Eind deze maand 19,5 mln in landskas | Antilliaans Dagblad

Foto Antilliaans Dagblad

Willemstad – Eind deze maand heeft Curaçao nog maar 19,5 miljoen gulden in de landskas. Dat is zónder eventuele aanvullende liquiditeitssteun van Nederland.

Vanaf oktober wordt het, als verdere financiële hulp uitblijft, echt nijpend, zo niet onmogelijk. Er is dan direct al een liquiditeitstekort van 340,7 miljoen. Dat loopt volgens de meest recente liquiditeitsprognose van het ministerie van Financiën op tot 443,7 miljoen eind november en zelfs 567,7 miljoen met de jaarwisseling.

Het Antilliaans Dagblad vroeg en kreeg de jongste liquiditeitscijfers. Mét de Nederlandse liquiditeitssteun voor begroting en noodpakket in april en mei dit jaar, vlak na het uitbreken van de coronacrisis en de eerste overheidsmaatregelen medio maart, bedroeg de stand eind mei nog 284 miljoen in de plus.

Met de sterk verminderde belastingopbrengsten (loonbelasting, winstbelasting, omzetbelasting en overige belastingsoorten) zijn de totale ontvangsten van de Curaçaose overheid gekelderd van 340 miljoen over april – overigens de 177 miljoen die maand aan steun van Nederland meegerekend – tot naar verwachting 141,8 miljoen in augustus.

De totale overheidsuitgaven zijn voor september gecalculeerd op 269,6 miljoen. Voor een maand later zijn de uitgaven nog veel méér, onder andere in verband met de geplande verplichte aflossing van een oude obligatielening voor 100 miljoen alsmede rente van bijna 25 miljoen.

In deze prognose is ook rekening gehouden met zowel maatregelen ter behoud van werkgelegenheid van zelfstandigen (zzp’ers) als de maatregelen ter behoud van werkgelegenheid van werknemers in vaste dienst (NOW). Het gaat om aanzienlijke bedragen, zoals 28 miljoen in september, waarvan het echter de vraag is of deze daadwerkelijk nodig zijn, mede gezien de lagere NOW-uitgaven de voorbije maanden.

Voor beloning overheidspersoneel rekent Financiën met 44,1 miljoen per maand. In juni werd nog 67,3 miljoen aan personeelskosten afgerekend, waarschijnlijk in verband met het aan ambtenaren uitgekeerde vakantiegeld.

In december staat opnieuw een hoog bedrag van 78,4 miljoen genoteerd voor ‘total employment expenses’. Deze hoge uitgaven hebben betrekking op de uitbetaling van de VVU (vrijwillige vervroegde uitdiensttreding).

De maandelijkse belastingopbrengsten zijn vooralsnog voldoende om de ambtenaren uit te betalen, laat minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën weten.

De snel verslechterde liquiditeitspositie noopt vermoedelijk wel tot nieuwe keuzes, wegingen en besluiten. Ten aanzien van beloning voor de ambtenarij, maar bijvoorbeeld ook voor wat betreft NOW. Want zonder NOW-uitkering loopt het liquiditeitstekort ook op, maar iets minder drastisch.

Bron: Antilliaans Dagblad

5 Reacties op “Eind deze maand 19,5 mln in landskas | Antilliaans Dagblad

 1. Onvoorstelbaar wat een dommekrachten bij elkaar.
  Inleveren bij de overheids nv’s en wel onmiddellijk, SG sectorhoofden en andere hoofden kom op wees solidair vieze graaiers!!!

 2. Als Sluis , Martis en Lasten c.s. marktconform zouden verdienen zou dat er maand miljoenen schelen.

  Nog meer als we de contracten van alle Tilly Pikeries per direct ontbinden.

  En schaf en passant ook de volledig zinloze functies van secretaris generaal en sectordirecteur af.

  Zijn we meteen na 10 jaar eindelijk ook van de Feeks van Forti, mafiameid Stella van Rijn af.

  Het feit dat de regering geen enkel initiatief heeft ondernomen inzake bovenstaande geeft wel haar niveau en intenties aan.

 3. EN wat heeft de regering nu gedaan om deze tekorten terug te dringen?

  Zijn de salarissen al ingekort?

 4. Curacao revisited

  volgens grupo positivo valt dit nog best mee: het tekort had ook hoger kunnen uitvallen

 5. Zonder NOW uitkering loopt het tekort ook op, maar iets minder dramatisch.

  Natuurlijk, laten we gewoon alleen de salarissen van de ambtenaren, politici en andere publieke sector figuren uitbetalen en laten we vooral de rest van de bevolking laten stikken. Lijkt mij een prima keuze……………eh niet.

  How about gewoon de tering naar de nering zetten, gewoon akkoord gaan met de voorwaarden van Nederland en vervolgens zorgen dat het eiland wordt hervormd, zodat we een goede toekomst tegemoet kunnen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *