Boek | Zomereditie Bon Bini Bonaire verschenen

Cover Bon Bini Bonaire 2020 nr. 1

De zomereditie van Bon Bini Bonaire is verschenen. Het magazine is een uitgave van het Kabinet van de gezaghebber en is bedoeld om verschillende doelgroepen buiten Bonaire op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het eiland.

Het blad wordt (digitaal) verspreid onder mensen die uit hoofde van hun functie geïnteresseerd zijn in Bonaire, onder wie bestuurders, ambtenaren, Kamerleden etc.

In de zojuist verschenen zomereditie wordt onder meer bericht over het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 van het kabinet en de reacties daarop van het Bestuurscollege en het Wereldnatuurfonds. Een ander artikel gaat over een rapport dat in opdracht van de Tweede Kamer is opgesteld waarin Bonaire ‘front runner’ van de regio wordt genoemd.

Ook wordt stilgestaan bij het onderzoek dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat laat doen naar de introductie van elektrisch vliegen in Caribisch Nederland. Verder wordt aandacht besteed aan onder meer de pilot van AlgaePARC, de opening van het Caves & Karst Reserve, de Centraal Dialoog en hoe Bonaire omgaat met de coronacrisis.

De nieuwe editie van Bon Bini Bonaire is te lezen op: https://pdfhost.io/v/9xUrpySS8_Webversie_BBB_2020_nr_1_4pdf.pdf

Bron: persbericht Bon Bini Bonaire

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *