AVC | Aruba juicht vroeg

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Mijn advies aan Evelyn in het huidige politieke steekspel: juich vooral niet te vroeg. Want als de vos passie preekt, boer let op je kippen….. | Foto Antilliaans Dagblad

Op Aruba is het hele weekend geklapt voor en gejuicht over de prestatie van premier Evelyn Wever-Croes, die tijdens haar bliksembezoek aan Den Haag, de Rijksministerraad wist te overtuigen dat zij en haar kabinet het goed doen.

De kater maandagochtend is er niet minder om: immers, toen kwam het besef dat nog niets is bereikt, anders dan wat Den Haag vanaf dag een op de agenda had staan.

Los van de talloze verklaringen aan de pers, interviews, woordspelingen en interpretaties kan niets anders worden geconcludeerd dan dat Evelyn – in ieder geval politiek – haar woord heeft gegeven: een ‘ja, mits’.

Eerlijk gezegd zijn Aruba, Curaçao en Sint-Maarten aan het begin van deze week niet verder dan wat afgelopen week vóór de Rijksministerraad al bekend was: het aanbod is vrijblijvend, aan de voorwaarden kan niet worden getornd.

Arubaanse instemming
Aruba heeft dus in principe ingestemd met een financieel toezicht van Rijkswege en de hervormingsentiteit die de taken en bevoegdheden van de landsregering komt overnemen. Hiermee boekt staatssecretaris Raymond Knops en politiek Den Haag flinke winst. Die entiteit is overigens geen verrassing voor Evelyn, en ook niet voor Eugene en Silveria: de gesprekken daarover duren al enige tijd.

De zustereilanden van Aruba worden door de ‘ja, mits’ niet alleen tegen elkaar uitgespeeld, maar het feit dat Aruba haar politiek akkoord heeft gegeven, kan Raymond mooi gebruiken om Curaçao en Sint-Maarten onder druk te zetten, met het doel alsnog in te stemmen.

Autonomie
Tussen Oranjestad en Den Haag worden de details nu verder uitgewerkt. Evelyn gebruikt deze tijd om het idee aan haar eigen achterban te verkopen. Die heeft de afgelopen 35 jaar geleefd op de autonomiegedachte van de oprichter van de MEP, wijlen Betico Croes en heeft dus wel wat te slikken.

Als give-away geven Wever-Croes en de beschermers van de Arubaanse autonomie een trap na aan het vorige kabinet Eman, met de sneer dat de afgelopen acht jaar de nationale schuld is verdubbeld. Een staatsschuld die in 2009 kunstmatig laag werd gehouden door investeringen en hervormingen uit te stellen. Terwijl het aan een gebrek aan investeringen en economische kansen de afgelopen acht jaar echt niet heeft gelegen.

Goddelijke interventie
Rijst nog de vraag: wat heeft een opgelopen staatsschuld van 75% van het Bruto Binnenlands Product te maken met de overname van justitie, economische hervorming, onderwijs, infrastructuur en zorg? Net als de Goddelijke interventie bij monde van een brief van Zijne Eminentie de Bisschop van Willemstad, die Nederland opriep de eilanden te sparen.

Overigens onderkent het Bisdom dezelfde zorgen van Nederland, te weten ‘corruptie en het direct of indirect bevoorrechten van familie vrienden en kennissen’. Ik weet trouwens niet of de interventie heeft geholpen.

Raymond stuurde Evelyn voor de zekerheid bovenstaand plakprentje mee om een steviger draagvlak te kunnen creëren in haar eigen land. Gewone stervelingen lezen hier dat de achterban een zetje krijgt om de bittere Haagse Hop te slikken.

Evelyn heeft immers niet meer te maken met een aanwijzing bij Koninklijk Besluit (2014) en de daaruit onderhandelde Landsverordening Aruba financieel toezicht (2015), maar met twee mega Rijkswetten die het bestuur, de openbare financiën, de investeringen en beleidsbevoegdheden feitelijk aan een Nederlandse ZBO overdragen.

Daaruit spreekt weinig Haags vertrouwen, al wil de Arubaanse premier anders doen geloven…

Blessing in disguise
Opvallend is het gebrek aan solidariteit van Aruba naar de beide andere eilanden toe. Dat weerspiegelt niet alleen de verdeel-en-heers-strategie en tactiek van Den Haag, maar ook de noodzaak voor Evelyn om een wit voetje in Den Haag te halen.

Het aangekondigd surplus van de Arubaanse begroting 2020 was louter op papier en als je goed leest, staat dat hierboven in het plaatse ook: ‘het pad is ingezet’, en niet: ‘wij hebben het bereikt’. Iedereen met kennis van de eilanden weet hoeveel paden Caribische politici tijdens hun term in office inslaan en niet afmaken. Sterker, het is dé reden voor Raymond om nu door te zetten en niet weer in het ‘wij zijn bezig’ smoesje te trappen.

In ieder geval was de Arubaanse slaagkans van de invoering van de eigen tweede fase belastinghervormingen – de lastenverzwaring voor de bevolking, de ondernemers en de toerist – nihil en toen Covid19 toesloeg was dat in dit verband in ieder geval een blessing in disguise.

Gifpijl
Als ik Wever-Croes was zou ik een beetje oppassen met de complimenten vanuit Nederland. De geschiedenis van ons Koninkrijk van de afgelopen dertig jaar leert dat complimenten en pluimpjes vanuit Den Haag vaak een gifpil zijn.

Zie maar hoe vuistboksend Eugene en Mark Rutte op alle voorpagina’s stonden tijdens het Bon Bini Curacao event, vorig jaar.

Hoe Miguel Pourier en Etienne Ys in de koude kleren bleven staan, nadat ze de door Nederland aangespoorde maatregelen hadden doorgevoerd.

En niet te vergeten Mike Eman die op handen en schouders de hele wereld rond werd gedragen als voorbeeld van duurzaamheid, visie en win-win kansen voor alle landen van het Koninkrijk. Dat leidde uiteindelijk tot de verkiezing van Nederland als niet-permanente lid van de VN-Veiligheidsraad.

Mijn advies aan Evelyn in het huidige politieke steekspel: juich vooral niet te vroeg. Want als de vos passie preekt, boer let op je kippen…..

Bron; Achterkant van Curacao

9 Reacties op “AVC | Aruba juicht vroeg

 1. Is iemand een beetje jaloers op wat Aruba toch heeft bereikt? Knops heeft al bevestigd dat toetreding van Aruba tot de RFT van tafel is. Staat nergens in dit artikel. Leuk geschreven maar geen realiteitszin. Schrijver wenst vurig dat de.missie van de regering van Aruba mislukt, dat wordt een bittere pil. Ik zou graag een vervolgartikel zien als de overeenkomst tussen Aruba en Nederland is ondertekend.

 2. Drechi pa bosnan Tur

  @Fred:
  Tendentieus stuk. Schotte en Jamalodin als voorbeeld aanhalen van hoe het niet meer moet, maar met een staalhard gezicht NIET zeggen wat we er voor in de plaats hebben gekregen. Hmmmm…

 3. Marga Vonck

  Begrijpelijk dat Nederland eisen stelt.
  Maar laten die eisen zich vooral richten op management, politiek en ambtenaren.
  Want zolang deze groepen ( lees de ‘echte’ Arubanen ( zoals ze zichzelf zien)zich beter voelen en verrijken, zal het bij alle andere lagen van de bevolking qua mentaliteit niet garanderen.
  Sowieso kost een verandering in manier van denken minimaal 10 jaar.

  Verder zal Nederland es moeten stoppen met eisen stellen vanuit hun gezonde welvaartspositie.
  Het is zo makkelijk om vanuit je eigen denkwereld en leefwereld andere mensen hulp te geven.
  Kanttekening bij bovenstaande:
  Laat Nederland zich es verplaatsen in de groepen/ landen die zij hulp geven.
  En geef dan op een respectvolle gelijkwaardige manier ondersteuning.
  Ook als de uitvoering vervolgens niet gaat op de manier die Nederland zo goed vindt.

  Het is altijd makkelijker hulp te geven dan te vragen en als vrager in een afhankelijke positie te zitten.

  Verder zal Nederland es moeten bedenken hoe zij tegen Aruba aankijken. De meeste eilandbewoners hebben een baan in de toeristische sector.
  En wie zijn daar de bazen en eigenaren?
  Precies, de Amerikanen.
  Als je dan nog niet hielen likt, jezelf verrijkt ten koste van een ander, steelt, bedriegt enz. dan houd je je baan niet.

  Met dezelfde gevolgen als nu: geen baan, geen inkomen, geen eten, de vaste lasten niet kunnen betalen voor je gezin.

  Dus advies voor Nederland:
  Wil je ondersteunen?
  Zorg dat Amerika niet meer en meer overheerst. Want alleen dan kun je wat met de corruptie doen.
  Neem hotels over maak er Nederlandse ketens van en vervolgens doorgeven aan de jonge mensen van Aruba.
  Die behalve goed qua kennis óok in hun denken zullen moeten veranderen.

 4. Kom mij dan niet vertellen dat na het invoeren van het rijkswet geen een corrupte Arubaanse politicus op Aruba de gevangenis in gaat. Of is dit misschien al gefixed, want ik heb het niet over Otmar Oduber of Paul Croes. Zoals Nederland praat moeten er veel meer de gevangenis in. Het Arubaanse volk kan niet zoveel hebben opgeofferd en geincasseerd zonder dat Nederland nu echte gerechtigheid vertoont aan het volk dat de dupe is van langdurig corruptie. Als Nederland praat over corruptie dan moeten zij dan ook aan het volk bewijzen dat het daadwerkelijk zo is. Anders is Nederland ook schuldig van valse beweringen en liegen tegen het Arubaanse volk door met woorden en ons gevoelens te spelen. Het Arubaanse volk snakt voor gerechtigheid, iets wat hier onmogelijk is zolang dezelfde mensen altijd aan de macht blijven. Als het volk geen gerechtigheid krijgt zullen ze voor altijd het gevoel hebben dat ze in de maling waren genomen door Nederland.

 5. Geef Aruba en Nederland ongelijk ! Tientallen jaren heeft Curacao niets meer opgeleverd dan corrupte regeringen die samen hun corrupte vriendjes en familie elk jaar onze gemeenschap voor tientallen miljoenen getild hebben en nog steeds doen en nu niet meer stiekem maar openlijk.En de bevolking heeft aangetoond niets meer te zijn dan stupid want ze zetten ze daar telkens weer neer . Ik ben jaloers op Aruba want zij zullen er uiteindelijk wel uitkomen en nog steeds met het hoofd recht en de blijk recht vooruit.

 6. Fred de Haas

  Geheel eens met Roberto. Geen Schottes en Jamaloodins meer. En liefst ook geen arrogante autonomisten.
  Er zijn veel nette en bekwame mensen op Curaçao.
  Ik hoop dat er nog eens een stel weldenkende mensen een Vereniging van Verontruste Curaçaose Burgers (VVCB) wordt opgericht die nauwlettend toeziet dat er geen incompetente bestuurders meer in de regering komen.

 7. Het zijn voornamelijk de fanatieke aanhangers (samen met enkele fanatieke partijleden) van de twee grootste politieke partijen die de afgelopen weekeinde weer ouderwets tegen mekaar gingen. Voor de fanatieke MEP aanhang gold vooral de woorden van die Knops na de persconferentie”de nationale schuld de afgelopen 8 jaar verdubbeld is” als inzet. Voor de MEP aanhang bedoelde Knops de 8 jaren van de vorige regering (Kabinet Mike Eman 1 & 2), terwijl voor de AVP aanhang met afgelopen 8 jaren wordt bedoeld 5½ jaren van AVP en 2½ jaren MEP (samen met POR en RED). Frappant dat door diezelfde aanhang heel graag wordt gekeken naar de 2½ jaar en niet naar de 5½ jaar. Minder dan een minuut na zijn worden gaf Knops toe dat Aruba de afgelopen jaren zich aan de afspraken van de afgelopen jaren heeft gehouden en dat er voor COVID-19 een begrotingsoverschot is bereikt. In een later interview met Noticiacla, bevestigde Knops dat de staatschuld gedurende de vorige regering is verdubbeld (maar op dit moment was het op social media al een modder gevecht). Evelyn Wever-Croes zelf heeft meteen aangegeven dat er niet echt iets concreets is bereikt, maar wel dat er ruimte is ontstaan voor verdere discussie en dat de situatie van Aruba apart genomen wordt (dat is nou eenmaal zo, als je een Status Aparte hebt). Voor Aruba geldt vooral dat 1. Al aan de voorwaarden van de 2e tranche is voldaan, daar waar Sint Maarten en Curaçao nog aan moeten voldoen. Maar ze krijgen wel geld uitgekeerd. 2. Aruba heeft een ook CFT (CAFT) maar met een andere inhoud dan de CFT van Curaçao en St. Maarten. De verhouding tussen Aruba en CAFT is goed en Aruba ziet ook geen reden om daaraan te tornen en vindt een ZBO/RFT voor Aruba nu niet noodzakelijk . Zeker aangezien als het op Aruba aankomt Nederland af en toe met twee maten meet.

 8. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

 9. Dick Drayer. Zo’n verandering betekende voor Aruba inderdaad een verandering in geesteshouding. Als achtergrond voor zo’n radicale verandering in zienswijze en gedrag moest er een grote verandering komen in de reeks van omstandigheden die erbij betrokken waren, wat ook gebeurde. Ook heeft Nederland, aangezien deze (Arubaanse) verandering was voorzegd en aldus was verordend, op barmhartige wijze haar gunst jegens Aruba en haar bevolking tot uitdrukking gebracht. Weet jij waarom Dick? Omdat Aruba altijd een nederig en gehoorzaam eiland is geweest ten opzichte van Curacao. Aruba is altijd meegaand geweest, begripvol. Aruba kon nimmer met Curacao opschieten wegens haar opvliegendheid en onbegrip en het geen empathie tonen.Ook Bonairianen zijn te prijzen wat betreft hun zacht en begripvol gedrag. Om steeds Nederlandse gunst te (blijven) genieten, moet Curacao eigenlijk dezelfde houding en geesteshouding aannemen. Maar ja. Let wel, ik heb het hier niet over het Curcaose volk, maar over de regering, de leidinggevenden. Als de (Cur.) regering een goed begripvol en meewerkend gedrag aan de dag had getoond, was het heel anders en heel positief afgelopen voor hun. Maar de (Cur.) regering houdt zich nimmer aan haar gemaakte afspraken met Nederland, en ja, dan moet je bij Nederlanders niet zijn. Het (Cur.) volk kwam ook in opstand door te kijken hoe hun regering zich opstelt tegenover Nederland. Kinderen doen ook precies wat zij hun ouders zien doen. Logisch. Daardoor ook is Aruba een heel andere weg ingeslagen op politiek gebied, en Curacao alleen achterlatend. Het gedrag van de (Cur.) regeringsleden maakte het volk te schande, zette hen in een kwaaie daglicht bij Nederland, en dit leidde tot haar eigen ondergang. Dus door het schandelijk gedrag van de regering, wordt het volk onteert. En in deze vorm passen noch Aruba, noch Bonaire. Curacao blijft zodoende als een zielig wezentje achter, door de schuld van de regering, en het arm volkje moet hiervoor boeten. Daarom zeg ik en blijf ik achter mijn woorden staan; Curacao heeft stellig een frisse goede regering nodig die ons eilandje weer kan en zal opbouwen. Maar een Nederlandse regering, bestaande uit macamba’s. Ik snuif en haal met voldoening en nostalgie al de geur van zo’n regering op van vóór 30 Mei 1969. Héééérlijk swa. Niet alleen ik, maar ook andere Curacaoënaars verlangen hiernaar, en ze zijn stellig van plan om terug te keren naar hun moeder(ei)land als het zover is. De macamba’s zijn terug………………………

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *