29 C
Willemstad
• zondag 14 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

CPA ziet af van aankoop pand

HomeNieuwsCPA ziet af van aankoop pand

Gezwicht onder mediadruk

WILLEMSTAD — In tegenstelling tot de eerdere uitspraken van de president-commissaris van de Curaçao Port Authority (CPA), Amparo dos Santos, dat het havenbedrijf het pand naast KTK op de Pletterijweg (van oud-minister George Jamaloodin, MFK) voor een bedrag van 3 miljoen zou hebben gekocht, blijkt CPA van de aankoop te hebben afgezien.

“Dit dankzij de media aandacht en -druk die er is ontstaan. Ik hoorde de president-commissaris vanochtend op de radio zeggen dat CPA het pand niet meer gaat kopen”

, aldus PS-partijleider Helmin Wiels.

Het ‘afblazen van de aankoop’, wordt door meerdere welingelichte bronnen bevestigd.
De voorgenomen aankoop, die in eerste instantie als voldongen feit werd gepresenteerd, wordt als zeer omstreden gezien aangezien het pand eigendom is van oud-minister Jamaloodin en zijn broer Dos Santos die binnen CPA presidentcommissaris is.
Het pand wordt al vanaf maart vorig jaar, ten tijde dat Jamaloodin minister van Financiën was, door de overheid gehuurd.
De huidige coalitiepartijen, PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glen Sulvaran, hebben inmiddels een gezamenlijke aanvraag ingediend om zo spoedig mogelijk een openbare vergadering in de Staten te beleggen.
Dit om onder andere over bovengenoemde kwestie te debatteren.

Ook willen de coalitiepartijen het Soab-rapport bespreken naar de 133 lopende overheidscontracten waarvan het merendeel na 10-10-‘10 werd afgesloten en die doorlooptijd van drie jaar hebben waardoor deze moeilijk voortijdig zijn op te zeggen.
Dit geldt ook voor het contract voor het pand aan de Pletterijweg.
Bij deze vergadering wil men ook het project Zen- City bespreken.
Wiels benadrukt over de notulen van de bewuste CPA-vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) te beschikken, waarin de aankoop van het pand geaccordeerd werd, zoals de Amigoe eerder berichtte.

“Als de ernstige belangenverstrengeling niet aan het licht was gekomen en er geen mediadruk was geweest, hadden ze de verkoop zeer zeker doorgedrukt.
De vraag is wat er nog meer aan het oppervlak zal komen aangezien nu blijkt dat de huidige RvC, in de afgelopen tijd zeker twee dubieuze beslissingen heeft genomen.
Dit zijn de accordering van de aankoop van dit pand en de verstrekking van een twintigjarige concessie aan het bedrijf Nederex NV”

, aldus Wiels die er wederom op wijst dat de RvC en de directeur/directie een onderzoeksplicht hebben en wier hoofdtaak de bewaking van een transparant verloop van interne processen is waarbij ‘ze ook hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden’.
‘Politiek steekspel’ Minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling (MEO, Pais) wil niet ingaan op de specifieke details van de kwestie:

“Het dossier heeft zeker mijn aandacht waarbij de toegevoegde waarde van aanschaf van een pand voor het havenbedrijf wordt getoetst.
Ik vind het niet ethisch om uitlatingen te doen over interne kwesties van CPA en de mogelijke aankoop zolang dat onderzocht wordt.
Ook wordt gekeken in welk opzicht het voornemen tot aankoop past in de algehele visie van het havenbeleid.”

Hij benadrukt ‘niet mee te willen doen aan het politieke steekspel’.

“Zo heb ik binnen MEO de ontwikkeling van het havenbeleid duidelijke prioriteit gegeven.
Er wordt nu de laatste hand gelegd aan het havenbeleid en mijn verwachting is dat ik dat over twee tot drie weken in de Raad van Ministers kan presenteren”

, aldus Martina.
De haven maakt een essentieel onderdeel uit van de economische ontwikkeling van het eiland en vandaar dat ingewijden herhaaldelijk op het belang van ontwikkeling van een havenbeleidsplan hebben gewezen.
De aanzet tot deze ontwikkeling, waarbij CPA als gesprekspartner gold en volgens minister Martina als zodanig is geraadpleegd, werd in april 2011 door oud-minister Abdul Nasser el Hakim (MFK) en het MEO ingegeven.
Hiervoor werd een consultancybureau ingeschakeld.
Op de vraag of het niet zo had moeten zijn dat het havenbeleid door CPA voor een groot deel ontwikkeld had moeten worden, stelt minister Martina het volgende:

“Het algehele havenbeleid is duidelijk een kwestie van de overheid en dient als zodanig ontwikkeld te worden. Als belangrijkste actor, in de uitvoering daarvan, wordt natuurlijk CPA gerekend.”

 

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties