31 C
Willemstad
• woensdag 17 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AVC | Evelyn zou haar neus niet moeten ophalen voor Pinocchio

HomeMediaAVC | Evelyn zou haar neus niet moeten ophalen voor Pinocchio

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Pinnoccio

De laatste keer dat ik over Aruba schreef, maakte ik de vergelijking met Klaas Vaak. Getuige de reacties konden veel mensen het artikel waarderen, maar – eerlijk is eerlijk – anderen weer niet. Dat heb je zo, als je schrijft. Laat ik deze laatste groep mensen vandaag tegemoetkomen door een vergelijking te maken tussen de regering van Aruba en Pinocchio.

Voor wie het verhaal niet kent: Pinocchio is de houten hoofdpersoon in een boek van de Italiaanse schrijver Carlo Collodi, dat in 1883 werd gepubliceerd onder de titel Le avventure di Pinocchio. Het boek werd onmiddellijk een succes en in vele talen vertaald, helaas en voor zover ik weet niet in het Papiaments.

Geppetto was de maker van het lieve houten poppetje Pinocchio, maar onder invloed van de gemene poppenmaker Stromboli begint hij te jokken. Pinocchio wordt door het vele jokken heel bekend. Op een gegeven moment komt Pinocchio zelfs op Pleziereiland aan, waar iedereen mag doen en laten wat hij wil. Dan blijkt dat er een addertje onder het gras zit: door hun gedrag veranderen de kinderen op het eiland allemaal in ezels. En door het vele jokken groeit ook de neus van Pinocchio steeds langer en blijft hij een houten pop. Zeer tegen de zin van Geppetto, die hoopte dat hij ooit een echt jongetje zou worden, zijn zoon.

Ik moest ineens aan dit verhaal denken, toen ik artikelen las op social media en verslaggeving van de persconferenties van vorige week van de Arubaanse minister van Financiën en de minister-president over de begroting 2020. Want de snelheid waarmee beide dames die door het land willen jassen en het verhaal dat daarbij verteld wordt, daar zou Pinocchio’s zijn neus beslist voor ophalen.

Wat wil het geval: de hele procedure om te komen van een ontwerpbegroting naar een vastgestelde begroting is in de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) opgenomen. Allereerst: als het College op 15 december nog geen vastgestelde begroting van het daaropvolgende begrotingsjaar heeft ontvangen en er naar zijn oordeel ook geen uitzicht bestaat dat er binnen een redelijke termijn alsnog een ontwerpbegroting, respectievelijk een begroting zal worden toegezonden, dan bericht het College dienaangaande de regering van het Koninkrijk.

Ten tweede: In de Comptabiliteitsverordening Aruba (CV Aruba) is helder opgenomen dat het proces om te komen tot een begroting 2020 al in april 2019 van start moet gaan. Dat is niet voor niets, zoals ik hieronder ga uitleggen. Daarnaast is opgenomen welke onderbouwende informatie verstrekt moet worden en dient aan de hand van de Najaarsnota de begroting 2019 te worden aangepast.

We weten dat voor beide wetten een advies van het College moet liggen, alsmede een advies van de Raad van Advies op de conceptbegrotingswijziging, alsmede de conceptontwerpbegroting voordat het naar de Staten wordt verzonden.

We weten ook dat deze beide entiteiten conform de wet- en regelgeving nominaal twee of drie weken de tijd hebben om hun advies te geven. We weten ook dat een aan de Staten aangeboden conceptontwerpbegroting en begrotingswijzigingen circa drie weken voor behandeling dient plaats te vinden zodat de Statenleden zich kunnen inlezen, schriftelijke vragen kunnen stellen, en de eerste schriftelijke antwoorden kunnen ontvangen.

Het is ook bekend dat de behandeling van de begroting of de wijziging ervan zelf zeven tot tien dagen kan vergen. Rekenwonders hebben het al door: de datum van 15 december wordt nooit meer gehaald. Immers, minister Xiomara Ruiz-Maduro heeft pas eind vorige week, precies vier weken voor 15 december, de begroting 2020 ingediend. De begroting 2020, als ook de begrotingswijziging 2019 zijn nooit meer op tijd af.

Wie tijdens de persconferentie van vorige week goed gekeken heeft, zag verschillende MEP-neuzen dezelfde kant op staan, maar -hoe kan het ook anders – met enige Pinocchio-trekjes. Er werd met droge ogen verkondigd dat de gestelde deadline van 15 december om te komen tot een begroting netjes wordt gehaald.

Nog afgezien van een werkelijk fenomenaal mooie Powerpointsheet, is er nog geen begroting en geen onderbouwing bekend gemaakt. Noch is er enig vooruitzicht dat die binnen korte termijn zal worden behandeld.

Of is het een truc en wordt de conceptontwerpbegroting in de vorm van deze prachtige Powerpointsheet nu direct zonder enig advies van wie dan ook en zonder onderbouwing van wat dan ook naar de Staten verzonden? Het kan niet, maar moet haast wel. Die kan dan direct worden geagendeerd, en door een meerderheid van de Staten zo snel mogelijk bekrachtigd. Staande de vergaderingen wordt dan ook de begroting 2019 gewijzigd! Struikel daar in Oranjestad niet over je lange neus, zou ik willen zeggen.

Nee, maar alle gekheid op een stokje, ik kan het echt niet bevatten. Er is geen conceptontwerpbegroting 2020 verzonden naar de Staten, de volksvertegenwoordiging. Maar er heeft al wel een persconferentie plaatsgevonden waarin de pers en dus het volk is geïnformeerd over de begroting 2020. Briljant? Volgens mij is dit zingen voordat je de kerk ingaat en heeft het meer weg van windowdressing naar het College Aruba financieel toezicht en Nederland toe.

Jaarrekening
Saillant detail. Zowel in de Landsverordening Aruba financieel toezicht als in de Comptabiliteitsverordening Aruba is opgenomen dat een ontwerp voor een landsverordening tot vaststelling van de begroting voor een dienstjaar onder andere ook vergezeld moet zijn van de jaarrekening van het voorafgaande jaar.

Voor zover ik na kan gaan op de website van de Arubaanse overheid is sinds het aantreden van het huidige kabinet Wever-Croes, geen jaarrekening meer aangeboden aan de Staten, Raad van Advies en het College. De laatste aangeboden jaarrekening dateert van 2015.

Niemand, ook het College niet, kan dan eigenlijk met droge ogen uitleggen hoe en op basis van welke vastgestelde informatie een begroting wordt vastgesteld conform wet- en regelgeving.

Inflatiecijfers liegen niet
De neuzen blijven groeien, want tijdens de persconferentie wordt ook gesteld dat het huidige kabinet Wever-Croes bij haar aantreden, twee jaren terug, werd geconfronteerd met een gestagneerde economie en hoge inflatiecijfers.

Vreemd, in het Statistisch Jaarboek van de Centrale Bank van Aruba (www.cabaruba.org) staat – door iedereen vast te stellen – dat de inflatie sinds invoering van de Landsverordening Aruba financieel toezicht in 2015 onder de 0% lag (-0,9% en -0,3%), maar dat het in 2018 (een jaar na het aantreden van Evelyn) ineens een sprong maakt naar 4,6%. Dan hangt er wel heel veel inflatie aan je neus, excusez le mot.

In de persconferentie wordt ook gezegd dat de staatsschuld is gegroeid tot bijna negentig procent. Eigenlijk is dat raar, want een maand terug werd nog geschermd met de laatste door CBS bijgestelde GDP cijfers (www.cbs.aw) en dat hierdoor de staatsschuld ten opzichte van de GDP tussen 2015 en 2018 rond de 75% schommelt – ver onder de befaamde 90%.

Met één stelling van de minister-president kan ik het eens zijn. Ze zei: “Niet iedereen begrijpt waar wij op Aruba mee bezig zijn”. Ik ben helaas bang dat niemand meer begrijpt wat er op Aruba gebeurt met de begrotingsproblematiek.

Pijn
Om het verhaal toch positief te eindigen verwijs ik naar mijn collega, Arien Rasmijn. Die heeft op 16 november in het kader van het vertrek van Statenlid Daphne Lejuez uit de MEP-fractie, een artikel gepubliceerd onder de sprekende titel: ‘Echte verandering doet pijn‘. Hierin is een quote van Daphne Lejuez hem bijgebleven dat veranderingen aanbrengen heel moeilijk is, dat verandering pijn doet, en dat integer handelen zwaar is.

Ook mij is deze quote bijgebleven en de reden voor dit stuk. Het kan en moet echt anders op Aruba, maar dan moet de club die nu aan de macht is stoppen met jokken en het pad van Integer handelen opgaan. Eerst in woorden – dat is al moeilijk genoeg – en dan snel in daden.

Laat het sprookje van Pinocchio een mooie reflectie zijn voor Evelyn. Want pas toen hij bewezen had een brave, eerlijke en aardig jongetje te zijn, kwam de Blauwe Fee en toverde hem in een echte jongen van vlees en bloed, en had Geppetto eindelijk een zoon!

Mooi, hè?

Ze leefden nog lang en gelukkig…

Bron: Achterkant van Curacao

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties