29 C
Willemstad
• zaterdag 24 februari 2024

Extra | Journaal 23 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Politie op zoek naar vermiste man

De politie is een zoektocht gestart naar de 42-jarige Erviet Otmar Scorrea. De man verliet maandagavond zijn huis aan de Kaya Wladimir Coco Balentien en is niet...

Nu.cw | Benzineprijs met 11 cent omhoog, water wordt goedkoper

De brandstofprijs gaat vanaf volgende week omhoog. Vooral automobilisten met benzineauto’s moeten veel bijleggen om de tank vol te krijgen. De kosten voor diesel en elektriciteit stijgen...

Nu.cw | Artiesten Curaçao International BlueSeas Festival bekend

De artiesten van de zesde editie van het Curaçao International BlueSeas Festival zijn bekendgemaakt. De wijk Pietermaai zal eind maart weer bruisen van bluesmuziek en -liefhebbers. Het straatfestival,...

NTR | Curaçao bouwt extra windmolens, ‘straks 70 procent schone energie’

Oscar van Dam Welk land binnen ons Koninkrijk draait als eerste op 70 procent groene energie? Curaçao belooft die strijd te gaan winnen in 2030. Zes ministers en verschillende...

CC | HNO Committee not in line with Public Prosecutor’s report

WILLEMSTAD - The parliamentary inquiry committee Hospital Nobo Otrobanda does not align with the decision to file a report with the Public Prosecutor. Yesterday, it was announced...
- Advertisement -spot_img

Aruba begroting: fictie of non-fictie?

HomeLandenCuraçaoAruba begroting: fictie of non-fictie?

Aantrekkelijke fictie?

Boek van Tom Bower: Branson ontmaskerd.
Boek van Tom Bower: Branson ontmaskerd.

Wat is fictie en wat niet? De door de regering geroemde Richard Branson misbruikt doorlopend goede doelen voor zelfpromotie, stelde Ben Tiggelaar in het NRC van 19 juli 2014. Dit zou blijken uit het recent verschenen boek van Tom Bower: Branson ontmaskerd. Branson’s strategie is om de machthebbers te benaderen en dan die relaties intens te exploiteren. Branson’s strategie om zichzelf te portretteren als een dappere David in een wereld van corporate Goliath’s lijkt navolging te vinden. Een regering met een financiële roze bril zonder reden betekent rampspoed.

Rob Henriquez gaf een uitstekende uitleg over de precaire positie van de overheidsfinanciën op Noticiero Mundo Actual op 18 juli 2014. Het Nederlandse Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS) wil de cijfers zo publiceren dat ze niet gebruikt kunnen worden om het eigen politieke gelijk te bevestigen. Politieke besluitvorming moet gebaseerd zijn op duidelijke cijfers en niet op wensen of vermoedens, meende het Curaçaose CBS recent. Politici doen er goed aan aandacht te besteden aan het gevoel van bestaansonzekerheid bij kiezers, meldt het Financieele Dagblad (FD) van 19 juli 2014. “Deze week is de enquête ‘Namens Nederland’ opengesteld, een grootschalige peiling over de toekomst van Nederland (www.namensnederland.nl). Iedereen kan meedoen. Het doel van de enquête is om erachter te komen wat burgers belangrijk vinden. De deelnemers wordt ook gevraagd naar hun politieke voorkeur. Dat zou verrassende uitkomsten kunnen opleveren. Zelfs leden van een partij kunnen anders over een onderwerp denken dan de partijtop meent.” Wat denkt bijvoorbeeld de Arubaanse bevolking over de politieke hongerstaking van de premier en het onbetamelijk optreden tegen de plaatsvervanger van de Koning? Misschien kan zo’n enquête ook in Aruba duidelijkheid verschaffen welke kant het Land politiek op moet?

Voetbal, politiek en reputatie
De politiek in het Koninkrijk is gepolariseerd. In het Caribische deel van het Koninkrijk meer dan in Nederland. In Aruba worden politieke tegenstanders uitgeschakeld of openlijk geminacht. De politieke tegenstellingen worden bewust in stand gehouden. Er is veel nadruk op onderwerpen waarover kiezers van mening verschillen, weinig op onderwerpen waarover ze het eens zijn. De politiek zal een duidelijk antwoord moeten vinden op onbehagen en onzekerheid. Uit doorlopende onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het vertrouwen in de Nederlandse regering continu laag is.

Rinus Michels zei in 1970 “Voetbal is oorlog.” Politiek ook, wie te netjes blijft is verloren. Dat zal de Arubaanse regering ook gedacht hebben bij de recente vijandelijkheden. Voetbal maakt ons trots als er veel mooie doelpunten worden behaald. Oorlog niet, wél het voorkomen ervan. Duurzaam betekent grenzen stellen aan de consumptie, dus afname van de economische groei met alle bijbehorende negatieve gevolgen. Er blijken grenzen aan de groei te zijn. Behalve het toerisme is er weinig andere economische bedrijvigheid in Aruba. Daarom moet de solide Arubaanse reputatie worden gered.

Farid Tabarki omschrijft reputatie in het FD van 19 juli 2014 als “de nieuwe creditcard”. Vertrouwen is niet langer alleen maar financieel van aard. Ook politieke betrouwbaarheid wordt erdoor bepaald. Bedrijven en burgers weten wie u bent, dankzij uw geschiedenis op de sociale media. Ook voor politici is het essentieel dat ze de wettelijke regels in acht nemen en niet menen dat ze boven de wet staan. Het NRC beschreef Aruba op 19 juli 2014  minder positief: “Van buiten mooi, van binnen rot.” Die opvattingen moeten worden getransformeerd door de regering. Openheid over de eigen werkwijze is onvermijdelijk en moet gebaseerd zijn op de correcte cijfers. De Arubaanse kredietwaardigheid zal in de komende dagen de reputatie van Aruba bepalen.

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen ligt het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao als de Auteurs.

 

18 reacties

 1. In het hele Caribisch deel van het Koninkrijk worden de ingehouden premies AOV en de pensioenpremies van ambtenaren structureel niet afgedragen aan de daarvoor bestemde fondsen. Het is een vorm van verplicht lenen aan de overheid. De niet afgedragen premies worden omgezet in langlopende obligatieleningen en ondertussen als kasgeld gebruikt. Dat is nog eens een veelbelovende wissel trekken op de toekomst! Alle vakbonden weten dat, maar het is nooit bekend geworden. Velen profiteerden. Nu is de situatie van de verschillende fondsen noodlottig en hoe vertel ik het de kiezers zonder dat ik mezelf in de vingers snijd? Er moet ergens een nietsvermoedende zondebok te vinden zijn? Hij die zoekt zal vinden, zegt de Schrift. In Aruba redt de zittende regering constant het ambtenarenpensioenfonds APFA. Het wordt gesaneerd en op orde gebracht door de regering, maar hoe blijft onduidelijk. Het wordt nimmer cijfermatig onderbouwd. De AZV publiceert de laatste weken regelmatig een overzicht van de kosten en baten. Nu de regering de verplichte bijdragen wil minimaliseren kunnen ook daar onaangename maatregelen tegemoet worden gezien. Dit is nog maar het begin. Angel Bermudez krijgt een onmogelijke taak en hopelijk voldoende steun van de regering.

 2. @eric

  De trukendoos van Eman zal nog wel verder open getrokken worden. Mijn voorspelling: de ouderdomspensioenen – of andere staatsfondsuitkeringen – worden deze maand, niet of te laat overschreven. Eman zal roepen: zie je wel, ik heb al gewaarschuwd, de schuld van Nederland!

  Dat zijn regering de weerstandskas van de betrokken instanties al reeds voor 80% leeggeplunderd heeft, zal onderbelicht blijven. Of ook weer de schuld van Nederland.

  Gewoon even afwachten.

 3. Eman heeft ook Richard Branson gevraagd om een twitterbericht te versturen met een door Eman voorgeschreven tekst. Branson verwijst daarin naar de Aruba Daily. Alsof Branson van die -weinig inhoud hebbende- site af wist. Eman zei ook dat het woord “brave” ( hetgeen op megalomane Eman zelf sloeg) er wel in moest. Branson zei : kom maar op met je tekst , ik twitter het wel. Hoe ziek moet je zijn.

 4. Aruba wil kennelijk haar gelijk halen en haar meningsverschil in de media uitvechten. Het zet op deze manier de gouverneur van Aruba onder zware druk. De kans bestaat dat de gouverneur onder deze druk, niet meer objectief kan handelen. Dat de gouverneur onder deze omstandigheden zijn ontslag zal aanbieden, is niet ondenkbeeldig. Hieronder het subjectieve oordeel van Mike Eman, uitgebracht via een persbericht van het Arubahuis:
  —————————————-
  “Persbericht, ARUBAHUIS
  Quick scan bevestigt: Geen noodzaak voor Nederlands ingrijpen

  Oranjestad – De in opdracht van de Nederlandse regering uitgevoerde quick scan van de begroting van Aruba bevat een groot aantal aantoonbare onjuistheden.

  In reactie op de uitkomsten van het onderzoek heeft de Arubaanse regering een met feiten onderbouwde inventarisatie gepubliceerd van alle onvolkomenheden in het door het College financieel toezicht opgestelde rapport.

  De rapporteurs bouwen hun conclusies op gedateerde informatie en de onterechte aanname dat de begroting 2014 gebaseerd is op voorgenomen bezuinigingen en hervormingen. De regering wijst erop dat het volledige pakket
  aan ombuigingsmaatregelen reeds is vastgelegd in akkoorden met de sociale partners, in uitvoering is genomen en op sommige terreinen zelfs reeds gerealiseerd is.

  Het Cft heeft verzuimd zijn conclusies te toetsen aan de realisatie in eerste helft van 2014. De bewuste keuze van Aruba om voorzichtigheidshalve de verwachte inkomsten conservatief te begroten en de effecten van de
  ombuigingsoperatie voorzichtig te ramen, komt in de cijfers tot uitdrukking: de werkelijk gerealiseerde inkomsten zijn hoger dan begroot en de uitgaven juist sterker gedaald ten opzichte van de begroting.

  Voor het overige bevat het Cft-rapport een groot aantal aanbevelingen die geheel in lijn zijn met de vorig jaar, onmiddellijk na de verkiezingen ingezette koers van de Arubaanse regering om het begrotingstekort in een
  verantwoord, niet voor de economie schadelijk tempo om te buigen in een begrotingsoverschot zodat een aanvang kan worden gemaakt met de afbouw van de overheidsschuld.

  Dat het Cft-rapport op een aantal cruciale onderdelen niet accuraat is, is verklaarbaar omdat de Nederlandse regering, in strijd met de met Aruba gemaakte afspraken een gezamenlijke commissie in te stellen, eenzijdig heeft besloten
  het onderzoek door uitsluitend eigen Nederlandse ambtenaren te laten verrichten.

  Dat neemt niet weg dat de regering ten volle erkent dat het verduurzamen van de overheidsfinanciën de aandacht verdient die het dan ook al geruime tijd van het kabinet Mike Eman krijgt. In die zin is het rapport van het Cft,
  afgezien van de feitelijke onjuistheden, ook nog eens een open deur. Zo wordt opgeroepen tot een vacature-, personeels- en verplichtingenstop. Deze zijn reeds vorig jaar ingevoerd en worden ook – controleerbaar – strikt gehandhaafd.

  De regering kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de onderzoekers hun rapport hebben toegeschreven naar een kennelijk vooraf bepaald doel: het met terugwerkende kracht rechtvaardigen van de staatsrechtelijk onrechtmatige
  ingreep door de Nederlandse regering in het budgetrecht van het parlement van het autonome land Aruba.

  Met de instructie aan de gouverneur van Aruba om vanwege het onderzoek het ondertekenen van de begroting op te houden, heeft de Nederlandse regering het in gang gezette ombuigingsproces ernstig verstoord. Het onrechtmatig en naar nu uit de quick scan blijkt ook onnodig ingrijpen, heeft de kreukvrije reputatie van het kabinet Mike Eman en het land Aruba zware schade toegebracht met, zo moet worden gevreesd, zeer nadelige gevolgen voor de juist opgebloeide economie en de positie van Aruba op de internationale kapitaalmarkt.

  Desalniettemin blijft de Arubaanse regering, zoals steeds gesteld, onverminderd open staan voor de Nederlandse wens om experts mee te laten kijken naar het begrotingsbeleid. Maar dat kan uitsluitend als de Nederlandse regering bereid
  is het Statuut en de overige wet- en regelgeving in het Koninkrijk te eerbiedigen en eerder gemaakte afspraken na te komen.

  Het kabinet Mike Eman vertrouwt erop dat de gouverneur de begroting per omgaande tekent.”

 5. U schrijft”:
  “Je laat een familielid niet vallen die minder goed met geld kan omgaan
  toch ?”
  Welnu, ik ken gezinnen (niet het mijne) waar het kind des huizes verslaafd is en die dus het huis van de ouders geheel leegrooft om aan aan geld te komen teneinde aan de drugsbehoefte te kunnen voldoen. TV;s,computer,Ipads,Ipods de hele santenkraam etc etc, you name it.
  Als je daar nooit mee te maken hebt gehad, geloof je je oren niet! Een
  ellende die je je dan niet kunt voorstellen en zijn weerga niet kent.
  Na jaren van ploeteren,huilen en zenuwen hebben professionele hulpverleners de ouders aangeraden dat kind het huis uit te zetten(cru gezegd: te trappen) wat er ook van hem/haar terecht komt om niet zelf voortijdig onder de graszoden te komen liggen.
  Onuitputtelijke behoefte aan geld van de behoeftige, voor welk doel dan ook, kan de ondergang van de gever betekenen.
  Maar goed, dank voor de info, – het was niet in alle gevallen to the point-
  het heeft mijn kennis verbreed

 6. Nederland kan volkenrechtelijk niet gedwongen worden de schulden van andere delen van het Koninkrijk te betalen. Ook statutair kan dat niet. Het zijn aparte landen met eigen verantwoordelijkheden. Wel heeft Nederland in het verleden de schulden gesaneerd maar de landen moeten die schulden terugbetalen. Er is natuurlijk wel een morele plicht om tijdig overleg te plegen als het niet goed gaat. De BES-eilanden zijn nu ongeveer Nederlandse gemeenten omdat Curaçao ook een status aparte wilde. Maar de BES-gemeenten worden zeer stiefmoederlijk behandeld door Nederland. Als voormalige kolonisator kun je de voormalige koloniën niet laten vallen. Het afscheid van Suriname was ook geen voorbeeld van een nette scheiding. Je laat een familielid niet vallen die minder goed met geld kan omgaan toch? Uw bezorgdheid komt veel voor maar onze overheid heeft ook veel geld over de balk gegooid en heeft de participatiemaatschappij in het leven geroepen om de eigen burgers te belasten met de eigen overheidstaken. Maar de centrale overheid vermindert zichzelf niet ingrijpend. Ik verzeker u dat het grote besparingen op zou leveren als dat gebeurde. Volgens het Statuut kan Nederland de boel niet laten klappen. Nederland kan dat niet zeggen om statutaire en ethische redenen. Maar financieel is Aruba wel zelf verantwoordelijk. Maar het zou verstandig zijn als er wat zorgvuldiger met de financiën werd omgegaan, ook daar. De Arubaanse regering is niet blij onder deze omstandigheden te moeten regeren. Men is overtuigd van het eigen gelijk. Maar uw vrees is ongefundeerd.

 7. Waarde mevrouw Van Aller,
  Hartelijk dank voor uw informatieve antwoord.
  Resteert nog één antwoord op een openstaande vraag:
  kan de Nederlandse overheid in het uiterste geval (volken-)rechterlijk gedwongen worden de schulden die Aruba heeft laten ontstaan te voldoen?
  Staat Nederland volgens het Statuut of andere afspraken borg voor Aruba?
  Zo nee, dan zou ik zeggen: Nederland maak je niet druk, laat daar de boel
  maar klappen. Maar omdat Nederland dat niet zegt , denk ik dat er een vileine streek achter het handelen van Eman en kornuiten zit waardoor
  Nederland alsnog de pineut zal worden als er niet wordt ingegrepen.
  Klopt mijn gedachte?

 8. @Renée van Aller

  Sorry, ik kan het niet laten. De uitslag van mijn eerste rorschachtest bewees het al. Ik zie en denk in rare beelden.
  Bij de tekst “ik dek mij achter mijn voorman” zag ik rare beelden hoe jij je achter je voorman liet dekken.

  Sorry Xxje

 9. Geachte meneer Wouter,
  Wij zijn regelmatig de kluts kwijt over gebeurtenissen maar proberen te achterhalen waarom mensen bepaalde dingen doen, terwijl ze heel wat anders zeggen. Ons Koninkrijk is tot stand gekomen wegens een minder gelukkig koloniaal verleden. Niemand houdt ervan op de vingers te worden gekeken of en plein public toe te moeten geven dat hij iets fout heeft gedaan. En zeker politici niet. Hebt u ooit een gepakte delinquent gezien die eerlijk toegaf dat hij hét gedaan had? Politici leven om de kiezersgunst te behouden want macht is fijn en verslavend. Dat is overal hetzelfde dus moet je de kiezers blij maken. Als het economisch niet goed gaat wordt dat moeilijk. Dan ga je meer lenen en zo ontstaat de onprettige situatie dat er met een onaangenaam Koninkrijksvingertje naar de begroting wordt gewezen. Het feit dat de eilanden tot het Koninkrijk horen geeft ook aanzien en stabiliteit. Veel eilanden die zich ontworsteld hebben aan het koloniale juk in de regio kunnen hun burgers nauwelijks een redelijk bestaan bieden. Dus onafhankelijkheid kun je wel zachtjes roepen als je boos bent, maar niemand mag het horen. Je bewijst je land en je burgers daarmee geen dienst. Premier Rutte heeft al gezegd dat een telefoontje genoeg is. Dus moet je andere gronden vinden om je frustratie op af te kunnen reageren. Daarom wordt er hoog van de toren geblazen. Een dergelijke strategie komt ook onder individuen veel voor en in corporaties. Wat dacht u van de leiding van onze banken en woningcorporaties? Die zeggen met ogen als theeschoteltjes dat ze echt van niets wisten en het alleen maar goed bedoelden en intussen zijn de miljoenen verdampt.
  Het Koninkrijk zit ook in een moeilijke positie. Jarenlang dachten ze dat ze op de mooie woorden van de Arubaanse politici konden afgaan dat bleek wat te optimistisch. Premier Eman deed het ook geweldig. Een nu zit iedereen met de gebakken peren. Nederland is verplicht op grond van het Statuut om de deugdelijkheid van bestuur te handhaven indien nodig. Dus wanneer ga je wat doen? Als uw zoon of dochter een gat in de hand heeft en ze wonen nog thuis en u moet steeds de rekening betalen, grijpt u dan in of niet? Ik zie bij voorbaat de rook al uit uw oren komen. Lenen is duur, onze landgenoten wier huis onder water staat ondervinden dat aan den lijve.

  Natuurlijk hebben de staatsrechtgeleerden verschillende meningen. Als je een duur betaald advies geeft dan moet je dat min of meer schrijven zoals de opdrachtgever wenst. Het is eigenlijk simpel. Als Landsorgaan had de Gouverneur de landsbegroting moeten tekenen. Hij is de plaatsvervanger van de Koning. De Koning kan ook niet uitmaken welke wet hij wel of niet tekent. De ministers zijn verantwoordelijk voor alles wat de koning tekent. Daarom is de vorst onschendbaar. De Gouverneur heeft echter nog een andere pet namelijk als toezichthouder van het Koninkrijk. Het probleem is dat in dit geval de Koninkrijksregering de Gouverneur opdracht gaf niet te tekenen. Daarvoor is de Koninkrijksregering verantwoordelijk en niet de landsregering. Nu gaat het gewraakte KB wel ver en is ook niet helemaal de juiste procedure gevolgd. Maar…….. en op dat antwoord was u aan het wachten – óók al zou het KB wegens formele redenen worden ingetrokken, dan nog worden de Arubaanse financiële vooruitzichten er niet beter op. Dus het zou onverstandig zijn het conflict verder op de spits te drijven, tenzij de regering natuurlijk onder de door het KB beperkende omstandigheden niet verder wilt regeren. Dat lijkt ons het geval te zijn maar dat zal de tijd leren. Over dit probleem is nauwelijks rechtspraak. En sinds 10-10-10 ontbreekt er nog veel wetgeving op Koninkrijksniveau. Aruba wil geen schuldsanering maar wel hulp van Nederland voor goedkope leningen. Want zeg nu zelf als ik 3 miljard geleend heb en ik betaal 6% per jaar aan rente dan zijn de rentebetalingen op jaarbasis adembenemend. Dus alle schulden herfinancieren tegen 2% of 0,5% haalt de druk van de ketel en stelt ons in staat weer meer te lenen. Zo verschuiven we het bankroet naar de toekomst en ook het balanced budget want we hebben geen geld om af te lossen (via inflatie gaat dat ook aardig). Die handelwijze wordt veel toegepast in allerlei nette landen. Ik hoop dat mijn antwoord u de gewenste duidelijkheid heeft verschaft zo niet dan hoor ik het graag.

 10. Dank je zeer. Ik voel me zeer vereerd maar ik blijf liever op de achtergrond. Weet je het gevaar van die bisonkit loop ik liever niet. Voor je het weet val je door gebrek aan gewicht omhoog. Ik wil nergens in, ik weet het -sorry – zo’n ongebruikelijk nihilistisch type, pica. Je kunt er alle kanten mee uit, behalve de goede. Ik luister graag naar wat anderen te zeggen hebben en ik dek mij achter mijn voorman. Dus al die wijzen kunnen mij als praatpaal gebruiken. Ik praat terug dat wel.

 11. @ Renée van Aller
  Beste mevrouw Aller,
  Uit meerdere berichten van u heb ik gemerkt dat u goed bent
  ingevoerd in de materie “Caribisch Nederland”.Daarom mijn vraag aan u. Mij is tot op heden het volgende niet duidelijk geworden.
  Aruba wil geen enkele bemoeienis van Nederland. Zij zeggen dat ze nooit om geld hebben gevraagd en dat ook nooit zullen doen. Dan vraag ik mij af : waarom blijft Aruba dan in het Koninkrijk ? (afgezien van het feit dat als ze anders willen er eerst een volksraadpleging moet komen). Wat is het voordeel voor Aruba om er deel van te blijven uitmaken. En kost Aruba Nederland echt geen cent ? Is er geen geld- of hulpstroom richting Aruba? Mocht Aruba technisch failliet gaan, is er dan (volken-?)rechterlijk een kans dat Nederland als borg voor de Arubaanse schuld moet opdraaien?
  Zo ja, is het dan niet redelijk dat Nederland een vinger in de financiële pap
  wil hebben. De staatsrechtgeleerden zijn het onderling niet eens (de rechtspraak blijkt dus onduidelijk te zijn,hoewel mij het gevoel bekruipt: wiens brood men eet….) maar in het geval dat het staatsrechtelijk niet mag is dan hier niet letterlijk van toepassing: nood breekt wet?
  Dank alvast voor uw reactie en uiteraard uw informatie.

 12. @Renée

  Dank voor je scherpzinnige antwoorden. Helder en bovendien wijs, wat heet; zeer wijs. Er rest slechts 1 simpele conclusie: jij bent genomineerd als no.2 in de Raad der Wijzen. Dat ik mijzelf reeds als numero uno plaatste, was denk ik al wel duidelijk niet waar.

  Laten we hopen dat meerdere lezers zullen reageren. Er zijn nog 19 zetels in de Raad der Wijzen – onderling – te verdelen.

  Laat ons gedachtig aan de wijze woorden van de onbekende filosoof; Bryllongy Jr. plaats nemen in onze zetels en vervolgens handelen.
  (De juiste woorden van Bryllongy Jr. zijn me even ontschoten, waarvoor excuus. Zal straks even googelen op internet)

 13. Natuurlijk Sonny krijg je van mij continu schouderklopjes. Ten eerste heb je die verdiend vanwege het uiterst slimme meedenken. Daar leren we allemaal van. En je weet het, kennis is macht. Ten tweede is het goed voor ons ego (zie het handboek der voorzichtigheid van de Jezuïet Baltasar Gracian, Machiavelli voor het dagelijks leven). Dat zouden we allemaal uit het hoofd moeten leren en veel oefenen in de praktijk. Er is een groot verschil tussen wat we zouden moeten doen en wat we doen. We zouden in het algemeen elkaar meer moeten prijzen. Bovendien met geestigheid en een positieve benadering kom je een stuk verder dan staan op het eigen gelijk. Dat is trouwens ook maar een illusie. Tenslotte werkt aardigheid veel beter dan je grote gelijk halen. Het grote gelijk van Aruba bemoeilijkt de onderlinge verhoudingen. Als dat de nieuwe manier is van de interne verhoudingen goed houden, je voordoen als een bos prikkeldraad, dan heeft Aruba een hele frisse nieuwe aanpak. Alleen of het werkt in de praktijk? Als je vastberaden op je stuk gaat staan glibber je er zo weer af leert de praktijk.

  Ik begrijp je opstelling van de Staten en de macht die jij daar ziet. Maar het was ook zo als een kleine partij meeregeerde. Die had onevenredig veel macht en dan werd er veel gezucht over de coalitie. Om in voetbaltermen te blijven. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Dus volgens mij is die conclusie een tikje onzeker, maar goed om in het achterhoofd te houden. Ik ben meer voor goede Statenleden vinden hoef je ook geen nieuw schip op te tuigen. Die Raad van Wijzen zijn ook maar gewone mensen die dezelfde gebreken kunnen hebben als de Statenleden toch en wij allemaal? Waarom geen Kousa Komun opgericht die als een soort ballotage commissie dient voor de personen die ons leiden naar een schitterende toekomst? Statenleden of een Raad van Wijzen? Wat denk je van eerst de juiste Statenleden te vinden en als dat niet werkt zo’n Raad van Wijzen? Maar je weet het hé. Pareto zei het al voor veranderingen heb je vossen nodig en voor het bewaken van de voortgang leeuwen. Dus een ander soort mensen. En in welke fase zitten we nu? Dat is ook weer lastig. Bovendien meende Pareto ook dat 80% van de ellende werd veroorzaakt door 20% van de situatie. Hoe voorkom je dat mensen het eigen belang boven alles stellen? Dat zit in de menselijke natuur vrees ik. Dus dat moet je accepteren maar de schade beperken. Welke elite en welke aanpak is nu nodig? En denk je niet dat er een relatie met de kiezer moet zijn? Wij moeten allemaal de gevolgen van onze keuzes in het leven aanvaarden en voelen. De bedoeling is dat we leren van onze fouten. We kunnen anderen niet verantwoordelijk houden voor onze keuzes toch? Maar we moeten voor ogen houden dat het een hanteerbare democratie moet zijn. Rousseau zat er ook behoorlijk naast. Soms kan je ook niet alle gevolgen van een keuze overzien en dan is het middel erger dan de kwaal. De vraag is of je die ongewenste gevolgen kunt voorkomen ? Moeten we eerst niet uitzoeken hoe macht werkt en waarom? Kunnen we dat proces beïnvloeden? Hoe verzekert een individu, politicus of niet zich van macht? Hoe doen we dat zelf? Soms is het lastig het begin te vinden. Ik wil het graag makkelijk houden maar ik weet niet of het lukt. Ik ga erover nadenken. Denk je mee? We doen het andersom dan normaal. Als het moeilijk kan, doen wij het makkelijk.

 14. @Renée

  Heerlijk jouw antwoord, ik waande me weer even terug in mijn jeugd. Klas 2 of 3 was het, met een schat van een juffrouw. Ze wist mij altijd te motiveren met: dank je zeer Sonny, heel goed. Ik bloosde dan altijd lichtjes en vertelde aan mijn moeder, – als ze in een driftige bui zei: stomme Sonny – dat de juffrouw mij altijd wel ” heel goed vond” Je hebt mijn zwakke plek gevonden Renée, dus hier mijn antwoord:

  1. Is je conclusie wel juist dat de Staten machtig zijn? Waaruit blijkt dat dan?

  Als een der partijen aan de macht is met een absolute meerderheid van stemmen zoals nu de AVP en in het verleden de MEP, wordt de oppositie niet serieus genomen. Partijpolitieke en persoonlijke belangen zijn te zeer verstrengeld. Het beoogde dualisme kan niet uit de verf komen, met als gevolg een regering die vrij spel heeft. Een vrij spel die haar door de Staten geschonken wordt.

  2. Waarom controleren de Staten de regering niet? Dan moeten we in hoofdzaak denken aan Statenleden van dezelfde politiek kleur als de regering. De Statenleden van de oppositie worden uitgerangeerd. Waarom gedragen de Statenleden zich als het uitvoerend comité van de regering in plaats van alles goed uit te zoeken en diepgaande vragen te stellen? Welke belangen hebben ze daarbij?

  Het antwoord is eigenlijk in zijn algemeenheid al gegeven bij vraag 1. Maar meer specifiek: een vorm van Cliëntelisme, zowel van als naar de regering.

  3. Hoe meer instanties, hoe langer het duurt voordat er iets gebeurt. En langdurig vergaderen is een excellente manier om onprettige besluiten te traineren toch?

  Bovenstaande conclusie is juist. De bureaucratie verhogen is ook niet mijn opzet. Integendeel. Ik stelde voor:
  “Alleen bijeenkomen als er frictie is en tenminste 10 leden van de Raad der Wijzen of de Gouverneur dit noodzakelijk acht.” Hopelijk zou met een “Zwaard der Wijzen” boven het hoofd van regering en staten voorkomen kunnen worden er onoplosbare frictie ontstaat.

  4. Wie kan mij garanderen dat die wijze mannen van jou nu juist ook niet vinden dat zij hét antwoord zijn van de Voorzienigheid persoonlijk op al onze problemen? Daar zitten ze dan onze democratie te ondermijnen en zijn niet meer weg te branden. Vastgeplakt op hun ‘bestuurszetel’ met instant bisonkit. En helemaal niet democratisch want de kiezer heeft er niets over te zeggen gehad. Fonkelnieuwe ego’s liggen op de loer en er zijn er al zoveel. En het ergste is dat ze allemaal het grootste gelijk hebben, dat gelijk ook te vuur en te zwaard verdedigen en het tegen elke prijs vast willen houden als ware het de verrukkelijkste dame die zich liggend staande houdt.

  Ho ho, ik heb het over Raad der Wijzen, niet over mannen Zoals uit het antwoord van vraag blijkt 3 blijkt, is het geen bestuurslaag. Ik ga uit van een maximale zittingsperiode van 2 jaar. Hun macht – als je het zo al zou willen benoemen – beperkt zich tot maximaal een referendum uitschrijven. De stemming in de voorgestelde raad zal altijd de uitkomst zijn van de vraag: moet de frictie onderworpen worden aan een referendum, Ja of Nee. Een stemmotivatie mag niet, enkel een Ja of Nee. De uitkomst van een referendum is altijd ongewis, maar wel een ultieme vorm van democratie.

  5. Alle politieke partijen zeggen dat ze het belang van ons Land op numero 1 hebben staan. Je ziet hun van eerlijkheid blakende snoetjes voor je. Prima. Als alle politieke partijen nu van die wijze personen op de kiezerslijst zetten en die kiezen wij? Is effe wennen, politici die eerlijke voorlichting geven en geen stemgewin najagen waardoor je gedwongen wordt de feiten te verfraaien. Vervolgens doen dan al die Statenleden hun werk zoals het zou moeten. Zou dat wellicht een oplossing kunnen zijn?? Zijn we allebei supertevreden. Nu de rest van de bevolking nog. Die wijze mannen (voor de helft minstens wijze vrouwen mag ik hopen?) kunnen dan de Statenleden met ogen op steeltjes volgen of het wel goed gaat. En de dames hebben een extra taak, de heren op het rechte pad houden. Met loyale ondersteuning van jouw wijze mannen uiteraard anders gaat het niet lukken.

  Tussen zeggen en doen, zit vaak een verschil. Dit verschil kan meestal opgelost worden met het woord “excuus”
  Mijn wijzen moeten optreden als het woord excuus niet het verschil oplost. Hun ogen mogen zelfs gesloten zijn. Dat mijn benaming “wijzen” ook op vrouwen duidt moge helder zijn. Een vrouwelijke meester in de rechtsgeleerdheid wordt immers ook niet geslachtelijk gespeld, nietwaar?

  Krijg ik nu weer een schouderklopje?

 15. Eindelijk gerechtigheid. Een voorzet, dank je zeer Sonny, heel goed. Nu ga ik je even vervelend bevragen. We hebben een democratisch bestel. Voordat we nou die oude schoenen naar Parkietenbos brengen, zouden we dan niet even moeten kijken waarom ze zo knellen? Misschien kunnen ze worden opgerekt of zo?
  1. Is je conclusie wel juist dat de Staten machtig zijn? Waaruit blijkt dat dan?
  2. Waarom controleren de Staten de regering niet? Dan moeten we in hoofdzaak denken aan Statenleden van dezelfde politiek kleur als de regering. De Statenleden van de oppositie worden uitgerangeerd. Waarom gedragen de Statenleden zich als het uitvoerend comité van de regering in plaats van alles goed uit te zoeken en diepgaande vragen te stellen? Welke belangen hebben ze daarbij?
  3. Hoe meer instanties, hoe langer het duurt voordat er iets gebeurt. En langdurig vergaderen is een excellente manier om onprettige besluiten te traineren toch?
  4. Wie kan mij garanderen dat die wijze mannen van jou nu juist ook niet vinden dat zij hét antwoord zijn van de Voorzienigheid persoonlijk op al onze problemen? Daar zitten ze dan onze democratie te ondermijnen en zijn niet meer weg te branden. Vastgeplakt op hun ‘bestuurszetel’ met instant bisonkit. En helemaal niet democratisch want de kiezer heeft er niets over te zeggen gehad. Fonkelnieuwe ego’s liggen op de loer en er zijn er al zoveel. En het ergste is dat ze allemaal het grootste gelijk hebben, dat gelijk ook te vuur en te zwaard verdedigen en het tegen elke prijs vast willen houden als ware het de verrukkelijkste dame die zich liggend staande houdt.
  5. Alle politieke partijen zeggen dat ze het belang van ons Land op numero 1 hebben staan. Je ziet hun van eerlijkheid blakende snoetjes voor je. Prima. Als alle politieke partijen nu van die wijze personen op de kiezerslijst zetten en die kiezen wij? Is effe wennen, politici die eerlijke voorlichting geven en geen stemgewin najagen waardoor je gedwongen wordt de feiten te verfraaien. Vervolgens doen dan al die Statenleden hun werk zoals het zou moeten. Zou dat wellicht een oplossing kunnen zijn?? Zijn we allebei supertevreden. Nu de rest van de bevolking nog. Die wijze mannen (voor de helft minstens wijze vrouwen mag ik hopen?) kunnen dan de Statenleden met ogen op steeltjes volgen of het wel goed gaat. En de dames hebben een extra taak, de heren op het rechte pad houden. Met loyale ondersteuning van jouw wijze mannen uiteraard anders gaat het niet lukken.

 16. @Renée van Aller

  Vooruit dan maar, hier een voorzetje:

  De politieke arena moet op de schop. De eenzijdige macht van De Staten van Aruba is te groot. Er zou een Raad der Wijzen gevormd moeten worden. Deze raad zou, bij grote frictie, een onherroepelijk besluit moeten kunnen nemen. Een besluit om een wetsvoorstel, wet of groots project gedurende een bepaalde tijd op on-hold te kunnen stellen. Over een on-hold kwestie kan dan een referendum georganiseerd worden. De uitslag van het referendum is dan bepalend (beetje Zwitsers model).

  De Raad der Wijzen zou moeten bestaan uit 21 wijzen die eens per twee jaar – op basis van afspiegeling van beroepsgroepen uit de samenleving – benoemd worden. De benoeming zou in handen moeten komen van de diverse organisaties van belangen/beroepsgroepen. (Maximaal 2 kandidaten per groep) Het oor van het volk dus. Kandidaten zouden geen politieke achtergrond mogen hebben. De Gouverneur zou de voorzitter moeten zijn, zonder stemrecht.

  Alleen bijeenkomen als er frictie is en tenminste 10 leden van de Raad der Wijzen of de Gouverneur dit noodzakelijk acht.

  Een Raad der Wijzen zonder macht. Maar wel met de mogelijkheid om een stok achter de (ego’s) deur te zetten. Het, bindende, referendum bepaalt uiteindelijk of de stok weg kan of dat het een klein takje mag worden.

  Het voordeel is dat alle bestaande instanties gewoon hun ding kunnen blijven doen, ze moeten echter wel beter op hun tellen gaan passen. Teruggefloten worden is nooit prettig.

  Te idealistisch?

 17. Hoe voorkom je dat macht de dames en de heren bestuurders naar het hoofd stijgt en dat ze onverantwoordelijke dingen gaan doen? Dat gebeurt te vaak. De meeste machtigen worden ook niet meer tegengesproken en zijn er echt van overtuigd dat ze de door de Voorzienigheid gezonden oplossing voor het Land zijn. Pica! Lord Acton zei het al: “Absolute power corrupts absolutely”, die had het van de Fransman Lamartine.
  Wie heeft er een goed voorstel hoe te voorkomen dat onze bestuurders door macht gecorrumpeerd worden? Daardoor kunnen velen van ons daar misbruik van maken. Er is een simpele oplossing maar die moet nog even gevonden worden. Misschien een leuke politieke prijsvraag uitschrijven? Met als hoofdprijs het doen van onderzoek hoe de toegepaste oplossing in de praktijk werkt. Wel met de niet herroepbare toezegging van alle media dat de uitkomst van het onderzoek geplaatst wordt zonder politieke inmenging. Als we toch bezig zijn kunnen we mogelijk ook patronage praktisch aanpakken? Onderzoeksvraag: hoe kan patronage in iets goeds worden omgezet voor de hele bevolking? Afschaffen is het beste natuurlijk zullen de misdeelden roepen. Maar wellicht is er een positieve tussenoplossing? Privileges afnemen valt immers meestal niet goed bij de geprivilegieerden? Kijk maar naar de top van de banken. Misschien kan de voorzitter van de ABN-AMRO Gerrit Zalm gratis het hele Koninkrijk verder saneren? Die Bank is door de belastinggelden gered, maar gedraagt zich er niet naar. De voorzitter zwemt al in het geld dus iets terugdoen voor de maatschappij is op zijn plaats. Bovendien heeft de macht heeft hem al afdoende in zijn greep. Hij is dus bij uitstek de juiste man op de juiste plaats.

 18. Eman c.s. Krikken hun ego graag op aan andere ego’s. Fotosessies met bijvoorbeeld Al Gore en Richard Branson zijn hiervan een mooi voorbeeld. Wat voor de buitenwacht verhuld wordt, is het prijskaartje dat betaald moet worden. Het bezoek van Al Gore – die minimaal 300.000 Arubaanse gulden per uur vraagt – zou best weleens een slordige 1 miljoen gulden gekost kunnen hebben. Tellen we de andere top Ego’s hierbij op die de afgelopen jaren een selfie met Mike Eman gemaakt hebben, zal de optelsom vele miljoenen bedragen. De betalingen zullen beslist goed weggemoffeld zijn in de boekhoudingen.

  De reden van de ego-trippers was “green” De komst naar Aruba was niet green. Een economyclass ticket is niet aan hen besteed. Ze komen met een privé-jet en een eigen autopark. De iets mindere ego’s worden, inclusief gevolg, in de business-class aangevoerd. Hooguit de kleuren van de vervoersmiddelen en AVP-petjes zijn green, maar dat mag de pret niet drukken.

  Al die ego’s, die op selfies met Mike Eman te bewonderen zijn, hebben hun eigen belangen. Een belang dat vaak niet – wel mooie woorden – in het belang is van de Arubaanse bevolking. Het draait allemaal om geld en macht.

  Maar…het geld is op en de politieke macht moet herverdeeld worden om Aruba leefbaar te houden.

  “Lean and mean” moeten de nieuwe kernbegrippen worden. Aruba moet gezuiverd worden van ego’s.
  Grote ego’s vind je vaker bij mannen dan bij vrouwen. Durft Evelyn Wever-Croes of een andere capabele vrouw het aan?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties