IMF: ‘Curaçao houdt zich niet aan financieel raamwerk’

IMF-logo

IMF: ‘Curaçao houdt zich niet aan financieel raamwerk’

WILLEMSTAD — Curaçao heeft zich, in de eerste twee jaar na het verkrijgen van de autonome status binnen het Koninkrijk, niet weten te houden aan het financiële raamwerk. Dat concludeert het International Monetair Fonds in zijn rapportage van eind juli ten aanzien van de artikel IV-consultaties op Curaçao en St. Maarten.

Het IMF noemt echter tegelijkertijd dat er op dit moment wel voldaan wordt aan het fiscale raamwerk en dat er grote en belangrijke hervormingen aan de wieg hebben gestaan van deze ommekeer.

In dit licht noemt het IMF specifiek de ingrijpende maatregelen die door Curaçao zijn genomen om de oplopende pensioenkosten te drukken en hierdoor de pensioengerelateerde fondsen op lange termijn te saneren.

Hiernaast noemt het IMF de afname van de tekorten op betalingsbalans, die grotendeels het resultaat is van de maatregelen die in de afgelopen periode op Curaçao zijn geïmplementeerd. Ten aanzien van de economische groei, noemt het IMF een daling van 0,5 procent in zowel het jaar 2012, alsmede voor het jaar 2013.

Deze daling is naar de mening van het IMF het gevolg van de genomen saneringsmaatregelen en de terugloop van de activiteiten in de internationale financiële sector op Curaçao. Het ministerie van Financiën meldt dat er concrete stappen genomen zijn om deze sector meer perspectief te bieden.

“Voorbeelden hiervan zijn de ingevoerde ‘exportfaciliteit’ in de winstbelasting, de internationale verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing, alsmede informatie-uitwisseling en het komen tot een vervangende regeling tussen Curaçao en Nederland ten aanzien van de belastingheffing tussen beide landen binnen het Koninkrijk.”

De minister van Financiën, meldt het ministerie verder, is zich bewust van het belang van duurzame ondersteuning voor deze sector en zal zich hiervoor blijven inzetten.

De economische vooruitzichten van het IMF ten aanzien van de groei, zijn positief. Het IMF benoemt de impuls voor de economie van de bouw van het nieuwe ziekenhuis en een verder aantrekkende internationale economische groei als belangrijke factoren voor de positieve perspectieven ten aanzien van economische groei.

Ten slotte geeft het IMF aan dat door het nemen van verdere structurele maatregelen in de economie, waarbij de rigiditeit van de arbeidsmarkt en het vergunningsstelsel als knelpunten genoemd worden, op de lange en middellange termijn voor additionele economische groei zullen zorgen.

“De bijgaande verbetering van de concurrentiepositie levert in de optiek van het IMF en tevens van het ministerie van Financiën een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de betalingsbalans.”

Daarnaast noemt het IMF de noodzaak van verdere hervormingen binnen het ambtelijk apparaat, die een belangrijke structurele bijdrage vormen voor de verduurzaming van de economische structuur.

Naar de mening van minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) is het IMF-rapport een gebalanceerde weergave van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Verder geeft het rapport een duidelijk richtsnoer voor beleidskeuzes die in de nabije toekomst genomen dienen te worden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *