Camelia: Omega voldoet niet

Glenn Camelia
Willemstad – Op grond van negatieve resultaten van de toetsing moet geconcludeerd worden dat het Omega College niet voldoet aan een aantal cruciale vereisten om voor bekostiging in aanmerking te kunnen komen

,,Het Omega College schiet tekort op verschillende wettelijk vereiste onderdelen.”

Dat concludeert advocaat van het Land Glenn Camelia na zijn pleidooi deze week in de bodemprocedure die het onderwijsinstituut voor voortgezet onderwijs aanspande om voor bekostiging en het gratis onderwijs in aanmerking te komen.
Het betreft een zaak volgens de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR).
De uitspraak wordt verwacht op 27 november.
Camelia voerde een reeks van argumenten aan voor zijn conclusie.
Ten eerste bestempelt het college de laatste afwijzende brief van de minister van Onderwijs als genomen ‘besluit’, terwijl Camelia stelt dat in de brief alleen maar informatie en advies gegeven wordt en wel dat ‘vooralsnog geen bekostiging kan worden verleend en dat bepaalde zaken nog ‘in place’ moeten worden gebracht’.

,,De LAR-bescherming kan niet gelden voor hen aan wie slechts wordt medegedeeld dat een aantal zaken nog niet in orde is”

, aldus de advocaat.

Daarnaast, zo wordt gesteld, heeft het Omega College recht van klagen als de school rechtstreeks in haar belangen wordt getroffen.
Maar, omdat er geen sprake is van een afwijzing of een weigering, maar alleen van informatie en advies, is de school vooralsnog ook niet getroffen in haar belangen.
Tot slot zijn het de Staten die via een formeel landsbesluit een beslissing hierover moeten nemen.

,,Het kan nimmer zo zijn bedoeld dat, ondanks het niet voldoen aan de wet, halverwege een begrotingsjaar, met een door het parlement goedgekeurde begroting en bestedingsbeperkingen opgelegd middels een ‘aanwijzing’ en stringente controle door het College financieel toezicht (Cft), een minister dwars door alles heen 4,5 miljoen gulden even goedkeurt.”

right;”>To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *