CAH overweegt afsluiting weg naar ‘shut’

directeur van de Curaçao Airport Holding (CAH) Maurice Adriaens

directeur van de Curaçao Airport Holding (CAH) Maurice Adriaens

WILLEMSTAD — Naar aanleiding van de vele lozingen in zee, van riool- en afvalwater en industrieel afval zoals chemicaliën, overweegt
de toegangsweg naar ‘shut’ langs de kust bij Hato over een maand af te sluiten. Zoals eerder door de Amigoe gemeld, heeft CAH als eigenaar van het terrein in samenwerking met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) een onderzoek uit laten voeren door een milieudeskundige, naar de samenstelling van de lozingen bij shut.

“Het gaat hier duidelijk om ongeoorloofde lozingen, die meer dan slechts zogenoemd grijs huisafvalwater bevatten”, aldus Adriaens.

Hij licht toe dat het rapport met de bevindingen van het onderzoek, waarbij consequent monsters zijn afgenomen van de inhoud van de trucks en er gekeken is naar de frequentie van de lozingen van de verschillende trucks die gedocumenteerd werden, om de industriële vraag naar afvalwaterverwerking in kaart te brengen, drie maanden geleden naar het GMN-ministerie zijn doorgestuurd. “CAH wil als eigenaar van het terrein al heel lang af van deze onwenselijke situatie, zeker aangezien de lozingen indruisen tegen naleving van internationale verdragen. Voor de vele lozingen die met medeweten en toestemming van de overheid plaatsvinden, dient natuurlijk een alternatief te worden geboden, om clandestiene lozingen elders tegen te gaan. Uiteindelijk is het creëren van een alternatief de verantwoordelijkheid van de overheid. Wij hebben onze medewerking hieraan verleend, maar als we over een maand nog steeds geen terugkoppeling ontvangen, zullen we echt tot afsluiting over moeten gaan”, aldus Adriaens, die uitlegt dat op initiatief van de CAH er in samenwerking met het GMN-ministerie een masterplan ontwikkeld is om een duurzaam alternatief te bieden voor de shut.

“De insteek van CAH is altijd duidelijk geweest, de lozingen voorkomen. Vandaar dat wij het onderzoek ofwel de opmaak van het rapport namens de overheid hebben bekostigd.”

Het plan behelst een driestappenplan waarbij een onderzoek naar de samenstelling van de lozingen de eerste stap was.

“Naar aanleiding van deze informatie wil men een technische oplossing bieden voor het probleem. Dit houdt in dat men zal kijken welke vorm van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) hiervoor geschikt zou zijn aangezien er ook chemicaliën verwerkt dienen te worden. Hierop kunnen daadwerkelijk investeerders aangetrokken worden voor de realisatie van een dergelijke RWZI-installatie op de plek”,

aldus de CAH-directeur, die vervolgt dat de reeds gevoerde gesprekken met potentieel geïnteresseerde investeerders, ‘nu op een laag pitje staan’ in afwachting van de terugkoppeling van de overheid. Adriaens stelt dat CAH gezamenlijk met het GMN-ministerie, de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer (MNB) en andere belanghebbenden sinds augustus vorig jaar op zoek is naar oplossingen voor de vele lozingen van gemengd industrieel (inhoud van beerputten) afvalwater in zee door bedrijven, en de illegale dump van afval in het gebied. Dit aangezien de grootste RWZI bij Groot Piscadera, Klein Hofje, niet in staat is om een combinatie van verschillend (industrieel) afval/septisch water, chemische vloeistoffen en oliën volledig te verwerken.

Zoals bekend heeft CAH als eigenaar van het vliegveld en het 450 hectare grote overheidsterrein, een masterplan ontwikkeld voor een ‘Airport City’. Het nog te realiseren Ecopark zal daar een belangrijk onderdeel van vormen. CAH streeft op de plek waar de shut zich bevindt het Ecopark na. De RWZI zou dan door de investeerder bekostigd worden, waarbij gedacht wordt aan de invoer van een vergunningstelsel. Bedrijven die zich specialiseren in het leegzuigen van septic-tanks zouden dan voor een vergunning dienen te betalen en daarmee automatisch de inhoud van de trucks bij de RWZI kunnen afleveren, waar volgens Adriaens, de medewerking van de overheid vereist is. Zo wil CAH het gebied duurzaam ontwikkelen met behulp van circulaire systemen. Binnen de Airport City wordt de aanleg van een koelsysteem beoogd, volgens de Sea Water Airconditioning (Swac) technologie, koeling met koud zeewater.

Swac zal tevens een belangrijk onderdeel vormen van het nog te realiseren Ecopark, door aanlevering van koud water aan een Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)-installatie. Deze zet de thermische energie, ofwel de verschillen in temperatuur, om in elektriciteit. Deze warmtewinning wordt als schone bron voor de productie van duurzame energie, vers water en voedsel gezien. Als het Ecopark eenmaal is aangelegd wil men onder andere landbouw stimuleren middels het ‘koud waterproces’, waarbij de groei van planten en vruchtproductie worden bevorderd door het afkoelen van de wortels. Hierbij ontstaat condens, waardoor irrigatiewater wordt gegenereerd. Verder wordt hiermee ook aqua-cultuur (viskwekerij), algencultivatie en zoetwaterproductie nagestreefd. Hiervoor zal er water uit zee worden onttrokken, vandaar dat CAH wil meewerken aan een oplossing om vervuiling van het zeewater tegen te gaan.

Bron: Amigoe

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *