28 C
Willemstad
• zaterdag 3 december 2022

Extra | Journaal 2 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, December 1, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 1 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, November 30, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 30 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

CN | 1xBet dichterbij officieel faillissement

Met PG advies | Eric Mertens - CasinoNieuws.nl Ruim een jaar geleden werd online goksite 1xBet failliet verklaard door een rechter op Curaçao. Het bedrijf ging in beroep...

Democracy now! | Tuesday, November 29, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

CONTROVERSE (1)

In de controverse die er bestaat tussen minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS) en de procureur-generaal zijn verschillende aandachtspunten te signaleren. De komende tijd zal het Antilliaans Dagblad aan de hand van de input van een deskundige – zowel qua wetskennis als de praktijk – hier aandacht aan besteden. Dit gebeurt, bij wijze van hoge uitzondering, onder het pseudoniem Jacques Kuuse (van J’accuse; Frans voor ‘Ik beschuldig’), ter bescherming van betrokken auteur.

Zou de PG of het OM werkelijk terugschrikken van deze publicaties en zich een andere houding of mening gaan aanmeten?

Allereerst is de wijze waarop deze controverse publiekelijk bekendgemaakt wordt, discutabel. Indien namelijk de minister ervan uitgaat dat hij in alle aspecten van de taakuitoefening van de PG en het gehele Openbaar Ministerie zeggenschap heeft, hetgeen mijns inziens niet het geval is, is, geheel los van de mogelijk valide redenen die hij zou hebben om een berisping te geven, het de vraag of dat moet gebeuren via de media. Als dat toch zo gebeurt, dan kan men zich afvragen of het reprimanderen niet op een andere manier en langs een andere weg had gekund. Met name met inachtneming van aan beide ambten gerelateerde fatsoensnormen. Er is naar mijn mening geen enkele reden te bedenken waarom hij dat zo publiekelijk moest doen. Dat doet dan het vermoeden rijzen dat die wijze gekozen is om puur politieke redenen en wel om zowel Jan publiek als de achterban en mogelijk ook de zich achter de gordijnen verschuilende aangevers (zogenoemde raadgevers) voldoening te geven. Voldoening te geven dat er een minister is die de ‘balls’ heeft om het Openbaar Ministerie en de hoogste vertegenwoordiger daarvan zo publiekelijk te vernederen.

Een ander aandachtspunt is het testimonium paupertatis dat de minister afgeeft dat hij de PG en/of het OM kennelijk niet binnenskamers met argumenten kan overtuigen van zijn mening of van zijn visie. De retorische vraag die zich opdringt is dan deze: zou de PG of het OM werkelijk terugschrikken van deze publicaties en zich op grond daarvan een andere (kruiperige) houding of mening gaan aanmeten die de minister welgevallig is?

Een derde aandachtspunt is dat de minister kenbaar heeft gemaakt om de regelgeving die neergelegd is in een Rijkswet, te willen wijzigen bij beslissing van de Staten, dus bij landsverordening. Ook hiermee geeft de minister te kennen dat hij óf niet beter weet hoe de wijzigingsprocedure van een Rijkswet is, óf dat hij opzettelijk voor diezelfde zo-even genoemde groep een open doekje, dus bijval, wenst te ontvangen.

In beide gevallen geeft hij blijk absoluut niet te weten waarover hij het heeft, respectievelijk slechts deze onzin openbaar te maken om politiek te kunnen scoren. In beide gevallen geeft hij blijk niet capabel te zijn om het ambt van minister van Justitie te bekleden. Het niet beter weten maakt hem ongeschikt als minister van Justitie; het opzettelijk zo handelen degradeert het ambt van een minister van Justitie dermate dat hij ook om die reden als ongeschikt aangemerkt moet worden.

Een laatste aandachtspunt dat ik wil vermelden betreft de kwestie van het ministerieel ingrijpen in individuele strafzaken. De minister heeft hierbij blijk gegeven dat hij misbruik maakt van de regelgeving door op discriminatoire wijze te proberen een verdachte die gelieerd is met de regering, waarvan hij deel uitmaakt, de hand boven het hoofd te willen houden. Los van het onbehoorlijke, het discriminatoire en wellicht ook het corruptieve in deze aangelegenheid en los ook van de negatieve uitstraling die dit heeft veroorzaakt zowel nationaal, interregionaal als internationaal, is de hamvraag die gesteld moet worden deze: of het überhaupt gewenst is dat een minister van Justitie in individuele strafzaken aanwijzingen/ opdrachten zou mogen geven.

Daarover een volgende keer. Maar op voorhand moet de minister wel weten dat hij en zijn collegae zich schuldig maken aan een ambtsmisdrijf wanneer zij handelen tegen hetgeen in de eedsformule staat omschreven. Een eeds- of belofteformule die zij bekrachtigd hebben in aanwezigheid van de gouverneur en andere getuigen met de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ of met de woorden ‘Dat beloof ik’.

Die bekrachtiging is in een proces-verbaal neergelegd. Ik raad hem en zijn collegae aan om die formule nog eens goed door te lezen, want als het zover is dat er verantwoording afgelegd moet worden – niet aan de hen welgevallige Staten, maar aan het volk – dan zal er ongetwijfeld een aangifte komen van een grote groep burgers van deze democratische rechtstaat die zich als benadeelden zullen roeren. Ik zal er een van zijn.

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -