27.3 C
Willemstad
• zondag 28 november 2021 04:45

Laatste reacties

- Advertentie -

FDRS voldeed niet aan subsidieverordening

Verzoek kwam te laat binnen, documenten ontbraken

Glenn SulvaranWILLEMSTAD — Het verzoek voor subsidie van het Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (Fonds voor sport en sociale verantwoordelijkheid, FDRS) werd te laat ingediend, waardoor de stichting niet in aanmerking had moeten komen voor een subsidie in 2013 en 2014. Dit concludeert overheidsaccountant Soab in zijn rapport inzake onderzoek Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial, dat in opdracht van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) is opgesteld.

Advertentie

In het rapport constateert de Soab dat de aanvraag voor subsidie voor FDRS op 13 mei is aangevraagd.
Dit gebeurde via een niet ondertekende brief van 13 mei 2013 met als onderwerp:

Begroting aanloopkosten FDRS 2013 – 2014, die is opgesteld door de toenmalige beleidsadviseur van het Kabinet van de Minister van Financiën en de huidige trekker van het fonds, Malvina Cecilia. In deze brief wordt om een subsidie verzocht ter hoogte van 1 miljoen gulden voor ‘advies/aanloopkosten met betrekking tot het oprichten en operationaliseren van de FDRS voor de periode van 2013 – 2014’.

- Advertentie -

Gezien de datum van de subsidieaanvraag kon, volgens het Soab-onderzoek, niet volledig worden voldaan aan de vereisten van de subsidieverordening, omdat de stichting op die dag nog niet was opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vastgesteld is dat de oprichting van de stichting op 18 september heeft plaatsgevonden. Dat is dezelfde dag als de ondertekening van het machtigingsverzoek voor subsidieaanvraag.”

Ook constateert Soab dat conform de subsidieverordening een aanvraag voor subsidie ieder jaar vóór 1 mei moet zijn ingediend.
Het feit dat het verzoek van de FDRS bijna twee weken later heeft plaatsgevonden, leidt tot de volgende bevinding van de overheidsaccountant:

De brief inzake de subsidieaanvraag (…) zou conform (…) de subsidieverordening vanwege het niet tijdig indienen, niet ontvankelijk zijn voor begrotingsjaar 2013 en 2014.”

MB De Ministeriële Beschikking (mb) waarin de subsidie voor FDRS wordt geregeld, dateert van 19 september, een dag na de oprichting van het fonds. Hierin staat dat FDRS in aanmerking komt voor een subsidie van 1,2 miljoen gulden. Een half miljoen zou in 2013 worden verstrekt, terwijl acht ton in 2014 zal worden uitgekeerd. Soab heeft tal van kanttekeningen bij de mb.

Uit de mb is niet eenduidig af te leiden voor welk bedrag een subsidie is verleend en welk bedrag zal worden betaald aan FDRS. De diverse bedragen verschillen namelijk.”

Zo wordt er gesproken over een totaalbedrag van 1,2 miljoen aan subsidie, maar 500.000 en 800.000 komt uit op 1,3 miljoen gulden.
Voorts wordt in de mb vermeld dat de subsidie in twaalf maandelijkse termijnen van 83.333,33 gulden zal worden uitbetaald, maar dit komt ook niet uit op 1,2 miljoen, maar op ongeveer 1 miljoen gulden.

- Advertisement -

In de periode van juli tot en met september vorig jaar, dus voor de officiele oprichting van FDRS, heeft het ministerie van Financiën een bedrag van 157.000 gulden betaald aan de stichting.
Hieronder valt ook een bedrag van 45.000 voor een Volkswagen Jetta A.
In de periode van 18 september, de dag van oprichting, tot en met 31 december, is er een bedrag van 267.000 gulden uitbetaald, waaronder 52.000 aan salariskosten en 50.000 voor de aanschaf van een Suzuki APV.
In totaal is er in 2013 424.000 gulden uitgegeven door het fonds, zonder dat hierbij overigens bestedingen zijn verricht ten aanzien van het inhoudelijke doel van de stichting.
In totaal heeft de stichting vorig jaar op verschillende girorekeningen een bedrag van 512.154,90 gulden aan subsidie gekregen, dit terwijl maar een bedrag van een half miljoen was begroot.
Het te veel gestorte bedrag van 12.154,90 werd echter al op 16 oktober vorige jaar gerestitueerd door FDRS.

Administratie
De Soab constateert dat er heel wat schort aan de interne organisatie bij FDRS.
Zo is er geen productenbegroting aanwezig, waardoor niet is vast te stellen welke overige inkomsten, naast de door de overheid ontvangen subsidie, het fonds beoogt te ontvangen teneinde haar doelstellingen te bereiken.
Ook is er geen activiteitenplan.
Verder zou de administratie niet optimaal zijn.

“Afschrijvingen, sociale premies en belastingen die op de salarissen zijn ingehouden, zijn nog niet ingeboekt.
Tevens sluiten de gegevens uit de salarisadministratie en de verzamelloonstaat niet geheel op elkaar aan. (…)
Er is vooralsnog geen handboek met interne procesbeschrijvingen opgesteld door FDRS.”

Wel staan deze in concept beschreven en heeft de stichting aangegeven bijstand van een accountantsorganisatie te willen.
Over de periode tot en met december 2013 heeft FDRS geen verslag ingediend over hoe zij met de subsidiemiddelen is omgesprongen.
Ook bestaat er onduidelijkheid over hoe de stichting wordt geleid.
Er is geen directeur benoemd door het bestuur van FDRS.
Cecilia stelt als trekker te functioneren, maar Soab heeft niet kunnen achterhalen of zij hiervoor formeel door het bestuur is gemachtigd.
De Soab constateert echter dat de randvoorwaarden deels bestaan voor de ondersteuning van een transparante en adequate besteding van de toevertrouwde subsidiegelden, zowel bij de stichting zelf, als bij het ministerie van Financiën.
Maar deze zijn nog niet volledig geïmplementeerd, aldus Soab.

Naschrift

Leeflang

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang is een van de personen die het hele verhaal over FDRS aan het rollen heeft gebracht.
In tal van posts op haar Facebook-pagina gaat zij in op het rapport dat vandaag naar de Staten is gestuurd.
Zij constateert dat de stichting ten onrechte subsidie heeft gekregen en dat de subsidieverordening op tal van punten is overtreden.
Afgelopen zaterdag blikte premier Ivar Asjes (PS) tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst vooruit op het rapport.
Hij stelde dat als er fouten zijn gemaakt, deze gecorrigeerd zullen worden.
Asjes liet zich ook lovend uit over zijn collega-minister Jardim, die zelf opdracht voor het onderzoek had gegeven.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Wel, er lag toch een plan om ministers persoonlijk aansprakelijk te stellen?
    Welke minister heeft hier voor Sinterklaas gespeeld?
    Die is dan nu aan de bak!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

DH | Irion gives insight into reform measures for Finance Ministry

PHILIPSBURG--Finance Minister Ardwell Irion on Thursday gave Members of Parliament (MPs) an insight into the reform measures for the Finance Ministry in the country package. The country package...

AntilliaansDagblad | Huis in beschermd natuurgebied Bonaire

Stinapa weet niets van plannen en zegt zich kritisch op te zullen stellen Kralendijk - De officiële bekendmaking van de bouw van een huis in de beschermde bufferzone...

AntilliaansDagblad | Flamingo Oscar losgelaten

Toen bij de Fundashon Dier en Onderwijs Cariben een melding binnenkwam van een gewonde flamingo, ging oprichter en dierenarts Odette Doest direct op redding uit. Ze kreeg het...

AntilliaansDagblad | Capriles Kliniek met zaak tegen overheid

Willemstad - De Capriles Kliniek begint een rechtszaak tegen de Curaçaose overheid. De inzet zal zijn dat de tarieven worden aangepast en dat de geleden schade wordt...

AntilliaansDagblad | Einde Tayer Soshal

Willemstad - De sociale werkplaats in Landhuis Groot Santa Martha sluit definitief de deuren. De Fundashon Tayer Soshal is in staat van liquidatie gesteld. De negentien werknemers...

AntilliaansDagblad | Minister overleeft, maar diep door het stof

Willemstad - MFK-minister Dorothy Pietersz-Janga van GMN heeft het Statendebat overleefd met ‘slechts’ een motie van afkeuring, maar moet voortaan wel het parlement tijdig informeren over ‘welke...
- Advertentie -