Cft eist directe aanpak

Maatregelen invoeren in eerste kwartaal om financiële impact in 2013

cftWillemstad – In een ongevraagd advies heeft het College financieel toezicht (Cft) laten weten dat de maatregelen, zoals gesteld in de ontwerpbegroting 2013, nog in het eerste kwartaal van komend jaar geïmplementeerd zullen moeten worden.

Gebeurt dit niet, dan kan er opnieuw een aanwijzing volgen, zo staat in de brief die nog voor de kerst aan toenmalig premier Stanley Betrian, minister van Financiën José Jardim en aan Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) is gestuurd.
Het Cft, dat in de brief benadrukt er van overtuigd te zijn dat de voorgenomen maatregelen inderdaad nodig zijn, geeft aan bedenkingen te hebben bij de haalbaarheid ervan zoals in de begroting is gepresenteerd.

,,Een algemeen punt bij de verschillende maatregelen is dat het Cft twijfels heeft of alle maatregelen tijdig kunnen worden ingevoerd, aangezien veel van deze maatregelen nog diverse advies-, wetgevingen implementatietrajecten moeten doorlopen”

, aldus het Cft.

In het eerste kwartaal zullen de maatregelen geïmplementeerd moeten worden willen zij nog de beoogde financiële impact in 2013 hebben, zo stelt het Cft.

,,Het Cft zal dan ook toezien op tijdige uitvoering in overeenstemming met artikel 17 van de Rijkswet.
Dit artikel stelt dat als het bestuur nalaat een voorziening ter uitvoering van een beleidsvoornemen te treffen of deze op een zodanig tijdstip vaststelt, implementeert of uitvoert dat de haalbaarheid van de uitgaven- en ontvangstenramingen in gevaar komt, het Cft overeenkomstig artikel 12 zal adviseren, hetgeen via artikel 13 kan leiden tot een aanwijzing.”

Ondertussen geeft het Cft complimenten aan de interim-regering voor de wijze waarop de ontwerpbegroting 2013 tot stand is gekomen.

,,De begrotingsstukken hebben duidelijk meer informatiewaarde, zijn beter leesbaar en bevatten beter onderbouwde analyses.
De inspanningen die Curaçao heeft gedaan ten aanzien van het verbeteren van het financieel beheer werpen op dit punt duidelijk vruchten af.”

De vele en stevige maatregelen zullen voor ‘substantiële premiestijgingen’ gaan zorgen, zo stelt het Cft.
Hierdoor zal de collectieve lastendruk fors stijgen.

,,In combinatie met de economische vooruitzichten in 2013 (2,2 procent krimp) en 2014 (0,6 procent krimp) betekent dit dat van een ieder een fors, maar noodzakelijk, offer wordt gevraagd om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *