Caribseek | Raffles en spellen van UTS en/of Telecuracao geen gereguleerde loterij zoals bepaalt in de Loterij Verordening

Bientu Robbie dos Santos SMS2Win

Raffles en spellen van UTS en/of Telecuracao geen gereguleerde loterij zoals bepaalt in de Loterij Verordening

WILLEMSTAD (UTS) _ UTS heeft kennis genomen van de 31 vragen die wijlen dhr. Wiels heeft gesteld inzake loterijen via SMS.

UTS verwijst naar de twee andere persberichten (nummer 1 en nummer 2, red) die zij terzake hierover vandaag heeft uitgebracht. Daarin is aangegeven dat UTS niet betrokken bij de dienstverlening van loterijaabieders via SMS.

In het licht van de vragen die door parlementarier wijlen dhr. Wiels zijn gedaan meent UTS  dat het goed is te verduidelijken dat UTS c.q. haar dochtermaatschappijen ook zelf geen gereguleerde loterijen aanbieden aan eindgebruikers zoals bepaald in artikel 1 en verder van de “Loterije verordening 1909”.

UTS c.q. enkele van haar dochtermaatschappijen houden zelf weleens raffles, maar bij die raffles is meestal voor deelname geen geldbedrag verschuldigd. De raffles zijn bedoeld als klantenbinding: de klant krijgt de kans gratis deel te nemen aan de raffle als hij of zij bepaalde producten of diensten afneemt.

In die situaties waarin wel een bedrag per SMS wordt gevraagd, zoals bij de spellen die TeleCuraçao heeft georganiseerd inzake de prijsbepaling van een auto, is er ook geen sprake van een gereguleerde loterij als bedoeld in art. 1 en verder van de Loterijverordening 1909. Het gaat dan om spellen waarbij de deelnemer een overwegende invloed kan uitoefenen op de kansbepaling, doordat hij een intellectuele inspanning moet verrichten om de juiste prijs van de auto te bepalen.

UTS en haar dochtermaatschappijen beschikken niet over een vergunning als bedoeld in de “Loterij verordening 1909” en menen daar dus ook niet over te hoeven beschikken, nu zij geen gereguleerde loterij zoals bepaalt in artikel 1 en verder van de “Loterij verordening 1909” aanbieden of hebben aangeboden.

Bron: Caribseek/Persbericht UTS

Naschrift KKC

Zie ook:

Naschrift KKC:

2013 05 03 – 31 Vragen Helmin Wiels UTS Dos Santos Loterijen by Black Lion

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *