FD | Discussie over belastingontwijking leidt tot afname brievenbusfirma’s

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Door het grote aantal bfi’s voert Nederland de wereldwijde ranglijst aan van landen die de hoogste directe buitenlandse investeringen ontvangen | Studio Vonq

Het aantal brievenbusmaatschappijen in Nederland is sinds 2013 gedaald van circa 16.000 naar ruim 12.000.

De Nederlandsche Bank schrijft de daling toe aan de toegenomen aandacht voor belastingontwijking.

Desondanks blijven de brievenbusfirma’s de grootste financiële sector van Nederland.

Het aantal brievenbusmaatschappijen in Nederland is fors teruggelopen. De lege firma’s die buitenlandse multinationals gebruiken voor hun wereldwijde financiële en fiscale planning, zijn volgens De Nederlandsche Bank (DNB) minder populair wegens de internationale aanpak van belastingontwijking.
Nederland telt op dit moment ruim 12.000 zogeheten bijzonder financiële instellingen (bfi’s). In 2013 waren dat er nog ongeveer 16.000, aldus DNB in een bericht dat de centrale bank donderdag op haar website heeft gezet.

Grootste financiële sector

De terugloop van het aantal brievenbusfirma’s ging aanvankelijk niet gepaard met een afname van de hoeveelheid geld die daarin zit. Maar in 2018 is voor het eerst ook het balanstotaal van de bfi’s gedaald. Eind 2018 bedroeg dat €3371 mrd. DNB wijst erop dat de bfi’s hiermee nog altijd de grootste Nederlandse financiële sector zijn. Bijvoorbeeld groter dan de banken. Die zijn samen goed voor voor een vermogen van €2202 mrd.

Door het grote aantal bfi’s voert Nederland de wereldwijde ranglijst aan van landen die de hoogste directe buitenlandse investeringen ontvangen. Het geld dat buitenlandse multinationals in Nederlandse houdster- en financieringsmaatschappijen steken, blijft echter niet hier. Multinationals investeren het in de landen waar operationele bedrijfsactiviteiten zitten.

Verdachtenbankje

Nederland is fiscaal een aantrekkelijke tussenschakel omdat het al vroeg de deelnemingsvrijstelling kende – in het buitenland belaste winsten worden hier niet nog eens belast. Ook het uitgebreide netwerk van belastingverdragen maakt Nederland een populaire tussenstap voor investeringen van multinationals.

De laatste tien jaar is Nederland echter steeds meer in het verdachtenbankje komen te zitten wegens zijn rol in bedrijfsstructuren die op de eerste plaats zijn bedoeld om belasting te ontwijken. Onder internationale druk heeft Nederland de regels voor trustkantoren aangescherpt. Veel multinationals laten zich door deze dienstverleners vertegenwoordigen. Ook voert Nederland vanaf volgend jaar een bronbelasting in op rentes en royalty’s die naar belastingparadijzen gaan.

Marketing en verkoop

Volgens DNB verdwijnen vooral kleinere bfi’s. Voor grote multinationals blijft Nederland een aantrekkelijke tussenschakel, aldus de bank. De afname doet zich zowel voor bij brievenbusfirma’s die een dienstverlener als vertegenwoordiger hebben, als bij andere bfi’s.

Een deel van de brievenbusfirma’s (15%) staat niet langer als zodanig te boek, omdat aan deze bfi’s niet-financiële activiteiten zijn toegevoegd zoals marketing of verkoop. Soms gebeurt dit door een in Nederland actief dochterbedrijf te bundelen met een houdster- of financieringsmaatschappij.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *