30 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Column Van Aller – De Vries | Verkiezingen en leiderschap in het Koninkrijk

HomeLandenArubaColumn Van Aller – De Vries | Verkiezingen en leiderschap in het...

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Premier Rutte van Nederland met zijn (soms frequent wisselende) ambtgenoten van Sint-Maarten, Curaçao en Aruba | Foto Rijksvoorlichtingsdienst

Farid Tabarki zei in het FD van 5 april 2017 het volgende. “Van oudsher associëren we leiderschap met fysieke termen. Kracht en dapperheid, mannelijke deugden waarbij je onverschrokken generaals voor je ziet die hun troepen voorgaan in de strijd.

Of de koepel van de Sint-Pieter in Rome, het uit de kluiten gewassen eerbetoon aan Petrus, de eerste leider van het bolwerk van mannelijk leiderschap bij uitstek, de katholieke kerk.” Nu zijn onze politieke leiders ervan overtuigd dat ze perfect geschikt zijn voor hun rol als grootse roerganger. Ze zijn op een missie van God om het land te redden. In theorie dan, want in de praktijk wil het niet erg lukken. Gods zegen rust niet op de regering, zoveel is wel duidelijk. Mannen zijn gericht op snelle resultaten. De toekomst laat zich minder goed plannen. Vrouwen kunnen dat veel beter. Leiders zijn vaak nog van het type ‘de aap met de grootste ballen op de rots.’ Zij hebben weinig empathie in tegenstelling tot vrouwen. Empathie leidt tot innovatie, zegt Tabarki. Luisteren gaat onze politici meestal slecht af.

Wij zijn voor feminien leiderschap en denken af en toe met heimwee terug aan de tijd toen mevrouw Liberia-Peters premier van de Nederlandse Antillen was. “Mannen zullen wel hard moeten gaan werken aan hun feminiene kwaliteiten willen ze politiek de baas blijven”, meent Tabarki. “Laten ze de les van M, gespeeld door Judi Dench, ter harte nemen. De chef van James Bond, gevraagd of ze de ballen heeft voor haar taak, zegt: ‘Het voordeel is, ik hoef er niet de hele tijd mee na te denken.’ De politieke uitsmijter van de eeuw, dames en heren. Daarom bieden wij u in ons artikel hét politieke programma toepasselijk voor elke politieke partij aan. U gaat politieke invloed uitoefenen, als u ons advies ongeveer opvolgt.

Verontwaardiging en patronage
Ben Tiggelaar schreef in het NRC van 15 april 2017 over corruptie. Hoe geef je vorm aan je verontwaardiging daarover? De wantoestanden in het Koninkrijk: Shell, Vestia, de stand van de Arubaanse overheidsfinanciën, witwassen in allerlei vormen, gesjoemel met overheidsbedrijven en begrotingen, zelfverrijking, belangenverstrengeling, steekpenningen en grootscheepse handel in vergunningen. Integriteit is politiek grotendeels achterhaald. “Het is sociale en zakelijke zelfmoord om al te negatief te praten en te schrijven over de manier waarop Nederland of de eilanden hun geld verdienen. Voor je het weet word je weggezet als een moeilijke moralist en nooit meer gevraagd een leuke lezing te geven voor de lokale ondernemersvereniging van Pernis of Oss.”

Nu wordt in het Koninkrijk genadeloos gebruik gemaakt van identiteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld door catalogisering van de intensieve verschillen tussen makamba’s en landskinderen. Bas Heijne zei in het NRC van 15 april 2017, dat we een identiteit omarmen als we ons bedreigd voelen. Angst, woede en mogelijke (zelf)miskenning leiden tot pronken als een pauw met eigen of andermans veren. Folkert Jensma zet in het NRC van 15 april 2017 in: “De flitspalen in het van het leven van de burger” de Nederlandse overheid pijnlijk nauwkeurig neer. “De Raad van State begon vorige week in zijn jaarverslag over 2016 over de noodzaak voor de bestuursrechter om ‘indringender’ te toetsen.

De overheid heeft de onbedwingbare neiging almaar strenger te worden, aangemoedigd door de Staten-Generaal die een notoir zwart beeld heeft van de medemens als profiteur/fraudeur. De afdeling bestuursrechtspraak halveerde vorig jaar in een aantal gevallen de hoge bestuurlijke boetes die werden opgelegd. Proportionaliteit en dus evenredigheid ontbraken – dat lijkt een structureel probleem. De rechter hijst dus de stormvlag – de overheid moet dimmen. Doe er wat aan.”

Dat wantrouwen geldt voor alle overheden in het Koninkrijk. Wij doen er wat aan en zetten onze verontwaardiging om in uitgangspunten voor uw verkiezingsprogramma. Zonder patronage dat wel. Patronage is de ongelijke verhouding waarbij de hogergeplaatste of patroon gunsten verleent aan een lagergeplaatste of cliënt in ruil voor eerbetoon, trouw of diensten. Deze relatie gaat meestal via een tussenpersoon, zoals bij bouwvergunningen of vergunningen voor vreemdelingen. De bewindspersoon houdt dan schone handen. Hij blijft echter verantwoordelijk, ook voor het handelen van zijn tussenpersoon. Patronage is vaak informeel en kan ook ontstaan door het ontbreken van formele regels, of een onvolkomen naleving daarvan. Beter is het niet in verleiding te komen want gunsten zijn altijd van korte duur en de prijs is vaak te hoog. Dus geen rookgordijnen & spiegelbeelden.
Toerekenbare tekortkoming, waarheidsplicht en onderbouwingsplicht:
1. Geef in een goed en deskundig verkiezingsprogramma aan wat feitelijk de problemen zijn en hoe uw partij het gaat oplossen.
2. In het verkiezingsprogramma is een reëel tijdspad opgenomen van de meest dringende maatregelen op korte, middellange termijn en lange termijn.
3. Een degelijk en haalbaar verkiezingsprogramma dat feitelijk uitvoerbaar is. Dat is verplicht voor alle partijen.
4. Lijst van maatregelen op grond van het verkiezingsprogramma van uw partij. Essentieel is de juiste informatie te krijgen.
5. Kritisch kijken naar de kandidatenlijst, nieuwe Nederlanders inzetten? Kijk welke mensen geschikt zijn. Zijn daarvoor duidelijke criteria?? Hoe wil men dat doen en worden de gevaren onderkend?
6. Alle mogelijke parlementariërs en ministers screenen op neiging tot corruptie en vriendjespolitiek. Dit streng verbieden. Maatregelen nemen als het toch gebeurt. Wettelijke regels handhaven en rechtsstaat in stand houden. Schandalen voorkomen.
7. Bespreek tijdig de vorm en inhoud van hoe uw partij in de publiciteit moet komen. Gebruik de juiste deskundigen. De juiste presentatie is alles. Een goede spindokter is geen overbodige luxe. Er zijn genoeg verstandige mensen in de partij en daarbuiten die belangeloos willen adviseren. Luister en leer van de gemaakte fouten.
8. Wat is het beleid in verhouding met de perspresentatie? Er moet een persbeleid zijn, waarbij alle kandidaten worden voorgesteld en geïnterviewd op de sociale media. Niks geen propaganda en loze beloften, die toch niet kunnen worden gerealiseerd. Dit moet aansprekend, meeslepend en inspirerend worden gebracht in verschillende talen door een getalenteerde jongere bij voorbaat op grond van een deskundig script in overleg opgesteld.
9. Oud-bestuurders mee laten doen in propaganda, ook op sociale media, bijvoorbeeld door korte video’s en townhall meetings/gesprekken, ook voor inventarisatie wat bij de kiezer leeft. Alleen als het vakkundig, kort en aansprekend in elkaar is gezet. Niet hetzelfde oude stramien van muziek, eten en drank. (Niet te veel oude garde.)
10. Financiële expert beantwoordt zakelijk en duidelijk vragen over hoe om te gaan met de opzienbarende staatsschuld in Aruba en het begrotingstekort. Aangeven wat de regering beloofde met betrekking tot de staatsschuld en het begrotingstekort. Aangeven wat daar feitelijk is terecht gekomen.
11. Geen negatieve punten aanvoeren maar vooral positieve gebruiken. Negatieve kwesties zakelijk bespreken en oplossingsgericht. Haalbare en goede plannen economie, financieel beheer en onderwijs.
12. Inzicht in de overheidsfinanciën voor Aruba is essentieel. Wellicht kunnen alle Statenleden gezamenlijk een verzoek doen aan de premier en de CBA en/of het IMF? Ook een sit-in op de stoep van het CBA totdat informatie wordt gegeven is een mogelijkheid.
13. Te hopen valt dat alle partijen willen samenwerken en niet uit zijn op het eigen gelijk maar de situatie van alle burgers willen verbeteren.
14. Het gooien met modder over en weer moet worden gestaakt. De lokale kranten staan er consequent vol mee.
15. Wij willen geen onhaalbare doelen en loze beloften meer horen. Ook niet voor en tijdens de verkiezingen.
16. Herstel van de ongezonde arbeidsmarkt, het feitelijk laten herleven van het midden- en kleinbedrijf, het stoppen van faillissementen en het faciliteren van economische bedrijvigheid is een speerpunt. De economische bedrijvigheid is op sterven na dood. Alle redelijke kritiek dient onderbouwd te zijn door feitelijke maatregelen en oplossingen. Daarin moeten de regering en de oppositie eindelijk volwassen worden.
17. Wie sponsort welke politieke partij voor de verkiezingen?
18. Een reëel inzicht is nodig in het aantal illegale vreemdelingen. Moet de toestroom stoppen of niet? Zijn de oorzaken van de grote toestroom in hoofdzaak politiek (stemmen kopen) of niet? Is er sprake van oneerlijke concurrentie?
19. Alle regeringen hebben gebruik gemaakt van het toelaten van illegale vreemdelingen in de laatste 30 jaar. Iemand tien jaar illegaal laten verblijven en dan terugsturen kan niet. Ley pa un ley pa tur. Er is nog genoeg rechtspraak uit de jaren negentig van de vorige eeuw, waar de nieuwe regering ferm iedere illegaal wilde verwijderen. Sommigen ondergingen dat lot, maar er was geen consistent beleid. De rechter was niet blij met de tentoongespreide willekeur en verbood dat herhaaldelijk. Bij toenemende armoede, gigantische prijsverhogingen voor de eerste levensbehoeften en daardoor snel stijgende criminaliteit, werkt dat averechts op het nog bestaande, maar afnemende toerisme. Wat gaan de politieke partijen daar daadwerkelijk aan doen, behalve onnodig palaveren en van alles beloven dat nooit wordt uitgevoerd?
20. De nieuwe regering moet ophouden de ambtelijke pensioenfondsen onder druk te zetten en oneigenlijk te gebruiken. Dat geldt ook voor het AOV-fonds en andere (overheids)fondsen.
21. Er dient niets meer buiten de begroting te worden gehouden.
22. Hoe worden overheidsentiteiten gecontroleerd? Wat is daar verdwenen onder welke regering? Hoe kan dat worden voorkomen?
23. Vervuiling stopzetten. Oplossingen voor de legale en illegale dumps, door iemand met verstand van zaken, inclusief kostenoverzicht
24. Positieve houding richting Nederland waar een nieuwe regering komt, nu reeds gebruik maken van het netwerk daar en aftasten wat mogelijk is.
25. Geen bijltjesdag. De Arubaanse waarheidscommissie uit het verleden werd onzorgvuldig uitgevoerd en te haastig, zonder voldoende feitelijke onderbouwing. Er werd daarvoor gewaarschuwd. Maar de wens om wraak te nemen was allesoverheersend. Laat u niet leiden door overkokende emoties. Dat kan leiden tot fatale zelfoverschatting en ongewenste zeer negatieve gevolgen. Renée van Aller & John de Vries

Renée van Aller en John de Vries
Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2017

3 reacties

 1. De partijen zouden inderdaad de gestelde vragen moeten beantwoorden, alvorens wij kiezers naar het stemhokje gaan.
  Maar dit durven en kunnen ze niet
  Wie heeft wel het lef.
  Sterkte allen bij Uw keuze

 2. Hopelijk lezen niet alleen bewindslieden maar ook alle politicus deze artikel. Heel duidelijk geformuleerd ! Verkiezing campagne op Curacao en Aruba is op volle toeren en uiteraard veel loze beloftes aan het volk verkopen.
  4 jr lang zie en hoor je ze amper , zelfs bij sommige debatten in parlement zijn ze niet aanwezig. Maar nu lopen ze als farizeeën door Alle wijken op eiland, de mensen enthousiast te maken met loze beloftes. Bv Aruba is aan rand van faillisement, zo niet al failliet, en wat en hoe leg je dit uit aan bevolking die het hardst onder lijdt. Regeringsprogramma komt later wel, nu eerst zien aan de macht komen. Ze zijn allemaal één pot nat.

 3. Heel goed stuk. Eenvoudig samengevat; de politiek heeft zorg, liefde en begrip nodig. Geen superhelden, die het opnemen tegen het kwaad. Waarbij de samenleving afhankelijk wordt van de hulp en leiding van de superheld. Vaak heeft de superheld een enorme ego, verenigd een kleine groep vertrouwelingen en richt de nodige schade aan om zijn tegenstander uit te schakelen. Zonder vijand bestaat de superheld niet.
  In onze samenleving hebben we geen vijanden, behalve onszelf. Onderling vechten we voor belangen en eigen gewin. We hebben een moederlijk figuur nodig die ons verzorgd vanuit liefde en begrip. Niet letterlijk, maar uitgaande van een leiding die hart heeft voor de zaak. Waarbij integriteit en rechtvaardigheid voorop wordt gestelt en waar rechten en plichten oprecht worden beloond en gestraft. Een heel ideaal beeld, maar de enige uitkomst.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties