32 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Cft prijst ontwikkeling van financieel vijfjarenplan

HomeNieuwsCft prijst ontwikkeling van financieel vijfjarenplan

PHILIPSBURGEen beter financieel beleid moet de eerste overheidsprioriteit zijn voor St. Maarten volgens het College financieel toezicht (Cft), dat de ontwikkeling van een financieel vijfjarenplan toejuicht. Het plan moet eind juli 2012 door minister van Financiën Roland Tuitt aan de Ministerraad en de Staten worden aangeboden.

De Cft-voorzitter Age Bakker verklaarde tijdens een persconferentie woensdag dat het voor de regering en de Staten belangrijk is ‘het vijfjarenplan met beide handen aan te grijpen en alle middelen voor een tijdige uitvoering aan te wenden’.

De Staten krijgen hierdoor een concreet stappenplan om de degelijke uitvoering van het plan te monitoren. Het financieel plan zal bijdragen aan een betere aanpak van alle begrote uitgaven en inkomsten. Het is ook een hulpmiddel om tijdig, waar nodig, correcties aan te brengen tijdens de uitvoering van de begroting, zoals Bakker naar voren bracht.

De belastingadministratie heeft ook ondersteuning nodig voor een goede functionering, zoals benadrukt werd door het Cft. Men heeft er bij de regering op aangedrongen om spoedig met een actieplan te komen.

Begrotingswijziging

Het Cft verzocht de regering een begrotingswijziging in te dienen om twee tekorten op te lossen: het geprojecteerde inkomen aan belastingen over huur die geïnd wordt van personen die niet op het eiland woonachtig zijn, een bedrag van 21 miljoen gulden dat opgenomen is in de begroting, en het resterende gedeelte van de indexering voor indexlevensonderhoud van 17 miljoen. De wijziging zal spoedig moeten worden gepresenteerd en het Cft zal nagaan of hiermee de 2012-begroting in evenwicht wordt gebracht.

Bakker verklaarde dat de regering het Cft had ingelicht over de toename van het inkomen gedurende de eerste vijf maanden van het jaar: een totaalbedrag van ongeveer 19 miljoen gulden. Het Cft wacht nu op een analyse van deze verhoging, evenals een overzicht van de resultaten hiervan voor de inkomsten van de rest van het jaar.

Bakker merkte op dat het Cft niet zal aarzelen alle mogelijkheden in het kader van de Koninkrijkswet voor financieel toezicht aan te wenden om een gezond financieel beleid en een haalbare evenwichtige begroting te bewerkstelligen.

Op een gegeven ogenblik kun je niet blijven herhalen dat je een nieuw land bent. Op een gegeven ogenblik moet je opgroeien”, verklaarde hij.

Jaarrekeningen

St. Maarten heeft onlangs het Cft ingelicht over het feit dat de concept-jaarrekeningen over 2009 en 2010 elk een tekort van meer dan 30 miljoen gulden aangaven, zoals Bakker aanhaalde. De regering werd verzocht maatregelen te treffen om de tekorten te compenseren conform de Rijkswetgeving. De jaarrapporten moeten zo spoedig mogelijk naar de Staten worden verstuurd. De Cft-voorzitter vond het te vroeg om te spreken van een structureel tekort. Het tekort wijst echter op de noodzaak verdere stappen te ondernemen om structurele verbetering aan te brengen in de begroting.

Begroting 2013

Volgens Bakker werd met Tuitt gesproken over de noodzakelijke aanvang van de tijdige voorbereidingen van de begroting over 2013, zodat de cijfers uiterlijk 15 december kunnen worden goedgekeurd, zoals de wet voorschrijft.

Het geeft ons een comfortabel gevoel dat dit haalbaar is, en wat een grote verbetering over de voorgaande jaren zal betekenen. Eerlijk gezegd is een evenwichtige begroting over 2013 een uitdaging.”

Het Cft staat klaar om op een constructieve wijze met de regering te werken aan de begroting. De verandering in de regeringsconstellatie kan vertraging in het begrotingsproces met zich meebrengen. Tuitt heeft een zeer duidelijke aanwijzing gegeven dat hij zich geheel inzet om het proces zo spoedig mogelijk van start te laten gaan en dat men zal zorgen dat de begroting uiterlijk 15 december wordt goedgekeurd.

Dat zou echt de eerste keer zijn en een grote verbetering inhouden, maar ik geloof dat het haalbaar is”, verklaarde Bakker.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties