Belang rif Oostpunt onder de aandacht

VBC- vicevoorzitter Joop Kusters hield een inleidende speech voordat de lezing van Carmabi begon.

VBC- vicevoorzitter Joop Kusters hield een inleidende speech voordat de lezing van Carmabi begon.

WILLEMSTAD — In navolging van een eerder gehouden presentatie over de ontwikkelingsplannen voor Oostpunt vorig jaar, door onder anderen de eigenaar van de gronden Willy Maal, heeft de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) eergisteren als vorm van ‘wederhoor’ ook een presentatie voor haar leden georganiseerd over het belang van het rif van Oostpunt voor Curaçao. De presentatie werd gegeven door de wetenschappelijk directeur van Carmabi, Mark Vermeij.

“De leden een gebalanceerde voorlichting geven met het oog op duurzame ontwikkelingsvormen staat hierbij centraal”, aldus VBC-vicevoorzitter Joop Kusters bij de inleiding van de presentatie van Vermeij. “Uiteraard staat de VBC economische ontwikkeling voor en juicht dan ook alle ontwikkeling toe welke een positieve bijdrage kan leveren aan de economie en werkverschaffing.

Aangezien wij op Curaçao de afgelopen twintig jaar slechts een groei van ongeveer 0,1 procent hebben gekend, dit vergeleken met landen in de regio waar men 2 tot 3 procent economische groei heeft gekend, vinden wij dat er hard moet worden gewerkt aan het creëren van nieuwe impulsen”, aldus Kusters.

Bij de presentatie waren onder anderen aanwezig de VBC-directeur Johan Lieuw, de voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK) Billy Jonckheer, de woordvoerder van Willy Maal Frans Heijligers, een architect en tal van VBC-leden uit de toeristische, duik- en bouwsector en vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf. Kusters:

“Wij menen dat er sprake dient te zijn van een gebalanceerde ontwikkeling, waarbij men met het oog op de toekomst naar duurzame vormen dient uit te kijken. Het moet dus niet zo zijn dat er sprake is van roofbouw. Aangezien wij ook een presentatie van de heer Maal hebben gekregen, vonden wij het als vorm van tegenhang interessant om ook deze presentatie van Carmabi bij te wonen.

Wat mij tijdens de presentatie opviel, is dat er ook alternatieven werden voorgedragen waar Curaçao zich wellicht meer op zou kunnen richten en waarbij het rif voor de medische industrie van grote betekenis kan zijn waar immers lucratieve bedragen in omgaan.”

Zoals de Amigoe vorig jaar heeft belicht, gaf Maal in zijn openingsspeech bij de presentatie over Oostpunt van vorig jaar aan ‘dat alleen een duurzame en gebalanceerde ontwikkeling van Oostpunt de vernietiging van de natuur tegen kan gaan’.

Maal, wiens familie sinds circa 1870 Oostpunt in bezit heeft, stelde toen ook dat de natuurlijke rijkdom en het potentieel van het gebied al twintig jaar onder druk staat ‘door natuurlijke achteruitgang en illegale praktijken als speervissen, het vangen van baby conch, zeeschildpadden en roggen en het stropen van geiten, schapen en ezels’.

“Tegelijkertijd vindt er een aantal criminele activiteiten in het gebied plaats, zoals het strippen van gestolen auto’s, drugs- en mensensmokkel en het illegaal dumpen van vuilnis”, stelde Maal.

“De ‘re-zoning’ van Oostpunt moet daarom gebeuren volgens logische, objectieve en professionele on-site evaluaties, waarbij alle specifieke aspecten die er toe doen, in overweging worden genomen”, aldus Maal.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *