27 C
Willemstad
• dinsdag 16 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Aruba | Schuldenconflict

HomeLandenArubaAruba | Schuldenconflict

Column Renée van Aller en John de Vries

Aruba Analyse
Schuldenconflict

Aruba wil meer uitgeven en zo de economie laten bloeien. Het Koninkrijk en de CFT willen de uitgaven beperken. Er gaat immers al een te groot deel van de inkomsten naar rente en aflossingen. De vraag is of aanhoudend schulden maken een oplossing is als nooit eerder serieus bezuinigd is. Omdat de economie in de eurozone stagneert door enorme bezuinigingen en de Europese bank tijdelijk de begrotingsdiscipline wil verzachten, vindt Aruba bezuinigingen onzin.Nu er sprake is van mogelijke kwijtschelding van een deel van de Griekse schulden, stuurt Aruba aan op verhoging van de schulden. Daarnaast is herfinanciering van de schulden via Nederland nodig, waardoor de rente op bestaande en nieuwe schulden lager wordt en weer ruimhartig kan worden geleend. De volgende regering wordt dan opgescheept met het faillissement van het Land. Het ongelimiteerd schulden maken kan nooit leiden tot een gezonde economie of een fit financieel systeem, menen wij.

Toverformule
Op 28 augustus 2014 zond de voorzitter van de Arubaanse Staten, mevrouw drs M. Lopez-Tromp een brief naar de Raad van State (RvS) over de positie van de Gouverneur als Koninkrijksorgaan en als Landsorgaan. De bedoeling was dat door alle aangenomen afkeurende moties over het optreden van Nederland, de Raad van State (RvS) begrip zou tonen voor de Arubaanse standpunten. Mogelijk zou dat optreden door de RvS zelfs worden afgekeurd. Dat is opmerkelijk, want de voorzitter van de Raad van State is de voormalige minister van Koninkrijksrelaties, Donner. Hij weet hoe de verhoudingen in het Koninkrijk liggen en week nooit een duimbreed af van de ingenomen standpunten. Het antwoord van 3 december 2014, dat gisteren pas werd gepubliceerd is een wonder van vernuft. Aruba wordt bekwaam en zeer voorkomend met een kluitje in het riet gestuurd. En passant is duidelijk dat de eilanden grote problemen hebben op financieel gebied, die ze niet zelfstandig kunnen oplossen.

Let op mijn woorden, niet op mijn daden
Dat de eilanden kennelijk de financiële problemen niet zelfstandig kunnen oplossen, wordt bevestigd door de opmerkingen van het CFT over de Arubaanse begroting 2015 van 29 december 2014. Ook die brief werd pas vandaag bekend gemaakt. De doelstellingen van de regeringen zijn zoals afgesproken, maar de bijbehorende maatregelen om dat te bereiken ontbreken. Het CFT adviseert alle automatische indexeringen van ambtenarenlonen en pensioenen te beëindigen. BBO tarieven moeten worden verhoogd. Een solidariteitsheffing wordt warm aanbevolen. Ook zijn verdere noodzakelijke maatregelen niet uitgewerkt en ongeloofwaardig. Het CFT adviseert nog voor 1 februari 2015 te komen met een uitgewerkt (stappen)plan en een aanvullende financiële onderbouwing over de verschillende maatregelen. Elke kwartaal moet de regering de Staten een uitvoeringsrapportage aanbieden. Dat kan plaatsvinden volgens de concrete 24 maatregelen die Aruba zelf heeft voorgesteld. Tussen de regels door worden gelezen dat ook de bestrijding van corruptie en nepotisme van groot belang is.
Natuurlijk bestaat onze regering uit authentieke leiders. Ze zijn echt, betrouwbaar en geloofwaardig. Ze staan vierkant achter hun overtuiging en hun gevoel. Kunnen emoties de bestaande bestuursconflicten in het Koninkrijk oplossen? Wij menen van niet, de feiten moeten onder ogen worden gezien. De gevolgen van jaren potverteren maken onze bestuurders het zorgeloos besturen nu onmogelijk, want zonder bezuinigingen gaat het niet meer. Wie gaat onze schulden betalen? Zelf kunnen we het niet. Wilt u de Venezolaanse staatsschuld betalen? De Arubaanse Centrale Bank heeft zijn goedkeuring nog niet uitgesproken over het opkopen van de Arubaanse staatsschuld (QE). Dat zal ook niet gebeuren omdat een dergelijke maatregel een ondraaglijke last zou leggen op alle inwoners. Misschien is een oplossing om een nieuwe Arubaanse belegging in het leven te roepen de Arubaanse tax liens, naar Amerikaans voorbeeld. Een soort van verhandelbare staatsschuld met hoge rendementen maar veel adders onder het gras. Erica Verdegaal schreef erover on het NRC van 17 januari 2015.
Modern debt jubilee
Door de Australische econoom Steve Keen is een oplossing uitgewerkt die hij modern debt jubilee, moderne schuldkwijtschelding, heeft gedoopt. Ze is gebaseerd op een eeuwenoude praktijk die al in de bijbel wordt beschreven, waarbij met een interval van een aantal decennia schulden werden kwijtgescholden (zie Wikipedia, Jubilee (biblical)). Gaat dat gebeuren en is dat nog op tijd voor Aruba? Nederland zal er niet aan willen en wie neemt dan onze schulden blijmoedig over?
Staat onze regering buiten spel of aan de zijlijn door appels met peren te vergelijken? Niet als de regering waar maakt op een inzichtelijke manier (met rekenvoorbeelden gebaseerd op de werkelijkheid) hoe het land gered kan worden van de financiële en economische ondergang. Daarbij kijken we met spanning uit naar de volledige lijst van maatregelen waardoor de lokale comsumptie nog verder daalt dan de CBA al aangaf. Tenzij de regering besluit dubbel spel te spelen en ongeoorloofd veel te lenen.

©2015 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2015

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties