26 C
Willemstad
• vrijdag 16 april 2021 07:35

ParadiseFM | 49.000 toeristen bezochten Aruba in maart

Bijna 49.000 verblijfstoeristen bezochten Aruba in de maand maart. Dat heeft het Arubaanse toerismebureau gisteren bekend gemaakt. Daarvan waren ruim 43.000 toeristen afkomstig uit Noord-Amerika. De rest kwam...

NRC | Curaçao verlengt lockdown tot 30 april

Flori Hofman De lockdown op Curaçao wordt zeker tot 30 april verlengd. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau ANP. Daarmee zal de avondklok, die tussen...

NTR | Curaçao verlengt lockdown, omdat er geen andere optie is

Oscar van Dam WILLEMSTAD – ‘‘Een versoepeling van de corona maatregelen op Curaçao is op dit moment geen enkele optie. We hebben te maken met de Britse variant,...

DH | Invest in kingdom relations, Council of State reemphasises

THE HAGUE--Relations in the Dutch Kingdom require constant investment, the Council of State reemphasised in its 2020 annual report. The relationship of mutual respect between governments and...

AntilliaansDagblad | Maatregelen Bonaire voorzichtig afgeschaald

Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna heeft tijdens de persconferentie van gisteren het risiconiveau verlaagd van niveau 6 naar niveau 5. Er is volgens Rijna verbetering opgetreden, maar hij...

AntilliaansDagblad | Perspectief politieplannen St. Maarten verdwijnt

Den Haag - Waar de voortgangscommissie eind 2019 optimistisch was over het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), is het perspectief op verbeteringen nu erg laag. Anderzijds lijkt...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenCuraçaoBeantwoording Kamervragen over ingrijpen minister van Justitie van Curaçao in strafzaak

Beantwoording Kamervragen over ingrijpen minister van Justitie van Curaçao in strafzaak

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA ‘s-Gravenhage Datum 4 juni 2012 Vragen lid Lucassen (PVV)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Lucassen (PVV), met kenmerk 2012Z09479, over het bericht dat de minister van Justitie van Curaçao persoonlijk ingrijpt in een lopende strafzaak (ingezonden 7 mei 2012).

Ik ben voornemens in de tweede week van juni een bezoek te brengen aan Curaçao en zal van de gelegenheid gebruik maken om de ontstane situatie waarop de vragen van de Tweede Kamer betrekking hebben met de regering van Curaçao te bespreken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies

Pagina 1 van 3

Koninkrijksrelaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon mr P.C. Krekel T 070-426 6924 [email protected] Kenmerk 2012-0000311181

 

2012Z09479

 

Beantwoording van vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de minister van Justitie van Curaçao persoonlijk ingrijpt in een lopende strafzaak (ingezonden 7 mei 2012)

1

Kent u het bericht “Interventie van Wilsoe”? 1)

Ja.

2

Is het waar dat de minister van Justitie van Curaçao, Elmer Wilsoe, een verzoek heeft gedaan aan de Verenigde Staten om het beslag op te heffen dat is gelegd op de miljoenen dollars van een verdachte in een omvangrijke strafzaak?

Ja. Overigens betreft het verzoek van de minister van Justitie van Curaçao de beslaglegging op de rekeningen van Ponford Overseas Ltd. en Tula Finance Ltd. in de Bientu-zaak.

3

Is het waar dat het gaat om de Amerikaanse tegoeden van Robbie Dos Santos, die wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte? Is het waar dat deze verdachte niet alleen bekend staat als geldschieter van één van de regeringspartijen op Curaçao, maar dat hij ook de halfbroer is van een minister in de regering van Curaçao?

Ja, het is waar dat het gaat om de Amerikaanse tegoeden van Robbie Dos Santos, die wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Dat deze verdachte bij de bevolking bekend staat als geldschieter van één van de regeringspartijen op Curaçao en dat hij ook de halfbroer is van een minister in de regering van Curaçao kan worden afgeleid uit verschenen persberichten.

4

Heeft de Nederlandse regering of de Koninkrijksregering overleg gevoerd met de Verenigde Staten over dit verzoek? Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg?

In reactie op het verzoek van de minister van Justitie van Curaçao om het beslag op te heffen dat in het kader van het strafrechtelijk onderzoek is gelegd op genoemde rekeningen, is met tussenkomst van de ambassade in Washington door de autoriteiten in de Verenigde Staten gevraagd om nadere informatie omtrent de bevoegdheid van de minister van Justitie van Curaçao. De Amerikaanse autoriteiten beschikken over een brief uit 1993 van de toenmalige minister van Justitie van de Nederlandse Antillen, mevrouw Römer, waarin deze de Procureur-generaal aanwijst als degene die namens de minister rechtshulpverzoeken doet uitgaan. De Nederlandse regering kan zich voorstellen dat dit voor de autoriteiten in de Verenigde Staten aanleiding is om opheldering te vragen. Bij brief van de Nederlandse ambassadeur in Washington van 7 mei 2012 is een nadere toelichting verstrekt, inhoudende dat de minister van Justitie van Curaçao weliswaar formeel bevoegd is rechtshulpverzoeken te doen, maar dat als bestendige praktijk sinds 1993 de Procureur-generaal als de bevoegde autoriteit wordt aangemerkt. Het eerder ingediende rechtshulpverzoek is derhalve gedaan door de ‘competent authority.’ Het is ongewenst dat er bij een internationale verdragspartner op rechtshulpgebied verwarring ontstaat over handelen vanuit het Koninkrijk. Daarom is in de Rijksministerraad afgesproken dat – teneinde herhaling in de toekomst te voorkomen.- deze kwestie tijdens het eerstvolgende overleg van de ministers van Justitie van het Koninkrijk aan de orde wordt gesteld. Dit overleg is voorzien medio juni 2012.

5

Pagina 2 van 3

Datum 4 juni 2012 Kenmerk 2012-0000311181

Is de minister van Justitie van Curaçao bevoegd om een dergelijk verzoek te doen? Ondersteunt de Nederlandse regering dit verzoek? Acht de Nederlandse regering het gepast dat een minister van Justitie op deze manier ingrijpt in een lopende, individuele strafzaak?

De minister van Justitie van Curaçao is weliswaar formeel bevoegd rechtshulpverzoeken te doen, maar het is bestendige praktijk dat de Procureur-generaal, die sinds 1993 als de bevoegde autoriteit is aangemerkt, rechtshulpverzoeken bij buitenlandse mogendheden indient. Dit is ook door de toenmalige minister van Justitie van Curaçao destijds gecommuniceerd met de Verenigde Staten. Echter de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie van Curaçao in deze berust op een mandaatconstructie hetgeen impliceert dat de minister van Justitie formeel gesproken de bevoegdheid zelf ook heeft. Het is overigens niet aan de Nederlandse regering om dergelijke verzoeken al dan niet te ondersteunen. Die rol is voor het land Nederland bij buitenlandse rechtshulpverzoeken van en aan Curaçao niet weggelegd.

6

Bent u van mening dat de regering van Curaçao hiermee opnieuw de verdenking van machtsmisbruik, corruptie en vriendjespolitiek over zich afroept?

Ik ben van oordeel dat elke schijn van machtsmisbruik, corruptie en vriendjespolitiek als gevolg van het handelen van een minister van justitie ongewenst is. Het is evenwel aan de Staten van Curaçao om zich uit te spreken over de vraag of dit in het onderhavige geval aan de orde is en in dat geval zoja, welke consequenties zij hieraan willen verbinden.

1) Antilliaans Dagblad, 3 mei 2012

Pagina 3 van 3

Datum 4 juni 2012 Kenmerk 2012-0000311181

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties