34 C
Willemstad
• zaterdag 30 september 2023

Telegraaf | Man gearresteerd in onderzoek naar moord op rapper Tupac Shakur

De politie in Las Vegas heeft een man gearresteerd in het onderzoek naar de moord op de wereldberoemde rapper Tupac Shakur 27 jaar geleden. Dat melden Amerikaanse...

Democracy now! | Friday, September 29, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 29 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Herdenkingsmonument Julianabrug wordt gerenoveerd

Het herdenkingsmonument, dat is geplaatst voor de slachtoffers van het instorten van de Julianabrug, wordt aangepakt. Zo is de verlichting niet meer up to date, en wordt...

DolfijnFM | Groot concert ter ere van Tula

Op het Brionplein vindt morgen het Bos di Libertat-festival plaats, een groot concert ter ere van Tula. Het concert is onderdeel van de Siman di Kultura en...

DolfijnFM | Ministers om tafel voor oplossing geweld op scholen

De ministeries van Onderwijs en Justitie hebben samengezeten om geweld op scholen aan te pakken. Het is al langer bekend dat vechtpartijen op scholen toenemen, dus was...
- Advertisement -spot_img

DirectMedia | Elvis ‘Monster’ Kuwas a llega na Boneiru

HomeMediaDirectMedia | Elvis 'Monster' Kuwas a llega na Boneiru
Elvis Monster Kuwas Maximus Bonaire | Direct Media

NOTISIA 13 TV Direct live 8.15 for di Boneiru. Jason Lau-a-Kien. Djis aki, kaso Maximus.

Bron: Direct Media

20 reacties

 1. Joep Monster zei dat hij alles zal vertellen en ook op 5 mei, alleen wordt er niet gezegd waar dit zal gebeuren. Staat vermeld op facebook.

 2. @LaStiwz, je hebt poep in jouw hoofd, mensen dood schieten zijn jouw woorden. Jij wilt haat over mij zaaien maar die haat blijft bij jou.

  Ik ben tegen geweld en had het over Mattheüs 5:39 en over karma.

  Jij vertegenwoordigd Mattheüs 5:43 . Ik vertegenwoordigd Mattheüs 5:44 zie hieronder.

  43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten…………… Dit doe je dagelijks, jij bent de duivel in menselijke gedaante.

  44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

  LaStiwz, REAGEERT niet meer op mijn BERICHTEN al raakt deze jouw heel hard aan, ik zal ook nooit meer op JOU berichten REAGEREN.

 3. Enri zegt: “…Goed zo LaStiwz , je moet wel begrijpen wat je leest die slachtoffers warren allemaal type Dos Santos, Schotte en hun groep. Zo zie je maar weer dat als je tot God bid hoeft je niets te doen…”

  Dus types als Dos Santos en Schotte mag je van jouw godje overhoop schieten?

  Het moet niet gekker worden met jou, jij spoort echt niet.

 4. Goed zo LaStiwz , je moet wel begrijpen wat je leest die slachtoffers warren allemaal type Dos Santos, Schotte en hun groep. Zo zie je maar weer dat als je tot God bid hoeft je niets te doen.

  Biedt geen weerstand aan degene die goddeloos is; maar slaat iemand u op uw rechterwang, keer hem dan ook de andere toe” (Mattheüs 5:39).

  Karma vernietigd ze voor je.

 5. @ Joep ik denk het ook, maar laten wij hopen dat NL niet voor Jan met de korte achternaam deze drievoudige moordenaar naar dit proses laat gaan( aub geen vakantie uitje Curcrim) om onder ede alleen de namen van Pretu en Fonseca te noemen als zijn opdrachtgevers, dat weten we al, het gaat erom van wie deze twee P en F, het geld hebben gekregen om Helmin Wiels en “Bolle” en ” Pretu ???” te laten vermoorden. Als het uit de hoek komt van de MFK `Jamaloodin`komt dan wist zijn bloedbroeder Gerrit de Raaf er ook van, als er één tak van de boom afbreekt in West Punt, weet Gerrit het al, voor dat de tak de grond heeft geraakt. Hij weet alles wat er gebeurd op de crim, deze psychopaat cq Narcist en Pathologische beroeps leugenaar
  moet naar het gevang, waar hij een staatscircus kan oprichten en na hartelust elke dag een optreden als hoofd-drol de HOFNAR ten tonelen kan brengen.

 6. @ Pietje Puk,

  Kuwas weet helemaal niets, hij was alleen de uitvoerder en heeft nimmer contact gehad met de uiteindelijke opdrachtgevers. Vrees dat hij alleen de naam van Fonseca kan geven.

 7. Zolang idioten als Pietje Puk en w het normaal vinden dat we per maand een ton besteden aan crimineel Kuwas en hardwerkende oudjes opzadelen met een AOV’tje van 800 gulden, is verdere discussie zinloos.

 8. Enri zegt: “…Vergeet niet dat je het hebt over mensen-leven. Waarom verlaagd je jezelf tot dat niveau?…”

  Over balk en splinter gesproken:
  God zegt in jouw boekje:
  (Genesis 19:24-25) Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel. En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands.

  Dat is een splinter (Kuwas) vergeleken met een balk (heel volk).

  En deze (vriendelijke man toch Enri:)
  (Deuteronomium 20:16-17) Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. Maar gij zult ze ganselijk verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God, geboden heeft;

  en deze:
  (Deuteronomium 13:15) Zo zult gij de inwoners derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannende haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des zwaards.

  en deze:
  (Deuteronomium 7:16) Gij zult dan al die volken verteren, die de HEERE, uw God, u geven zal; uw oog zal hen niet verschonen, en gij zult hun goden niet dienen; want dat zoude u een strik zijn.

  en die:
  (Deuteronomium 7:22-23) En de HEERE, uw God, zal deze volken voor uw aangezicht allengskens uitwerpen; haastelijk zult gij hen niet mogen te niet doen, opdat het wild des velds niet tegen u vermenigvuldige. En de HEERE zal hen geven voor uw aangezicht, en Hij zal hen verschrikken met grote verschrikking, totdat zij verdelgd worden.

  (Ik zit pas halverwege deel 2 van het vijdelige boek)
  (Numerie 21:34-35) De HEERE nu zeide tot Mozes: Vrees hem niet; want Ik heb hem in uw hand gegeven, en al zijn volk, ook zijn land; en gij zult hem doen, gelijk als gij Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon woonde, gedaan hebt. En zij sloegen hem, en zijn zonen, en al zijn volk, alzo dat hem niemand overbleef; en zij namen zijn land in erfelijke bezitting.

  (Numerie. 25:17) Handel vijandelijk met de Midianieten, en versla hen;

  (Numerie 31:7) En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was.

  (Jozua 10:40) Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, en het zuiden, en de laagte, en de aflopingen der wateren, en al hun koningen; hij liet geen overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de HEERE, de God Israels, geboden had.

  Meehelpen doet die eikel ook nog:
  (Exodus 23:23) Want Mijn Engel zal voor uw aangezicht gaan, en Hij zal u inbrengen tot de Amorieten, en Hethieten, en Ferezieten, en Kanaänieten, Hevieten, en Jebusieten; en Ik zal hen verdelgen.

  of hier:
  (Jozua 10:11) Het geschiedde nu, toen zij voor het aangezicht van Israël vluchtten, zijnde in den afgang van Beth-horon, zo wierp de HEERE grote stenen op hen van den hemel, tot Azeka toe, dat zij stierven; daar waren er meer, die van de hagelstenen stierven, dan die de kinderen Israëls met het zwaard doodden.

  en hier (185.000 doden in 1 keer)
  (2 Koningen 19:35) Het geschiedde dan in dienzelven nacht, dat de Engel des HEEREN uitvoer, en sloeg in het leger van Assyrië honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen.

  Kindermoord kan ook:
  (Exodus 12:29) En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.

  Wat nu balk en splinter.

  Enri: ken uw klassiekers.

 9. Enri snapt zijn eigen teksten niet. Door te zeggen dat je niet mag oordelen, oordeel je zelf.
  Sorry, het zijn zijn teksten niet maar opgelegde dogma’s.

 10. Wat een simpele zielen die hier reageren. Ja hij is fout geweest, maar kolere zeg. Wees blij dat hij wil praten!!! Eindelijk komen we er nu achter wie de opdracht heeft gegeven. Hopelijk heeft het invloed op de verkiezingen!!!!

 11. Vergeet niet dat je het hebt over mensen-leven. Waarom verlaagd je jezelf tot dat niveau?

  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
  Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.
  En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?
  Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?
  Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

 12. Ik ben geen veiligheidsdeskundige.
  Maar ik stel mezelf de volgende vraag. Hoe kan kuwas tussen andere passagiers uitstappen ?
  Of hij stapt als eerste of als laatste uit.
  En lieftst via een andere uitgang.

  Maar nogmaals, ik ben geen deskundige op dit gebied.
  Vergeet niet wat met Preto op Banda Abow is gebeurd.

 13. @ Bert,

  Enig idee wat de stroomkosten dan zijn ?
  Beter is gewoon over de Noord Kust gooien en dan doen de haaien hun werk wel. Veel goedkoper.

 14. Ik wordt er misselijk van hoeveel geld de verzorging, verplaatsing, berechting en detentie van deze crimineel de maatschappij kost.

  Als het aan mij lag had hij al lang geleden de elektrische stoel of de gaskamer gekregen en hadden we zijn lijk op de landfill gegooid.

  Dat is beschaving, niet dit.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties