Naar aanleiding van een aantal derdenonderzoeken naar X, verzocht de inspecteur X haar volledige administratie vanaf 2010 te overleggen in verband met haar mogelijke belastingplicht in Nederland.

Toen X ook na herhaalde verzoek van de inspecteur niet aan het informatieverzoek voldeed, nam de inspecteur een informatiebeschikking. X ging in beroep en stelde dat het opvragen van haar administratie geen belang had voor de Nederlandse belastingheffing en daarom buiten de reikwijdte van artikel 47 AWR viel.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde voorop dat de inspecteur uit verklaringen van (voormalige) cliënten had kunnen afleiden dat voor X bepaalde activiteiten in Nederland waren verricht, zoals de door Y onderhouden contacten met cliënten. Volgens de Rechtbank had de inspecteur zich op basis van de verklaringen van derden in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het opvragen van gegevens en bescheiden van belang zou kunnen zijn voor de Nederlandse belastingheffing.

De Rechtbank was het echter wel met X eens dat het in deze fase van het onderzoek van de inspecteur – waarbij het ging om de beoordeling of X belastingplichtig was in Nederland – onevenredig was om de gehele administratie “in de ruimste zin van het woord” op te vragen.

Naast de omvang van de gevraagde informatie als zodanig, nam de Rechtbank daarbij ook in aanmerking dat het overleggen van bepaalde gegevens zou betekenen dat X daarmee de wetgeving van Curaçao schond en anderzijds al haar cliënten verloor en dit dus grote commerciële impact had op X.

De Rechtbank vond bovendien van belang dat niet was gebleken dat de inspecteur eerder met minder vergaande informatieverzoeken had geprobeerd aan de voor vaststelling van de belastingplicht in Nederland benodigde informatie te komen. De Rechtbank vernietigde de informatiebeschikking en verklaarde het beroep van X gegrond.

Bron: FiscaalUpToDate

Een Reactie op “FiscaalUpToDate | Informatieverzoek aan Curaçaos trustkantoor door onevenredigheid van tafel

  1. Trots Op Curaçao (en nu even wel)

    Z!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *