Column Casimiri | Schoonmaak Isla terrein

Door Andres F. Casimiri

Andres Casimiri | foto Caroline Castendijk

Andres Casimiri | foto Caroline Castendijk

Sven Rusticus, Arjan Linthorst en Jerry Gumbs ik laat dit jullie dit publiekelijke weten. Behalve luchtvervuiling is er ernstige grondvervuiling die het grondwater aantast. Neem dat morgen mee in de hoorzitting. De kranten staan deze dagen vol met verhalen “over asbest-gate”. Gedoeld wordt op een miljoenen project voor het verwijderen van asbest van het terrein van de Isla. Bij dit project zou van alles fout zijn. Dit brengt mij op het onderwerp van het schoonmaken van het Isla terrein.
Toen Refíneria Isla onze raffinaderij ging runnen is met Curacao overeengekomen dat er een zogenaamde bioremediation land treatment cell beschikbaar gesteld zou worden voor het saneren van vervuilde gronden op het terrein van de Isla. RDK heeft deze miljoenen investering betaald en deze installatie staat er nog steeds.

De bedoeling was dat Refíneria Isla deze installatie zou gebruiken voor het schoonmaken van vervuilde gronden. In plaats dat Refíneria Isla deze installatie daarvoor gebruikt heeft is deze door Refíneria Isla volgestort met vervuilde grond. Nooit is deze installatie gebruikt voor het doel waar deze installatie voor gebouwd is.

Niet alleen heeft RDK miljoenen betaald voor deze installatie om vervuilde grond schoon te maken, zonder dat hier ook ooit maar één korrel vervuilde grond mee schoongemaakt is, maar bovendien heeft RDK daarna ook nog tbv het verwerken van vervuilingen een centrifuge installatie gefinancierd tbv Refíneria Isla voor het verwerken van olievervuilingen. Dit betreft ook een miljoeneninvestering van Rdk. Deze installatie staat nog steeds op het terrein van de Isla maar van de centrifuges is nooit gebruik gemaakt en deze installatie is deels ontmanteld en wordt al sinds jaar en dag ge-bypassed.

In de huurovereenkomst tussen RDK en Refíneria Isla staat dat Refeneria Isla alle installaties op zo’n manier moet onderhouden dat deze operationeel zijn. Dat is met de bioremediation- noch met de centrifuge-installatie het geval. Refíneria Isla saneert al met al geen enkele vervuilde grond en zij komt bovendien haar verplichtingen uit de huurovereenkomst niet na, zoals de verplichting om de installaties zodanig te onderhouden dat deze operationeel zijn. Wat doet RdK nu Refíneria Isla haar verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt? Helemaal niets.

Refeneria Isla heeft al met al sinds haar verschijnen in 1985 op Curaçao nog geen korrel aarde schoon gemaakt. De terreinen zijn alleen maar verder vervuild en RdK staat erbij en kijkt er naar.

Refeneria Isla stoot niet alleen enorme hoeveelheid vervuilde lucht uit over de bevolking van Curacao maar bouwt ook gestaag verder aan vervuiling van de gronden.

Refeneria Isla betaalt jaarlijks huur aan RDK. Tot het moment dat Schotte aantrad werd deze huur grotendeels opgepot voor het kunnen investeren in de upgrading van de rafinaderij of voor het schoonmaken van de terreinen. In het jaar 2011 heeft de regering Schotte besloten dat RDK de BOO centrale in eigendom moest verkrijgen. Aqualectra is hierbij gedwongen om haar aandeel in de BOO centrale om niet aan RDK over te dragen. De opgebouwde spaarpot van RDK is voor een groot deel, iets van 150 miljoen gulden, opgegaan aan de BOO centrale.

Het gevolg is dat RdK niet alleen ten onrechten Refíneria Isla niet aanspreekt op haar verplichtingen uit de huurovereenkomst, maar bovendien haar reserves die gebruikt hadden kunnen worden voor upgrading van de raffinaderij of schoonmaken van haar terrein, verprutst heeft door de BOO over te nemen.

In 2019 loopt het contract met Refeneria Isla af. Er is door Curacao een “multi-disciplinair team” ingesteld door Werner Wiels dat zich moet buigen over de toekomst van de rafinaderij.

Werner Wiels is niets anders dan een marionet van de Refeneria Isla. Vorig jaar had Werner Wiels mij gevraagd of ik hem kon helpen met de optie dat er ook na 2019 een raffinaderij op Curacao zou blijven bestaan. PDVSA wil graag op Curacao blijven na 2019. Het belang hierbij voor PDVSA is niet om het volk van Venezuela te dienen, laat staan dat van Curaçao, maar om machthebbers te spekken.

Waarom wordt bijvoorbeeld olie vanuit Venezuela met een grote tanker naar Bullenbaai gebracht om van daaruit in relatief kleine tankers die door het Panama kanaal naar China gebracht ipv direct vanuit Venezuela naar China te varen? De reden hiervoor is dat er op deze wijze 3 keer geld achterover gedrukt kan worden en buiten Venezuela gehouden kan worden omdat er meer transacties en bewegingen zijn.

Dit is de belangrijkste reden dat PDVSA op Curacao wil blijven. Een andere reden is dat de olie uit Venezuela vol met zwavel zit en veel minder gewild is dan bijvoorbeeld Brent olie.

Door mismanagement zijn de meeste Venezolaanse raffinaderijen niet in staat om nog iets te produceren. Door de huidige overvloed aan olie op de markt is het voor PDVSA ook moeilijker om haar olie te verkopen en komt het daarom goed uit dat er op Curacao nog wel wat verkoopbare producten gefabriceerd kunnen worden. PDVSA wil dus graag blijven, maar heeft niet de fondsen om miljarden te steken in onze raffinaderij om deze aan de huidige milieunormen te laten voldoen. Waarom zouden wij hier PDVSA nog willen hebben, als er niet een veel betere bestemming is voor de terreinen?

Toen ik door Werner Wiels gevraagd was om mee te helpen bij het zoeken naar een scenario waarbij op Curacao ook na 2019 een raffinaderij operationeel zou zijn ben ik gaan zoeken. Ik ben o.a. naar Nederland gegaan en heb het met allerlei mensen uit de olie business gesproken. De enige partij die gevonden zou kunnen worden die bereid is om miljarden te investeren voor een nieuwe raffinaderij is waarschijnlijk Iran. De sancties tegen Iran zijn ondertussen opgeheven. Iran zoekt in dit gebied, de Westerse Hemisfeer, een afzet markt. Om dit verder uit te werken zouden wat fondsen vrijgemaakt moeten worden.

Werner Wiels was eerst enthousiast maar hij is terug gefloten door Refeneria Isla zodat deze optie nu van de baan is. Of de raffinaderij nu blijft bestaan na 2019 of niet, het is nu hoog tijd dat er een aanvang gemaakt wordt met het schoonmaken van vervuilde grond op het terrein van de Isla.

Van belang hierbij is dat schoonmaken tijd kost terwijl saneren veel makkelijker kan met een draaiende raffinaderij waarbij goedkoop stoom etc. beschikbaar gesteld kan worden en olie gerecycled kan worden. Bovendien levert saneren banen op terwijl er geen enkele reden is om te wachten met saneren.

Zolang de lokale overheid geen visie heeft, incompetente bestuurders binnen overheidsnv’s aangesteld worden en PDVSA ongestraft strategisch ‘poppetjes’ opkoopt, zal er echter niets veranderen. Natuurlijk krijgt Shell later wel weer de schuld van de grondvervuilingen en zo wordt iedereen weer voor de gek gehouden.

Laten we nou eindelijk eens verstandig worden en beginnen met schoon te maken. Het komt ons land en het aantal werkplaatsen alleen maar ten goede.
O ja, het asbest waar ik mijn verhaal mee begonnen ben, is niet van het terrein van de Isla verwijderd, maar daar begraven.

Andrés Casimiri
Milieucoördinator
[email protected]

35 Reacties op “Column Casimiri | Schoonmaak Isla terrein

 1. Ik in ieder geval spreek niemand tegen.
  Maar ik wil het fijne van de 150milj weten.
  Wie, wat, waar, hoe etc heeft met de 150 milj geknoeid.
  Ojos, men zegt dat Wiels een eerlijke oprechte politici was.
  Hij stond erbij en keek ernaar.
  En nog geloof men in de PS.
  PS staat voor Partido di Shiit.

 2. Sjoerd Meijer

  Het artikel van Andres Casimiri c.s. is uitstekend, helder en eerlijk.
  Het is jammer, dat mensen die niets weten van de materie op een wijze reageren, die de KnipselKrant onwaardig is. Sommigen schrijven zulke grote onzin alleen maar om iets negatiefs te schrijven. Kennis is voor hun niet van belang.

 3. Bartje, ik zal vragen aan Aw of dat mogelijk is. Das de elementen-deskundige. ?

 4. Gewoon…rook en lucht is gasvormig..
  wat gasvormig is kun je vloeibaar maken…
  wat vloeibaar is kun je vaste vorm geven…
  wat vast is kun je metselen !!! Simpel toch ?? 🙂

 5. Effe een vraag. 150 milj is opgegaan in de BOO centrale ?
  Hoezo ? Waar zijn de detailles ? BOO was al gebouwd toen de boevenbende van Schotte, Wiels en Coopers aantraden. Dus wat heeft BOO met de 150milj gedaan ? Of wat heeft BOO met de 150 milj te maken ?
  Ik wil meer hiervan weten. Nogmaals wat heeft men met de 150 milj gedaan ?
  150. milj verdwijnt niet zomaar.

  Heeft niemand iets gemerkt ? Waar was Wiels toen ? Waar was de rekenkamer ? Waar was de oposititie ? Komt er geen verder onderzoek ?
  Gaan er geen koppen rollen ?

  Dit kan niet kloppen.

 6. Bartje: Met welke elementen moet er dan dichtgemetseld worden

 7. Zo is dat, Pukkie…gewoon dichtmetselen dus !! 🙂

 8. Ooit een affakkelinstallatie gezien met een filter?
  Voor de rest vind ik het woordspelletjes, amusant, maat nauwelijks ter zake doende.

 9. Niet blijven drammen, Willem 🙂

 10. Het meest wetenschappelijke , Sonny?…..Gewoon dichtmetselen !! 🙂

 11. Dames…dames..tuttuttut…zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn.. ! In ieder geval zijn jullie het eens: de lucht moet gezuiverd worden, toch? 🙂

 12. Nog bezig met tellen zeker?

 13. Ik ben van beroep geen milieudeskundige. Net zo min als jij. Ik herken wel drammers met duizend betonplaten voor hun hoofd. Ga je platen maar eens natellen. Ik zit er vast niet ver naast!

 14. Klopt Willem, klopt!
  Reageer dan ook niet op een derde klasser van de basisschool.
  Ook nooit milieukunde gehad zeker… 😉

 15. @AW

  Tjongejonge wat ben jij een ongelooflijke drammer zeg. Je laat op die manier en met jouw reacties wel zien dat je het niveau hebt van een derde klasser op de basisschool.

 16. Scheikundige kennis van 100 jaar geleden zou je bedoelen…
  Zo te zien heb jij nooit milieukunde gehad. 🙂
  Vandaar jou domme jaloerse reacties onder pseudoniemen.

 17. @Purist, ga eerst goed leren lezen a.u.b. Het was sarcastisch bedoeld op de reactie van iemand. Natuurlijk is een SCHOORSTEENrookfilter bedoeld om de zware chemische rook te verdunnen voordat het de lucht ingeblazen wordt, dus brongerichte aanpak.
  En ja, lucht is een van de vier milieuelementen!
  Wat jij ervan denkt is jou zaak!

 18. @Aw,

  Ik ben beduusd – wat héét! – over uw geweldige kennis van “het milieu”

  “Het element lucht” – u leert mij weer, dat mijn scheikundige kennis niet op niveau is.

  Ik voel mij dan ook nederig verplicht om aan u – mijn -verontschuldigingen aan te bieden. Als blijk van waardering bied ik u een gratis cursus “begrijpend lezen aan”

  Zo’n cursus is altijd handig, je hoeft dan geen rare reacties meer te plaatsen en zaken om te draaien om je gelijk te krijgen.

  Nogmaals mijn oprechte excuses.

 19. De heer Casimiri legt heel helder uit dat de intentie en middelen om bodemvervuiling tegen te gaan en te saneren aanwezig waren.
  De intentie en de middelen (er wordt gesproken over 150 miljoen) zijn echter verdwenen.

  Als er géén fatsoenlijke bestuurders komen op Curaçao, dan waarschuwt Casimeri:

  “Zolang de lokale overheid geen visie heeft, incompetente bestuurders binnen overheidsnv’s aangesteld worden en PDVSA ongestraft strategisch ‘poppetjes’ opkoopt, zal er echter niets veranderen. .”

  Op een klimaattop kunnen ze de mooiste resoluties ter wereld aannemen: dáár heeft het bestuur op Curaçao lak aan. De bal zal wel weer rond gespeeld worden, met als resultaat de voorspelling van de heer Casimire: “Natuurlijk krijgt Shell later wel weer de schuld van de grondvervuilingen en zo wordt iedereen weer voor de gek gehouden”

 20. @ AW:
  ‘Een filter die het element lucht zuivert’.
  Als we dan toch op juiste formuleringen gaan letten: Lucht is geen element maar een mengsel dat voornamelijk uit zuurstof en stikstof bestaat.

 21. om een LANGE TERMIJN visie en beleid af te dwingen. (Excuus)

 22. Volgens de intentievertaling bereikt tijdens de in Le Bourget, nabij Parijs, gehouden klimaattop, hebben 195 participerende landen zich uitgesproken om de opwarming van de temperatuur op aarde onder de veilige grens van 2°C (liever onder 1,5 °C) te houden. Daarenboven is afgesproken om actief het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. De streefdatum daarvoor is 2030. Of dit bereikt wordt is nog maar de vraag maar het geeft wel aan dat de situatie t.a.v. fossiele brandstoffen snel aan het veranderen is. De tijdperk dat investeringen in fossiele brandstoffen altijd gunstig was voor economieën komt ten einde.

  Niet alleen op Curacao, maar wereldwijd staan regeringen onder toenemende druk om te komen tot afspraken voor doelmatige vermindering van emissies. De Wereldbank toont aan dat economieën baat kunnen hebben bij investeringen in een schoner milieu dankzij de ermee gepaard gaande werkgelegenheid, gereduceerde energiekosten, betere luchtkwaliteit en lagere gezondheidskosten.

  De heer Casimiri toont aan het kortzichtig beleid van PdVSA en onze lokale beleidsmakers. Het is tijd, gezien de aankomende verkiezingen en vernieuwing van het contract met PdVSA, om een visie en beleid af te dwingen.

 23. Behalve luchtvervuiling is er ernstige grondvervuiling die het grondwater aantast. […]

  In milieutermen spreekt men van bodemverontreiniging en waterverontreiniging. Waterverontreiniging kan ook oppervlaktewater zijn.
  De Isla en de Shell hebben zowel onze oppervlaktewateren en grondwater ernstig vervuild.

 24. Klopt Sonny/Pukkie.
  Alleen de lucht in huis is te zuiveren waar deze ook vandaan komt, al is het van uw wc afkomstig… Maar wie weet heeft u de uitvinding van het jaar ontdekt. Een filter die het element lucht zuivert.
  Proficiat met uw uitvinding vergeet niet uw octrooi hiervoor aan te vragen.
  U gaat heel rijk worden. Lastig he, iemand die meer van het milieu af weet dan u…

 25. .
  @Aw,

  Bedankt voor uw opmerking “De buitenlucht is niet te zuiveren,”
  Uw expertise kan veel mensen geld besparen. In iedergeval zal het mij geld besparen. Uw wijze lessen zal ik bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt van mijn luchtfilteringssysteem (schrijf ik dat goed?) gebruiken.

  Het pollenfilter voor zuivering van de buitenlucht, zal ik direct laten verwijderen. Kost alleen maar geld en uw wijze opmerking “De buitenlucht is niet te zuiveren,” bespaart me dan véél geld. Nogmaals bedankt!

 26. maar kortom gezegd: het zaakje stinkt….

 27. @Pukkie, Wet Milieubeheer adviseert zelf rookfilters op de schoorstenen van de olieraffinaderijen.
  Hoezo “Casimiri pakt overigens wel wat belangrijker zaken aan dan luchtfilters?” Het woord is, schoorsteenfilters!
  Luchtemissies van raffinaderijen begint bij schoorstenen zonder rookfilters.
  De buitenlucht is niet te zuiveren, Pukkie. En schoorsteenfilters zijn niet van papier gemaakt, als je dat dacht dan…

 28. @Aw

  Héél scherp gezien: Aw. Pukkie spreekt eerst van rookfilter en daarna van luchtfilter. Dat schept een enorme verwarring..

  Alhoewel… filters die rook uit de lucht filteren? Wellicht dat Bartje ons kan duiden welke benaming wetenschappelijk verantwoord is.

 29. @Pukkie, luchtfilters? Huh?
  Dat hebben mensen in huis, daarmee kan je huisstofmijt etc. uit de lucht in huis zuiveren…
  Een raffinaderij heeft heel wat anders op de schoorstenen nodig. Schoorsteenfilters!

 30. @Pukkie, ooit de schoorstenen van Rotterdam bekeken van dichtbij?
  Deze hebben allemaal rookfilters!

 31. @AW. Ooit een rookfilter op een affakkelinstallatie gezien?
  Olie met weinig zwavel veroorzaakt minder vervuiling. Iraanse olie staat bekend om haar lage zwavelgehalte. Op dit moment mengt Isla Afrikaanse olie bij, omdat de ruwe olie uit Venezuela nauwelijks te verwerken is vanwege het hoge zwavelgehalte.
  Casimiri pakt overigens wel wat belangrijker zaken aan dan luchtfilters. Als u goed leest is de deal met Iran over en uit. Zet dus inderdaad geen zoden aan de dijk.

 32. Of men nu overgaat tot het raffineren van olie uit Iran etc. zal GEEN zonden aan de dijk brengen.

 33. Of men nu overgaat tot het raffineren van olie uit Iran etc. zal zonden aan de dijk brengen. Het probleem is echt het ontbreken voor rookfilters op de schoorstenen. Het is een Utopie te denken dat olie uit een ander gebied geen luchtemissies veroorzaakt. Het lijkt alsof men blijf het paard achter de wagen blijft spannen…

 34. Waarom hadden ze niet gelijk geïnvesteerd in rookfilters voor alle schoorstenen? Rookfilters reduceren de luchtemissie voor bijna 50%, als ik me niet vergis. Het grootste probleem op dit moment is luchtverontreiniging.
  Iedereen heeft schone lucht (zuurstof) nodig om te kunnen leven. Schone lucht is essentieel voor ieder mens.

 35. ,
  ,
  Héél helder en duidelijk verhaal, dat duidelijk maakt wáár de oorzaak van alle ellende ligt!!
  .
  .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *