FD | Tromp wilde volgens OM met zijn verborgen miljoenen naar Miami

Vasco van den Boon

Tromp wilde volgens OM met zijn verborgen miljoenen naar Miami | Extra

President Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) was van plan om met de miljoenen die hij voor de belastingen verborg hield, stil te gaan leven in de Amerikaanse stad Miami. Dit stelt het Openbaar Ministerie (OM) in de strafzaak tegen Tromp vanwege belastingfraude.

Tromp was al sinds 2002 willens en wetens in overtreding met transacties rond zijn privé-pensioenfonds, zegt het OM in haar repliek vrijdag tijdens het strafproces tegen Tromp.

Lees ook
Het FD doet verslag van de rechtszaak in Willemstad in blog ‘Fraudeproces Centrale Bank Curaçao’

Het verdenkt de centralebankpresident ervan de belastingen voor miljoenen euro’s te hebben opgelicht. Donderdag eiste het OM daarom een maximale werkstraf van 240 uur en een boete van 10 miljoen Antiliaanse guldens (€4 mln) tegen Tromp. Die zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaat vraagt vrijspraak voor zijn cliënt.

Wetswijziging
Door een wetswijziging mogen in Curaçao sinds 2002 geen privé-pensioenen met belastingvoordelen worden opgebouwd in privé-stichtingen. Alleen ondernemers mogen in eigen beheer als aandeelhouder een pensioenvoorziening opbouwen met belastingvoordelen. De ambtenaar Tromp mag dat niet. Zijn stichting voldoet niet aan de voorwaarden voor een toegelaten officiële pensioenverzekeraar.

Tromp probeerde volgens het OM sinds 1990 af te komen van de verplichte aansluiting voor alle medewerkers van de centrale bank bij het ambtenarenpensioenfonds. Hij kreeg dat ook voor elkaar. Hij mocht zijn pensioenverzekering onderbrengen bij ING Fatum en daarna bij Nationale Nederlanden. De centrale bank betaalde de pensioenpremies daarvoor.

Belastingvrij bedrag uitgekeerd
In 2007 kocht Tromp zijn pensioenverzekering bij Nationale Nederlanden af. Het opgebouwde bedrag kreeg hij uitgekeerd. Nationale Nederlanden waarschuwde de centralebankpresident dat hij over het ontvangen belastingvrij opgebouwde bedrag wel inkomstenbelasting moest gaan betalen. Maar Tromp liet het bedrag overmaken naar Bank of America in de VS en verzweeg dit voor de Curaçaose belastingdienst.

Tromps Amerikaanse bankrekening stond op naam van de stichting ET Pensioenen waarvan Tromp bestuursvoorzitter is. De CBCS bleef Tromps pensioenpremies overmaken naar die Amerikaanse bankrekening onder vermelding van het verzekeringspolisnummer van Tromp bij Nationale Nederlanden.

CBCS-medewerkers veronderstelden dat de bank voor Tromps pensioenverzekering bij Nationale Nederlanden betaalde. Dat was echter niet het geval. Bij de CBCS is volgens het OM ondanks twee invallen van politie en justitie geen enkel document aangetroffen dat de overmakingen aan stichting ET Pensioenen rechtvaardigt.

Banco di Caribe
Volgens het OM kwam de verdachte pensioenconstructie van Tromp bij justitie in beeld tijdens het onderzoek naar merkwaardige leningen van Banco di Caribe aan Tromps stichting. Banco dit Caribe staat onder toezicht van de CBCS. Ook viel Tromps pensioenstichting op door haar rol in de financiering van twee dure appartementen voor de centralebankpresident in Miami.

Het OM stelt dat de stichting van Tromp gewoon een geldpot was waarin hij geld verborg voor de belastingen. Tromp heeft tegen rechercheurs gezegd dat hij van plan was naar Miami te verhuizen. Volgens het OM was hij van plan daar van de opgespaarde $ 8,5 mln te genieten buiten het zicht van de fiscus.

Fiscale experts
Het Openbaar Ministerie (OM) bestrijdt de stelling van de verdediging dat het ten onrechte niet zou ingaan op de vijf opinies van fiscale experts. Die zouden volgens de verdediging allemaal hebben gezegd dat de constructie van Tromp door de beugel kan.

In hun repliek zeggen de aanklagers dat de fiscale experts helemaal niet zo eensgezind zijn als de verdediging doet voorkomen. De expert van de verdediging Peter Kavelaars bijvoorbeeld constateert eveneens dat de stichting ET Pensioenen sinds 2002 niet meer aan de wettelijke voorwaarden voldoet voor een belastingvrije opbouw van pensioenreserves.

Een zogeheten ruling van een belastinginspecteur uit 1994, die volgens de verdediging aantoont dat de fiscus instemde met de constructie van Tromp, kan de belastingdienst helemaal niet voor eeuwig binden, zegt Kavelaars. De ruling maakt overigens geen enkele melding van de omstreden stichtingsconstructie. Ook fiscalist Gerry Dietvorst die door de verdediging om een mening is gevraagd, heeft volgens het OM geconcludeerd dat de stichtingsconstructie van Tromp niet door de beugel kan.

Fiscalist diskwalificeert zichzelf

De fiscalist Evertsz die ook door de verdediging in de arm is genomen, ’diskwalificeert zichzelf’ volgens het OM. Evertsz geeft namelijk een opinie af over een brief die hij in 1994 in een eerder leven als belastinginspecteur aan Tromp had gestuurd. In die brief stemt de fiscus volgens Tromp in met zijn stichtingsconstructie. Maar volgens het OM rept die brief met geen woord over de stichting.

In hun dupliek zegt de verdediging dat het OM er ‘klaarblijkelijk op uit is Tromp publiekelijk zwart te maken met een stroom aan lasterlijke opmerkingen’. Dat is volgens Tromps advocaat Niels van der Laan in strijd met de ‘onschuldpresumptie’. Het OM vertroebelt volgens hem ‘met ruis voor de bühne het zicht op de feiten’.

Vershredderd
Na een eventuele verhuizing naar Miami blijft Tromp ook in Curaçao belastingplichtig, reageert de advocaat. Dat het OM geen enkele documentatie aantrof over de pensioenbetalingen door de CBCS aan de Amerikaanse rekening van stichting ET Pensioen, bewijst volgens de advocaat niet dat die documenten er niet zijn of niet geweest zijn. ‘Dat kan misschien alleen maar betekenen dat de administratie bij de centrale bank voor verbetering vatbaar is. Een aanzienlijke hoeveelheid personeelsfiles is vershredderd.’

In zijn laatste woord zegt Tromp: ‘Het publiekelijk aan de schandpaal genageld worden, is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Ik heb een rein geweten. Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld.’ Tromp zegt de uitspraak van de rechtbank met vertrouwen tegemoet te zien.

De rechtbank vonnist vrijdagmiddag 17 november.

Bron: Financieel Dagblad

2 Reacties op “FD | Tromp wilde volgens OM met zijn verborgen miljoenen naar Miami

  1. Tromp is een enge creep die in Bon Futuro eens enig besef van realiteit moet worden bijgebracht.

    Salaris van 1,600,000 per jaar: idioot.

    Benoemingen van Taco Tara Asjes en Zus de Lannoy bij CBCS: grote schande.

    Weigeren van medewerking aan onderzoeken door de Rekenkamer en PWC: zonnekoninggedrag.

    Echt, deze engerd met zijn pornoacteursbaardje is een crimineel.

  2. FD en het OM doen aan ‘trail by media’. Het is ee juridisch proces. D.w.z. — er zijn regels (waar ook het OM zich naar moet schikken), er is waarheidsvinding en feiten komen vast te staan. … Er worden rookgordijnen gelegd rondom de waarscheidsvinding en feiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *