Edison Rijna legt eed af als nieuwe gezaghebber

edison-rijna-legt-eed-af-als-nieuwe-gezaghebber

Beëdiging nieuwe gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna

KRALENDIJK — Er was veel belangstelling van hoogwaardigheidsbekleders voor de beëdiging van de nieuwe gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire, Edison Rijna. 

Hij legde gistermiddag tijdens een plechtige openbare vergadering van de Eilandsraad de ambtseed af, voor waarnemend Rijksvertegenwoordiger Julian Woodley in aanwezigheid van de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Richard van Zwol.

Later volgden er twee ontvangsten, een op de patio van het Bestuurskantoor voor de speciale gasten en een openbare ontvangst met een lokaal bandje op de parkeerplaats van het Bestuurskantoor.

Lucille Wout George-Herman George-Bonaire

De Curaçaose gouverneur Lucille George-Wout was ook aanwezig

In de zaal waren, behalve naaste familieleden en vrienden, ook onder meer aanwezig Lucille George-Wout, gouverneur van Curaçao, Ivar Asjes, premier van Curaçao, Marcolino ‘Mike’ Franco, Statenvoorzitter van Curaçao, Gilbert Isabella, die per 1 september de nieuwe Rijksvertegenwoordiger wordt van Bonaire, St. Eustatius en Saba en de oud-Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte.


‘Papiaments

De plechtige bijeenkomst werd geopend door plaatsvervangend voorzitter van de Eilandsraad Ramonsito Booi, die er bij de begroeting van de belangrijke gasten protocollair een potje van maakte. Zo noemde hij de Statenvoorzitter een vriend, maar kon hij zich zijn naam niet herinneren. De Eilandsraad was bijna voltallig bijeen op de leden Nolly Wilsoe en Clark Abraham na.

De eed werd afgenomen door Woodley, die ervoor koos om dat in het ‘dushi Papiamento’ te doen. Na het omhangen van de ambtsketting en het ondertekenen van de benoemingsbesluiten werd de voorzittershamer door Booi overgedragen aan Rijna, gevolgd door toespraken van de fractievoorzitters in de Eilandsraad.


‘100 procent Boneriano

Alle fractievoorzitters roemden de afkomst van de nieuwe gezaghebber, die ‘100 porshento Boneriano’ is, zoals dat werd verwoord.

Rafael Santana beet de spits af. Hij was vooral ingenomen met het feit dat er weer een volbloed Bonairiaan op die post zit. Hij vroeg vooral respect en discipline van zijn collega’s voor de hoogste autoriteit van het eiland.

Jeffry Levenstone (UPB, noemde Rijna de jongste burgervader ooit van het eiland.

“Dat brengt nieuwe dynamiek, een nieuwe visie en nieuwe mogelijkheden voor iedereen met zich mee.”

Hij stond stil bij het belang van de Bonairiaanse wortels van de nieuwe gezaghebber.

“Wij hebben een lange selectieprocedure achter de rug om zover te komen. In dit kader heeft Stolte er op aangedrongen dat in het functieprofiel van de nieuwe gezaghebber zou worden opgenomen dat de gezaghebber ‘de Bonairiaanse identiteit zou moeten ademen’.

Dat was moeilijk te formuleren. Die identiteit wordt gekarakteriseerd door deugden als eerlijkheid, oprechtheid en ook de insteek om oplossingen te zoeken in plaats van het scheppen van problemen. Vandaag zien wij dat hoe hij is, hoe hij zich opstelt, juist dat uitstraalt. Hij ademt de Bonairiaanse identiteit”, aldus Levenstone.

Robby Beukenboom (PDB) nam de gelegenheid waar om opnieuw zijn ongenoegen te ventileren over de gang van zaken na 10-10-‘10.

“In feite wordt alles door Nederland gedaan. Dat selecteert, benoemt en beëdigt de gezaghebber. Onze mening wordt gevraagd, maar het laatste woord is aan Den Haag”, aldus Beukenboom.

Hij wees op de fundamentele wijzigingen die na 10-10-‘10 zijn opgetreden in de sociaal-economische situatie op het eiland. Hij vroeg de nieuwe gezaghebber om vooral te kiezen voor het belang van de bewoners van het eiland. Beukenboom:

“Wij geloven dat de gezaghebber voor de volle honderd procent aan de kant van het volk van Bonaire moet staan. Als die belangen samenvallen zijn wij meer dan tevreden. Als dat niet het geval is dan hebt u problemen met onze fractie, omdat wij geloven dat Bonaire door de situatie waarin het nu verkeert, niet veel ruimte meer heeft.”

Met verwijzing naar het referendum zei hij tot slot dat er verkiezingen aankomen en dat in het verkiezingsjaar ook de evaluatie wordt gehouden. Het is nu de gelegenheid voor het volk om te kiezen of de huidige situatie bevalt of niet, aldus Beukenboom.

Rijna bedankte in zijn dankwoord allereerst zijn ouders en zijn gezin voor de steun die hij ondervond. Ook verzekerde hij dat de bevolking altijd voor de volle honderd procent op zijn steun kan blijven rekenen.

Bij het verlaten van de zaal van de Eilandsraad werd de nieuwe gezaghebber met zijn gezin gezegend door pastoor Dario Gomez. Daarna volgde de officiële ontvangst op de patio van het Bestuurskantoor voor genodigden en op de parkeerplaats voor de gehele bevolking.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *