Curacao.nu | Oproep aan staatssecretaris Knops: betrek Curaçaoënaars bij de hervormingsplannen

Persbureau Curacao

Oproep aan staatssecretaris Knops

Namens 22 burgers van Curaçao, overhandigden Lucita Moenir Alam en Brede Kristensen een brief voor Staatssecretaris Knops aan de Vertegenwoordiger van Nederland, Erwin Arkenbout. Daarin pleiten zij voor werkbare en duurzame relaties tussen Nederland en Curaçao.

De 22 maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen die zich afspelen in de relaties tussen de regeringen van Curaçao en Nederland. Daarbij betogen zij dat de familie- en vriendschapsbanden tussen Europese en Caraïbische Nederlanders onverminderd hecht zijn, maar dat de huidige spanningen in de relaties op regeringsniveau weerslag hebben op hun dagelijks leven.

Download hier de brief

Persoonlijke titel

“Wij schrijven u zonder enige pretentie van wetenschappelijke bespiegelingen, c.q. historische analyses van de uitgebreide documenten die nu ter tafel liggen. Dit doen we op persoonlijke titel en als burgers van Curaçao”, aldus de schrijvers (zie beneden).

De brief is bedoeld om staatssecretaris Knops hun visie te geven op de huidige crisis in Curaçao en op de weg om deze te overwinnen. Zij willen hem deelgenoot maken van hun diepe wens om constructief samen te werken om zo uit de brede en diepe crisis te raken.

Daarbij is voor hun de hoofdvraag: “Waarmee zijn de inwoners, en vooral ook de komende generaties, gebaat? Het antwoord wordt urgenter naarmate de huidige covid-pandemie voortwoekert, internationale betrekkingen snel veranderen en wereldwijd een klimaatcrisis in aantocht is, die Curaçao sneller en harder raken zal, dan velen van ons voor mogelijk houden.”

Voorvechters

Uit de inmiddels beschikbare info is, volgens de 22, al snel duidelijk dat de ‘Haagse’ hervormingsvoorstellen en voorwaarden raken aan fundamentele democratische normen en waarden. “Over de Nederlandse aanpak zijn de meningen dan ook verdeeld.”

De 22 stellen dat Curaçao in een sociaal-economisch-financieel ravijn aan het belanden is. “De economische krimp, ongekende werkloosheidscijfers, toenemende armoede en honger, zijn intussen zodanig nijpend dat voorvechters uit diverse sectoren, waaronder het onderwijs, de zorg, de landbouw, de cultuur, zich steeds vaker rechtstreeks tot uw of andere Ministeries wenden.”

In hun wanhoop trekken die voorvechters zich, volgens de 22, weinig aan van ‘juristerij’, onder meer of het nou aangelegenheden van de ‘landen’, dan wel Koninkrijkszaken betreft.

“Wij allen erkennen dat opeenvolgende Curaçaose regeringen, bar weinig hebben bereikt om de pijlers van onze economie te versterken, het functioneren van de overheid te verbeteren, de financiën op orde te krijgen, de corruptie aan te pakken en adequaat onderwijs en sociaal beleid te ontwikkelen. Het onvermogen van bestuurders is ons en vele anderen hier in Curaçao een doorn in het oog”, aldus de brief.

Voedselhulp

Zij waarderen het dat de staatssecretaris en velen in Nederland, ook de eigen diaspora, in de afgelopen maanden bezorgdheid hebben getoond over de groeiende groep van sociaal zwakkeren, voor wie de covid-crisis de genadeklap dreigt te worden.

Daarbij constateren de briefschrijvers dat velen, burgers en migranten/vluchtelingen, voorlopig afhankelijk zijn van de voedselhulp van de Nederlandse overheid en van de regering van Curaçao.

“Maar voedselhulp, althans op deze schaal, dient eindig te zijn. Er moet perspectief gevonden worden voor een toekomst op Curaçao en voor alle lagen van de bevolking geldt dat er hoopvol, maar ook realistisch en met vertrouwen naar de toekomst moet worden gekeken.”

Achteruitkijkspiegel

Een blik in de achteruitkijkspiegel is daarbij voorwaarde, zeggen de 22. Niet alleen om de oorzaken en gevolgen van bedroevend bestuur gedurende decennia te duiden, maar vooral ook om te bezien – ook met de nodige zelfkritiek – hoe het dan wél verder moet.

“Zowel bestuurders als bestuurden moeten langs de meetlat gelegd kunnen worden om te kunnen bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen. Onze kleinschaligheid en de angstcultuur om onafhankelijke, en zelfs contraire, meningen te verkondigen, verhindert de vorming van een nieuwe en noodzakelijke “mind-set” voor vooruitgang. Deze hindernis moeten we met ons allen overwinnen.”

Slikken of stikken

De brief vervolgt met de constatering dat de Hervormingsplannen er toe geleid hebben dat het kabinet Rhuggenaath de bevolking twee opties heeft voorgelegd: wel of niet lenen van de Nederlandse regering.

“Het leek er even op dat alleen geleend kon worden tegen voorwaarden van ‘stikken of slikken’, hetgeen Nederlanders elkaar natuurlijk nooit moeten aandoen”, aldus de 22.

“Gelukkig is tijdens de Rijksministerraad van afgelopen vrijdag 10 juli gebleken dat er nog verzoenende taal mogelijk was en er constructief naar de toekomst kan worden gekeken, zij het nadat er minder fraaie verwijten gevallen waren.”

Daardoor is er volgens de briefschrijvers ‘een goed perspectief op dialoog, rationaliteit en werkbaarheid ontstaan’. “Er dient nu met voortvarendheid naar creatieve oplossingen te worden gezocht, kortom het huiswerk moet af. Daartoe moet er op zeer korte termijn open, realistisch en met wederzijds respect, onderhandeld worden zodat er knopen doorgehakt kunnen worden.”

Informatie

De bevolking van Curaçao moet daarbij volledig, eerlijk en dus zonder electorale motieven en/of andere agenda’s, worden betrokken”, stellen de briefschrijvers.

“Alleen met integere en kundige informatie zal er voldoende draagvlak gecreëerd kunnen worden voor de noodzakelijke samenwerking bij veranderingstrajecten. Hierbij moet de focus zijn op duurzame economische en sociale ontwikkeling en moet ervoor gewaakt worden dat het debat niet wederom in oeverloze discussies over staatkundige structuren verzandt.”

De 22 gaan in de brief niet uitgebreid in op de technische details van de hervormingsplannen, maar zij zien wel nu al zorgpunten, zoals de verantwoordingslijnen, gebalanceerde mechanismen, precisering van taken en bevoegdheden.

Entiteit

“Op zich is het idee om een aparte entiteit in te richten (een ZBO) om erop toe te zien dat Nederlandse gelden goed besteed worden, gezien de ons bekende ervaringsfeiten, het overwegen waard. Maar deze entiteit zou zowel uit Europees-Nederlandse ambtenaren als uit capabele en politiek neutrale personen uit de drie Caribische landen moeten bestaan.”

De 22 bevelen de staatssecretaris aan om de nieuwe entiteit in de regio te huisvesten, bijvoorbeeld op Bonaire, ‘opdat het zeer noodzakelijke contact met betrokken partijen, zowel gouvernementele als non-gouvernementele, zo effectief en efficiënt mogelijk verloopt.’

Risico

“Het meekijken en meedenken met behulp van een ‘lange-afstandsbediening’ vanuit Nederland bergt ons inziens een groot mislukkingsrisico in zich. Herbezinning lijkt dan ook geboden”, aldus de briefschrijvers.

“In het belang van onze beide landen, moedigen wij het Kabinet-Rutte en het Kabinet-Rhuggenaath en de parlementen van Nederland en Curaçao aan om de recentelijk ingeslagen weg van dialoog, kritisch maar constructief, voort te zetten om zo tot de dringend noodzakelijke werkbare en duurzame samenwerking te geraken. Het einddoel moet zijn om samen en in de geest van het Statuut te zorgen voor de realisering van een Koninkrijk met een weerbaar Curaçao dat in staat is de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

De 22 briefschrijvers eindigen hun oproep met wat zij noemen ‘de wijze woorden van Nelson Mandela: “It is so easy to break down & destroy. The heroes are those who make peace & build.”


De 22 ondertekenaars van de brief zijn:

 • Lucita Moenir Alam
 • Brede Kristensen
 • Elfrid Aniceto
 • Ronald Antonius
 • Maritza Becher
 • Eric Carl den Brabander
 • Rob van Buiren
 • Harry Canters
 • Marco Cheis
 • Jeltje Christiaan-Anema
 • Sita Finessi
 • Petra van der Geest
 • Vianney Granviel
 • Fred Hoeben
 • Leo Hooijer
 • Annet Kooistra
 • Marjorie de Kort
 • George Lichtveld
 • Melva de Palm
 • Steven van der Kwast
 • Ruben Suriel
 • Ieteke Witteveen

Lucita Moenir Alam studeerde internationaal publiekrecht aan de Leidse universiteit. Was tussen 1978 en 2005 werkzaam bij het Bureau Buitenlandse Betrekkingen in Curaçao. Daarna tot 2010 Consul-Generaal in Miami en tussen 2010 en 2014 Ambassadeur in Port of Spain, Trinidad en Tobago. Inmiddels is zij na haar pensioen teruggekeerd naar Curaçao waar zij adviseur is op het gebied van internationale en geopolitieke zaken.

Brede Kristensen studeerde sociologie filosofie en politicologie. Promoveerde en doceerde vijftien jaar welzijnsbeleid. Daarna 25 bestuurlijke vernieuwingstrajecten in Oost-Europa en het Caribisch gebied. Hij schrijft over literatuur en heeft een wekelijkse column in de Amigoe. Diverse boeken staan op zijn naam. Over welzijnsbeleid integriteit van openbaar bestuur en Caribische literatuur

Bron: Curacao.nu

44 Reacties op “Curacao.nu | Oproep aan staatssecretaris Knops: betrek Curaçaoënaars bij de hervormingsplannen

 1. Knoek-koe

  What is in a name!

  We hebben 50 jaar intensieve betrokkenheid gehad van lokale toppers!

  Zowel blank, zwart!, groen, Hindoestaans, portugees libanees of chinees klinkend!

  Burgers van Curaçao van alle kleuren maten en smaken hebben gesnabbeld, gejat en óók nog een puinhoop achtergelaten…

  Vind je het heel erg als ik het even niet erg vind als er geen lokale toppers bij zitten?

  Even geen “Grootse namen, maar ook “kleine moedige” namen, Chong, wong of Damoen of alam , of wiels, Godett, El Hage, Jonghe of oude, Grijze Berten,Walle-gelijke wereldreizigers, Errol Cobardes etc, Ys-koud laten ze me.

  Of ze met de stille Tromp of met bedankjes in 10 verschillende talen zijn vertrokken, het is elke x een grote Hassel meyers inzien. Eventjes geen “Zussen” brothers en andere Lastige posten in het wanbestuur van Curaçao.

  They dont impress me anymore
  Alleen hun ongelovige entitlement blijft me verbazen.
  Dank je wel!

 2. “Nu zijn er Hollands klinkende namen en is het ook niet goed”

  Weet je waarover het gaat ? Hint : het gaat niet om huidskleur.

  Het gaat om een eiland die in een diepe economische crisis verkeerd waaraan steun geboden wordt, niet alleen op socio-economic gebied op lange termijn maar ook op het gebied van hoognodige politieke herstructering.

  Tell me what has the sitting governement done for the island ? Fact is that it’s all been a downward spiral thanks to their corruption & nepotism.

  “It is so easy to break down & destroy. The heroes are those who make peace & build.”

  The only heroes are those who give a damn about the future of the island and are willing to gift miljarden aan financiele steun onder hoognodige voorwaarden.

  Those who have broken & destroyed are those you so eagerly defend. Please next time get your fact straight and keep your racist banter for yourself.

 3. shimaruku

  Alles goed en wel, wat kunnen jullie zeiken; geen typische YDK namen, maar die zijn toch allemaal corrupt en boef? Nu zijn er Hollands klinkende namen en is het ook niet goed ( Nl en alles wat er maar naar ruikt, is toch onvoorwaardelijk top?) Hoe dan ook zij hebben de ballen, ergens voor te staan , en niet enkel via een alias constant af te breken, discrimineren en beter te weten? . It is so easy to break down & destroy. The heroes are those who make peace & build. Bon siman

 4. John Bash

  @Curacao revisited. Misschien is dit een leuk artikel. Gelezen in https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/curacao/opinie/21973-opinie-alle-hens-aan-dek

 5. “maar af en toe een nieuw artikel zou leuk zijn”

  How about whatever happened to the third tranche ? Dat zou een leuk artikel zijn.

 6. Curacao revisited

  is KKC met vakantie? ik vind het prima om de hele dag op hetzelfde artikel te reageren maar af en toe een nieuw artikel zou leuk zijn

 7. Ze kunnen schrijven wat ze willen aan knops ik hoop nl hout poot stijf bij die bende criminele die altijdal jaren de bevolking hebben uitgezuig moet een keer gedaan zijn

 8. Trots op Curaçao

  What is next? 50 geleerden, 22 verontruste burgers …. 1000 gekke koeien,
  Cannabis plantages….. Houdt het dan nooit op?

 9. Curacao revisited

  “@Curaçao Revisited, dasrom Bedanken de Directeuren van de CNCS iedereen zo hartelijk, bij hun afscheid, soms zelfs in drie talen!”
  trieste is dat dit geval na een “succesvolle” carriere (succesvol in de vorm van bonus) doodleuk daarna allerlei commissariaten gaat doen. Alsof het eiland nog niet genoeg geleden heeft…

 10. Sate Batata

  Ik zie een paar namen onder de brief van welgesteld geboren typetjes die zich nergens echt hard hebben voor hoeven in te zetten.
  Nu na het mede-ondertekenen van deze brief, kunnen ze zichzelf en elkaar prijzen met het idee dat ze zich enorm hebben ingezet om Curacao door de crisis te krijgen.

 11. Knoek-koe

  …..”Het is diep triest dat wij in de financiele sector nog geen enkele vorm van risk based regulations hebben (Basel en Solvency)”……

  @Curaçao Revisited, dasrom Bedanken de Directeuren van de CNCS iedereen zo hartelijk, bij hun afscheid, soms zelfs in drie talen!

  Ze hebben alleen geheppie ouwert, kos bonus geregeld voorzichzelf en elkaar.

  En nu willen ze betrokken worden?

  Hoeveel mensen hebben ondertekkenden betrokken bij de bonussen;, gratificatiez of fees die ze al die jaren hebben ontvangen?

  Helaas gaat er van álles mis daar waar onze lokale toppers de scepter zwasien…

 12. Curacao revisited

  eens KK een hoop meelopers die overbetaald zijn en daarom geen enkel initiatief tonen. Het is diep triest dat wij in de financiele sector nog geen enkele vorm van risk based regulations hebben (Basel en Solvency): je zou verwachten dat na de drama’s van giro, ENNIA en PSB er behoefte is aan betere regelgeving maar zowel de politiek als CBCS lijken te slapen.

 13. Knoek-koe

  ……”is de kans groot dat je ingedeeld wordt in de persona “grata” of de persona “non” grata groep.”
  Eens KK: mijn ervaringen met CBCS variëren van slecht tot heel slecht”…..

  @Curaçao Revisited.
  Als puntje bij paaltje komt kun je collega’s , gestudeerd of niet gestudeerd, indelen in Shons, Bomba’s of katibus.

  Iedereen knikt of likt mee!
  Ga je er tegennin, sta je alleen!
  Want de Shons( in charge) de bombas ( de met kraaltreisjes omgekochten) en katibus (nederige buigers) doen allemaal mee met het systeem..

 14. Curacao revisited

  “Ja @Brian S, want als je bij de CBCS ( of andere “rijke” overheids NVs ) werkt, is de kans groot dat je ingedeeld wordt in de persona “grata” of de persona “non” grata groep.”
  Eens KK: mijn ervaringen met CBCS variëren van slecht tot heel slecht. Tijdje in een commissie gezeten om de financiele supervisie te updaten maar dat is een volledige waste of time: geen deadlines, geen ownership, en ook geen kennis vanuit CBCS perspectief. Hoe CBCS nu met ENNIA en Giro omgaat (beslissingen vooruit schuiven, geen beleid of visie) komt daarom niet onverwacht.

 15. Knoek-koe

  …..”Alleen Arthur Donker (RIP) durfde in het openbaar zijn mond opentrekken echter hij hoorde niet bij de elite….

  Ja @Brian S, want als je bij de CBCS ( of andere “rijke” overheids NVs ) werkt, is de kans groot dat je ingedeeld wordt in de persona “grata” of de persona “non” grata groep.

  98% sluit zich als een mak ja-knikkertje aan bij de persona”grata” groep, en krijgt leuke projectjes, mooie dienstreizen, “hot” gratificaties en salarisopslagen….of mag zelfs mee naar “grote” kamer…

 16. Nu ook nog capabele, politiek neutrale Caribische “Nederlanders”, die ook hun mond opentrekken, als een hoge piet, een van onze parels ” dingen” doen die eigenlijk niet erg zuiver zijn..

  Aleen Arthur Donker (RIP) durfde in het openbaar zijn mond opentrekken echter hij hoorde niet bij de elite…

 17. Knoek-koe

  ……”Maar deze entiteit zou zowel uit Europees-Nederlandse ambtenaren als uit capabele en politiek neutrale personen uit de drie Caribische landen moeten bestaan.”……

  Ja, mooi geformuleerd
  Capabele politiek neutrale personen
  Dat is al een hele klus..
  Heeft u een paar suggesties geachte mevrouw Moenir-Alam? Ik hoor ze graag, hoort u, daar ook bij? Hopelijk wel.

  Nu ook nog capabele, politiek neutrale Caribische “Nederlanders”, die ook hun mond opentrekken, als een hoge piet, een van onze parels ” dingen” doen die eigenlijk niet erg zuiver zijn..
  Ik zie namelijk reeds minimaal een van deze Personen op de lijst staan!, die nooit iets ondernomen heeft tegen Tromps regime”, en slaafs trouw en boog voor deze man!, in de tijd dat hij voor de CBCS , BNA, en dat is ook een heel groot probleem.. we zijn zo slaafs getrouw en de onbetrouwbaren…

  En trekken onze “klèp” niet open, als het onze cartiere in de weg ligt…

  Jullie hebben jullie “betrokkenheid” al decennia lang, rijkelijk gehad…

  En nooit iets gezegd, of gedaan tegen de flagrante corruptie , nee jullie profiteerden mee.

  Laat me even geen namen noemen…

 18. ….”Betrek Curaçaoënaar bij hervormingsplannen”

  Suzy Romer kent wel genoeg YDK die kunnen helpen!

 19. Knoek-koe

  ….”Betrek Curaçaoënaar bij hervormingsplannen”

  Neem aan dat ze met ” Curaçaoënaar” de gezagsdragers en hun lucratieve consultantsvrienen bedoelen.

  Hebben deze “Curaçaoenaars” de bevolking betrokken toen ze grote hompen taart uit de grote bolo sneden en onder hun friends en familie verdeelden?

  Deze lui hebben zichzelf verrijkt, publieke fondsen onbeschoft leeggetrokken.

  Nederland moet vooral deze figuren er niet bij betrekken…

 20. Kristensen, Witteveen, Kooistra, Canters, Hoeben, van der Kwast, Van der Geest, Van Buren.

  Typische YDK namen

 21. @Fred de Haas: ik ben het met u eens, een verstandige brief met verstandige suggesties. Om de Curaçaoënaar te betrekken bij de innovaties van ‘s lands economie en – bestuur is echter tijd nodig. Die tijd ontbreekt. Ik sprak gisteren een Curaçaoënaar en hij meldt het volgende: Laat Nederland zelf regie nemen in de puinhoop van het financieel bestuur en beheer op Curacao. Het is mijn opvatting dat het vertrouwen volledig weg is in deze regering en de ondernemers op het eiland in de kou staan wat betreft de NOW-middelen die door Nederland ter beschikking zijn gesteld. De regering heeft die middelen geconfiskeerd om hun eigen salarisniveau aan te houden en daarmee zichzelf te verheffen boven het “volk van Curacao”. Ladron nan ta!
  Het is mijn persoonlijke waarneming dat laagdrempelig samenwerken binnen het openbaar onderwijs tussen scholen en schoolbesturen van Ned en Cur wordt tegengehouden, vanwege politieke motieven. De mensen willen wel, maar mogen niet samenwerken. Het begint dus met integer bestuur en het stimuleren van kansen om iedere sector op Curacao sterker te maken, zonder dat dit direct geld hoeft te kosten. De veranderingsbereidheid is er maar wordt niet geënthousiasmeerd. Waar een wil is, is een weg…de wil is er, de weg wordt geblokkeerd. Begin met het onderwijs op Curacao en leg een stevige basis voor een duurzame samenwerking op organisatieniveau. Het begint bij de mens in de organisatie en bij neen bestuur die stimuleert en faciliteert. NOS mes por. Laten we vandaag beginnen.

 22. Curacao revisited

  Brede Kristensen, een typische Curacaonaar: wel de bijeenkomsten van de economenclub bijwonen, maar niet de contributie van 150gulden per jaar willen betalen. Dit zijn echt het soort mensen die ons moet adviseren op financieel gebied

 23. Harry Canters.. Voormalig MD van KPMG dat door het OM en Hof zichzelf mocht vrijkopen van witwassen..

 24. ASO : wat een zwamverhaal: duizend lege woorden…
  alleen de afsluitende regel snijdt hout : to break down and destroy is inderdaad easy want dat hebben de bestuurders en zakelijke bonzen van Curaçao de afgelopen 10 jaar met alle inzet gedaan. En zie het resultaat. Goed gelukt!
  Deze incompetente rommelaars moeten nu snel van het pluche af.
  Nederland komt de zaken op haar voorwaarden regelen. Want wie betaalt, bepaalt…

 25. Het nare is dat, mensen die “hoogwaardigheid” hebben of hadden of ze nu deel uitmaakte van het bestuur of “onafhankelijke” instantie vaak mee hebben gewerkt, passief of actief, met het misbruiken van fondsen, vaak vanwege hun ervaring serieus genomen worden door de meeste journalisten en media.
  Waardoor ze de minder wetende, met een aannemelijk verhaal zand in de ogen kunnen strooien.
  En zo de publieke opinie beïnvloeden.
  Onze elite is rot maar in het vak van “spinnen” zijn ze het zeker niet.

 26. @Knoek-koe
  Als ik dit zo lees wat je opschrijft word ik toch wel erg triest hoe schaamteloos deze mensen zijn.

  Ik geloof wel dat Knops/Rutte hier dwars doorheen kijken. Dus mijn voorstel aan de beide heren en het NL parlement, gooi de brief in de papier versnipperaar.

 27. Knoek-koe

  …….”Chos ‘dankuwel, danki, gracias’ Romero” [email protected] Curaçao

  Getuigt wel van goede smaak en fatsoen, dat hij de “community ” bedankt voor alles wat ze voor hem gedaan hebben.

 28. Knoek-koe

  …….”Leo Hooyer partner bij KPMG heeft als rechterhand van Peter Grootens UTS, SVB en APNA helemaal kaal geplukt door er open-end contracten voor audit en consultancy mee af te sluiten”…[email protected]

  Plukkers zijn het van de eerste orde, die zeer grof gegraaid MET behulp van politieke “vrindjes”….
  En helemasl geen bast hebben bij te “veel” controle

 29. Het is mij een raadsel waarom er mensen op de lijst staan waarvan je gevoeglijk mag aannemen dat zij ook van de reeds lang durende malaise hebben geprofiteerd.
  Ik snap derhalve ook niet waarom er mensen zoals den Brabander zich hiervoor kenen.
  Juist van een aantal mensen waar je vertrouwen in zou kunnen hebben maakt deze brief enigszins belachelijk.
  Decennialang heb je van deze mensen niets gehoord, niemand heeft zich zorgen gemaakt – met de piek van 2017-1/1/20 – over de werkloosheid de armoede de criminaliteit etc etc.
  Nu ineens komt iedereen uit de bekende kast.

 30. Trots op Curaçao

  @Rudy
  “Op zich is het idee om een aparte entiteit in te richten (een ZBO) om erop toe te zien dat Nederlandse gelden goed besteed worden, gezien de ons bekende ervaringsfeiten, het overwegen waard.”

  Tuurlijk het overwegen waard, als die zak met geld er maar komt.

  ” Maar deze entiteit zou zowel uit Europees-Nederlandse ambtenaren als uit capabele en politiek neutrale personen uit de drie Caribische landen moeten bestaan.”

  Noem mij capabele en politiek neutrale personen ut de drie Caribische landen.

  Dat is echt een utopie!

 31. “Het meekijken en meedenken met behulp van een ‘lange-afstandsbediening’ vanuit Nederland bergt ons inziens een groot mislukkingsrisico in zich.”

  De regering van Korsow heeft niet alleen bewezen, maar blijft nogsteeds bewijzen dat het mislukkingsrisico bij hun op 100% ligt qua resultaat voor het eiland.

  Facts :

  -Zelfverrijking en nepotisme zijn het enigste waarin zij geinteresseerd zijn.

  -Zelfs voor de corona crisis had het eiland the kampen met een downward economic spiral. Dankzij het bovengenoemde feit.

  -Het gaat om miljarden aan economische steun vanuit Nederland en de herstructurering van het huidig corrupt apparraat onder toezicht.

  Ik zou aan deze 22 uninformed clowns het volgend advies geven : next time get your fact straight, instead of wasting people’s time with your nonsensical non-informed rant.

 32. Curacao Independiente

  De word hervorming is blijkbaar nog niet duidelijk voor menigen, het is alleen een dure word voor besparing. Dus land Curaçao en zijn inwoners heeft blijkbar te lang gewoond op een te grote voet. Als wij echt door willen gaan met concrete hervorming(en) zou ten eerste tijd van aanpaken aangetreden, hierdoor zal het niet makkelijk worden, maar we ontkomen niet om door de zure appel (van besparing) heen te bijten. Wat Nederland aanbied is niet veel anders dan ten tijden van ontwikkelings gelden aan de voormalige Ned. Ant. waar ook heleboel mooie rapportages en adiviezen werden uigebracht, meestal door Nederlandse consultants (soort verplichte voorwaarde ter besteding dan de fondsen) die hierdoor dik aan verdienen. Dus de fondsen maken alleen en rondje om Curaçao en belanden weer op Nederlandse bankrekeningen, lees de eiland heeft minimale profijt aan gehad. Nu wil onze politici een heleboel geld gaan lenen, waar zoals voorheen nooit ten goede gaat gekomen van de bevolking maar voor een grote gedeelte besteed zal worden aan dure Nederlandse consultants die profijt zullen hebben en onze en toekomstige generaties moeten krom gaan liggen om dit te terugbetalen. Als een CFT na bijna 10 jaren zijn toegevoegde waarde niet heeft kunnen bewijzen waarom zal met een ZBO opeens wel werken binnen de voorgestelde terming van 7 jaren? Zie een gebied als St.Eustatius (geen water) nadat Nederland het al ruim 2 jaar alleen voor het zeggen heeft! In een corona tijd niet eens over stromen water kunnen regelen voor en eiland met 3200 inwoners? Laat wij Curaçaoënaars en Nederlanders ook niet hypocriet zijn ik ken het niet anders, families die om de zoveel tijd geholpen moet worden met voedsel pakketen/geld om rond te komen dit was al zo ten tijden van het land Ned. Ant., is gewoon onderdeel van de cultuur!

 33. Als met “betrek Curaçaoënaars bij de hervorming” mensen bedoeld worden die deel uitmaken van het probleem. Is het andwoord; “niet als je iets wilt creëren dat de bevolking kan helpen”.
  De graaiers, macht misbruikers en nepotistische bestuurder zullen er alles aan doen om hun way of life te bewaren en vervolging te voorkomen.
  Ook “De 22 bevelen de staatssecretaris aan om de nieuwe entiteit in de regio te huisvesten, ”
  Zie ik als risico. Er zal meteen pogingen gedaan worden om integriteit aan te tasten ze te bedreigen, te chanteren en hun geloof waardigheid in twijfel te trekken.
  Maak de commissie zo onafhankelijk mogelijk en hou ze ver mogelijk hier vandaan.

 34. observator

  “Het leek er even op dat alleen geleend kon worden tegen voorwaarden van ‘stikken of slikken’, hetgeen Nederlanders elkaar natuurlijk nooit moeten aandoen”, aldus de 22. Dit stellen is natuurlijk het toppunt van hypocrisie als we de LTU die de toelating en uitzetting van vreemdelingen regelt in beschouwing nemen. In deze verordening wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen Landskinderen en andere Nederlanders, er wordt dus op Curacao volgens wettelijk vastgestelde regels gediscrimineerd, maar daar horen we de 22 niet over. Het enige belang dat nu speelt is geld krijgen van die verschrikkelijke Nederlanders, liefst zonder enige voorwaarde.

 35. Curacao revisited

  “Rudy, lokale graaiexpertise is er genoeg (Victor Bergisch, Gianni Mob eh Schob, Stephen Capella met zijn moeder, Emsley Tromp, Chos ‘dankuwel, danki, gracias’ Romero, Neysa Amnesia, Henry Jourdain, Stanley Betrian, sushi Suzy, Aalvin Daal, Eric Garcia, Ralph Bentley Palm, de Windt RA, BMWieriks RA, Erik van Eps, Erik ‘Engerd’ de Vries, Rob Polar Blaauw en alle Tilly Pikeries en de golddiggers Anuschca Cova en Stella van Rijn).”

  je vergeet nog Gilbert Martina en Reinald Curiel te vermelden

 36. Vraag me af wat Leo Hoyer op deze lijst doet.

  Hij heeft bij KPMG als rechterhand van Peter Grootens UTS, SVB en APNA helemaal kaal geplukt door er open-end contracten voor audit en consultancy mee af te sluiten.

  En dan Steven van der Kwast. Heeft met zijn Insel Air tientallen zo niet honderden miljoenen belastingen nooit betaald en nog eens 30 miljoen steun in rook laten opgaan.

  Leo Hoyer en Steven van der Kwast zijn het levende bewijs dat Curaocaoenaars juist niet bij de hervorming betrokken moeten worden.

 37. Rudy, lokale graaiexpertise is er genoeg (Victor Bergisch, Gianni Mob eh Schob, Stephen Capella met zijn moeder, Emsley Tromp, Chos ‘dankuwel, danki, gracias’ Romero, Neysa Amnesia, Henry Jourdain, Stanley Betrian, sushi Suzy, Aalvin Daal, Eric Garcia, Ralph Bentley Palm, de Windt RA, BMWieriks RA, Erik van Eps, Erik ‘Engerd’ de Vries, Rob Polar Blaauw en alle Tilly Pikeries en de golddiggers Anuschca Cova en Stella van Rijn).

  Laten we deze expertise nu net niet nodig hebben.

 38. ericlapas

  Op zich kan ik de brief begrijpen maar waarom ze Nelson Mandela citeren, mag Joost weten. Mandela heeft tegen onrecht gevochten en een groot deel van zijn leven ervoor opgeofferd en dat is niet iets wat wij van deze groep kunnen zeggen.

  Het tegendeel, sommige van deze figuren zijn met een zilveren theelepel in hun achterste geboren en hebben nooit iets tegen onrecht hier gedaan.

 39. Waarom, nadat de macamba’s werden “verbannen”, “weggejaagd”, “weggeknuppeld” uit Curacao na 30 Mei 1969 hadden de opstandelingen waaronder Nita, Goddett, Errol Cova e.a.) de macamba’s niet uitgenodigd om te blijven en/om in een band van eenheid samen te werken met jiunan di Corsow voor een dure relatie tussen Nederland en Curacao??? Nu jullie in de puree, in de penarie zitten, nu pas zien jullie de waarde van de macamba’s hè! Na 30 Mei waren de macamba’s koper geworden voor jullie en nu zijn ze goud waard met een kei hoge goudwaarde/gehalte. Nu zijn jullie hielenlikkers geworden, bedelaars. Nu worden de macamba’s aanbeden, op een voetstuk geplaatst, jullie beminnen de macamba’s nu, jullie gaan door vuur en vlam voor de macamba’s, jullie breken ijzer met de hand voor de macamba’s, jullie kunnen tienmaal de Grote Oceaan overzwemmen voor Nederland, tienmaal de Sahara woestijn oversteken voor Nederland. Joh, wat geld allemaal niet kan doen. In het Spaans zegt men; poderoso caballero es don dinero. letterlijk betekent het; een machtige heer is (mijn)heer geld, oftewel; geld opent alle deuren. Vergeet asjeblieft niet dat de band én het vertrouwen helemaal weggeslagen is. Nederland moet hééél goed en diep nadenken en mediteren over deze “deal”. Want Nederland heeft jullie wel vergeven, maar vergeten………Nu dan, jullie hebben na 30 Mei alleen en op eigen rekening de regering opgenomen, nu willen en moeten de macamba’s ook alleen regeren, dus zónder jiunan di Corsow indien, jawel, indien jullie het weer goed willen maken met de macamba’s. En na X jaren de regering wéér teruggeven aan Corsow (indien het mogelijk is). Zo niet, zoek het maar zelf uit. De bal ligt nu bij jullie. De hete aardappel ligt ook in jullie hand, terwijl Nederland de vier azen van het kaartenspel in bezit heeft. Dus Mom Nederland heeft totááál niet te verliezen. Jullie zijn aan zet. Nos mes por, was jullie motto na 30 Mei, nu moeten jullie ook toevoegen; nos mes no por SIN HULANDA.

 40. Curacao revisited

  “al snel duidelijk dat de ‘Haagse’ hervormingsvoorstellen en voorwaarden raken aan fundamentele democratische normen en waarden. ”
  democratische normen en waarden: dat de Nederlandse belasting betaler moet opdraaien voor de corruptie en nepotisme op Curacao

 41. Heeft het vanmorgen azijn bij u geregend beste Trots op Curaçao?

  Een utopie wordt niet voor niets beschreven als een onwerkelijke wereld, maar ik weet zeker dat er voldoende inwoners zijn die inzien dat de huidige situatie echt op de schop moet.

  Er is een beweging op gang gekomen die niet meer te stoppen is. Ik hoop dat Knops dit ook ziet en ook de lokale expertise vanuit deze groep op waarde schat.

  Les 1 veranderkunde: kweek draagvlak voor je ideeën.

 42. Stephen Capella heeft zich als lokale professional al aangemeld, en wijst erop dat hij van Girobank zo’n rendabele bank heeft gemaakt dat hij er 400,000 dollar bonus kreeg.

  Hij stelt zichzelf gratis beschikbaar, mits de organisatie gebruik gaat maken van zijns inziens onmisbare Avalon software uit Panama.

 43. Trots op Curaçao

  “De bevolking van Curaçao moet daarbij volledig, eerlijk en dus zonder electorale motieven en/of andere agenda’s, worden betrokken”, stellen de briefschrijvers.”

  Duidelijk dat deze briefschrijvers geen besef hebben dat wat ze stellen een absolute utopie is.

 44. Fred de Haas

  Een verstandige brief met verstandige suggesties. Wat nodig is zijn plannen op allerlei gebied en een stap voor stap implementatie van die plannen met een bijpassend budget.
  Zo zal de inrichting van het Onderwijs opnieuw moeten worden bekeken. Ook zal er een plan moeten worden gemaakt om de armoede op te heffen door het creëren van werk.
  Alleen maar lankmoedigheid vragen van de Nederlandse Regering is niet voldoende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *