30 C
Willemstad
• vrijdag 19 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

AVC | Advocatenstrijd over de rug van moderne slaven

HomeMediaAVC | Advocatenstrijd over de rug van moderne slaven

Door Dick Drayer

CDM dok werknemers | Foto Persbureau Curacao
Advocatenstrijd over de rug van moderne slaven | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Ronald M. (72) wil een afdakje voor zijn vrouw bouwen. In de achtertuin. Ze is ziek en komt de deur bijna niet meer uit. In de tuin is alleen maar zon. Dus buiten zitten, kan helaas niet. Het geld voor de bouw van zo’n afdakje heeft Ronald niet.

Hij is met pensioen en moet van 864,- gulden per maand rondkomen. Maar er is hoop. Ronald werkte tussen 1986 en 2007 bij de Curaçaose Droogdokmaatschappij en werd daar als slaaf behandeld. De rechter heeft hem en 349 lotgenoten een schadevergoeding toegewezen.

De tuin van Ronald (72)
De tuin van Ronald (72)

Wie denkt dat de slavernij op Curaçao is afgeschaft in 1863, vergist zich. Ook de overheid van Curaçao heeft al een aardige trackrecord opgebouwd. En dan heb ik het niet alleen over de nieuwe shons van de 21e eeuw, die als minister trouwe en hardwerkende ambtenaren vermorzelen in hun zucht naar alleenheerschappij. Nee dan heb ik het ook over echte slavernij en uitbuiting, waar Ronald en zijn 349 lotgenoten slachtoffer van zijn geweest. Bij overheidsbedrijf CDM, de Curaçaose Droogdokmaatschappij werden ze jaren misbruikt.

Cubaanse slaven
Nog vers in ons geheugen licht het vonnis van de Amerikaanse rechter van 80 miljoen. Uit te betalen aan drie Cubanen die in onmenselijke situaties schepen moesten repareren als onderdeel van een schuld van Cuba aan Curaçao.

Deze drie slaven stapten in Miami naar de rechter. Vele anderen deden dat niet. Hoe groot de omvang was van deze slavenhandel zal wel nooit bekend worden. Wat we wel weten is dat de gewoonte om arbeiders als slaven in dienst te nemen en als zodanig te behandelen niet beperkt bleef tot de drie+ Cubanen in het Dok.

350 Dokwerkers
Ruim 350 dokwerkers, waaronder Ronald, raakten in 1993 van de ene op de andere dag hun baan kwijt en konden de dag daarna weer in dienst als uitzendkracht. Voor twee piek minder per uur dan daarvoor, zonder vakantiegeld en kerstbonus en veroordeeld tot de gevaarlijkste klussen die er zijn op het dok. En, o ja, de kosten voor veiligheidskleding werd afgetrokken van het salaris.

De zaak is inmiddels voor de rechter geweest, de 350 dokwerkers zijn volledig in het gelijk gesteld. Het eerste deel van de zeven miljoen gulden schadevergoeding is inmiddels (bijna) betaald. De overheid, vertegenwoordigd door de nieuwe minister van Economische Zaken, Eugene Rhuggenaath zegde toe ook het laatste deel te betalen.

Maar de CDM Holding ligt dwars en weigert vooralsnog te luisteren naar haar baas en weigert dus ook maar een dubbeltje uit te keren. Het duperen en uitbuiten van hardwerkende arbeiders en het hen onthouden van waar ze recht ophebben begint inmiddels common practise te worden.

Gerrit Schotte

Gerrit Schotte | Foto Persbureau Curacao
Gerrit Schotte | Foto Persbureau Curacao

In dit lange dossier duiken bij tijd en wijle namen op die je niet verwacht. Prominent is de naam van Gerrit Schotte, die zich vorig jaar het kennelijke lot van de 350 mannen aantrok en ze probeerde los te peuteren bij de advocaat van de dokwerkers om ze bij zijn partijgenoot en advocaat Sheldry Osepa onder te brengen. Deze ordinaire koehandel van de gewezen premier ketste af nog voordat de Orde van Advocaten er een tuchtzaak van moest maken.

Voor de oplettende nieuwsvolger werd al gauw duidelijk dat Schotte met deze actie wraak wilde nemen. De advocaat van de 350 dokwerkers is namelijk dezelfde advocaat die er voor gezorgd heeft dat er een aangifte kwam, waardoor de ex-premier inmiddels veroordeeld is voor ambtelijke omkoping en witwassen van geld. Dezelfde advocaat ook die vorig jaar een tuchtzaak om zijn oren kreeg, geëntameerd door….jawel: Gerrit Schotte.

Moderne slavernij
Er valt nog veel meer te schrijven over deze baggerput, waar uiteindelijk niet die advocaat, maar de 350 dokwerkers de dupe van zijn geworden. Ik wil het echter laten bij een klein voorbeeldje, dat ik vandaag in de Èxtra tegenkwam en dat heel goed illustreert, hoe diep dit eiland is gezonken in de strijd tegen moderne slavernij.

Hoewel Eugene Rhuggenaath deze week heeft toegezegd het resterende geld eindelijk te betalen, heeft de CDM Holding op advies van zijn advocaat het hoger beroep in de zaak niet ingetrokken. Een verzoek om dat te doen is herhaaldelijke malen gedaan. Ook is daarbij verschillende malen gevraagd om met elkaar om tafel te zitten, zodat de zaak gesloten kan worden.

Advocaat van CDM mr. Eric de Vries | HBN law
Advocaat van CDM mr. Eric de Vries | HBN law

Vanochtend verklaart de advocaat van de CDM holding, Eric de Vries, dat hij nog nooit benaderd is door de verdediging van de dokwerkers, Roelof Bijkerk, om de zaak te regelen:

‘Niun bia abogado Roelof Bijkerk a aserká CDM Holding pa deliberá riba e situashon ku e eks- trahadónan. Nunka e tabata habrí pa kombersá. Semper Bijkerk a pone su konklushon riba mesa, sin posibilidat di papia.”

advocaat roel bijkerk
CDM medewerkers advocaat Mr. Roel Bijkerk

Daarmee wekt hij de suggestie bij het publiek dat die verdomde advocaat die achter de veroordeling van Gerrit Schotte zit, zijn werk niet heeft gedaan. De waarheid, zo valt af te lezen uit onderstaande email-verkeer tussen beide advocaten doet toch anders vermoeden.

Op 1 maart vraagt advocaat Bijkerk aan de advocaat van de CDM Holding of er al duidelijkheid is omtrent de resterende betaling en merkt daarbij op dat die uiteindelijk via zijn kantoor moet gebeuren. Een week later, op 8 maart, herhaalt de advocaat van de dokwerkers zijn vraag. ook vraagt hij waarom het Hoger Beroep niet wordt ingetrokken, nu Rhuggenaath heeft aangegeven te willen betalen.

Op 11 maart stuurt Bijkerk een herinnering, gevolgd door een mail op 14 maart waarin hij aangeeft dat het niet beantwoorden van de mailtjes klachtwaardig kan zijn. Een herhaling van zetten volgt op 17 maart. Maar dan komt er voor het eerst een antwoord van Eric de Vries, advocaat van de CDM Holding. Die is verbaasd van al die mailtjes en suggereert niets te weten van ‘kennelijke’ betalingen van ‘beweerde vorderingen’. De Vries zegt niet op de hoogte te zijn van een regeling tot betaling.

Bekijk de mail en oordeel zelf. Wie houdt wie hier voor de gek? Het is te hopen voor Ronald en 349 van zijn makkers dat Ruggenaath deze week ook ruggengraat zal tonen. Want de advocaat van de CDM-holding heeft hij niet mee….

——————

Eerste mail, 1 maart

Van: Roelof Bijkerk
Verzonden: Tuesday, March 01, 2016 9:31 AM
Aan: @hbnlaw.com
Onderwerp: ‘uitzendkrachten’ / CDM Holding

Geachte collega,

Vorige week vroeg ik u telefonisch of er al duidelijkheid was omtrent betaling. U gaf aan dat u terzake niets vernomen had en dat als er hierover nieuws is, u mij zou berichten. Zojuist werd ik door een van mijn cliënten gebeld die gehoord had dat er 15 maart begonnen zou worden met betalen en wel op alfabetische volgorde.

Graag verneem ik of dit juist is of niet. Betaling dient overigens (uiteraard) via ons kantoor te geschieden.

Met vriendelijke groet, Roel Bijkerk

Tweede mail, 8 maart

Van: Roelof Bijkerk
Verzonden: Tuesday, March 08, 2016 3:37 PM
Aan: @hbnlaw.com
CC: ‘Eugene Ruggenaath’Onderwerp: ‘uitzendkrachten’ / CDM Holding

Geachte collega,

Tot op heden heb ik nog geen reactie van u mogen ontvangen op onderstaande email. De signalen die ik (en mijn cliënten) ontvangen terzake betaling zijn tegenstrijdig. Enerzijds heeft de Minister van Economische Ontwikkeling, die ik in gekopieerd heb, publiekelijk aangegeven dat er in het eerste kwartaal van dit jaar betaald zal gaan worden en is er recentelijk bovendien een motie door het parlement aangenomen mbt de uitbetaling.

Anderzijds tracht de Holding kennelijk onder betaling uit te komen middels het door laten gaan van het door de Holding aangespannen hoger beroep. ()Als ik () niet snel een duidelijk bericht over ontvang, hetzij van de Minister, hetzij zijdens de Holding en als bovendien niet tijdig het Hof bericht wordt met het verzoek om het vonnis aan te houden in verband met een mogelijke regeling zal ik mijn clienten berichten dat ze er van uit moeten gaan dat (nog steeds) getracht wordt om onder betaling uit te komen en ik mag aannemen dat mijn clienten dan zelf ook in actie zullen komen.

Bij deze verzoek ik u mij op zo kort mogelijke termijn te berichten omtrent het on hold zetten van de hoger beroep procedure en omtrent de huidige stand van zaken met betrekking tot de betaling. Vanzelfsprekend ben ik bereid om zo nodig aan tafel te gaan zitten om overleg te hebben over de concrete voorwaarden van de op te stellen vaststellingsovereenkomst.()

Met vriendelijke groet,
Roel Bijkerk

Derde mail, 11 maart

Van: Roelof Bijkerk
Verzonden: Friday, March 11, 2016 11:03 AM
Aan: @hbnlaw.com
CC: ‘Eugene Rhuggenaath’
Onderwerp: FW: ‘uitzendkrachten’ / CDM Holding

Geachte collega,

Tot op heden heb ik nog geen reactie mogen ontvangen op onderstaande email. Graag alsnog uw bericht.

Met vriendelijke groet,
Roel Bijkerk

Vierde mail, 14 maart

Van: Roelof Bijkerk
Verzonden: Monday, March 14, 2016 11:37 AM
Aan: @hbnlaw.com
CC: ‘Eugene Rhuggenaath’
Onderwerp: ‘uitzendkrachten’ / CDM Holding

Geachte collega,

() Intussen heb ik u herhaaldelijk verzocht om u uit te laten over het al dan niet aanhouden van het vonnis op de rol van morgen, 15 maart. Ik begin toch wel strijd te zien met de gedragsregels van de Advocatuur als u blijft weigeren op mijn verzoek te antwoorden, laat staan gemotiveerd. In afwachting van uw bericht.

Met vriendelijke groet,
Roel Bijkerk

Vijfde mail, 17 maart

From: Roelof Bijkerk
Date: 17/03/2016 3:04 pm (GMT-04:00)
To: @hbnlaw.com
Cc: ‘Eugene Rhuggenaath, Clift Christiaan
Subject: FW: ‘uitzendkrachten’ / CDM
Holding

Geachte collega,

Intussen heb ik vernomen dat het geld voor de tweede helft geregeld is. Voordat tot betaling overgegaan zal worden zullen nog een aantal kwesties besproken moeten worden zoals bijv. de rente en kosten. (Ook zijn er een aantal mensen die ten onrechte nog niet hun ‘eerste helft’ ontvangen hebben. Over de afwikkeling van die personen zal ook nog gesproken moeten worden.) Het beeld dat bij mij (en mijn cliënten) begint naar voren te komen is dat de Holding de wens/instructie van de aandeelhouder tot afwikkeling van deze zaak zit dwars te bomen. (Waarom anders bijvoorbeeld de lopende beroepszaak niet on hold zetten?) Het lijkt mij hoog tijd dat zijdens de Holding met mij – als de advocaat van de werknemers – gecommuniceerd wordt hoe het nu met de afwikkeling staat.  Tot op heden heb ik overigens ook geen enkele reactie van u ontvangen op mijn herhaalde verzoek aan u om het hoger beroep on hold te zetten. () In afwachting van uw bericht.

Met vriendelijke groet,
Roel Bijkerk

Eerste retourmail, 17 maart

Van: Eric de Vries
Verzonden: Thursday, March 17, 2016 4:53 PM
Aan: Roelof Bijkerk CC: @hbnlaw.com
Onderwerp: RE: ‘uitzendkrachten’ / CDM Holding

Geachte confrère,

Met toenemende verbazing namen wij kennis van uw onderstaande zoveelste bericht over een kennelijke betaling van de door u beweerde vorderingen en de door u gewenste aanhouding van een procedure bij het Hof die voor vonnis staat.Wij treden in deze kwestie op als advocaat van CDM Holding N.V. Indien u namens uw cliënten tot een regeling met CDM Holding N.V. wenst te komen dan staat u dat niet anders vrij dan middels haar advocaat. Enige met onze cliënte door onze tussenkomst gesloten regeling is ons niet bekend. Ook een door u rechtstreeks en in dat geval in strijd met de gedragsregels voor advocaten met onze cliënte gesloten regeling is ons niet bekend. Wij achten u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Eric R. de Vries

Zesde mail, 22 maart

Van: Roelof Bijkerk
Verzonden: Tuesday, March 22, 2016 3:13 PMAan: ‘Eric de Vries’
CC: ‘Eugene RhugennaathOnderwerp: ‘uitzendkrachten’ / CDM Holding

Geachte confrère,

Uw toenemende verbazing waar u in uw onderstaande e-mail over rept, laat ik voor wat het is. Intussen heeft de directeur van uw cliënte gisterenochtend wederom mijn cliënten toegesproken, althans degenen die nog bij het Dok werkzaam zijn. Mij is door verschillende personen gezegd dat de directeur (Caldera) hierbij aangegeven heeft dat er begin april betaald gaat worden en dat betaling direct op de bankrekening van cliënten zal geschieden, buiten de advocaat om dus.

Tot op heden heeft, noch u als gemachtigde, noch uw cliënte zelf mij ooit benaderd omtrent de afwikkeling. Integendeel, mijn herhaalde verzoeken aan uw kantoor omtrent de stand van zaken zijn eerst volledig genegeerd, waarna het enige ‘inhoudelijk’ bericht uw onderstaande e-mail betreft.Zijdens het Land heb ik vernomen dat de fondsen intussen inderdaad gereed zijn (Naf. 1 mio via Korpodeko en Naf. 2,5 via Curacao Airport Holding) en binnenkort op de rekening van uw cliënte gestort worden ter uitbetaling aan mijn cliënten. ()

Het is al met al hoog tijd dat uw cliënte, al dan niet via een gemachtigde, met mij contact opneemt over de afwikkeling en de voorwaarden ().

Wij hopen uiteraard dat uw cliënte zich in het vervolg met betrekking tot de afwikkeling meer fatsoenlijk opstelt en het er naar toe leidt dat deze zaak op een correcte manier afgewikkeld wordt. Dat betekent in de eerste plaats een normale communicatie omtrent de afwikkeling met ondergetekende als gemachtigde, welke communicatie tot op heden in mijn optiek beneden peil is. () In afwachting van uw bericht.

Hoogachtend, Van de Laarschot & Associates
Mr R. Bijkerk

Het artikel vandaag in de Èxtra:

roel bijkerk-eric de vries | Extra
Het artikel vandaag in de Èxtra | Extra

Bron: AchterkantVanCuracao

6 reacties

  1. Echt waar? In Wiki vind ik “In 1977 behaalt de FOL/MAN-combinatie 3 zetels in de Staten, maar na vervroegde statenverkiezingen 2 jaar [later] krijgt MAN 7 zetels terwijl FOL uit het parlement verdwijnt. Bij de verkiezingen in 1982 slaagt de FOL er niet in terug te komen in de Staten.” Over 1986 geen woord. En volgens John Baselmans (ja, ik weet wie het zegt) 79-94 MAN, 84-86 PNP, 86-88 MAN, 88-93 PNP. Dat is ook ruwweg zoals ik me herinner.
    Maar met ALM/Aqualectra en al was Evertsz natuurlijk inderdaad 2 handen op 1 buik met Maria de kleuterleidster.

  2. Nee, dat was super (oplichter) Mario Evertsz met zijn halfbroer bij de FOL. Is ook degene die Kodela “bestuurde” en ook voor de bouw van de BOO begon, verklaarde dat Curacao nooit meer stroomstoringen zou hebben. Hij had wel zijn zakken gevuld met de opdracht trot bouwen van de BOO.

  3. Eric de Vries is een arrogant kwal die zich als een **** verkoopt aan de meest biedende en geen greintje integriteit bezir.

    Maar dat geld voor meerdere r*tvocaten van zijn dubieuze kantoor.

    Neem Rob Blaauw, die in kennelijke staat van dronkenschap in zijn verkreukelde auto werd gevonden. De lafaard weet zijn ongeluk aan medicijngebruik, terwijl het toch een publiek geheim is dat er weinig dagen zijn dat Blaauw, bijgenaamd Bacardi Blaauw of Robacardi, niet laveloos naar huis gaat.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties