30 C
Willemstad
• woensdag 6 december 2023

CC | The CMC General Practitioner Post will open on January 1st, as promised

WILLEMSTAD - A long-awaited improvement in the healthcare system of Curaçao is on the horizon. Jerry Semper, chairman of the Curaçao General Practitioners Association (CHV), confirms that...

DH | Companies gather to discuss mobilisation of St. Maarten diaspora in the Netherlands

PHILIPSBURG--Representatives of numerous companies recently gathered at the Government Administration Building where Memory Group Chief Executive Officer (CEO) Geert Nab and Chief Operations Officer (COO) Mylene Van...

AntilliaansDagblad | Goedgekeurde jaarrekeningen BOG en TCB

Kralendijk - Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) is de eerste overheids-nv die ‘up to date’ is met de financiële verantwoording. De accountant heeft op 20 oktober van dit jaar de...

AntilliaansDagblad | ‘Meer controles in het verkeer op Aruba’

Oranjestad - Het Korps Politie Aruba (KPA) gaat deze maand meer zichtbaar zijn en het verkeer meer controleren. Dat is de uitkomst van een overleg dat de korpsleiding...

AntilliaansDagblad | Isla moet flink dokken

Nog 33,4 mln dollar aan achterstallig bewaarloon olie in tanks Willemstad - Refineria Isla bv, tot begin 2020 de exploitant van de Curaçaose raffinaderij, is veroordeeld tot betaling...

AntilliaansDagblad | ‘Concurrentie houdt ons scherp’

KLM: Terugkeer double daily op Curaçao afhankelijk van diverse factoren Willemstad - ,,Of we in de toekomst weer twee keer per dag vluchten naar Curaçao kunnen aanbieden, hangt...
- Advertisement -spot_img

Burger dient ook klacht in tegen advocaten

HomeMediaBurger dient ook klacht in tegen advocaten
Orde van Advocaten Curaçao
Orde van Advocaten Curaçao

WILLEMSTAD — Nardy Cramm heeft gebruikgemaakt van haar recht als burger om een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht met betrekking tot de advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Chester Peterson en Anthony Eustatius.

De klacht, die naar eigen zeggen afgelopen zondag werd ingediend, betreft de uitlatingen, publicaties en gedragingen van de advocaten, die volgens Cramm ieder ‘allen en allen tezamen’ een of meer gedragsregels van de Orde van Advocaten ‘willens en wetens, stelselmatig en doelbewust overtreden’.

De uitlatingen, publicaties en gedragingen van de voornoemde heren zijn naar de mening van Cramm te kwalificeren als beledigend, lasterlijk, smadelijk en onnodig grievend. Daarnaast zetten zij aan tot haat, geweld, verdeeldheid, racisme en discriminatie in de jurisdictie Curaçao.

“Als burger vind ik het schokkend en ongepast dat advocaten politiek en contra-strategieën bedrijven ten behoeve van de verdediging van hun cliënten buiten de rechtszaal, middels het aanzetten tot haat, geweld, racisme en discriminatie. Dat is eigenlijk mijn punt”, zo laat Cramm weten.

In de klacht verwijst Cramm naar tal van publicaties in de afgelopen maanden en maakt zij ook melding van de organisatie/stichting Kòrsou Fuerte i Outonomo, waarvan de drie genoemde advocaten bestuursleden zouden zijn. In de klacht maakt zij melding van KFO als een mogelijk terroristische organisatie.

“Ik ben persoonlijk van mening dat niet alleen de Orde van Advocaten, maar ook de burgerbevolking hinder ondervindt van mijns inziens strafbare zaken, acties en manipulatie van de bevolking”, aldus Cramm in haar motivatie voor de klacht.

Procedure

Op de website van de Orde van Advocaten staat de te volgen procedure te lezen met betrekking tot klachten: ‘De Raad van Toezicht is toegankelijk voor iedereen met een klacht over een advocaat. Een kort, duidelijk briefje aan de secretaris van de Raad, met vermelding van de reden van de klacht, is al voldoende. Niet alleen burgers mogen klachten indienen, ook advocaten zelf kunnen een meningsverschil met een confrère voor de Raad van Toezicht uitvechten.

De Raad van Toezicht bestaat uit een rechter en twee advocaten. Eerst wordt de klager in de gelegenheid gesteld zijn of haar grieven schriftelijk te uiten. De klacht kan gaan over een, naar de mening van de klager, te hoge declaratie van zijn raadsman, maar het kan ook een zaaksinhoudelijke kwestie zijn. De advocaat tegen wie de klacht is gericht, krijgt van de Raad van Toezicht de gelegenheid schriftelijk verweer te voeren.

Op korte termijn vindt dan een zitting plaats, waar beide partijen hun standpunten nog eens nader kunnen toelichten. Beide partijen mogen zich laten bijstaan door een advocaat. Deze zittingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar, evenals de uitspraken van de Raad. Binnen een redelijke termijn spreekt de Raad van Toezicht een oordeel uit.’

Op het moment van sluiting van deze krant was er nog geen bevestiging van de goede ontvangst van deze klacht bij de Raad van Toezicht of het Hof.

 

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties