Curacao.nu | Curaçao heeft dringend geld nodig om de gulden overeind te houden

Persbureau Curacao

Persbureau Curacao

Curaçao heeft zorgen over een versnelde afname van de deviezen en daarmee de stabiliteit van de Antilliaanse Gulden. Om de wisselkoers van de gulden overeind te houden is om een steunfaciliteit van maandelijks 60 tot 70 miljoen gulden gevraagd.

Dat is naar voren gekomen in het verzoek van Curaçao om de normen in de Rijkswet financieel toezicht los te laten vanwege de Corona-crisis.

Het College Financieel toezicht stelt dat de Rijkswet niet voorziet in directe ondersteuning van de deviezen en adviseert de Rijksministerraad om een deskundige partij te laten adviseren over genoemde risico’s en de eventuele maatregelen die genomen moeten worden. Het College denkt daarbij aan de Nederlandsche Bank.

Het is volgens het Cft van belang te constateren dat de landen met een liquiditeitspositie die maximaal een maand van de reguliere uitgaven dekt, al binnen enkele weken een liquiditeitsbehoefte voor het opvangen van de verwachte tekorten verwachten.

Het Cft adviseert de Rijksministerraad daarom om voor 15 april al te komen tot de afronding van een eerste tranche liquiditeitssteun.

Normen in de Rijkswet

Het College financieel toezicht adviseert de Rijksministerraad om in te stemmen met het loslaten van de centrale begrotingsnorm zoals die in de Rijkswet voor Curaçao en Sint Maarten is bepaald. Hetzelfde zou moeten gelden voor Aruba die te maken heeft met een Landsverordening en een apart protocol met afspraken.

Het college komt daarmee tegemoet aan de verzoeken van Aruba en Curaçao aan Den Haag om de afspraken aan te passen vanwege de corona-crisis. De Rijksministerraad had het Cft om advies gevraagd en behandelt deze vrijdag.

Gevolgen voor economie en overheidsfinanciën

Aruba en Curaçao zullen volgens het Cft worden geconfronteerd met teruglopende inkomsten en verhoogde uitgaven. Dit zal versterkt worden door beleidsmaatregelen die de landen zullen nemen ter beperking van de schade, zoals directe inkomenssteun aan werknemers die op korte termijn hun baan zullen verliezen en uitstel van belastingbetaling.

Des te ruimer de beleidsmaatregelen die de landen beogen, des te groter zijn de begrotingstekorten en de benodigde liquiditeiten.

Het is voor het Cft nog niet mogelijk op dit moment aan te geven aan welke normen de landen niet kunnen voldoen en in welke mate. Wel staat vast dat Curaçao en Sint Maarten in 2020 niet in staat zijn om te voldoen aan de wettelijke norm van een sluitende gewone dienst.

Zoals gesteld is concrete informatie over de gevolgen voor de economie, de beleidsmaatregelen die de landen beogen en de gevolgen voor de overheidsfinanciën op dit moment nog onvoldoende beschikbaar en is er in elk geval onvoldoende onderbouwing om besluiten met omvangrijke en vergaande financiële gevolgen te nemen. Zo is onder andere nog onvoldoende duidelijk wat de landen, binnen de beperkingen van hun begrotingen, nog verder zelf zouden kunnen genereren aan dekking voor voorgenomen noodmaatregelen, zegt het Cft.

Download hier de adviesbrief van het Cft aan de Rijksministerraad;

Bron: Curacao.nu

41 Reacties op “Curacao.nu | Curaçao heeft dringend geld nodig om de gulden overeind te houden

 1. Hoewel ik een hoop ben, (dislect, eigenwijs, te zwaar) een politicus ben ik niet, een man een man een woord een woord enzo., En mijn verleden is als eigenaar van een MKB. En mede daarom denk ik inde politiek geen enkele kans te maken. Dacht ik dat wel dan had ik dat gedaan. En misschien had ik dan op die manier een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Maar helaas het is zo het is. Zij flatteren en graaien en ik geef commentaar en meer zit er niet in..

 2. @Dislect
  Wat is er nieuw aan het algemern kiesstelsel op Curaçao? Die bestaat toch minimaal al sinds het Statuut bestaat? Enige verschil is dat er sinds 2010 een bestuurslaag (de eilandsraad) tussenuit is. Eigenlijk is het nog gemakkelijker geworden en gaan wij, in principe 1x in de 4 jaar naar de stembus. Dus doe nu niet alsof onze parlementaire democratie of kiesstelsel iets nieuw is. Dat er mensen zijn die zich zonder enige vorm opleiding of kennis verkiesbaar stellen, is een feit. Dat een deel van de bevolking daar vervolgens op stemt, ja wat zullen we daar nu op zeggen? Het volk krijgt wat het verdient? Wie zal het zeggen?

  Roepen dat het niets zal helpen wanneer je beslist zelf de handen uit de mouw te steken, i.p.v. langs de kant te staan klagen en commentaar te leveren, is nogal een gemakkelijk excuus vind je niet? Ik zou zeggen als je denkt het beter te kunnen, maak dan niet alleen gebruik van jouw actief kiesrecht, maar ook van jouw passief kiesrecht.

 3. OK @Fox , Thanks voor de terugkoppeling.
  Ik denk dat we het op veel punten met elkaar eens zijn.

 4. We hebben hier de problemen die overeenkomen met andere nieuwe democratieën in oost Europa en Afrika. Waar het algemeen kiesrecht nieuw en interlect laag is. Daar wordt van geprofiteerd door een groep mensen die de financiële macht hebben om cadeautjes uit te delen in ruil voor een stem. En zolang de massa niet begrijpt dat alle cadeautjes uit eigen doos komen. En dat hun doos door de zelfde politici nog verder wordt leeg gehaald (omdat ze niet weten dat het hun doos is!) Gaat de zelfde groep blijven en kan je je wel verkiesbaar stellen maar het idee is zelfs al kansloos. En dat weet jij ook! Wak kan je dan doen? If you cant beat Them joint them. Of blijvend aggeren en misstanden met naam en toenaam onder de aandacht blijven brengen in de, misschien wel ijdele, hoop dat meer mensen zich bewust worden. Dit is hetgeen waar dit forum zich uitstekend voor leend. Dat het bestuur ook weet getuigen de aanvallen op het forum. En ik ben blij dat er nog een nationaal vrij forum is waar dit mogelijk is

 5. @John Bash @Knoekoe. Je lijkt wel een kleuter. Inderdaad een dreinende kleuter

  @Knoek-koe
  Zoals ik al eerder aangaf. Op jouw vraag wat een parlementariër o.a. op een verkeersbeurs te zoeken heeft (dus waarom het van belang is dat parlementariërs verder kijken dan hun neus lang is, voordat zij wetsvoorstellen indienen), heb ik vorige week in algemene zin uitgebreid een comment op KKC gepost. Ik zou zeggen zoek het lekker op als je echt geïnteresseerd. Ik blijf niet in herhaling vallen en KKC heeft een uitstekende zoekfunctie. Misschien een tip bij het zoeken i.p.v. snoepreis zou je kunnen zoeken op studie/ dienstreis. Succes ermee.

  O.b.v. jouw relaas kan ik mij steeds minder aan de indruk onttrekken dat jij weinig kennis hebt over hoe een parlementaire democratie werkt. Sowieso gooi je alles op één hoop. Ik hoop dat je weet dat parlementariërs door het volk gekozen zijn. Vaak op persoonlijke titel of op basis van volgorde van een partijlijst en geldende partijregels.

  Je hoeft het niet eens te zijn met de keuze van het volk, maar zo werkt het nu eenmaal in een democratie. Ook bestaat er helaas geen wetgeving dat verbied dat een gekozen parlementariër bij wangedrag (of zelfs na 2 veroordelingen door de rechter) het parlement uitgebonjourd kan worden. Fatsoenlijke mensen houden de eer aan zichzelf en vertrekken op eigen initiatief. Sommige zelfs bij het minste vermoeden of verdenking van verkeerd handelen. Op Curaçao lijkt dat zelfinzicht of die (partij)discipline in sommige partijen volstrekt afwezig. Voor de goede orde daar kan een regering niets aan veranderen en het is zoals het is.

  Totslot: als jij zo goed weet hoe je alles (wat tig jaar rot is) in een korte regeringsstermijn kunt verbeteren en terwijl er nog veel andere grote problemen spelen, wat let jou dan om jezelf binnenkort verkiesbaar te stellen? Gelukkig mag dat in ons politieke systeem mits je de Nederlandse nationaliteit hebt. Ik zou zeggen go4it.

 6. @Knoekoe. Je lijkt wel een kleuter.

 7. Curacao revisited

  “Zou hetzelfde zijn als je nu van Duitsers verlangt verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in de 2e wereldoorlog is gebeurd.”
  en dat is exact het issue: in westerse landen is men bereid om toe te geven dat men in het verleden fout is geweest, en worden maatregelen genomen zodat dit in de toekomst voorkomen wordt. In Curacao leren wij niet van fouten in het verleden: politici blijven maar de kaart goed-fout trekken om hun eigen wangedrag, corruptie en vriendjespolitiek goed te praten. Wat schotte en co in het verleden heeft gedaan, maakt het gedrag van deze regering niet beter. Rhuggenaat heeft nu met deze crisis de kans om dingen recht te zetten, overheids salarissen in te perken, transparantie af te dwingen, en jaarrekeningen op tijd te publiceren, maar het ontbreekt weer eens aan echt leiderschap en victimhood heeft de boventoon

 8. @KK, applaus

 9. @Fox zegt:
  Ik ga echt niet al jouw vragen beantwoorden.

  Er waren @ beste Fox een paar vragen waar je nog geen enkele x op in was gegaan. En de reden dat je er niet op antwoordt is waarschijnlijk omdat je er geen hapklaar of rationeel antwoord op hebt, of omdat het niet opportuun is om de vraag te antwoorden.

  Ik herhaal ze nog een x. Maar je hoeft uiteraard geen antwoord te geven. Je leeft in een vrij land. Alleen vreemd als je dat niet expliciet doet voor deze 2 vragen, terwijl je over andere zaken wel een zeer expliciete mening hebt. Maar goed het zij zo.

  De vraag luidde:
  A. Wat heeft een wethouder te zoeken op een verkeersbeurs, waarom zou hij/zij daar naar toe moeten. ( lees: wat is de toegevoegde waarde)

  B. Wat hebben 7 parlementariers te zoeken op een verkeersbeurs?

  Verder zegt @Fox
  …..”Ik zie geen enkele reden/ logica waarom huidige politici verantwoording moeten afleggen, voor volgens jou ( volgens jou dus niet, jij vind al die punten normaal?, zie opsomming vorige comments) corrupte handelingen die partijgenoten en niet partijgenoten, diverse coalities uit het verleden zouden hebben verricht”….

  Dus eigenlijk zeg je dat ze 0,00 verantwoordelijksbesef hebben, en dat wat er gebeurd is een bagatelcorruptie is?

  Dat is nu exact het probleem met de huidige politie bestuurscultuur op Curaçao, en de arrogantie van partijgenoten overal mee weg te komen.

  Je legt de vinger precies op de zere plek.
  Je/ men vindt corruptie blijkbaar allemaal zo normaal, dat er gemakshalve maar over heen wordt gestapt. Daarom zit het parlement nu ook vol met wandelende strafbladen, maar ook andere figuren, die zonder scrupules weer vinden dat ze plaats kunt nemen op de parlementszetels.

  En we tolereren het ook nog, dat is het probleem.
  Iemand die klappen uitdeelt in het parlement zou nooit meer toegelaten moeten worden, of in ieder geval 5 jaar de toegang ontzegd moeten worden.
  We laten het toch toe!
  Het parlement ( + regering) zijn defacto een karikatuur van de bevolking.
  Wij laten ons beschrijven via parlementven regering.
  En die beschrijving is niet zo fraai..

  Het is deze passieve en gedogende attitude van stemgerechtigden, die maken dat er zo lichtvaardig om wordt gegaan met corruptie en het responsabiliseren ervan en dat partijen óveral mee wegkomen.

  Ze denken letterlijk dat iedereen het na een tijdje wel vergeten is.

  En @Fox: Ik zeg ook niet dat iedereen een bad hombre is van de huidige coalitie, en een beetje flauw om de andere partijen aan te halen als alternatief , alsof je wilt zeggen dat als ik me kritisch uitlaat over de huidige coalitie, dan moét ik wel automatisch voor de oppositie zijn.

  Dat is een typisch staaltje van de “non sequitur” redenatie. Een kromme argumentatie vorm, die in eerste instantie aannemelijk lijkt, maar logischerwijs “niet volgt” uit de premissen, een drogreden dus.

  “Non sequitur” ( no ta sigui) drogreden: …..”Je hebt kritiek op de PAR, dus moet je wel voor PS zijn”……
  Leuk geprobeerd @Fox.

  De tijd is voorbij dat partijen zich de arrogantie kunnen permiteren om overal mee weg te komen, je de mond proberen te snoeren, weigeren transparant te zijn onder het mom van “privacy” regels ( lees: achterkamertjes en bekookstoof politiek) en zelfs de “argumentum ad baculum” letterlijk: het argument van de stok bezigen,

  Dreigen (subtiel) dus met negatieve consequenties als je kritiek hebt.
  Een vorm van afdwingen dus!

  Als je ergens kritiek op hebt, dan krijg je een proces aan je broek, of als je dingen zegt die ons niet zinnen /niet stroken met de gevestigde orde, dan gaan we ervoor zorgen dat je geen promotie krijgt of dat je mond gesnoerd wordt, gebeurt helaas te vaak, ook op dit forum, comment verwijderingsverzoek, op verzoek)

  En subtiel @Fox bezig je de —Argumentum ad Baculum— ook;

  “Als je kritiek hebt op de huidige colitie, dan ben je er de oorzaak van dat we PS,MFK, KdnT coalitie krijgen, ben je voor PS etc… = subtiele dreiging met negatieve consequenties = argumentum ad baculum = ontworpen om de opponent monddood te maken.

  Een evidente (drog)redenatie techniek om de geloofwaardigheid van de opponent te ondergraven.

  Een goedkope drogredentecchniek die de gevestigde orde, dus ook leden deze coalitie vaak bezigt (o.a. Suzy met haar juridische proces dreigingen, typische trek van arrogante advocaten die geen tegenspraak dulden, hebben we er nogal wat van op ‘t eiland) en zo de kritische burger monddood proberen te maken, zodat ze ongestoord door kunnen gaan met het verdelen van bolo’s.

  Ik blij het zeggen: Stemgerechtigden moeten niet loyaal zijn aan politici, of politieke partijen, maar loyaal zijn aan de onwrikbare principes van goed bestuur en code of ethics. Er moet zero tolerance zijn voor politici in politieke partijen of coalities die deze principes schenden en er mee weg proberen te komen.

  Een “beetje” corrupt = Corrupt
  Een “beetje” corruptie gedogen = medeplichtig zijn aan corruptie.

 10. @Knoek-koe
  Ik ga echt niet al jouw vragen beantwoorden. Dat zou een herhaling zijn van reeds eerder beantwoordde vragen of comments die ik gepost heb. Zoek ze maar op via de KKC zoekfunctie. Dat jij eindeloos achteruit en (niet vooruit) wil blijven kijken, dat moet jij weten. Daar ben ik niet van.

  Ik zie geen enkele reden/ logica waarom huidige politici verantwoording moeten afleggen, voor volgens jou corrupte handelingen die partijgenoten en niet partijgenoten, diverse coalities uit het verleden zouden hebben verricht. Zou hetzelfde zijn als je nu van Duitsers verlangt verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in de 2e wereldoorlog is gebeurd. Niemand verplicht jou om deze regering of de PAR al dan niet serieus te nemen. We leven in een vrij land.

  Je hoeft evenmin bij de volgende verkiezing op ze stemmen. Misschien is KdNT, MFK of PS meer iets voor jou. Succes met je keuze.

 11. Gelukkig dat ik thuis zit vanwege Corona, heb ik tijd om KKC te lezen.

  En aan de lengte van de bijdragen te zien zitten alle reageerders thuis en ontsnappen aan hun vrouw via de KKC, die daarmee aardig wat huwelijken heeft gered.

  On topic: dat Ruggenaath het in zijn botte hoofd haalde om mafiameid Stella van Rijn tot voorzitter van de commissie Integriteit te benoemen en de coalitie daar geen bezwaar tegen had zegt meer dan genoeg over Ruggenaath, de PAR en de rest van de coalitie.

 12. @Fox……..Je bent niet meer ingegaan op de oprechte vraag:

  A. Wat heeft een wethouder (o.a. van de PAR) te zoeken op een verkeersbeurs ( lees: wat is de toegevoegde waarde)?

  (Werkt hij soms voor de dienst/ departement verkeersveiligheid?)

  B. Wat hebben 7 parlementariers te zoeken op een verkeersbeurs?

 13. @Fox zegt :…….”Hebben zij ( de RvC leden) deze te danken aan het parlement, de oppositie, vorige regeringen of het huidige kabinet?……

  Maakt het uit — voor de corruptiebestrijding — aan wie zij deze RvC positie te danken hebben

  Het gaat om hun integriteit én bekwaamheid. We hebben niets aan een regering die “meeveert” of “wegkijkt” als het om vriendjes politiek en/ of corruptie gaat.
  En ik herhaal weer: Het is moeilijk om integriteit en zuiverheid te eisen van andere partijen, als je zelf ook een “beetje” corrupt bent, en een “beetje” aan vriendjes politiek doet.

 14. @Fox zegt…………Zie ook een hoop namen van inmiddels allang niet meer actieve (PAR) politici, maar dat maakt jou blijkbaar niet uit”………..

  So what? Ontslaat het feit dat het om corruptie uit het verleden gaat — van niet actieve én actieve politici — de PAR van haar verplichting om daar verantwoordelijkheid voor te nemen?
  En een diepe mea culpa buiging te nemen voor deze corruptie, ?

  De “nette” PAR die tegen corruptie is ? Het gaat erom dat de PAR in het reine komt met haar verleden, en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Dat zou getuige van klasse, ook als dat niet meer “actieve” ex (PAR) politici betreft!

  Pas dan zal deze partij weer een beetje serieus genomen kunnen worden.

  Bovendien ging het niet om de eerste de beste personen van de PAR, maar om o.a. twee Minister-president / lijsttrekkers.:

  —–Emily deJongh El Hage—–
  Lease auto’s voor de Ministers van de Nederlandse Antillen worden gehuurd bij een bedrijf dat de auto’s aanschaft bij een neef van de Minister-president -–‘Emily de Jongh-Elhage —–.

  Ex-ministerpresident —– Ys —— zou illegaal tweedehands auto’s hebben geïmporteerd uit de V.S. Het delict waar Franklin Sluis ( nu Directeur BP&T) veroordeeld is.

  Tevens geeft ——-Ys —–( kwistig snijden met andermans leer) twee keer salaris aan zijn chauffeur omdat deze ook zou optreden als zijn bodyguard.

  Ys, de “beetje” corrupte ex Minister President, die nu voorzitter van de RvC van de “beetje” corrupte Centrale Bank is, met al haar “beetje” corrupte Presidenten, ad interim presidenten, en directeur secretarissen. De CBCS die ook een “beetje” aan familie & vriendjes nepotisme doet.

  Nee beste @ Fox. Je kan niet een “beetje” corrupt zijn of een “beetje” een integer. Integriteit is een principe , waar je bewust voor kiest. Je bent 100% integer of je bent het niet.

 15. @Ambulant: als we dat waardig zijn! En niet eerder. Dus dat kan lang duren.

 16. Die makambas,
  Ja ze zullen geld geven.
  Maar wanneer laten wij zien dat we dat waardig zijn.

 17. @Knoek-koe
  Impressive. Zie ook een hoop namen van inmiddels allang niet meer actieve politici, maar dat maakt jou blijkbaar niet uit. Je kunt ook tot de jaren ’60 terug gaan, maar wat schiet je daar mee op? Hoop dat je ook zo’n lijstje hebt van politici van andere partijen? Misschien is bij de volgende verkiezingen een KdNT, MFK en PS coalitie voor jou een goede keuze? Krijg je vast een corruptieloze regering met veel intelligentsia en kennis van zaken.

  @Dislect
  “De overheid is (enig?) Aandeelhouder en heeft daarmee controle en leden van de RVB en RVC worden aangedragen door de regering. Dat weet ik als feit omdat ik, van verschillende NV’s een lid persoonlijk ken van RVB en RVC, die zonder schroom zelf vertelde dat ze hun positie te danken hadden aan familie in Forti en het niet ging over kwalificaties.”

  Dat je aandeelhouder bent wil niet automatisch zeggen dat je controle hebt. Zeker niet als je staat voor Good Governance. Via lobbyisten wordt uiteraard geprobeerd invloed uit te oefenen. Dat zal ik niet ontkennen. Althans zo gaat het in de echte grote mensen wereld. En ja, de leden worden door een regering voorgedragen bij de RvA. Vaak voor een termijn van 5 jaar. Ik weet niet welke RvB’s of RvC’s de afgelopen 2 zijn benoemd door de huidige regering.

  Dus dat deze leden aangeven dat zij hun positie te danken te hebben aan “Forti” zegt mij nog niets en is nogal vaag. Hebben zij deze te danken aan het parlement, de oppositie, vorige regeringen of het huidige kabinet? Wie in Forti? Ik vraag dit omdat het erop lijkt dat sommige reageerders het verschil tussen parlement, oppositie en regering niet helemaal op een rij hebben en alles wat in Fort gebeurt of is gebeurd op een grote hoop gooien.

 18. ………….”En ga nu niet zeggen dat de politiek hier
  (RvC + RvB vol vriends & family) geen weet van heeft, en dat ze geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen voor deze aard van werken.”………zegt @ Dislect.

  Amen!

 19. @fox, het argument dat de overheids NV’s volledig zelfstandige entiteiten zijn is een non argument. De overheid is (enig?) Aandeelhouder en heeft daarmee controle en leden van de RVB en RVC worden aangedragen door de regering. Dat weet ik als feit omdat ik, van verschillende NV’s een lid persoonlijk ken van RVB en RVC, die zonder schroom zelf vertelde dat ze hun positie te danken hadden aan familie in Forti en het niet ging over kwalificaties. Dit maakt de bestuurder een product van nepotisme.
  Als het bestuur zich nu zou omringen met mensen die wisten wat ze deden was het nog een minder probleem geweest. Maar de basis van keuzes is weer nepotisme liever een vriend of familielid als direct ondergeschikte als iemand die het beter weet als jezelf. Wat weer resulteert dat er in de derde of 4de laag personeel zit dat beter op de hoogte is van de aard en eigenschappen van het bedrijf dan de gezamenlijke top.
  Deze vormen eigenlijk een bedreiging voor die top en vanaf de 3 de of 4de laag worden alle initiatieven, enovatie en ijver systematisch de kop ingedrukt en worden belachelijk gemaakt als makamba, makamba pritu of Oreo.

  Gevolg; inefficiënte bedrijfsvoering en een zich verrijkende top.
  En ga nu niet zeggen dat de politiek hier geen weet van heeft en dat ze geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen voor deze aard van werken.
  Het is een systeem gecreëerd, onderhouden en geëxploiteerd door Forti.
  Het ontkennen maakt je nog al belachelijk.
  Het verdedigen maakt je medeplichtig.

 20. ………….”Ironisch om te zien dat onze “integere” PAR zo vaak in het lijstje voorkomt.”……….

  Je verbaliseert het perfect @ Curaçao Revisited. Ironisch, de “keurige” PAR, die zo vaakbin het lijstje voorkomt. Met de “keurige” meneer Ys, die nu RvC voorzitter is van de CBCS.

  Toonbaan de top is goed fout met een heer als Ys bij een instituut dat intrgriteit moet waarborgen.

  Breek me de bek niet open over hypocrisie op dit eiland, met partijen die net iets ” minder” corrupt en “voorkomender zijn dan andere.

  Corruptie = corruptie, ook als Ys het doet, of je coalitiegenoten.

 21. Curacao revisited

  mooi overzicht Knoek-koe! Ironisch om te zien dat onze “integere” PAR zo vaak in het lijstje voorkomt. Zolang Ys in de RvC van CBCS zit, hoeven wij ook van CBCS weinig integriteit te verwachten

 22. @Fox zegt:……..”Je beschrijft de handel en wandel van politici? Wederom geen enkel onderbouwd bewijs gelezen. Het is meer “horen zeggen” en “redu” wat ik lees”…….

  Cry me a river! Wil je me zeggen dat er geen vriendjes politiek bedreven wordt, dikke vette deals worden gesloten met familie leden, vriendjes bevoordeeld worden?

  Hier heb je nog wat van die redu, horen zeggen roddels, rumors:

  Ata pa bo gosa:

  case 1.

  Minister van Verkeer Omayra Leeflang verwijst investeerders door naar haar broer om een businessplan te maken. Zogenaamd omdat een businessplan van de broer van de minister sneller wordt goedgekeurd.

  case 2.

  De Ministers van de Nederlandse Antillen hebben voor de periode van 1 jaar een leasecontract afgesloten voor nieuwe auto’s. De auto’s worden gehuurd door een bedrijf dat toevallig de auto’s aanschaft bij een neef van de Minister-president
   —–‘Emily de Jongh-Elhage ——-.

  Case 3

  Ex-ministerpresident —– Ys —— zou illegaal tweedehands auto’s hebben geïmporteerd uit de V.S. Voor dit delict staat nu Franklin Sluis terecht en tegen hem werd een jaar celstraf geëist, welke uiteindelijk is omgezet in zes maanden voorwaardelijk en een boete van 15 000 gulden. Ys wordt verhoord vanwege eventuele betrokkenheid.

  Case 3 B

  Tevens geeft ——-Ys —–( kwistig snijden met andermans leer) twee keer salaris aan zijn chauffeur omdat deze ook zou optreden als zijn bodyguard.

  Case 4.

  Gedeputeerde ——-Eugene Rhuggenaath——- is naast gedeputeerde van Economische Zaken en Toerisme ook voorzitter van de stichting CTDF, dat is de stichting waaronder het toeristen bureau van Curaçao ressorteert. Als gedeputeerden controleren zij feitelijk zichzelf.

  Case 5.

  Volgens de huidige regeling kunnen ministers van de Nederlandse Antillen in 4 jaar tijd hun pensioen volgestort hebben en vanaf 45 jaar kunnen ze met pensioen. Ze krijgen dan 70% van hun laatstgenoten salaris. Parlementariërs kunnen dat in 16 jaar en kunnen er daarna over beschikken als ze 50 zijn.

  Ironisch, deze royale stapelpensioenregelingen, terwijl grootste gedeelte van de bevolking met een AOV moeten doen. Geen enkele minister, parlementarier, partijgenoot, waagt zich hieraan, allemaal smullen ze natuurlijk mee.

  ….”Hanchu areglo di penshun pa polítikonan inutil, estrecho areglo di penshun pa e pueblo pagadó”…..

  Case 6

  Het kabinet de ——Jongh-Elhage—— is van plan om 5 staatsecretarissen aan te stellen die nauwelijks iets te doen hebben en jaarlijks 1,5 miljoen gulden kosten. Deze staatssecretarissen hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden als ministers, maar verdienen alleen 10% minder. 

  Case 7

  Bestuurslid van de PAR ——–Willam da Costa—— Gomez voert voor een bedrag van 35 000 per maand interim-management uit aan de Stichting Studiefinanciering Curaçao.

  Case 8

  Minister-President ——-Ys——-‘ geeft 4 persoonlijke medewerkers aan het einde van zijn kabinet een bonus ( ….”lekker uitdelen, als het niet uit je eigen zakt komt”…….) die wordt betaald uit gemeenschapsgeld en waar geen onderbouwing voor is. Dit schijnt inmiddels een normale praktijk te zijn. 

  Dit is slechts een deel van de zeer uitgebreide lijst, en slechts wat er aan het licht is gekomen…en dit geldt voor alle partijen.

  Allemaal redu, achterklap en horen zeggen zeker?

  Wanneer gaat Rhuggenaath, als hij zo nobel en integer is, excuses aanbiedenén de corruptie terugbetalen die namens zijn partij is ” bedreven” waar hij nu lijsttrekker van is?

  Of moeten we net doen alsof onze neus bloedt, en er niet meer over praten? Want dat willen ze natuurlijk graag! Mond dicht, zodat zij lekker door kunnen spatten en graaien.

  Maar ja excuses aanbieden en schuld erkennen zijn zeer schaarse kwaliteiten en vergt een zekere mate van klasse, en juist die klasse daar ontbreekt het politici vaak aan….

 23. @Fox
  Bedankt voor je uitgebreide relaas.
  Je zegt steeds dat er geen steekhoudende argumenten worden genoemd.

  Je hebt het echter 0 keer gehad over de exorbitante salarissen en pensioen regelingen.
  De kern van de zaak = de extreem hoge salarissen, gratificaties, studieverlofregelingen, snoepreizen ( verkeersbeurs).
  En: plaatsen van ongekwalificeerde op overheidsposities. Dat zou onmiddelijk moeten worden gecorrigeerd. Daarom krijg je situaties waarin ministerd/ hoofden/ etc zoveel externe “adviseurs” nodig hebben. Heen personeel is onbekwaam, en zij zelf helaas ook te vaak.

  En of ze in het verleden hebben plaatsgevonden in vorige/ andere regeringen , zou geen beletsel moeten zijn voor de huidige regering om te corrigeren wat fout is. Fout = fout, en het maakt niet uit wanneer dat gebeurd is. Maar het is politiek niet altijd opportuun om te corrigeren.

  De issue is dat ze állemaal meegesnoept hebben op een andere manier , ( vriendjes, kompinchis , familie hebben geplaatst).

  Ook ben je nooit ingegaan op de oprechte vraag:
  A. Wat heeft een wethouder (o.a. van de PAR) te zoeken op een verkeersbeurs ( lees: wat is de toegevoegde waarde)?

  Werkt hij soms voor de dienst/ departement verkeersveiligheid?

  B. Wat hebben 7 parlementariers te zoeken op een verkeersbeurs?

  Die vraag heb je nooit beantwoord.
  En ja hearsay, achterklap, roddel het zal best voorkomen. Dat gebeurt er als regeringen bewust en structureel jarenlang bedonderd hebben en de principes van open en transparant bestuur flagrant schenden /met voeten treden.

  Eigen schuld. Als men er dan achter komt dat je achterkamertjes politiek hebt lopen bedrijven, en grote hompen van de bolo hebt uitgedeeld, allemaal keurig met contractjes, dan krijg je dat.

  En zolang deze bestuurlijke atrociteiten
  (opportunisme , toko den toko, verspilling) uit het verleden of heden niet rechtgezet zijn, of dat politici die zich daar schuldig aan hebben gemaakt, hun aandeel daarin — openlijk — erkennen, excuses aanbieden, terugbetalen wat ze onterecht uit de ruif hebben gesnoept, zul je ironische en met satire gelaarde comments tegenkomen.

 24. @Knoek-koe
  Je hebt het over overheids nv’s (RDK, UTS, Curoil e.d.). Althans als ik zo sommige namen zie van de bestuurders die jij noemt. Het zijn lang geleden geprivatiseerde (particuliere) bedrijven waar de overheid aandeelhouder van is. Ook dan is het ongehoord om je als overheid/ regering te mengen in de bedrijfsvoering. Dat is pas bad and corrupt governance.

  Punt 1. Slaat zeker niet op mij. Ik kan nog even door met argumenten. Ik zie jou alleen driftig om je heen slaan en ik lees nog steeds geen steekhoudende argumenten.
  Punt 2. Je beschrijft de handel en wandel van politici? Wederom geen enkel onderbouwd bewijs gelezen. Het is meer “horen zeggen” en “redu” wat ik lees. Als jij als burger gerede vermoeden/ bewijzen hebt van corruptie in bijvoorbeeld overheids n.v’s staat het jou ook vrij om daarvan aangifte te doen ter behandeling van het OM.
  Huidige politici, ongeacht of hun partij in het verleden in een coalitie heeft mee geregeerd, hoeven evenmin op te draaien voor de fouten die partijgenoten in het verleden hebben gemaakt. Zou betekenen dat wij dan maar nooit meer naar de stembus hoeven.
  Misschien is het je ontgaan, maar het was deze regering die meteen aangifte heeft gedaan tegen de vorige RdK directeur toen er vermoeden van corruptie was bij de zoektocht naar een strategische partner voor de raffinaderij. De beste man is inmiddels veroordeeld.

  Ironie/ satire juich meer dan toe, graag zelfs, maar ook dan moet je de feiten goed op orde hebben.

  @Dislect
  De overheid is inderdaad aandeelhouder, maar kan nog steeds niet eenzijdig het beleid bepalen of wijzigen aanbrengen in de beloningen van bestuurders van overheids nv’s. Dit zijn eerder vastgelegde arbeidsvoorwaarden.
  Wel is deze regering bezig een nieuwe wet te maken waarin een normering ala Balkenende norm wordt voorgesteld. Maar deze normering/ wet zal pas gelden als het door het parlement is goed gekeurd en voor nieuwe benoemingen. Er is ieder geval een begin gemaakt. Rome is ook niet in een dag gebouwd.

 25. Ik zal even op de inhoud van [email protected] Fox argument reageren. Dat is nu even praktischer.

  @ Fox zegt:…….”Vind jij het nou zo geestig
  (kk: jouw woorden, niet de mijne) om keer op keer onzin ( kk: ad hominem name calling)
  ( kk:oncomfortabel misschien, maar niet onzinnig) uit te kramen (kk: subjectieve terminologie, abusive) of ben je echt zo dom ( kk: ad hominem ,personal attack, abusive terminology), ,? Wat hebben ministers (de regering) te maken met directeuren van private
  (kk: heb nergens gezegd dat het om private bedrijven gaat) bedrijven ( kk: wél héél veel, zo niet alles, met de RvC van Staats NV’s) en de salarissen van het RDK-personeel (kk: wie betaalt het personeel van de Isla/ RdK ? kk: Keep me honest please! ,wie is aandeelhouder) ? Dat zou ik eens graag van jou willen weten.

  Punt 1.

  Er is een “dicho” dat luidt: “When the debate is lost, slander becomes the tool of the loser”.
  Zorg dat dat predicaat niet voor jou gaat gelden!

  Punt 2.

  Ad Hominem is niet per definitie onwaar, in tegendeel. Ad Hominem kan zeer accuraat zijn. Ze hebben echter 0,00 ontzenuwende waarde als ze gebezigd worden om de persoon die de statement maakt, te demoniseren, of te rediculiseren, i.p.v je pijlen op de argumenten te richten van de persoon in kwestie.

  Punt 3.

  Wat je opmerking over mijn “supuesto” ad Hominem beschuldiging betreft naar politici: Ik beschrijf simpelweg de handel en wandel van respectievelijke politici. En dat kan idd zeer oncomfortabel en stekend overkomen. Feiten houden nou eenmaal geen rekening met gevoelens.

  En de waarheid is niet altijd prettig. Als de politici andere geluiden willen horen, moeten ze er ook een andere, vooral discretere, en achtenswaardigere ethos op na houden, die gezagsdragerwaardig is. Dat zou hen sieren.

  Punt 4.

  Ik begrijp dat deze regering onmogelijk alle corrupte benoeming kan terugdraaien, zeker as ze er zich zelf ook schuldig aan hebben gemaakt. Alle fracties van deze regering hebben in het verleden zelf ook , stuk voor stuk , meegedaan aan deze zeer verdervelijke nepitistische praktijk, inclusief de PAR!

  Tot slot Punt 5

  De comments die geplaatst worden hebben vaak een ironisch/ satirische signatuur. En dat mag!
  Het past in een rechtsstaat waar het vrije woord hoog in het vaandel staat, om satirisch dedraak te steken met gezagsdragers. Iets waar onze politici nog niet zo aan hechten, dat vrije woord ( zie alle dreigingen, chantages , machtsvertoon die sommige tentoonspreiden).

  De strekking van mijn betoog richt zich op het feit dat zwaar overbetaalde Bank Presidenten, (staats)directeuren, ministers en politici heel snel gillen dat er geld moet komen, maar dat ze never nóóit, eerst de hand in eigen boezem steken en het fatsoen eens op kunnen brengen om eerst een keer te korten op hun schandalig/ exorbitant hoge salarissen en pensioenregelingen.

  Alvorens ze de oplossing van hun verdervelijke bestuurs fratsen wéér eens bij een ander neerleggen.

  Gezagsdrager onwaardig. Stuk voor stuk. Inclusief Rhuggenaath. Hij kan misschien niet alle benoemingen uit het verleden terugdraaien van andere partijen, inclusief zijn eigen partij. Maar hij kan nú wel zorgen dat er iets gedaan wordt aan de vigerende corruptie, en die onbeschoft hoge salarissen, die bepaalde directeuren nog niet in knikkers waard zijn, en die te beschamend zijn gezien onze schulden en substandaard budgetdiscipline

 26. @ Fox, ik ben het maar gedeeltelijk met je verhaal eens; bedrijven met een raad van bestuur worden bestuurd door die raad van bestuur en gecontroleerd door de raad van commisarissen. Dit is correct. Maar de aandeelhouder is de staat, vertegenwoordigd door de regering. En die draagt de leden voor bestuur en commisarissen voor en is ook instaat om in de aandeelhouders vergaderingen iets aan misstanden doen. Dit geld ook voor de beloningen van de bestuurders. En het nalaten dit te doen is gelijk met het instemmen van de misstanden. En dus heeft knoek koe gelijk

 27. @Knoek-koe
  Ik refereer je kortheidshalve naar mijn overige reacties. Je komt steeds met lijstjes van benoemde personen. De meerderheid van deze mensen zijn al jaren geleden benoemd, maar jij wil ze per se allemaal coûte que coûte toeschrijven aan de huidige regering. Dat klopt naar mijn mening niet. Net zo min wat betreft de salarissen van ministers en parlementariërs. Deze zijn jaren geleden vastgesteld en de overheidsnv’s zijn zelfstandige (geprivatiseerde) bedrijven met een RvB of RvC. Worden niet bestuurd door staat dus heeft de staat daar ook niets over te zeggen.

  Ik kan vanuit mijn luie stoel niet bepalen welke van deze “benoemingen of aanstellingen” puur gebaseerd zijn op kwalificaties/ opleidingsniveau van betrokkenen, dus hun geschiktheid voor de betreffende functie. Misschien weet jij het wel?

  “Argumentum ad hominem” (attacking the person, making the argument, rather than the argument itselfalso known as: personal abuse, personal attacks, abusive fallacy, damning the source, name calling, refutation by caricature, against the person, against the man)
  Dat is nu exact wat je zelf de hele tijd doet. Ik lees een hoop insinuaties, aantijgingen, zaken die geen enkel verband met hebben en geen steekhoudende argumenten. Als het aan jou ligt moet de huidige regering alles recht trekken wat jaren daarvoor door eerdere regeringen is krom getrokken. Lijkt onmogelijk en niet fair.

 28. @ericlapas
  Ik ben het volledig met je eens dat het de bedoeling is dat lezers reageren en/ of met elkaar in discussie gaan. Fantastisch dat die ruimte er is en je hoeft het evenmin met elkaar eens te zijn. Ik zie alleen keer op keer dezelfde op een hoop gegooide onzin, zonder kop of staart (copy/paste), met weinig steekhoudende argumenten doch vooral met veel insinuaties voorbij komen. Dat is jammer en ja je hoeft niet op alles te reageren.

  Het gaat of over Stella of (ook naar mijn mening) overbetaalde bestuurders van private bedrijven waar de regering niets over te vertellen heeft. Helaas is dit door de jaren heen totaal misgegaan en dit draai je nu niet even terug. Volgens mij is er nu tenminste een wet in de maak, vergelijkbaar met de Balkenende norm, waarin realistische normen worden vastgelegd.

  Ook niks mis mee dat jij en ik het niet eens zijn over Nicole Maduro. Moet kunnen. We leven gelukkig in een vrij land. Ik vind Nicole wel een van de weinige kritische journalisten van het eiland die ook nog eens haar vreemde talen goed beheerst. Helemaal in vergelijking met die gasten van TV13 of zoals iemand onlangs poste op FB, e karpatanan di 13. Die laten Dos Santos elke avond vanuit zijn eigen groezelige kantoor (in het parlement komt hij immers nooit) minutenlang vuil spuien. Stellen geen enkele, laat staan kritische vraag, waar hij alles en iedereen van de regering uitmaakt voor ladron i corrupto. En dan te bedenken dat inmiddels 2 van zijn broers veroordeeld zijn voor o.a. grootschalige belastingontduiking, witwassen en moord. Hij zelf jaren in het buitenland ondergedoken heeft gezeten wegens corruptie. Ach ja het kan verkeren.

 29. @ Beste Fox, allereerst super bedankt voor je reactie. Leuk dat je reageert. Fascinerend te zien dat de comments je zo moveren.

  Oprecht vraagje:
  Maken al die predikaten zoals: “Domme Koe”, “dom uitkramen”, “geestige onzin” , Knoekoe koe etc ( bedankt, grazi, danki, thank u, gracias Xe, Xe, trouwens voor al die complimenten, ?) mijn stelling minder waar, of minder overtuigend?
  Gewoon een hypothetische vraagje.

  Heeft iets weg van: “Argumentum ad hominem”.
  Attacking the person, making the argument, rather than the argument itself,

  Argumentum ad Hominem: (also known as:  personal abuse, personal attacks, abusive fallacy, damning the source, name calling, refutation by caricature, against the person, against the man)

  Misschien heb ik niet de juiste terminologie gebezigd, maar met directeuren bedoel ik uiteraard Staats NV directeuren.
  En Staats NV directeuren en overige overheidsdienaren, worden toch echt wel politiek geplaatst.

  Kijk maar naar:
  P. Martis
  P. de Geus
  L. Lasten
  Y. Lasten
  Z. Lasten
  F. Sluis
  J. Jardim
  Maar ook in andere capaciteiten:
  Dochter van Gijsbertha
  Betrian
  Zus van Zita
  Man van Camelia
  Schoonbroer van Camelia
  De Martina brothers
  Accountants , juristen…
  etc etc…te veel om op te noemen…

  Mijn oprechte verontschuldigingen voor de opgeroepen verwarring.
  Daarnaast wil ik wederom bevestiging, het geld is zeker nodig om de exorbitante alpha leider salarissen , gratificaties en pensioenpremies en uitkeringen enconsultantsfees van onze toppers en ex toppers te betalen…wat daarna over blijft is voor de pueblo….

  Wat de stelling betreft: Nicole Maduro is een top Journalist. Misschien een hele goede journalisten opleiding genoten, doet het leuk op het scherm. Gezellige chit chat praatjes , voorkomend, vlotte babbel, eloquent ,perfect voor het programma, Maar zeker niet objectief als ze bepaalde politici doortastend aan de tand moet voelen….veert mee wanneer de kleur gunstig in het politieke spectrum valt, dimt de gesprekken en kapt af als er kritische vragen tegen het establishment gesteld worden.
  Dan kan je misschien van een prima tafeldame spreken, maar zeker niet van een objectieve journaliste.

 30. @Brian S
  Ja ik denk wel degelijk dat ik het snap. Je kunt namelijk als regering niet zomaar een streep zetten door in het verleden gemaakte politieke benoemingen binnen de overheid en al helemaal niet als mensen functioneren. Dat zou namelijk betekenen dat je precies hetzelfde (verkeerd) handelt als jouw voorgangers die deze partijpolitieke benoemingen hebben gedaan. Dat zou namelijk niet integer zijn en getuigen van een onbetrouwbare overheid. Een zichzelf respecterende regering gaat daarnaast niet over benoemingen in de private sector, zoals RdK, en dient zich verre van dergelijke praktijken te houden. Dat is aan de RvC, RvT, RvB, afhankelijk van welke rechtsvorm van toepassing is.

  En waar slaat het op dat de premier Smeets kent of waar hij voorheen gewerkt? Wat wil je daar concreet mee zeggen? Aan loze insinuaties of achterklap heeft niemand wat. Wees concreet. Kom met bewijzen of een verband tussen zaken. Tot slot, volgens mij kent iedereen iedereen op een piepklein eiland als Curaçao of je moet met een zak over je hoofd lopen?

 31. Volgens @Fox, “@Knoek-koe, “Vind jij het nou zo geestig om keer op keer onzin uit te kramen of ben je echt zo dom?” Beste @Fox, volgens mij is juist de bedoeling dat lezers reageren.

  Als je keer op keer op anderen reageert en hun reactie als onzin betitelt of rare opmerkingen maakt dat Nicole Maduro een top journaliste is, kan het gebeuren dat niemand meer reageert.

 32. Feesten ! En natuurlijk alle publieke salarissen fors verhogen. Een bodemloze geldput is nog veel beter dan olie ! Nederland zal toch wel weer gaan schuiven, dus waarom problemen zelf oplossen ? Hoe dom kan je zijn ?

 33. Vind jij het nou zo geestig om keer op keer onzin uit te kramen of ben je echt zo dom? Wat hebben ministers (de regering) te maken met directeuren van private bedrijven en de salarissen van het RDK-personeel? Dat zou ik eens graag van jou willen weten.

  Jij snapt er wel wat van? Hoe komen die mensen aan die baantjes? Politiek en bedrijven zijn hier 1 pot nat en dat weet jij heel goed! Onze Kennedy is ook grote vrienden met Smeets.. Oh ja waar heeft Kennedy voorheen gewerkt?

 34. @Knoek-koe
  Vind jij het nou zo geestig om keer op keer onzin uit te kramen of ben je echt zo dom? Wat hebben ministers (de regering) te maken met directeuren van private bedrijven en de salarissen van het RDK-personeel? Dat zou ik eens graag van jou willen weten.

  Volgens mij begrijp jij echt niets van hoe de hazen lopen. Misschien handig om je daar eerst eens goed in te verdiepen? Je onzin draagt nergens aan bij. Je blijft, weliswaar consequent, appels met peren vergelijken en alles op een hoop gooien. Slaat werkelijk nergens op. Kennelijk toch een echte koe? Kan het anders niet verklaren.

 35. De normen loslaten?? Daar gaan we gebruik van maken, dat zit bewezen in de genen. Een bon ydk zal geen kans voorbij laten gaan om zichzelf en zijn vrienden te verrijken.

 36. Roy Rogers

  Zelfs Carlie Bolo Cooper, de Hulanda hater, die bovendien zelfs een dochter in Hulanda zit te studeren, die niets anders wil dat Korsow liever vandaag dan morgen geen ene moer meer te maken moet hebben met Hulanda, beweert nu ( Amigu van 21 maart jl) dat wij dringend financiele steun nodig hebben en dat Nederland hierbij zeker een rol kan spelen.
  Charlie Bolo Cooper, Menkie Loko Rooijer, Junie Jozef , Dwight Rudolphina en nog een handje vol van die rasistische doemdenkers moeten nu zeggen waar Korsow in plaats van Nederland ergens anders geld moet gaan lenen. Juist deze l*l* weten hierop geen antwoord te geven….

  .

 37. Abraham Mossel

  En weer worden die twee vol met gatenhanden van de YDK en makamda haters op gehouden, nu zijn wij wel goed, krijg zelfs overal voorrang op de weg en in de toko en winkels.

 38. Op snoepreis, ja naar koraal specht januskop Cooper en Rojer vanwege achterbakse deals met G schotte en aanzetten het volk op te ruien en belastinggeld van hun peblo te vergokken.

 39. Curaçao heeft dringend geld nodig om alle Ministers, directeuren (+ RdK personeel) salarissen en hun pensioenrechten te betalen, zou een passendere titel zijn.

 40. Nog meer mensen in de overheid.

  Wie is bv die man die de introduktie doet voor ruggenaath? Is die man werkzaam geweest in PR?

 41. Als je de CFT normen loslaat weet je wat er gebeurt.

  Dan gaan niet alleen dansleraren en dj’s op snoepreis naar verkeersbeurzen, maar begint Menki ‘Moe’ Rojer een wereldreis en is Charles ‘Korupshon’ Cooper helemaal nooit meer op het eiland.

  Met volledige instemming van de MAN/PAR/PIN coalitie die bij aantreden integriteit beloofde. Wat Stella van Rijniaanse integriteit bleek te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *