31 C
Willemstad
• dinsdag 16 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Audit gaat over functioneren van gehele CBCS

HomeNieuwsAD | Audit gaat over functioneren van gehele CBCS

centrale bankWILLEMSTAD — Het doel van de operationele audit naar de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) is om factoren te identificeren en analyseren die een belemmering hebben gevormd voor het goed functioneren van de CBCS, of die het aanzien van de CBCS hebben geschaad. Daarbij wordt gekeken naar politieke context en het feitelijk functioneren van de bestuurlijke organen als de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC).

Ook wordt gekeken naar de relaties tussen die organen en tussen de organen en de regeringen van beide landen.
De vraag is in hoeverre de CBCS heeft gefunctioneerd volgens het bankstatuut en of de organen zich aan de regels hebben gehouden.
Dat staat in de concept-Terms of Reference (ToR), die in het bezit zijn van de Amigoe.
Daarmee is het onderzoek breder getrokken dan in het in eerste instantie door de RvC gewenste integriteitsonderzoek naar de president van de CBCS, Emsley Tromp.
Wel zal volgens het concept worden onderzocht hoe de Raad van Bestuur besloten heeft tot het mogelijk maken van leningen aan overheidsvennootschappen in Curaçao en St. Maarten – zijnde Aqualectra en de haven van St. Maarten –, de belangrijkste redenen van de RvC om een integriteitsonderzoek naar Tromp te willen laten uitvoeren.
Maar ook is het de bedoeling om te onderzoeken hoe de besluitvorming van de RvC tot stand is gekomen met betrekking tot het functioneren van de RvB. En daarmee is de RvC zelf ook onderwerp van onderzoek geworden.

Verder staat er in het concept dat er ‘kan worden gekeken’ of en hoe bepaalde vergaderingen en overleggen zijn belegd en verlopen, zowel op regeringsniveau als binnen de CBCS, en of alle besluiten en handelwijzen volgens de procedures van het bankstatuut zijn gegaan. S
pecifiek ‘kan er worden onderzocht’ hoe de opstelling van de RvC is geweest bij verzoeken van de RvB om goedkeuring te verlenen aan zaken als het vaststellen van het beleggingsbeleid, het aangaan van investeringen, en het vaststellen van jaarrekeningen.
Een belangrijk punt volgens de ToR is artikel 18 van het bankstatuut, waarin staat dat het de regering, instellingen of organen van de betrokken landen niet is toegestaan om te trachten om de RvB en RvC van de CBCS te beïnvloeden.
Ook staat in de ToR de aanbeveling om andere belanghebbenden te horen, zoals de Curaçao Bankers Association (CBA) en zijn Sintmaartense evenknie, de Cifa, de verenigingen van bedrijfsleven en de Kamers van Koophandel.

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat accountantskantoor PwC Nederland het onderzoek gaat uitvoeren.
In oktober vorig jaar besloten de vermogensgerechtigden van de CBCS om de ToR door de Nederlandsche Bank (DNB) te laten opstellen.
Dit tot ongenoegen van de RvC, die al eerder een ToR had opgesteld en een Belgisch onderzoeksbureau, Instifin, had voorgedragen om de integriteitstoets uit te voeren.
Ook de periode die aan onderzoek onderhevig is, loopt uiteen.
Premier Daniel Hodge liet gisteren weten dat de ‘evaluatie’ van het functioneren van de CBCS over de periode vanaf 10-10-‘10 zal gaan, terwijl de RvC al wil kijken naar een eerder moment – toen de obligatielening aan Aqualectra werd afgegeven – in 2009.

De RvC heeft er in december in een brief nogmaals bij de ministers van Financiën van beide landen op aangedrongen om het onderzoek zo veel mogelijk volgens de besluiten van de RvC te laten houden.
Dit houdt in dat men wenste dat er werd vastgehouden aan het eerder gekozen onderzoeksbureau, dat het een integriteitsonderzoek zou blijven, dat bankpresident Tromp tijdens het onderzoek geschorst zou worden, en dat de RvC geen onderwerp van onderzoek zou worden.
Hieraan is, zoals blijkt uit de concept-ToR en de keuze voor PwC, geen gehoor gegeven.
Minister Jose Jardim van Financiën verklaarde al eerder dat de vermogensgerechtigden, dus de beide landen, bevoegd zijn om de uiteindelijke beslissing te nemen.
De Rijksministerraad verzocht in de Aanwijzing van 13 juli 2012 beide landen om actie te ondernemen om het vertrouwen in het functioneren van de CBCS weer te herstellen.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties