Asjes: ‘Wet lidmaatschap Staten aanpassen’

Asjes05092013Willemstad – Er zal eerdaags juridisch advies ingewonnen worden om de ‘Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap Staten’ aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Strafvordering (WvS), zo belooft premier Ivar Asjes, naar aanleiding van vragen gesteld door Statenlid Alex Rosaria (PAIS).

Advertentie

Deze aanpassing is nodig, want de betreffende landsverordening verwijst specifiek naar het WvS, maar dan het oude WvS.

Zo staat in de betreffende landsverordening dat ‘een lid van de Staten ophoudt lid van de Staten te zijn, indien hij, na zijn toelating, bij onherroepelijk rechterlijke uitspraak is veroordeeld voor een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van ten minste een jaar, maar ook wegens het plegen van een misdrijf’. In de landsverordening worden vervolgens verschillende artikelen betreffende misdrijven genoemd in het WvS.

Een wijziging in deze wet kan overigens alleen aangenomen worden met tweederde meerderheid van de stemmen in de Staten. Dit is zo in de landsverordening opgenomen, ook als het gaat om een wijziging.

Onduidelijkheid heerste er bij Rosaria over de vraag of de landsverordening echt in werking is getreden. Asjes bevestigt dit: ,,Ja, de Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap Staten’ is na 10 oktober 2010 in werking getreden op basis van de ‘Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen’.”

Asjes geeft ook nog te kennen dat er bij deze wet geen Memorie van Toelichting (MvT) beschikbaar is waardoor artikel 43 van de Staatsregeling als uitgangspunt geldt. Dit artikel stelt dat de leden van de Staten uitgesloten zijn van het kiesrecht bij het begaan van een delict waarvoor het Statenlid met een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van het kiesrecht.

Volgens de premier gaat het in de genoemde landsverordening vooral om het afnemen van het passief kiesrecht, zodat het Statenlid zich niet meer verkiesbaar kan stellen. ,,Met het ontnemen van het passief kiesrecht wordt getornd aan internationale (mensen) rechten”, zo legt hij nader uit,

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *