30 C
Willemstad
• woensdag 6 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Economie uit balans

 

VBC: Exporten lopen sterk achteruit

- Advertentie -

Willemstad – Op grond van de ontwikkelingen op de betalingsbalans kan de conclusie worden getrokken dat de Curaçaose economie uit balans is. Het feit dat de importen van vooral goederen de exporten van vooral diensten overtreffen, is niet nieuw, stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC).

Wat echter zorgen baart is dat de exporten sterk aan het teruglopen zijn. ,,Deze trend duidt erop dat de concurrentiepositie van Curaçao is verslechterd. Daar de importen zich op hetzelfde hoge niveau handhaven, heeft deze situatie geleid tot grote tekorten op de lopende rekening: 1,7 miljard gulden in 2011 en naar verwachting eenzelfde bedrag in 2012. Deze tekorten worden normaal gesproken gedekt door overschotten op de kapitaal- en financiële rekening. Hoewel nog altijd sprake is van een surplus op deze rekeningen, wordt deze geleidelijk minder en met het beëindigen van de ontwikkelingshulp uit Nederland in 2012 is de verwachting dat dit overschot verder af gaat nemen.

,,Rest nog de posten kapitaalontvangsten van buitenlandse investeerders en leverancierskredieten”, aldus VBC, die gisteren een persconferentie belegde.

,,Hier gaat het aspect vertrouwen in de Curaçaose economie een grote rol spelen.” Een belangrijke basisvoorwaarde om vertrouwen op te bouwen, te handhaven en te verbeteren, is het ontwikkelen van een visie ondersteund door goed financieel economisch beleid, deugdelijk bestuur en rechtszekerheid. ,,Voldoet het huidige overheidsbeleid hieraan?”, vraagt de werkgeversorganisatie.

Het antwoord is ‘Nee’ met kapitalen. ,,Een financieel economisch masterplan ontbreekt, velen plaatsen vraagtekens bij de integriteit van het kabinet Schotte en vooral de heksenjacht op de leidinggevenden van onze belangrijkste instanties zoals de veiligheidsdienst VDC, Burgerlijke Stand, Aqualectra en havenbedrijf CPA is funest.”

De hoge afkoopsom die financieel directeur Dieudonné ‘Neetje’ van der Veen vorige week mocht ontvangen spreekt volgens de VBV boekdelen. ,,Er was geen valide reden om hem te ontslaan, dus wij betalen de hoofdprijs. In het geval van Aqualectra speelt ook nog mee dat het voortbestaan van de organisatie ernstig in gevaar komt.”

Bij het betalingsbalansvraagstuk manifesteert zich bovendien de controverse die al geruime tijd bestaat tussen enerzijds de regering Schotte en anderzijds de directie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

VBC: ,,De ruzie schijnt zich alleen maar te verergeren, gezien de publieke uitspraken van de minister van Financiën (George Jamaloodin, MFK, red.) naar aanleiding van de kredietmaatregel die de CBCS recent heeft afgekondigd en de controverse inzake de obligatielening ten behoeve van de Sint Maarten Harbour Holding.”

De relatie van Curaçao met de regering van Sint Maarten is inmiddels ernstig verstoord, hetgeen ertoe heeft geleid dat de regering in Philipsburg te kennen heeft gegeven uit de monetaire unie te stappen.

,,Hierbij is het goed te weten dat het betalingsbalansprobleem op de lopende rekening wordt veroorzaakt door Curaçao en niet (opnieuw met kapitalen, red.) door Sint Maarten. Als Sint Maarten uit de monetaire unie stapt, heeft dat consequenties.”

Deze ontwikkelingen zijn naar de mening van de VBC ‘zeer zorgelijk’ omdat hiermee de waarde van de gulden onnodig op het spel wordt gezet.

,,De Curaçaose economie wordt hiermee geen dienst bewezen.”

De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven maken zich ernstige zorgen. ,,Je moet de betalingsbalanstekorten over 2011 en 2012 zien als rapportcijfers voor het gevoerde financieel economisch beleid. Het zijn dus zware onvoldoendes.”

En verder: ,,De ene na de andere bank van naam en faam vertrekt van het eiland en hoewel men zegt dat dit strategische beslissingen zijn van de moedermaatschappijen, is het overduidelijk dat het slechte financieel economische beleid, het slechte imago van de regering en het verslechterende imago van onze Centrale Bank met name voor de financiële sector funest is. Een van de belangrijkste pijlers van de betalingsbalans en onze economie.”

Vele bedrijven voelen de gevolgen van dit beleid in tegenvallende bedrijfsresultaten, verlies van werkgelegenheid en zelfs faillissementen. Zo vervolgt de VBC.

,,Verlies van arbeidsplaatsen leidt tot armoede en misère en het moet niemand verbazen dat de criminaliteit toeneemt.”

Tegelijkertijd verkennen ministers ‘en vooral onze ministerpresident’ de wijde wereld op kosten van de gemeenschap.

VBC: ,,Bij de toename van de criminaliteit zou ook ‘the tone at the top’ een rol kunnen spelen. Als het volk de perceptie heeft dat haar regering niet vrij is van corruptie, dan krijg je al snel een houding van ‘waarom zij wel en wij niet’.”

Bron: Antilaans Dagblad

Zie Comment by Norbert George

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

 1. Norbert George

  Centrale Bank, verslag van de president-directeur 2007:

  Het tekort op de lopende rekening in 2007 was meer dan twee keer zo groot als in 2006, vooral door de verslechtering van de handelsbalans als gevolg van hogere importen en lagere exporten.

  Centrale Bank, verslag van de president-directeur 2008:

  Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans is verder opgelopen in 2008, hoewel in een lager tempo dan in de voorgaande jaren. De exporten namen af door de verminderde bunkeractiviteiten, een daling van de wederuitvoer in de vrije zone en een afname in de goederenexporten naar Europa in het kader van de LGO overeenkomst.

  Cenrale Bank, verslag van de president-directeur 2009:

  Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans nam sterk af in 2009, als resultaat van een toename in de netto inkomensoverdrachten vanuit het buitenland en een daling van het tekort op de handelsbalans. De netto inkomensoverdrachten vanuit het buitenland groeiden als gevolg van de overmakingen door de Nederlandse overheid in het kader van de schuldsanering. Het tekort op de handelsrekening nam af, doordat de daling in de importen de daling in de exporten overtrof. De exporten daalden door een afname in de “refining fee” die PDVSA voor de operationele kosten van de Isla raffinaderij betaalt, als gevolg van de stillegging van de raffinaderij gedurende een groot deel van 2010.

  Centrale Bank, verslag van de president-directeur 2010:

  Het tekort op de lopende rekening nam in 2010 aanzienlijk toe, vergeleken met 2009. De netto inkomensoverdrachten namen af, doordat de Nederlandse overheid in het kader van de schuldsanering minder fondsen overmaakte ten behoeve van de aflossing van de vervallende schuldtitels in 2010 vergeleken met 2009. Verder nam de netto buitenlandse vraag af, doordat de import van goederen en diensten steeg terwijl de export daalde.

  Kortom: Export vertoont al jaren eenzelfde dalende trend, en onze economie is al anderhalve decennia uit balans !

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -