27 C
Willemstad
• vrijdag 19 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

EOP-wetgeving prachtig instrument voor ontwikkeling

HomeMediaEOP-wetgeving prachtig instrument voor ontwikkeling

Minister Balborda:

WILLEMSTAD — De wet het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) is volgens minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Earl Balborda (PNP), een prachtig instrument waarbinnen men verantwoord kan ontwikkelen. Dat laat de minister desgevraagd weten.

Advertentie

EOP-1Balborda licht toe dat conform de wetgeving er dit jaar een evaluatie en herziening plaats zal vinden van het EOP,

waarvoor nu een commissie van deskundigen zal worden ingesteld’.

De discussie over de bestaande EOP-wetgeving werd onlangs weer aangewakkerd, toen PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje een verzoek aan de Staten deed om een vergadering van de Centrale Commissie te beleggen om over het EOP te debatteren.
Het Statenlid stelde tevens voor om voor dit debat naast de minister, ook projectontwikkelaar Randy Neuman (onder andere van Pietermaai Parking) en een vertegenwoordiger van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) uit te nodigen,

die zodoende het parlement zouden kunnen informeren over hun ervaring met de EOP-wetgeving’.

Prachtinstrument’

De discussie wordt al langer gevoerd of de bestemmingsvoorschriften van het EOP belemmerend werken of niet. Ik wil in dit kader dan ook een vergelijking trekken. Stel men heeft een mooi instrument, een prachtig mes, en men weet niet precies hoe dit instrument te gebruiken. Dan ziet men dat sommigen snel de neiging krijgen om maar het hele instrument weg te gooien”

, zo zegt minister Balborda.
In een voorbeeld vertaald naar de praktijk laat hij weten:

De overheid ziet doorgaans vele ‘spookinvesteerders’ voorbijkomen, vaak ook uit het buitenland.
Dit zijn mensen die soms de meest wilde plannen uiteenzetten, waarin de bereidheid tot astronomische investeringen wordt benadrukt.
Maar als het erop aankomt, wordt de overheid altijd verzocht om van het EOP af te wijken en de bestemming van bepaalde gebieden te wijzigen”

, aldus Balborda, die benadrukt dat wetten en regels er niet voor niets zijn.

Men dient gewoon respect te hebben voor de wetten van het Land en conform de bestaande wetgeving projectontwikkeling na te streven. Het neemt niet weg dat conform het EOP, er om de zoveel tijd herziening dient plaats te vinden, wat nu al behoorlijk wat jaren niet is gebeurd.”

De minister doelt op artikel 8, van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC), waarin het volgende gestipuleerd staat:

Telkens als de omstandigheden zulks vereisen, en ten minste eenmaal in de vijf jaar, wordt het ontwikkelingsplan herzien, en stelt de Eilandsraad een verslag vast betreffende de algemene vooruitgang welke is gemaakt ten aanzien van de verwezenlijking van de doelstellingen, beleidsaspecten en richtlijnen van het plan, de gedeelten van het plan welke nog geldig en van kracht zijn, alsmede de gedeelten welke herziening behoeven, tezamen met de aanbevolen herziening daarvan.”

Loyd Narrain die namens de milieuorganisaties Defensa Ambiental en Amigu di Tera spreekt, meent ook dat een dergelijk debat gevoerd zou moeten worden met deskundigen op dit vlak.

Wij moeten helaas nog al te vaak constateren dat sommige politici uitspraken doen over deze wetgeving zonder zich daadwerkelijk goed in te hebben gelezen.”

Narrain stelt dat in de eerste vier pagina’s van de wet duidelijke kaders, conform de lokale omstandigheden, voor ontwikkeling van het eiland omschreven staan waarbij hij deze pagina’s zelfs als ‘patriottisch’ omschrijft.

Verder menen wij dat als er een uitnodiging uitgaat naar een grote projectontwikkelaar – wat ook al boekdelen spreekt over wat de insteek van de heer Cijntje zal zijn binnen dit debat, waarbij dus blijkbaar de financiële belangen van enkele grote ontwikkelaars zullen prevaleren – Amigu di Tera en Defensa Ambiental ook een uitnodiging voor dit debat zouden dienen te ontvangen.”

Pais-partijleider en Statenlid Alex Rosaria reageert op deze uitspraak, door het volgende te stellen:

Daar moet ik de heer Narrain gelijk in geven, dat ook experts op het gebied van milieu, zoals bijvoorbeeld Carmabi, bij een dergelijk debat betrokken zouden moeten worden.
Ook Pais meent dat er over dit onderwerp met deskundigen gesproken dient te worden waarbij een duurzame ontwikkeling van het eiland centraal dient te staan.”

Gezien de klimaatverandering, de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande stijgende zeespiegel, zijn wij als klein eiland met een beperkte ruimte voor ontwikkeling, bijzonder kwetsbaar.
Vandaar dat de urgentie om zorgvuldige planning van de verdere ontwikkelingen hoog is. Feit blijft dat ieder zichzelf respecterend land, zeker een land met weinig supervisie, zijn ontwikkeling nauwkeurig dient te plannen en er duidelijke wetgeving ten aanzien daarvan voorhanden moet zijn.”

Rosaria meldt dat zijn partij uitkijkt naar het debat, waar vooralsnog nog geen datum voor is geprikt.

Het zou misschien ook verstandig zijn om met verschillende actoren over dit belangrijke onderwerp in meerdere sessies te debatteren, zoals dat bijvoorbeeld ook het geval is geweest inzake de bouw van een nieuw ziekenhuis.”

Ook minister Balborda stelt naar het debat uit te kijken:

Overigens is juist de heer Neuman een prachtig voorbeeld van het feit dat het EOP geen belemmering voor ontwikkeling vormt. Dit omdat de heer Neuman de afgelopen jaren vele en tevens grote projectontwikkelingen heeft kunnen realiseren met medewerking van de overheid.”

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties